Reklama

Wynajem pojazdów służbowych pracownikom

A A A
Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Natalia Sznajder-Brońska)

Dodano: 22-05-2017

Wynajem pojazdów służbowych pracownikom
Wynajem pojazdów służbowych pracownikom do celów prywatnych (nawet, jeśli odbywa się na warunkach rynkowych) uniemożliwia pełne odliczenie podatku VAT. Zgodnie z ustawą uprawnienie do odliczenia pełnego VAT-u możliwe jest tylko wówczas, gdy pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Działania podatnika należy uznać, zgodnie z art. 8 ust. 2 punkt 1 ustawy o podatku VAT, za „odpłatne świadczenie usług polegające na użyciu towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników”.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2017 r., sygn. akt: I FSK 1556/15

Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Natalia Sznajder-Brońska)

Powołany powyżej wyrok jest kolejnym z ostatnio wydanych, w którym Naczelny Sąd Administracyjny /NSA/ stanął na stanowisku, iż wynajem służbowych aut pracownikom do celów prywatnych, nawet na warunkach rynkowych, przekreśla możliwość odliczenia 100-proc. podatku od towarów i usług od wydatków ponoszonych na eksploatację samochodów.  Podobnie Sąd ten uznał w wyroku wydanym 11 kwietnia 2017 r., sygn. akt: I FSK 1721/15.

Argumentując swoje stanowisko NSA stwierdził, iż przepisy ustawy z  dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm., dalej jako „ustawa o VAT”), w tym w szczególności art. 86a regulujący zasady odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie i eksploatacji pojazdów samochodowych, należy interpretować restrykcyjnie. Zasadą bowiem jest w takich okolicznościach 50-proc. odliczenie VAT, a 100-proc. przysługuje tylko wtedy, gdy auto jest wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Podkreślono, że ustawa wyraźnie precyzuje, czym jest taka działalność. Stosownie do art. 86a ust. 4 ustawy o VAT, pojazdy samochodowe są bowiem uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1)  sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2)  konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Ponadto, co istotne, występuje wyraźne rozróżnienie pomiędzy działalnością gospodarczą, a odpłatnym świadczeniem usług polegającym na użyciu towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza, w tym dla celów osobistych podatnika lub jego pracowników /art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT/.

Reklama

W kontekście powyższego Sąd uznał, że  odpłatne udostępnienie  (najem)  przez Spółkę na rynkowych zasad aut swoim pracownikom po ich godzinach pracy oznacza, że pojazd nie jest wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, co wyklucza możliwość odliczenia w takiej sytuacji całego podatku VAT. Stwierdzono, że nie można uznać, iż auto wynajęte pracownikowi jest tym samym wykorzystywane wyłącznie do celów biznesowych. Taki wynajem, nawet jeżeli odbywa się na zasadach rynkowych, nie daje pewności, że pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie dla celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez podatnika. Należy więc przyjąć, że auto jest wykorzystywane w sposób mieszany, gdyż w takich okolicznościach nie sposób jest w pełni wykluczyć, że auta rzeczywiście nie będą wykorzystywane do celów innych niż związanych z działalnością gospodarczą. Podstawowe znaczenie w ocenie Sądu ma również powołany już powyżej art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

Komentowany wyrok wzbudził (słusznie) wiele kontrowersji, gdyż trudno jest zaakceptować zasadność twierdzeń podniesionych przez Sąd. Nie sposób jest uznać, iż najem firmowego samochodu pracownikom przez przedsiębiorcę jest czynnością opodatkowaną, ale niewchodzącą w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Dokonywanie w tym zakresie różnicowania w zależności od tego, czy najem dokonywany jest na rzecz osób trzecich, czy na rzecz pracowników nie jest zasadne. Czynności polegające na wykorzystaniu towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych stanowią działalność gospodarczą. Jeśli więc podatnik wynajmuje towary/środki trwałe w sposób ciągły dla celów zarobkowych, to taka czynność jest działalnością gospodarczą. Nie wydaje się prawidłowe twierdzenie, że wynajem na rzecz osób trzecich jest działalnością gospodarczą, a na rzecz własnych pracowników już nie.

Co więcej należy mieć na względzie, iż kierunek wykładni zaprezentowany przez NSA w istocie prowadzić może do wystąpienia podwójnego opodatkowania VAT. Firma wynajmująca samochody nalicza bowiem podatek od odpłatnego udostępnienia pojazdów pracownikom, ale odliczyć może tylko 50-proc. podatku naliczonego w cenie wydatków związanych z eksploatacją.

Co więcej uwzględnić należy, iż w analizowanej tematyce występuje niejednolita linia orzecznicza. Przykładowo w wyroku z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. akt: I FSK 1200/15, NSA uznał, że istnieje możliwość pełnego odliczenia VAT nawet, jeśli samochód służbowy jest wykorzystywany na dojazdy pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy pod warunkiem, że jest to motywowane specyfiką działalności, np. przedstawiciela handlowego. Podobnie Sąd uznał w wyroku z dnia 22 marca 2017 r., sygn. akt: I FSK 1180/15.

Przedmiotowa tematyka wymaga dalszej weryfikacji przez Naczelny Sąd Administracyjny i wypracowania stanowiska jednolitego, zgodnego z obowiązującymi regulacjami i celami, jakie realizować mają przepisy dotyczące komentowanego zagadnienia. 

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Przedsiębiorcy mogą odliczać 50 proc. VAT od paliwa

Od 1 lipca właścicielom samochodów firmowych...

Podpisanie protokołu nie przesądza o momencie powstania obowiązku podatkowego

Protokół zdawczo-odbiorczy nie przesądza o tym, kiedy wykonawca powinien rozliczyć podatek VAT. Liczy się moment faktycznego wykonania usługi. ...

Bezskuteczność wykreślenia podatnika z rejestru VAT bez wydania decyzji administracyjnej

Wykreślenie podatnika bez wydania decyzji administracyjnej jest bezskuteczne. Brak wykazywania przez spółkę za kolejne...

zobacz więcej
Reklama

Fleet manager i jego kluczowa rola w firmie

Zarządzanie firmową flotą samochodową to wyzwanie, przed którym staje coraz więcej właścicieli firm. Już sam fakt posiadania kilku samochodów generuje konieczność powierzenia obowiązków wykwalifikowanej...

Espace gama 2017

Zainaugurowana w 2015 roku, piąta z kolei generacja Espace zmienia się wraz z wprowadzaną do sprzedaży nową gamą 2017, która bardziej wyraziście eksponuje kluczowe cechy tego samochodu:

Podwójna premiera Mazdy na Targach Motoryzacyjnych w Tokio

Na Targach Motoryzacyjnych Tokio 2017 Mazda Motor Corporation zaprezentuje dwa samochody koncepcyjne: jeden z nich jest zapowiedzią nowej generacji produktów, a drugi wskazuje kierunek...

Reklama

Złoty klucz jakości dla Renault

Renault po raz kolejny otrzymało Złoty Klucz Jakości – nagrodę za najlepszą obsługę klienta w ASO. Renault nieprzerwanie od czterech lat utrzymuje pozycję lidera w jakości obsługi klienta w serwisie. Klucze Jakości przyznawane...

Robert Lewandowski i inni piłkarze Bayernu Monachium odebrali nowe modele Audi

Bayern Monachium konsekwentnie wybiera samochody marki Audi. Piłkarze i trenerzy mistrzowskiego klubu wykorzystali przerwę w światowych rozgrywkach...

Ekojazda zaczyna się, zanim wsiądziesz do samochodu

Ekojazda to nowoczesny i oszczędny styl prowadzenia auta. Świadomy użytkownik samochodu mądrych wyborów dokonuje jeszcze przed ruszeniem z miejsca, m.in. poprzez dbałość o stan techniczny...

Sukces Renault na targach Warsaw Home

Jak, gdzie i do kogo kierować przekaz o znaczeniu designu i innowacji dla marki? Renault zadziałało nieszablonowo i zaprezentowało Renault Home na największych w Polsce targach wystroju wnętrz Warsaw Home 2017. W pięknym...

Volkswagen rozpoczyna największą w przemyśle samochodowym ofensywę w dziedzinie aut elektrycznych

Prezentując "Roadmap E" koncern Volkswagen rozpoczyna największą w światowym przemyśle samochodowym...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Wrzesień-Październik

VIP Wrzesień-Październik
w numerze m.in.:

• Ryszard Jania - w motoryzacji ważny jest sojusz! • Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc • Cerkamed jeszcze pokaże • Dzisiejsza Rosja • Ocaleni Żydzi z Podkarpacia
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY