Reklama

Garażowanie samochodu służbowego poza siedzibą spółki z pełnym odliczeniem VAT

A A A
Komentarz AXELO (adwokat Karolina Dubiel)

Dodano: 25-02-2018

Garażowanie samochodu służbowego poza siedzibą spółki z pełnym odliczeniem VAT

Spółka może odliczyć cały VAT od samochodu osobowego, nawet w sytuacji gdy jest garażowany poza jej siedzibą. Prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od wydatków związanych z opisanymi samochodami służbowymi przysługuje jeżeli  wprowadzone zasady używania tych samochodów określone w ustalonych przez spółkę regulacjach wewnętrznych, prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu oraz podejmowane działania zaradcze i kontrolne,obiektywnie wykluczają użycie samochodów do celów niezwiązanych z wykonywaną przez Spółkę działalnością gospodarczą.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ITPP2/443-1440/14-S/18/AP.

 

Komentarz AXELO (adwokat Karolina Dubiel)

Na wstepie należy zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w w yniku orzeczeń Naczelnego Sądu  Administracyjnego z dnia 5 października 2017 r. sygn. Akt I FSK 113/16 oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 września 2015 r. sygn. Akt I SA/Bd 577/15

Komentowana interpretacja dotyczyła spółki, będącej zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT a prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży pojazdów szynowych. W związku z tą działalnością istniała konieczność stałego przemieszczania się pracowników na szerokim obszarze terytorialnym.Spółka dysponowała samochodami służbowymi, z których korzystali pracownicy w celu realizacji zadań służbowych związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą. Zasady korzystania z samochodów służbowych zostały określone w Regulaminie wewnętrznym spółki, w którym sprecyzowano, że samochód służy wyłącznie do celów służbowych, wynikających z zakresu obowiązków danego pracownika, jak również zabroniono wykorzystywania pojazdów w celach prywatnych. Ze względu na specyfikę pracy pracowników używających samochodów służbowych (np. praca serwisowa i naprawy awarii głównie w terenie) oraz ze względu na ograniczoną ilość miejsc parkingowych na parkingu firmowym Spółki, pracownicy mogą mieć wskazane inne miejsca garażowania, parkowania samochodów służbowych poza parkingiem firmy.

W związku z powyższym stanem faktycznym, pojawiło się zapytanie spółki, czy jest ona uprawniona do odliczenia 100% kwoty podatku VAT naliczonego wynikającego z wydatków związanych z samochodami służbowymi wykorzystywanymi przez pracowników.

Reklama

Prezentując własne stanowisko Spółka wskazała, że odpowiedź na pytanie powinna być twierdząca, bowiem określone przez Spółkę zasady używania pojazdów w sposób obiektywny potwierdzają, że są one wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, a stworzone mechanizmy organizacyjno-kontrolne gwarantują przestrzeganie tych zasad, eliminując tym samym możliwości prywatnego użytku tych pojazdów. W związku z tym nie istnieją żadne formalno-prawne przeszkody do uznania, że używane obecnie przez spółkę samochody są i będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Spółka podkreśliła także, iż dojazdy z wyznaczonego miejsca graażowania do miejsca prowadzenia prac serwisowych bądź naprawczych, dokumentowane są w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej do celów VAT.

Organ uznał to stanowisko Spółki za prawidłowe.

W uzasadnieniu zwrócił uwagę na fakt iż podatnicy mają prawo do pełnego odliczenia VAT m.in. w odniesieniu do wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi wyłącznie w biznesie. Jest to możliwe, pod warunkiem że spełnione są łącznie dwa warunki:

  1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania wyklucza ich użycie do celów prywatnych oraz
  2. wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

W związku z powyższym, do uzyskania prawa pełnego odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodu osobowego oraz wydatków związanych z jego utrzymaniem (takich jak np. koszty przeglądów i napraw) nie jest wystarczający jakikolwiek związek z działalnością opodatkowaną podatnika, samochód ten musi być bowiem wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodaczej. Co należy rozumieć przez wykorzystanie pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej ustawodawca wskazał w art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Organ zauważył, że przepisy nie określają w jaki sposób podatnik ma zapewnić w przedsiębiorstwie wyeliminowanie z użytku prywatnego tegoż pojazdu. Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywanie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów. Przy czym użytek prywatny należy postrzegać w kategoriach potencjalnej a nie faktycznej możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych. Przykładowo może tego dokonać za pomocą wprowadzonych regulaminów, umów, zarządzeń wraz z podjęciem działań zabezpieczających  ich wykonanie.

Stanowisko zaprezentowane przez organ niewątpliwie należy uznać za trafne bowiem przełamuje dotychczasową w istocie niekorzystną praktykę organów podatkowych. Pomijanie do tej pory faktu szczegółowego prowadzenia przez podatnika ewidencji przebiegu pojazdu, stosowania regulaminu oraz wprowadzania określonych metod weryfikacji jego przestrzegania – daje w naszej ocenie – należytą rękojmię wykluczenia pojazdów do celów prywatnych a tym samym spełnienie wymogów do uzyskania prawa do całkowitego odliczenia podatku VAT od samochodu służbowego.

Wykładnia zaprezentowana przez Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej w niniejszej interpretacji zgodna jest także z orzecznictwem sądów administracyjnych. Uznaje bowiem racjonalność argumentacji przedstawionej przez podatników, która zyskała aprobatę i potwierdzenie w wyrokach WSA.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Podatek od nieruchomości w spółce cywilnej

W świetle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o...

Sprzedaż samochodu poleasingowego a podatek VAT

Sprzedaż samochodu, używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego, a następnie wykupionego na cele prywatne, nie będzie opodatkowana VAT. Jeżeli po wykupie pojazdu nie jest on wykorzystywany dla...

Zbycie udziału w nieruchomości a obowiązek podatkowy

Przeniesienie udziałów w nieruchomości na drugiego współwłaściciela, jeśli od nabycia nie upłynęło pięć lat podlega opodatkowaniu 19% PIT. Odpłatne zbycie przed upływem pięciu...

zobacz więcej
Reklama

Nowe Renault Captur S-Edition

Po sukcesie nowego modelu i poprzednich serii limitowanych czas na poszerzenie gamy Renault...

Piknik w GOC Harley-Davidson Rzeszów na otwarcie sezonu

Podczas najbliższego weekendu, 21-22 kwietnia...

Nowy Ford EcoSport SUV - nowy wymiar pewności prowadzenia i komfortu jazdy

Segment SUV jest obecnie najszybciej rozwijającym się segmentem rynku samochodów osobowych w Europie. Liczba nowo zarejestrowanych aut typu SUV wzrosła...

Technologiczny skok w serwisowaniu kół. Firma D&R Czach pierwsza w Polsce

Firma Danuta i Ryszard Czach Autoryzowany Serwis Mercedes-Benz to pierwsza stacja obsługująca marki Mercedes i Mazda w Polsce, która posiada urządzenie...

Dzięki wypożyczalni AUTORENT w pełni wykorzystasz sezon motocyklowy

Wypożyczenie motocykla to dobre rozwiązanie, jeśli potrzebujemy takiego pojazdu okazjonalnie – na weekend lub wakacje. W województwie podkarpackim najlepszą...

Reklama

Nowa Kia Ceed w wersji hatchback i kombi

Trzecia generacja popularnego Ceeda zadebiutowała w Genewie w dwóch wersjach nadwoziowych – hatchback i kombi. Została zaprojektowana w Europie i będzie produkowana w Europie. Model ten ma za zadanie jeszcze bardziej...

Elektryczny Volkswagen I.D. R Pikes Peak gotowy na światową premierę

Dla Volkswagena zaczyna się nowa era w sporcie samochodowym i jedno jest pewne – Volkswagen I.D. R Pikes Peak ma wszystko, aby zelektryzować publiczność...

911 GT2 RS i 911 GT3 RS - ekstremalnie sportowe premiery Porsche w Poznaniu

W dniach 5-8 kwietnia odbyła się największa wystawa motoryzacyjna w Polsce – Poznań Motor Show 2018. Z tej okazji Porsche przygotowało dla zwiedzających...

Jeep Renegade 2018 - lepsza funkcjonalność i łączność ze światem.

Ruszyło zbieranie zamówień na Jeepa® Renegade`a 2018. Nowy model roku prezentuje ulepszony system multimedialny, dodatkowe funkcje oraz szerszy wachlarz...

Sąd zakwestionował pomiar z wideorejestratorów

Zapadł kolejny wyrok podważający poprawność pomiaru prędkości dokonanego policyjnym wideorejestratorem. Sąd przyjął argumenty kierowcy, który powołał się na system rozpoznający znaki w samochodzie...

zobacz więcej

POLECANE

VIP MARZEC-KWIECIEŃ

VIP MARZEC-KWIECIEŃ
w numerze m.in.:

• W uprawianiu nauki najważniejsze są wątpliwości! • Mamy rynek pracownika • Bogusław Barnaś - najważniejsza jest wyobraźnia • Twarze Podkarpacie 10 lat VIP Biznes&Styl • Kongres TSLA Expo 2018 • Bolidy Caro Cars z Mielca • 57. Muzyczny Festiwal w Łańcucie
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY