Reklama

Sprzedaż samochodu poleasingowego a podatek VAT

A A A
Komentarz AXELO (radca prawny Michał Sowa)

Dodano: 03-07-2017

Sprzedaż samochodu poleasingowego a podatek VAT
Sprzedaż samochodu, używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego, a następnie wykupionego na cele prywatne, nie będzie opodatkowana VAT. Jeżeli po wykupie pojazdu nie jest on wykorzystywany dla celów działalności gospodarczej, a jedynie do celów prywatnych, nie został wprowadzony do przedsiębiorstwa, a także nie dokonano odliczenia VAT od faktury dokumentującej jego wykup z leasingu, to sprzedaż samochodu nie będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto, sprzedający pojazd nie wystąpi w charakterze podatnika, ponieważ zbycie pojazdu będzie zwykłym zarządem majątkiem osobistym.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB3-2.4012.152.2017.1.SR

Komentarz AXELO (radca prawny Michał Sowa)

Powyższa interpretacja została wydana na gruncie następującego stanu faktycznego: Prowadzący działalność gospodarczą wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód osobowy. Po upływie okresu obowiązywania umowy leasingowej, wnioskodawca dokonał wykupu pojazdu. Tego samego dnia samochód został przekazany na cele prywatne wnioskodawcy. Z faktury wystawionej tytułem wykupu wnioskodawca nie odliczył podatku VAT, ani nie zaliczył jej do kosztów uzyskania przychodu. Od momentu wykupu pojazd nie był wykorzystywany na cele działalności gospodarczej, wnioskodawca nie odliczał zatem podatku VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu. Obecnie wnioskodawca zamierza sprzedać pojazd osobie trzeciej.

W związku z powyższym wnioskodawca zapytał organ podatkowy, czy ewentualna późniejsza sprzedaż samochodu, który był wcześniej użytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego, a następnie wykupiony „na cele prywatne” bez odliczania VAT-u od wykupu, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W ocenie wnioskodawcy, przedmiotowa sprzedaż nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Zbywany samochód stanowi bowiem składnik majątku prywatnego, a sprzedaż z takiego majątku pozostaje poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, ponadto czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu w/w ustawy. Wnioskodawca od momentu wykupu pojazdu nie wykorzystywał go w swojej firmie, ponadto planowana sprzedaż jest sprzedażą okazjonalną (wnioskodawca wcześniej nie dokonywał podobnych transakcji), zatem nie ma ona charakteru działalności gospodarczej, co przesądza o tym, że nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Reklama

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał powyższe stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy,  rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Podatnikami, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza to w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powyższych przepisów, warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem VAT jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: czynność znajduje się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a ponadto musi być dokonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku VAT.

Analiza przedstawionej sytuacji prowadzi więc do wniosku, że skoro wnioskodawca używał wykupiony z leasingu samochód wyłącznie w celach prywatnych (tj. nie wykorzystywał go w swojej firmie dla celów działalności gospodarczej), to późniejsza jego sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż wnioskodawca, dokonując sprzedaży, nie wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Planowane zbycie pojazdu będzie stanowiło przejaw zwykłego zarządu majątkiem osobistym, co pozostaje poza regulacjami ustawy o podatku VAT.

Powyższe stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej należy ocenić jako w pełni prawidłowe. Na gruncie przedstawionego stanu faktycznego nie sposób uznać, aby okazjonalna czynność sprzedaży pojazdu znajdującego się w majątku prywatnym, niespełniająca przesłanek uznania jej za działalność gospodarczą, mogła podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Starsze samochody mniej tracą na wartości

Samochód dla znakomitej większości naszych rodaków to jeden z...

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Ryczałty za noclegi kierowców

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją przepis art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z § 16 ust. 1...

Mandat członka organu spółki kapitałowej nie może się zakończyć przed upływem kadencji

Ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 k.s.h. jest ostatni rok...

zobacz więcej
Reklama

Nowe Renault Captur S-Edition

Po sukcesie nowego modelu i poprzednich serii limitowanych czas na poszerzenie gamy Renault...

Piknik w GOC Harley-Davidson Rzeszów na otwarcie sezonu

Podczas najbliższego weekendu, 21-22 kwietnia...

Nowy Ford EcoSport SUV - nowy wymiar pewności prowadzenia i komfortu jazdy

Segment SUV jest obecnie najszybciej rozwijającym się segmentem rynku samochodów osobowych w Europie. Liczba nowo zarejestrowanych aut typu SUV wzrosła...

Technologiczny skok w serwisowaniu kół. Firma D&R Czach pierwsza w Polsce

Firma Danuta i Ryszard Czach Autoryzowany Serwis Mercedes-Benz to pierwsza stacja obsługująca marki Mercedes i Mazda w Polsce, która posiada urządzenie...

Dzięki wypożyczalni AUTORENT w pełni wykorzystasz sezon motocyklowy

Wypożyczenie motocykla to dobre rozwiązanie, jeśli potrzebujemy takiego pojazdu okazjonalnie – na weekend lub wakacje. W województwie podkarpackim najlepszą...

Reklama

Nowa Kia Ceed w wersji hatchback i kombi

Trzecia generacja popularnego Ceeda zadebiutowała w Genewie w dwóch wersjach nadwoziowych – hatchback i kombi. Została zaprojektowana w Europie i będzie produkowana w Europie. Model ten ma za zadanie jeszcze bardziej...

Elektryczny Volkswagen I.D. R Pikes Peak gotowy na światową premierę

Dla Volkswagena zaczyna się nowa era w sporcie samochodowym i jedno jest pewne – Volkswagen I.D. R Pikes Peak ma wszystko, aby zelektryzować publiczność...

911 GT2 RS i 911 GT3 RS - ekstremalnie sportowe premiery Porsche w Poznaniu

W dniach 5-8 kwietnia odbyła się największa wystawa motoryzacyjna w Polsce – Poznań Motor Show 2018. Z tej okazji Porsche przygotowało dla zwiedzających...

Jeep Renegade 2018 - lepsza funkcjonalność i łączność ze światem.

Ruszyło zbieranie zamówień na Jeepa® Renegade`a 2018. Nowy model roku prezentuje ulepszony system multimedialny, dodatkowe funkcje oraz szerszy wachlarz...

Sąd zakwestionował pomiar z wideorejestratorów

Zapadł kolejny wyrok podważający poprawność pomiaru prędkości dokonanego policyjnym wideorejestratorem. Sąd przyjął argumenty kierowcy, który powołał się na system rozpoznający znaki w samochodzie...

zobacz więcej

POLECANE

VIP MARZEC-KWIECIEŃ

VIP MARZEC-KWIECIEŃ
w numerze m.in.:

• W uprawianiu nauki najważniejsze są wątpliwości! • Mamy rynek pracownika • Bogusław Barnaś - najważniejsza jest wyobraźnia • Twarze Podkarpacie 10 lat VIP Biznes&Styl • Kongres TSLA Expo 2018 • Bolidy Caro Cars z Mielca • 57. Muzyczny Festiwal w Łańcucie
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY