Reklama

Sprzedaż samochodu poleasingowego a podatek VAT

A A A
Komentarz AXELO (radca prawny Michał Sowa)

Dodano: 03-07-2017

Sprzedaż samochodu poleasingowego a podatek VAT
Sprzedaż samochodu, używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego, a następnie wykupionego na cele prywatne, nie będzie opodatkowana VAT. Jeżeli po wykupie pojazdu nie jest on wykorzystywany dla celów działalności gospodarczej, a jedynie do celów prywatnych, nie został wprowadzony do przedsiębiorstwa, a także nie dokonano odliczenia VAT od faktury dokumentującej jego wykup z leasingu, to sprzedaż samochodu nie będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto, sprzedający pojazd nie wystąpi w charakterze podatnika, ponieważ zbycie pojazdu będzie zwykłym zarządem majątkiem osobistym.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB3-2.4012.152.2017.1.SR

Komentarz AXELO (radca prawny Michał Sowa)

Powyższa interpretacja została wydana na gruncie następującego stanu faktycznego: Prowadzący działalność gospodarczą wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód osobowy. Po upływie okresu obowiązywania umowy leasingowej, wnioskodawca dokonał wykupu pojazdu. Tego samego dnia samochód został przekazany na cele prywatne wnioskodawcy. Z faktury wystawionej tytułem wykupu wnioskodawca nie odliczył podatku VAT, ani nie zaliczył jej do kosztów uzyskania przychodu. Od momentu wykupu pojazd nie był wykorzystywany na cele działalności gospodarczej, wnioskodawca nie odliczał zatem podatku VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu. Obecnie wnioskodawca zamierza sprzedać pojazd osobie trzeciej.

W związku z powyższym wnioskodawca zapytał organ podatkowy, czy ewentualna późniejsza sprzedaż samochodu, który był wcześniej użytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego, a następnie wykupiony „na cele prywatne” bez odliczania VAT-u od wykupu, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W ocenie wnioskodawcy, przedmiotowa sprzedaż nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Zbywany samochód stanowi bowiem składnik majątku prywatnego, a sprzedaż z takiego majątku pozostaje poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, ponadto czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu w/w ustawy. Wnioskodawca od momentu wykupu pojazdu nie wykorzystywał go w swojej firmie, ponadto planowana sprzedaż jest sprzedażą okazjonalną (wnioskodawca wcześniej nie dokonywał podobnych transakcji), zatem nie ma ona charakteru działalności gospodarczej, co przesądza o tym, że nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Reklama

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał powyższe stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy,  rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Podatnikami, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza to w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powyższych przepisów, warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem VAT jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: czynność znajduje się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a ponadto musi być dokonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku VAT.

Analiza przedstawionej sytuacji prowadzi więc do wniosku, że skoro wnioskodawca używał wykupiony z leasingu samochód wyłącznie w celach prywatnych (tj. nie wykorzystywał go w swojej firmie dla celów działalności gospodarczej), to późniejsza jego sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż wnioskodawca, dokonując sprzedaży, nie wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Planowane zbycie pojazdu będzie stanowiło przejaw zwykłego zarządu majątkiem osobistym, co pozostaje poza regulacjami ustawy o podatku VAT.

Powyższe stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej należy ocenić jako w pełni prawidłowe. Na gruncie przedstawionego stanu faktycznego nie sposób uznać, aby okazjonalna czynność sprzedaży pojazdu znajdującego się w majątku prywatnym, niespełniająca przesłanek uznania jej za działalność gospodarczą, mogła podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Starsze samochody mniej tracą na wartości

Samochód dla znakomitej większości naszych rodaków to jeden z...

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Ryczałty za noclegi kierowców

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją przepis art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z § 16 ust. 1...

Mandat członka organu spółki kapitałowej nie może się zakończyć przed upływem kadencji

Ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 k.s.h. jest ostatni rok...

zobacz więcej
Reklama

Konserwacja łożysk - rzeczy, o których musisz pamiętać

W układach mechanicznych łożyska...

Robert Lewandowski i inni piłkarze Bayernu Monachium odebrali nowe modele Audi

Bayern Monachium konsekwentnie wybiera samochody marki Audi. Piłkarze i trenerzy mistrzowskiego klubu wykorzystali przerwę w światowych rozgrywkach...

Sukces Renault na targach Warsaw Home

Jak, gdzie i do kogo kierować przekaz o znaczeniu designu i innowacji dla marki? Renault zadziałało nieszablonowo i zaprezentowało Renault Home na największych w Polsce targach wystroju wnętrz Warsaw Home 2017. W pięknym...

TyrePol - gwarancja jakości i zadowolenia w zakresie dostawy opon ciężarowych, rolniczych i przemysłowych

TyrePol Sp. z o. o. to firma zajmująca się dystrybucją opon, która powstała w...

Reklama

Opel Vivaro: idealny partner w podróży, wszechstronny i nowoczesny luksusowy transporter

Rüsselsheim/Warszawa. Opel Vivaro: wszechstronność, wydajność i wielki sukces. Kilka tygodni temu z linii produkcyjnej...

Warsaw Moto Show: nowy Megane R.S. i nowa Dacia Duster przedpremierowo w Warszawie

Światowa premiera Nowego Megane R.S. i Nowej Dacii Duster odbyła się na tegorocznym Salonie Samochodowym we Frankfurcie. Półtora miesiąca...

Nowe Audi A7 Sportback - sportowe oblicze Audi w klasie luksusowych limuzyn

A7 Sportback wyraźnie odzwierciedla nowy język stylistyczny Audi i spełnia stylistyczne obietnice zawarte w serii pojazdów studyjnych prologue. Czterodrzwiowe...

Nie czekaj na pierwszy śnieg ze zmianą opon na zimowe

Wielu kierowców odkłada na ostatnią chwilę zmianę opon na zimowe. Oznacza to, że kiedy wystąpią przymrozki albo spadnie pierwszy śnieg, bardzo łatwo o stłuczkę, a dodatkowo w warsztatach...

Początek sprzedaży nowego Audi A8

Podczas Audi Summit w Barcelonie, koncern z Ingolstadt zaprezentował premierowo nowy model Audi A8. Polscy klienci będą mogli zamawiać luksusową limuzynę już od 13 października. Zupełnie nowa jakość stylistyki, nowatorsko...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Wrzesień-Październik

VIP Wrzesień-Październik
w numerze m.in.:

• Ryszard Jania - w motoryzacji ważny jest sojusz! • Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc • Cerkamed jeszcze pokaże • Dzisiejsza Rosja • Ocaleni Żydzi z Podkarpacia
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY