Reklama

Nieodpłatne poręczenie a przychód spółki

A A A
Komentarz AXELO (aplikant adwokacki Natalia Roś)

Dodano: 13-03-2017

Nieodpłatne poręczenie a przychód spółki

Udzielenie spółce nieodpłatnie przez osoby z nią powiązane poręczenia spłaty stanowi dla spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychody podatkowe są to wszelkie przysporzenia podatnika, mające charakter definitywny, powiększające jego aktywa, którymi może on rozporządzać jak własnymi, o ile nie zostały ujęte w art. 12 ust. 4 updop. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, przychodem m. in. jest wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie. W związku z powyższym, przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w przypadku korzystania przez Spółkę z udzielonego jej nieodpłatnie przez osoby z nią powiązane poręczenia spłaty kredytu powstaje w dacie jego otrzymania. Przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia należy wykazać jednorazowo w momencie jego otrzymania.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, (Sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.1177.2016.1.APO)

Komentarz AXELO (aplikant adwokacki Natalia Roś)

Komentowana interpretacja dotyczyła spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, która zawarła umowę kredytu inwestycyjnego. Z uwagi na warunek udzielenia kredytu, jakim było ustanowienie zabezpieczenia jego spłaty na wypadek niewywiązywania się z tego obowiązku przez spółkę, osoby powiązane ze Spółką poręczyły zobowiązania finansowe spółki, wynikające umowy kredytowej. Poręczycielom nie przysługiwało z tego tytułu żadne wynagrodzenie (ani prowizja). Każdy z poręczycieli oświadczył, że zobowiązania z tytułu poręczenia zostaną przez nich wykonane po zawiadomieniu ich przez Bank o opóźnieniu w spłacie całości lub części zobowiązań z tytułu kredytu.

Wątpliwości Spółki dotyczyły kwestii momentu powstania po jej stronie przychodu z tytułu otrzymania przez nią nieodpłatnego świadczenia.

Zdaniem spółki, ewentualny przychód z tytułu nieodpłatnie otrzymanych poręczeń powstanie dopiero w dacie zaistnienia przesłanki realizacji poręczeń. Do tego momentu nie wystąpi zdarzenie opodatkowane na gruncie Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej jako: „ustawa o CIT”). Ponadto, w ocenie wnioskującej spółki powstały przychód powinien być rozliczany przez spółkę proporcjonalnie do okresu trwania zabezpieczenia w poszczególnych okresach rozliczeniowych, mając na uwadze aktualne saldo zadłużenia, i rozliczany w dowolnie wybranych okresach rozliczeniowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach słusznie uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

Reklama

W przedmiotowej sprawie należało przyjąć, iż przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w przypadku korzystania przez spółkę z udzielonego jej przez osoby z nią powiązane nieodpłatnego poręczenia spłaty kredytu powstaje w momencie jego otrzymania, a nie dopiero w dacie spłaty przez poręczycieli kredytu za spółkę. Jest to konsekwencją uznania, iż momentem podatkowo relewantnym jest moment świadczenia, które w określonej dacie wywołało określone skutki, czyli w niniejszym stanie faktycznym, stworzenia korzystnej sytuacji ekonomicznej spółki. Świadczeniem w poddawanym ocenie stanie faktycznym nie było bowiem wykonanie zobowiązania spółki przez poręczycieli w wypadku nierealizowania jej obowiązku do spłaty zaciągniętego kredytu, a już samo poręcznie. Świadczenie to bowiem wpłynęło na poprawę sytuacji spółki w obrocie, a przede wszystkim umożliwiło spółce zaciągnięcie kredytu.

Natomiast wartość przedmiotowego świadczenia, czyli udzielenie przez inne podmioty nieodpłatnego poręczenia spłaty kredytu, zaciągniętego przez spółkę, to wartość wynagrodzenia, jakie Spółka musiałaby zapłacić, gdyby strony zdecydowały o odpłatności umowy.

Powyższe wynika z art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, zgodnie z którym warunkiem uznania nieodpłatnego świadczenia za przychód jest jego otrzymanie przez podatnika. W tym miejscu należy wskazać, iż przychód w innym momencie niż data otrzymania określonych świadczeń może powstać wyłącznie wtedy, gdy wynika to z wyraźnego przepisu ustawy.

Ponadto, wykazanie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w niniejszej sprawie powinno nastąpić jednorazowo w dacie jego otrzymania.

Stanowisko zaprezentowane przez organ w niniejszej sprawie wydaje się być uzasadnione. Stwierdzenie podstaw do uznania, iż spółka uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia jest możliwe w istocie w drodze wręcz intuicyjnego skonfrontowania ocenianej transakcji z realiami rynkowymi. Innymi słowy, uzyskanie poręczenia np. w formie produktu finansowego od podmiotu niepowiązanego wiążę się z koniecznością zapłaty wynagrodzenia (czy prowizji) dla podmiotu świadczącego tego rodzaju usługi. W przedmiotowej sprawie spółka uzyskała poręczenie bezpłatnie, co nie przystaje do realiów rynkowych.

Interpretacja w swej merytorycznej treści nie wzbudza w zasadzie wątpliwości,  zwraca jednak uwagę jako kolejny przykład potrzeby ostrożnego kształtowania relacji gospodarczych i transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Ryczałty za noclegi kierowców

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją przepis art. 21a ustawy z dnia...

Przy podziale przez wydzielenie spółka przejmująca przejmie także rolę procesową spółki dzielonej

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art...

Wynagrodzenie pracownika kosztem uzyskania przychodu nawet wbrew układowi zbiorowemu

Podwyższone wynagrodzenia wypłacane kierowcom na podstawie indywidualnych porozumień zawartych z poszczególnymi pracownikami...

zobacz więcej
Reklama

Kongres i Targi TSLA EXPO 2017. GALERIA FOTOGRAFII

Osiem paneli dyskusyjnych, ponad 30 prelegentów z...

Automet z Sanoka skonstruował autobus elektryczny!

Bez wielkiego rozgłosu i hucznych zapowiedzi...

VIII Gala VIP. Najbardziej Wpływowi Podkarpacia 2017

Podczas sobotniej, wielkiej gali w Filharmonii Podkarpackiej, którą magazyn VIP Biznes&Styl zorganizował już po raz ósmy, wyróżnieni zostali Najbardziej Wpływowi Podkarpacia 2017. Prestiżowy...

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych w rzeszowskich galeriach

W Millenium Hall już działa, a w CH Plaza w połowie października zostanie uruchomiona stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Ładowanie samochodów będzie...

Motocykl Harley-Davidson na TSLA EXPO 2017 wygrał chłopak z Kamienia

Mirosław Andrzej Lachtara, mieszkaniec Kamienia, jest zwycięzcą konkursu, który zorganizowany został podczas Kongresu i Targów TSLA EXPO 2017. O to on odbierze...

Reklama

Targi TSLA EXPO 2017. W poniedziałek poznamy zwycięzcę harleya!

Drugi dzień Targów TSLA EXPO 2017 w G2A Arena przyciągnął prawdziwy tłum miłośników motoryzacji. Pragnieniem wszystkich było wygrać motocykl Harley-Davidson...

VIP Biznes. Marta Półtorak: Zależy mi na rozwoju miejsca, gdzie mieszkam!

Z Martą Półtorak, prezesem i współwłaścicielką Marma Polskie Folie, zwyciężczynią rankingu VIP-a w kategorii "BIZNES", rozmawia Aneta Gieroń...

Samolot dla studentów pilotażu. Zapłacił marszałek

Używany, szkolny samolot produkcji francuskiej "Tampico" TB -9 od piątku parkuje w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Najnowszy nabytek OKL-u kosztował 300 tys. zł...

Nowi członkowie klastra oraz moto premiery na wieczorze TSLA EXPO

Pierwszy dzień Kongresu i Targów TSLA EXPO 2017 miał swój wieczorny finał, podczas którego do klastra Wschodni Sojusz Motoryzacyjny przyjęci zostali dwaj nowi członkowie...

Prezes RARR-u: Sukces Aeropolis warto powtórzyć w innym miejscu regionu

W 2018 roku Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie świętować 25-lecie. - Mamy się czym chwalić, ale przed spółką jeszcze wiele wyzwań...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Wrzesień-Październik

VIP Wrzesień-Październik
w numerze m.in.:

• Ryszard Jania - w motoryzacji ważny jest sojusz! • Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc • Cerkamed jeszcze pokaże • Dzisiejsza Rosja • Ocaleni Żydzi z Podkarpacia
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2017-11-21 18:59
WIG 64010.67 +0,61%
WIG20 2489.08 +0,85%
mWIG40 4838.84 +0,19%
sWIG80 14052.97 +0,16%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2017-11-21
USD 3,6060 +0,42%
EUR 4,2296 -0,13%
CHF 3,6313 +0,01%
GBP 4,7738 +0,14%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1281,18 +0,32% [19:58]
 Ropa brent baryłka 62,42 +0,43% [19:58]
 Pallad uncja 996,52 +1,01% [19:58]
 Platyna uncja 936,60 +1,29% [19:58]
 Srebro uncja 16,97 +0,35% [19:58]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY