Reklama

Podkarpacie dzięki funduszom z lat 2007-2013 skraca dystans do bogatych

A A A
Alina Bosak, Jaromir Kwiatkowski

Dodano: 30-12-2015

Fot. Tadeusz Poźniak

Fot. Tadeusz Poźniak

Z „zapyziałego”, odciętego od centrum kraju województwa, Podkarpacie zmieniło się w region z prężnie rozwijającą się Doliną Lotniczą, bijącym kolejne rekordy lotniskiem i prawie (!) gotową autostradą. Pieniądze unijne z lat 2007-2013 otworzyły województwo na świat i znacząco zmniejszył się dystans dzielący Podkarpacie od średniego poziomu rozwoju krajów UE, wyrażany wysokością PKB w przeliczeniu na osobę. Według badań, w latach 2010-2013 zmniejszyliśmy dystans do unijnej średniej o 6 punktów procentowych. Eksperci zauważają jednak, że świat nie stoi w miejscu i aby mieć mocną gospodarczo pozycję trzeba więcej pieniędzy niż na drogi wydawać na innowacje w przedsiębiorstwach. 
 
 
Dynamika PKB w 2013 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 4,7 proc. i plasowała nas na drugim miejscu w kraju, po Wielkopolsce (4,8 proc.). - To świadczy o dużym potencjale tego regionu, który trzeba uruchomić i uaktywnić – uważa Jerzy Rodzeń, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. I dodaje: - Samo by się to nie stało. Duży wpływ na to miały projekty, które zrealizowaliśmy w kończącej się perspektywie.
 
Lepsze drogi, nowocześniejsze lotnisko

- W latach 2004-2006 wykorzystaliśmy wszystkie pieniądze, jakie przypadły dla regionu – przypomina Barbara Kuźniar-Jabłczyńska, dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. - Nie było procesów sądowych, nie trzeba było oddawać pieniędzy. Wysokość funduszy dla Podkarpacia w latach 2007-2013 na pewno podniósł Program Rozwój Polski Wschodniej. Polska jest obecnie największym beneficjentem Funduszu Spójności i Funduszu Rozwoju Regionalnego. Według algorytmu z tej perspektywy widać, że Podkarpacie też dostało dużo. Na koniec listopada mieliśmy 97 proc. kontraktacji i wygląda na to, że wydamy wszystko. Powstał z tych pieniędzy szereg inwestycji - drogi, kanalizacje. Nie są to wyrywkowe działania, ale kompleksowe rozwiązania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, dostępności komunikacyjnej itp. Chociaż nie da się ukryć, że w poszczególnych gminach stopień rozwiązania tych problemów zależał od możliwości budżetu i zapobiegliwości gospodarzy samorządu. Sztandarową inwestycją zrealizowaną dzięki Funduszom Europejskim jest na pewno Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny. Zaczynaliśmy go tworzyć jeszcze w perspektywie 2004-2006, zdobywając z programu krajowego pieniądze na stworzenie studium wykonalności, wyceny działek. Potem przyszła kolej na zbrojenie terenów wokół lotniska. Dopiero wówczas zaczęli przychodzi inwestorzy. Pierwszym było MTU, później Borg Warner, Goodrich. W międzyczasie pojawiła się Dolina Lotnicza, bo udała się, cokolwiek by na ten temat inni nie mówili, prywatyzacja rzeszowskiej WSK. Zainwestowano w rozwój lotniska, jest nowy terminal, wydłużony pas startowy i przejście fitosanitarne, więc szykują się loty cargo między Miami a Jasionką. To wszystko spójnie zaczęło się rozwijać i teraz wszyscy opowiadają o Dolinie Lotniczej. W Warszawie, w Brukseli. Ten rząd, tamten rząd. Każdy się chwali. 
 
Ogromnie ważne są inwestycje drogowe, ponieważ parę lat temu Podkarpacie było tak naprawdę odcięte od reszty kraju. Dziś, jak podkreśla Jerzy Rodzeń, dzięki inwestycjom z zakresu infrastruktury drogowej i kolejowej, znacznie poprawiła się dostępność komunikacyjna regionu. 

Nie oznacza to jednak, że już jest wspaniale, gdyż nadal połączenie z Warszawą nie jest najlepsze. Dlatego tak nam zależy na S-19. - Poprzedni rząd opowiada o sukcesach i, owszem, jest to prawda, ale nie było wielką sztuką je osiągnąć, ponieważ mieliśmy do dyspozycji naprawdę gigantyczne sumy pieniędzy - uważa Barbara Kuźniar-Jabłczyńska. - Pytanie nie brzmi, czy zrobić, tylko, jak zrobić, żeby było tanio, dobrze i szybko. Oczywiście, nie trzeba przesadzać z tym tanim, ponieważ to się może skończyć podobnym niedoszacowaniem, jak było w przypadku budowy autostrady. 
 
Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich PUW przyznaje jednak, że dzięki tym wielkim sumom pieniędzy otworzyliśmy województwo na świat.
 
- Jest lotnisko i cała infrastruktura z tym związana, prawie gotowa autostrada, przejścia drogowe na granicach. Gdy jeszcze wybudujemy S-19, a mam nadzieję, że teraz jej budowa przyspieszy, to będziemy mieć lepsze połączenie drogowe z Warszawą. Zmieniła się też rzeczywistość, jeśli chodzi o kolej. Naprawienie, a właściwie budowa od nowa trakcji kolejowych sprawiła, że z Rzeszowa do Krakowa dotrzemy pociągiem w niewiele ponad godzinę. Od 13 grudnia ruszyło pendolino na Wybrzeże, co oznacza, że do Gdańska dojedziemy w 8 godzin. A za chwilę, kiedy zostanie uruchomione połączenie kolejowe z Rzeszowa do Warszawy przez Ocice, to do Warszawy będziemy podróżować 2,5 godziny. Rozumiem, że wtedy pendolino zmieni trasę i do Gdańska dojedziemy w 5 godzin. To już naprawdę będzie tak, jak w zachodniej Europie. Także pod względem wygody podróży, ponieważ za unijne pieniądze odnowiony został również tabor – podsumowuje Kuźniar Jabłczyńska.
 
 
Musimy gonić bardziej rozwinięte regiony

Zdaniem Jerzego Rodzenia, projekty z zakresu infrastruktury komunikacyjnej, choć najbardziej kosztowne, nie były najistotniejsze. Droga sama w sobie bowiem, choćby najlepsza, nie generuje rozwoju. Choć – jak przyznaje wicedyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP – poprawa dostępności woj. podkarpackiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania inwestorów naszym regionem (według badania ewaluacyjnego „10 lat województwa podkarpackiego w UE – ocena wykorzystania funduszy europejskich w rozwoju regionu” ich liczba wzrosła w tym czasie dwukrotnie).
 
Najistotniejsze, zdaniem Jerzego Rodzenia, były te projekty, które miały bezpośredni wpływ na wzrost innowacyjności gospodarki, np. centra badawczo-rozwojowe, m.in. na Politechnice i Uniwersytecie Rzeszowskim.
 
– W kończącej się perspektywie sporo pieniędzy poszło na infrastrukturę badawczo-rozwojową, a więc na obiekty i ich wyposażenie – podkreśla przedstawiciel UMWP. - Teraz te mury musimy „wypełnić treścią”, czyli realizować w nich projekty badawcze, tworzyć zespoły badawcze, także w układzie międzynarodowym. Podstawowym celem naszego działania jest innowacyjność – po to, byśmy mogli dogonić świat. I w tym kierunku idziemy. Prym w tej dziedzinie wiedzie Politechnika Rzeszowska w połączeniu z Doliną Lotniczą. To sztandarowy przykład współpracy ośrodków akademickich z podmiotami gospodarczymi. Dopiero taka współpraca powoduje, że powstaje z tego sensowny produkt innowacyjny.
 
Barbara Kuźniar-Jabłczyńska podkreśla, że startowaliśmy z innego poziomu niż inne województwa. - Byliśmy „zapyziałym”, mało rozwiniętym województwem - stwierdza. - Właściwie, jak patrzymy na PKB, to – mimo jego wzrostu - nadal nie jesteśmy gospodarczą lokomotywą. Ale rzeczywistość odbiega od statystyk. Kiedy jeżdżę po Polsce, nigdzie nie widzę tak zadbanych domów i gospodarstw, jak na Podkarpaciu. Wykorzystujemy pieniądze z Unii ani lepiej, ani gorzej. W statystykach pod względem wydatkowania raz jesteśmy na szóstym, raz na siódmym miejscu. Ale to nie ma wielkiego znaczenia. Poziom wykorzystania środków unijnych w całej Polsce jest niezły. Czasem firmy, samorządy w innych regionach mają większe możliwości, więcej pieniędzy na wkład własny. Mówimy, że daliśmy bardzo dużo na Uniwersytet, Politechnikę. To prawda. Ale jak popatrzymy, ile w tym samym okresie wziął Uniwersytet Jagielloński czy Warszawski, to są to sumy jeszcze bardziej imponujące. Rozwijamy się, ale inni też nie stoją w miejscu. 
 
Reklama
Również ekonomista Artur Chmaj cieszy się, że pod względem infrastruktury doganiamy wreszcie cywilizowany świat. Ale jednocześnie uważa, że zbyt wiele pieniędzy przeznaczyliśmy na infrastrukturę, a zbyt mało – na innowacje. - Osiem lat temu Polska była w podobnej sytuacji, jak wcześniej Irlandia – twierdzi ekonomista. - My większość otrzymanych funduszy „wpompowaliśmy” w infrastrukturę - drogi, kanalizację, wodociągi. Irlandczycy więcej wydali na innowacje, nowe technologie, rozwój firm. Teraz mają przedsiębiorstwa, które chcemy ściągać do siebie. Innowacyjność naszych przedsiębiorców nie została wsparta w stopniu wystarczającym. Były takie konkursy, w których o tym, czy ktoś dostanie dotację, nie decydowało, jaką zaawansowaną technologię chce wprowadzić, ale czy pierwszy złożył wniosek. Inny przykład: przedsiębiorcy mieli udowodnić w projekcie, że produkt, czy usługa, które chcą wprowadzić, funkcjonują na rynku nie dłużej niż 2-3 lata. W tych konkursach wygrywały głównie gabinety stomatologiczne i okulistyczne, deklarując zakup najnowocześniejszych urządzeń. No i mamy gabinety stomatologiczne wyposażone na najwyższym poziomie. Tylko, czy to rozwinęło naszą gospodarkę np. poprzez nowe miejsca pracy? 
 
Sukces kapitału ludzkiego
 
Zdaniem Artura Chmaja, sukcesem są natomiast projekty edukacyjne finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: - Nie tylko te realizowane przez szkoły. Na wysokości zadania stanął trzeci sektor - powstało wiele stowarzyszeń i organizacji, które organizowały szkolenia, kursy, podnosząc kwalifikacje mieszkańców regionu. Sprawnie i na czas wykorzystano całą kwotę przeznaczono na ten cel. I chociaż hasło: „Człowiek to najlepsza inwestycja”, niektórym może wydawać się tylko sloganem, podpisuję się pod nim bez wahania. 
 
Wiele barier w wykorzystaniu funduszy unijnych stworzyli polscy urzędnicy. Jedną z nich jest np. prawo dotyczące zamówień publicznych. - Owszem, Bruksela ma swoje wymagania, ale i my potrafimy skutecznie rzucać sobie kłody pod nogi. Za długo trwa opracowywanie dokumentów na szczeblu rządowym - stwierdza ekonomista.
 
Wyścig z czasem

Końcówka roku to wyścig z czasem. Podkarpacie walczy o to, by wykorzystać pieniądze przyznane na trzy ważne projekty - Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo i Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Jasionce. Wszystkie rozliczenia finansowe powinny być zakończone do 31 grudnia. 
 
W grudniu najmniej zagrożona wydawała się sieć szerokopasmowa, dzięki której za 322 mln zł na Podkarpaciu wybudowano ponad 2 tys. km sieci światłowodowej, umożliwiając dostęp do szybkiego Internetu ponad 90 proc. mieszkańców województwa. W przypadku tej inwestycji - jedynej, jaką w naszym regionie zrealizowano na zasadzie publiczno-prywatnego partnerstwa - wszystkie prace budowlane zakończono. - Odbiory prac w projekcie przebiegają bez większych problemów, a sprawdzanie dokumentacji inwestycyjnej odbywa się na bieżąco. Na rzecz wykonawcy samorząd województwa przekazał do tej pory ok. 33 proc. całej  wartości projektu – informował nas na początku grudnia Sławomir Cynkar, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w UMWP. 
 
W grudniu wciąż jeszcze kończono ostatnie odcinki ścieżek Green Velo. Turystyczny szlak rowerowy, którym można przejechać wschód Polski od Karpat po Bałtyk, liczy na Podkarpaciu  458 km. Jego wartość to 74 mln zł (trasa częściowo wiedzie już istniejącymi drogami). W grudniu kończono ostatnie 20 km. - Ideę szlaku zawdzięczamy śp. Grażynie Gęsickiej, która walczyła o specjalny program dla Polski Wschodniej – wspomina marszałek podkarpacki Władysław Ortyl. - Wierzę, że ta inwestycja będzie miała wpływ na rozwój gospodarki, turystyki i rekreacji. Teraz czas, by wokół szlaku zaczęły rosnąc małe firmy, oferujące usługi turystom przemierzającym szlak.
 
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe, dofinansowane z programu Rozwój Polski Wschodniej (kwota dofinansowania wynosi ponad 64 mln zł), było rzeczywiście tzw. trudną inwestycją. Umowa między Województwem Podkarpackim a PARP została podpisana w grudniu 2012 r. Na początku były problemy z finansowaniem: w budżecie województwa zarezerwowano na ten cel tylko 90 mln zł, podczas gdy wstępny kosztorys opiewał na 155 mln, a najtańsza oferta w przetargu – na 122 mln.
 
Kiedy już udało się znaleźć brakujące pieniądze, wybuchł spór o wykonanie konstrukcji stalowej części wystawienniczej pomiędzy zarządem województwa a wykonawcą - konsorcjum firm Best Construction Sp. z o. o. i Karpat-Bud Sp. z o.o. – który omal nie zakończył się zerwaniem umowy. Ostatecznie do tego nie doszło. W momencie zamykania tego numeru VIP-a wszystko wskazywało na to, że uda się zakończyć inwestycję w terminie: 9 grudnia rozpoczęły się odbiory na budowie w części kongresowej CWK, które – jak nas zapewnił Tomasz Leyko, rzecznik marszałka – zakończą się w przewidzianym terminie (19 grudnia), a na pewno przed świętami, by można było wystawić faktury. Rozliczenie finansowe samorządu województwa z PARP-em ma zakończyć się do 31 grudnia. Nic nie wiadomo, by ten termin miał być nie dotrzymany. Oddanie CWK do użytku nastąpi prawdopodobnie w I kwartale przyszłego roku.
 
Czy jest możliwe, żebyśmy z tymi projektami nie zdążyli? – Robimy wszystko, żeby zdążyć – podkreśla Jerzy Rodzeń. – Współpracujemy w tym zakresie w sposób ciągły z PARP-em jako instytucją pośredniczącą z poziomu ministerstwa. 
 
- Od dwóch lat mamy już nową perspektywę unijną, a nie skończyliśmy jeszcze starej – kręci głową Artur Chmaj. - Ta perspektywa zaczyna się najgorzej ze wszystkich. Powinniśmy już wydawać pieniądze na lata 2014-2020, tymczasem pierwszy konkurs ogłoszono w lipcu, a kolejne dopiero w październiku. Miejmy nadzieję, że tym razem więcej pieniędzy pójdzie na innowacje i wsparcie dla przedsiębiorców, a pieniądze, które wydaliśmy do tej pory i wydamy wkrótce, naprawdę zmienią Podkarpacie w mocny gospodarczo region. 
 
 
X Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007-2013 (RPO WP) realizowano z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), z którego otrzymaliśmy 1 198,79 mln euro.  Podpisano 2 580 umów/decyzji o wartości ogółem 8 422 mln zł na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 4 969 mln zł. Dotychczas w ramach RPO WP zakończono realizację 2 423 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR  3 949 mln zł. Nadal jest jeszcze realizowanych 157 projektów. Z dofinansowaniem z RPO WP powstały m.in. regionalne centra transferu nowoczesnych technologii wytwarzania; wybudowano blisko 77 km nowych oraz przebudowano blisko 900 km dróg lokalnych i wojewódzkich; powstało ponad 868 km sieci wodociągowej i ponad 1,5 tys. km sieci kanalizacji sanitarnej; wybudowano lub przebudowano 113 obiektów szkolnych.

X W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) woj. podkarpackie otrzymało łączne dofinansowanie projektów (budżet RP + UE) w kwocie 2 665 592 tys. zł, w tym środki UE wynosiły 2 503 873 tys.  zł. W ramach tego programu zainwestowano 430 mln zł w infrastrukturę uczelni; utworzono centra badawczo-rozwojowe m.in. w WSK „PZL-Rzeszów”, Olimp Laboratories, Borg Warner Poland; rozbudowano Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny w Jasionce; wybudowano sieć szerokopasmowego Internetu, system integrujący transport publiczny Rzeszowa i okolic, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe, obwodnice Jarosławia, Przemyśla i Mielca, most na Wiśle w Połańcu; utworzono liczący ponad 450 km szlak rowerowy Green Velo.

X Ok. 7 mld zł otrzymało województwo podkarpackie w latach 2007-2013 z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Za te pieniądze wybudowano m.in. nowy terminal na lotnisku w Jasionce oraz autostradę A4. Całkowita wartość wszystkich projektów realizowanych na Podkarpaciu z dofinansowaniem z POIiŚ to ok. 13 mld zł.

X Niemal 16 tys. nowych miejsc pracy oraz 77 spółdzielni socjalnych powstało na Podkarpaciu dzięki unijnemu Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki (POKL). W latach 2007-2013 województwo miało do wydania z tego programu ponad 548 mln euro. Rozdzielaniem pieniędzy z POKL zajmował się Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, który podpisał z beneficjentami ponad 2,5 tys. umów na realizację projektów na łączną kwotę ponad 2,5 mld zł. Komisja Europejska zaakceptowała już wydatki na 2 mld zł.

X Miliony euro dotacji otrzymały podkarpackie firmy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nowe technologie kupiły takie firmy, jak WSK „PZL-Rzeszów”, Aero, Grupa Nowy Styl, Meta-Zel, Zakłady Chemiczne Organika i wiele innych. 
 

 

KOMENTARZE

Artykuły biurowe podnoszą efektywność pracy

Podstawą pracy w każdym biurze nie są tylko sami pracownicy...

Reklama

Finał budowy drogi lotniskowej. Ponad 100 mln zł na usprawnienie ruchu

Zakończyła się budowa i odbiory techniczne drogi lotniskowej (etap I, II i III), pomiędzy drogą ekspresową S19, autostradą A4 i drogą krajową nr 9...

Wielkie otwarcie salonu Iveco w Rzeszowie [ZDJĘCIA]

W piątek, 12 października odbyło się oficjalne otwarcie nowego kompleksu autoryzowanego salonui serwisu IVECO w Rzeszowie, przy ul. Rzecha 7. Obiekt należący do spółki STC, będącej częścią...

TSLA EXPO: Rewolucja w transporcie powinna zacząć się na Podkarpaciu

Samochody emitujące coraz mniej zanieczyszczeń, transport, który sprawia, że coraz szybciej dostarczany jest towar - w tym kierunku rozwija się świat i...

Reklama

Przyjazne miasto. Program Wojciecha Buczaka na prezydenta Rzeszowa

Koniec wakacji i początek kampanii przed wyborami samorządowymi. W poniedziałek w Hotelu Prezydenckim swój program zaprezentował Wojciech Buczak, kandydat PiS na prezydenta...

Rozbudowa ul. Podkarpackiej. Trudno włączyć się do ruchu

Rozbudowa ulicy Podkarpackiej prawdopodobnie w ciągu najbliższych tygodni dobiegnie końca. Ruch na remontowanym odcinku jest utrudniony, a powody do narzekań mają kierowcy, który...

Darmowe autobusy dla uczniów rzeszowskich szkół

Jeszcze we wrześniu Rada Miasta Rzeszowa ma podjąć uchwałę gwarantującą uczniom rzeszowskich szkół darmowe przejazdy autobusami. Taką informację przekazał w piątek prezydent Rzeszowa, Tadeusz...

Pod Przemyślem odkryto gigantyczne złoże gazu

Wydobycie gazu na Podkarpaciu w ciągu 5 lat wzrośnie do 1,75 mld m³ rocznie, czyli aż o 28 procent – szacuje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Dzięki nowej metodzie poszukiwań i wydobycia...

Kandydaci Platformy Obywatelskiej do Rady Miasta Rzeszów

Platforma Obywatelska przedstawiła w środę kandydatów do Rady Miasta. Co dziwne, pośród 33 kandydatów, na listach nie znalazła się ani jedna osoba z Nowoczesnej. Działacze PO, SD...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Biznes&Styl Nr 59

VIP Biznes&Styl Nr 59
w numerze m.in.:

• Sprężyny gazowe z FA Krosno • Ratowanie cerkwi w Baligrodzie • Lasowiak, co leczy serca i rozwija nowe technologie • Japońskie roboty i ręczna robota w Hucie Szkła w Jaśle • 100 lat niepodległej Polski
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2018-10-19 18:59
WIG 56642.84 +0,14%
WIG20 2196.99 +0,41%
mWIG40 3962.26 -0,47%
sWIG80 11187.3 -0,42%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2018-10-19
USD 3,7601 +0,80%
EUR 4,3049 +0,19%
CHF 3,7746 +0,54%
GBP 4,9014 +0,22%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1230,20 +0,11% [18:57]
 Ropa brent baryłka 80,17 +1,05% [18:57]
 Pallad uncja 1070,80 +0,71% [18:57]
 Platyna uncja 834,70 +0,52% [18:57]
 Srebro uncja 14,66 +0,48% [18:57]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Cegielniana 18c/3, 35-310 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.