Reklama

Wynajem pojazdów służbowych pracownikom

A A A
Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Natalia Sznajder-Brońska)

Dodano: 22-05-2017

Wynajem pojazdów służbowych pracownikom
Wynajem pojazdów służbowych pracownikom do celów prywatnych (nawet, jeśli odbywa się na warunkach rynkowych) uniemożliwia pełne odliczenie podatku VAT. Zgodnie z ustawą uprawnienie do odliczenia pełnego VAT-u możliwe jest tylko wówczas, gdy pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Działania podatnika należy uznać, zgodnie z art. 8 ust. 2 punkt 1 ustawy o podatku VAT, za „odpłatne świadczenie usług polegające na użyciu towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników”.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2017 r., sygn. akt: I FSK 1556/15

Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Natalia Sznajder-Brońska)

Powołany powyżej wyrok jest kolejnym z ostatnio wydanych, w którym Naczelny Sąd Administracyjny /NSA/ stanął na stanowisku, iż wynajem służbowych aut pracownikom do celów prywatnych, nawet na warunkach rynkowych, przekreśla możliwość odliczenia 100-proc. podatku od towarów i usług od wydatków ponoszonych na eksploatację samochodów.  Podobnie Sąd ten uznał w wyroku wydanym 11 kwietnia 2017 r., sygn. akt: I FSK 1721/15.

Argumentując swoje stanowisko NSA stwierdził, iż przepisy ustawy z  dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm., dalej jako „ustawa o VAT”), w tym w szczególności art. 86a regulujący zasady odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie i eksploatacji pojazdów samochodowych, należy interpretować restrykcyjnie. Zasadą bowiem jest w takich okolicznościach 50-proc. odliczenie VAT, a 100-proc. przysługuje tylko wtedy, gdy auto jest wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Podkreślono, że ustawa wyraźnie precyzuje, czym jest taka działalność. Stosownie do art. 86a ust. 4 ustawy o VAT, pojazdy samochodowe są bowiem uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1)  sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2)  konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Ponadto, co istotne, występuje wyraźne rozróżnienie pomiędzy działalnością gospodarczą, a odpłatnym świadczeniem usług polegającym na użyciu towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza, w tym dla celów osobistych podatnika lub jego pracowników /art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT/.

Reklama

W kontekście powyższego Sąd uznał, że  odpłatne udostępnienie  (najem)  przez Spółkę na rynkowych zasad aut swoim pracownikom po ich godzinach pracy oznacza, że pojazd nie jest wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, co wyklucza możliwość odliczenia w takiej sytuacji całego podatku VAT. Stwierdzono, że nie można uznać, iż auto wynajęte pracownikowi jest tym samym wykorzystywane wyłącznie do celów biznesowych. Taki wynajem, nawet jeżeli odbywa się na zasadach rynkowych, nie daje pewności, że pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie dla celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez podatnika. Należy więc przyjąć, że auto jest wykorzystywane w sposób mieszany, gdyż w takich okolicznościach nie sposób jest w pełni wykluczyć, że auta rzeczywiście nie będą wykorzystywane do celów innych niż związanych z działalnością gospodarczą. Podstawowe znaczenie w ocenie Sądu ma również powołany już powyżej art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

Komentowany wyrok wzbudził (słusznie) wiele kontrowersji, gdyż trudno jest zaakceptować zasadność twierdzeń podniesionych przez Sąd. Nie sposób jest uznać, iż najem firmowego samochodu pracownikom przez przedsiębiorcę jest czynnością opodatkowaną, ale niewchodzącą w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Dokonywanie w tym zakresie różnicowania w zależności od tego, czy najem dokonywany jest na rzecz osób trzecich, czy na rzecz pracowników nie jest zasadne. Czynności polegające na wykorzystaniu towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych stanowią działalność gospodarczą. Jeśli więc podatnik wynajmuje towary/środki trwałe w sposób ciągły dla celów zarobkowych, to taka czynność jest działalnością gospodarczą. Nie wydaje się prawidłowe twierdzenie, że wynajem na rzecz osób trzecich jest działalnością gospodarczą, a na rzecz własnych pracowników już nie.

Co więcej należy mieć na względzie, iż kierunek wykładni zaprezentowany przez NSA w istocie prowadzić może do wystąpienia podwójnego opodatkowania VAT. Firma wynajmująca samochody nalicza bowiem podatek od odpłatnego udostępnienia pojazdów pracownikom, ale odliczyć może tylko 50-proc. podatku naliczonego w cenie wydatków związanych z eksploatacją.

Co więcej uwzględnić należy, iż w analizowanej tematyce występuje niejednolita linia orzecznicza. Przykładowo w wyroku z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. akt: I FSK 1200/15, NSA uznał, że istnieje możliwość pełnego odliczenia VAT nawet, jeśli samochód służbowy jest wykorzystywany na dojazdy pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy pod warunkiem, że jest to motywowane specyfiką działalności, np. przedstawiciela handlowego. Podobnie Sąd uznał w wyroku z dnia 22 marca 2017 r., sygn. akt: I FSK 1180/15.

Przedmiotowa tematyka wymaga dalszej weryfikacji przez Naczelny Sąd Administracyjny i wypracowania stanowiska jednolitego, zgodnego z obowiązującymi regulacjami i celami, jakie realizować mają przepisy dotyczące komentowanego zagadnienia. 

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Reklama

Transport przyszłości zaczyna się dzisiaj

Transport od zawsze miał ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski. Środki unijne pozwoliły w naszym kraju znacząco poprawić jakość dróg i sieć połączeń, szczególnie kluczowych autostrad i...

Wynajem pojazdów służbowych pracownikom

Wynajem pojazdów służbowych pracownikom do celów prywatnych (nawet, jeśli odbywa się na warunkach rynkowych) uniemożliwia pełne odliczenie podatku VAT. Zgodnie z ustawą uprawnienie do odliczenia pełnego VAT-u...

Odwiedzasz nasz serwis - unikasz kłopotów

- Samochody ze znaczkiem Dacia na masce przed laty były synonimem siermiężnej, rumuńskiej motoryzacji. Teraz należą do aut, które Polacy kupują bardzo chętnie, co potwierdza np. liczba terenowych Dusterów...

Reklama

Światowa premiera nowego GTI

Poznań – 41 lat po premierze pierwszego Golfa GTI historia zatoczyła koło. Podczas tegorocznego zlotu modeli GTI nad Wörthersee (24-27 maja) Volkswagen zaprezentuje, jako światową premierę, Volkswagena up! GTI – małe sportowe auto...

26. Rajd Rzeszowski - ostra jazda w pierwszy weekend sierpnia

Trzy dni, jedenaście wymagających odcinków specjalnych (w tym dwa nowe) o łącznej długości prawie 215 kilometrów, a wśród zawodników najlepsi kierowcy rajdowi Europy, w...

Nowe obowiązkowe wyposażenie samochodów

Coraz częściej unijni urzędnicy pod przykrywką troski o nasze dobro "fundują" nam przepisy, których wprowadzenie podoba się chyba wyłącznie koncernom motoryzacyjnym i serwisom dokonującym napraw, czerpiącym...

Gdzie warto kupić "używkę"

Powszechna miłość rodaków do motoryzacji spowodowała, iż handel wszystkim co ma cztery (czasem dwa) koła, stał się zajęciem dającym zarobek sporej grupie osób. I mam tu na myśli nie tylko pracowników salonów samochodowych, komisów...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Marzec-Kwiecień

VIP Marzec-Kwiecień
w numerze m.in.:

• Justyna Garstecka - Motherhood • Wielokulturowa Europa • Oni oraz ,,Mistrz i Małgorzata" • Targi Aerospace w Rzeszowie • Kongres TSLA Expo 2017 • Muzyczny Festiwal w Łańcucie • Zagadki Paniagi
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY