Reklama

Sprzedaż samochodu poleasingowego a podatek VAT

A A A
Komentarz AXELO (radca prawny Michał Sowa)

Dodano: 03-07-2017

Sprzedaż samochodu poleasingowego a podatek VAT
Sprzedaż samochodu, używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego, a następnie wykupionego na cele prywatne, nie będzie opodatkowana VAT. Jeżeli po wykupie pojazdu nie jest on wykorzystywany dla celów działalności gospodarczej, a jedynie do celów prywatnych, nie został wprowadzony do przedsiębiorstwa, a także nie dokonano odliczenia VAT od faktury dokumentującej jego wykup z leasingu, to sprzedaż samochodu nie będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto, sprzedający pojazd nie wystąpi w charakterze podatnika, ponieważ zbycie pojazdu będzie zwykłym zarządem majątkiem osobistym.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB3-2.4012.152.2017.1.SR

Komentarz AXELO (radca prawny Michał Sowa)

Powyższa interpretacja została wydana na gruncie następującego stanu faktycznego: Prowadzący działalność gospodarczą wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód osobowy. Po upływie okresu obowiązywania umowy leasingowej, wnioskodawca dokonał wykupu pojazdu. Tego samego dnia samochód został przekazany na cele prywatne wnioskodawcy. Z faktury wystawionej tytułem wykupu wnioskodawca nie odliczył podatku VAT, ani nie zaliczył jej do kosztów uzyskania przychodu. Od momentu wykupu pojazd nie był wykorzystywany na cele działalności gospodarczej, wnioskodawca nie odliczał zatem podatku VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu. Obecnie wnioskodawca zamierza sprzedać pojazd osobie trzeciej.

W związku z powyższym wnioskodawca zapytał organ podatkowy, czy ewentualna późniejsza sprzedaż samochodu, który był wcześniej użytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego, a następnie wykupiony „na cele prywatne” bez odliczania VAT-u od wykupu, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W ocenie wnioskodawcy, przedmiotowa sprzedaż nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Zbywany samochód stanowi bowiem składnik majątku prywatnego, a sprzedaż z takiego majątku pozostaje poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, ponadto czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu w/w ustawy. Wnioskodawca od momentu wykupu pojazdu nie wykorzystywał go w swojej firmie, ponadto planowana sprzedaż jest sprzedażą okazjonalną (wnioskodawca wcześniej nie dokonywał podobnych transakcji), zatem nie ma ona charakteru działalności gospodarczej, co przesądza o tym, że nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Reklama

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał powyższe stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy,  rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Podatnikami, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza to w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powyższych przepisów, warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem VAT jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: czynność znajduje się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a ponadto musi być dokonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku VAT.

Analiza przedstawionej sytuacji prowadzi więc do wniosku, że skoro wnioskodawca używał wykupiony z leasingu samochód wyłącznie w celach prywatnych (tj. nie wykorzystywał go w swojej firmie dla celów działalności gospodarczej), to późniejsza jego sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż wnioskodawca, dokonując sprzedaży, nie wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Planowane zbycie pojazdu będzie stanowiło przejaw zwykłego zarządu majątkiem osobistym, co pozostaje poza regulacjami ustawy o podatku VAT.

Powyższe stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej należy ocenić jako w pełni prawidłowe. Na gruncie przedstawionego stanu faktycznego nie sposób uznać, aby okazjonalna czynność sprzedaży pojazdu znajdującego się w majątku prywatnym, niespełniająca przesłanek uznania jej za działalność gospodarczą, mogła podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Reklama

Londyn potwierdza: w Rzeszowie padł rekord

Biura Rekordów Księgi Guinnessa oficjalnie uznało pobity w Rzeszowie...

Odwiedzasz nasz serwis - unikasz kłopotów

- Samochody ze znaczkiem Dacia na masce przed laty były synonimem...

Ułatwiamy życie przedsiębiorcom

Odwiedzasz autoryzowany serwis – możesz zawsze liczyć na jego pomoc. Polski rynek samochodów dostawczych przeżywa niebywałe ożywienie. Znak to, że firmy małe i duże rozwijają się i potrzebują "koni roboczych" do wykonywania...

Wyższe stawki ,,Kilometrówek"

Po raz ostatni stawki dla "kilometrówki" zostały podniesione w 2007 roku. Od tamtej pory ceny paliw wzrosły o kilkadziesiąt procent zaś stawki za wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych pozostały na niezmienionym...

Nowe obowiązkowe wyposażenie samochodów

Coraz częściej unijni urzędnicy pod przykrywką troski o nasze dobro "fundują" nam przepisy, których wprowadzenie podoba się chyba wyłącznie koncernom motoryzacyjnym i serwisom dokonującym napraw, czerpiącym...

Reklama

Gdzie warto kupić "używkę"

Powszechna miłość rodaków do motoryzacji spowodowała, iż handel wszystkim co ma cztery (czasem dwa) koła, stał się zajęciem dającym zarobek sporej grupie osób. I mam tu na myśli nie tylko pracowników salonów samochodowych, komisów...

Jakie wnętrza aut lubią Polacy ? Są bardzo praktyczni

Badanie opinii społecznej nt. wnętrz samochodów pokazało, że Polacy są bardzo praktyczni. Po pierwsze większość preferuje ciemne wnętrza (60%), po drugie najważniejsze jest poczucie...

Nowa Mazda CX-5

Debiutująca w 2012 roku Mazda CX-5 była pierwszym modelem marki, który mógł się pochwalić pełnym pakietem rozwiązań technologicznych SKYACTIV i zaprojektowanym zgodnie z zasadami stylistyki KODO – Dusza Ruchu. Do dziś nabywców znalazło ponad półtora miliona...

Światowa premiera nowego Volkswagena Polo

Nowe Polo już jest! Dzisiaj w Berlinie odbyła się światowa premiera nowej generacji bestsellerowego modelu. Polo wyróżnia się wyrazistą stylistyką, zapewnia znacznie więcej miejsca, ma wydajne silniki i najnowsze...

Sprzedaż samochodu poleasingowego a podatek VAT

Sprzedaż samochodu, używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego, a następnie wykupionego na cele prywatne, nie będzie opodatkowana VAT. Jeżeli po wykupie pojazdu nie jest on wykorzystywany dla...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Czerwiec-Lipiec

VIP Czerwiec-Lipiec
w numerze m.in.:

• Krzysztof Tokarz - Być najlepszym • Prowincja nigdy nie była jałowa • W świecie komiksu Wojciecha Birka • Kongres TSLA Expo 2017 • Podkarpackie start-upy • Rzeźby Józefa Wilkonia • Podkarpacka kwatera Hitlera
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY