Reklama

Nieodpłatne poręczenie a przychód spółki

A A A
Komentarz AXELO (aplikant adwokacki Natalia Roś)

Dodano: 13-03-2017

Nieodpłatne poręczenie a przychód spółki

Udzielenie spółce nieodpłatnie przez osoby z nią powiązane poręczenia spłaty stanowi dla spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychody podatkowe są to wszelkie przysporzenia podatnika, mające charakter definitywny, powiększające jego aktywa, którymi może on rozporządzać jak własnymi, o ile nie zostały ujęte w art. 12 ust. 4 updop. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, przychodem m. in. jest wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie. W związku z powyższym, przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w przypadku korzystania przez Spółkę z udzielonego jej nieodpłatnie przez osoby z nią powiązane poręczenia spłaty kredytu powstaje w dacie jego otrzymania. Przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia należy wykazać jednorazowo w momencie jego otrzymania.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, (Sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.1177.2016.1.APO)

Komentarz AXELO (aplikant adwokacki Natalia Roś)

Komentowana interpretacja dotyczyła spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, która zawarła umowę kredytu inwestycyjnego. Z uwagi na warunek udzielenia kredytu, jakim było ustanowienie zabezpieczenia jego spłaty na wypadek niewywiązywania się z tego obowiązku przez spółkę, osoby powiązane ze Spółką poręczyły zobowiązania finansowe spółki, wynikające umowy kredytowej. Poręczycielom nie przysługiwało z tego tytułu żadne wynagrodzenie (ani prowizja). Każdy z poręczycieli oświadczył, że zobowiązania z tytułu poręczenia zostaną przez nich wykonane po zawiadomieniu ich przez Bank o opóźnieniu w spłacie całości lub części zobowiązań z tytułu kredytu.

Wątpliwości Spółki dotyczyły kwestii momentu powstania po jej stronie przychodu z tytułu otrzymania przez nią nieodpłatnego świadczenia.

Zdaniem spółki, ewentualny przychód z tytułu nieodpłatnie otrzymanych poręczeń powstanie dopiero w dacie zaistnienia przesłanki realizacji poręczeń. Do tego momentu nie wystąpi zdarzenie opodatkowane na gruncie Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej jako: „ustawa o CIT”). Ponadto, w ocenie wnioskującej spółki powstały przychód powinien być rozliczany przez spółkę proporcjonalnie do okresu trwania zabezpieczenia w poszczególnych okresach rozliczeniowych, mając na uwadze aktualne saldo zadłużenia, i rozliczany w dowolnie wybranych okresach rozliczeniowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach słusznie uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

Reklama

W przedmiotowej sprawie należało przyjąć, iż przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w przypadku korzystania przez spółkę z udzielonego jej przez osoby z nią powiązane nieodpłatnego poręczenia spłaty kredytu powstaje w momencie jego otrzymania, a nie dopiero w dacie spłaty przez poręczycieli kredytu za spółkę. Jest to konsekwencją uznania, iż momentem podatkowo relewantnym jest moment świadczenia, które w określonej dacie wywołało określone skutki, czyli w niniejszym stanie faktycznym, stworzenia korzystnej sytuacji ekonomicznej spółki. Świadczeniem w poddawanym ocenie stanie faktycznym nie było bowiem wykonanie zobowiązania spółki przez poręczycieli w wypadku nierealizowania jej obowiązku do spłaty zaciągniętego kredytu, a już samo poręcznie. Świadczenie to bowiem wpłynęło na poprawę sytuacji spółki w obrocie, a przede wszystkim umożliwiło spółce zaciągnięcie kredytu.

Natomiast wartość przedmiotowego świadczenia, czyli udzielenie przez inne podmioty nieodpłatnego poręczenia spłaty kredytu, zaciągniętego przez spółkę, to wartość wynagrodzenia, jakie Spółka musiałaby zapłacić, gdyby strony zdecydowały o odpłatności umowy.

Powyższe wynika z art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, zgodnie z którym warunkiem uznania nieodpłatnego świadczenia za przychód jest jego otrzymanie przez podatnika. W tym miejscu należy wskazać, iż przychód w innym momencie niż data otrzymania określonych świadczeń może powstać wyłącznie wtedy, gdy wynika to z wyraźnego przepisu ustawy.

Ponadto, wykazanie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w niniejszej sprawie powinno nastąpić jednorazowo w dacie jego otrzymania.

Stanowisko zaprezentowane przez organ w niniejszej sprawie wydaje się być uzasadnione. Stwierdzenie podstaw do uznania, iż spółka uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia jest możliwe w istocie w drodze wręcz intuicyjnego skonfrontowania ocenianej transakcji z realiami rynkowymi. Innymi słowy, uzyskanie poręczenia np. w formie produktu finansowego od podmiotu niepowiązanego wiążę się z koniecznością zapłaty wynagrodzenia (czy prowizji) dla podmiotu świadczącego tego rodzaju usługi. W przedmiotowej sprawie spółka uzyskała poręczenie bezpłatnie, co nie przystaje do realiów rynkowych.

Interpretacja w swej merytorycznej treści nie wzbudza w zasadzie wątpliwości,  zwraca jednak uwagę jako kolejny przykład potrzeby ostrożnego kształtowania relacji gospodarczych i transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Ryczałty za noclegi kierowców

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją przepis art. 21a ustawy z dnia...

Przy podziale przez wydzielenie spółka przejmująca przejmie także rolę procesową spółki dzielonej

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art...

Wynagrodzenie pracownika kosztem uzyskania przychodu nawet wbrew układowi zbiorowemu

Podwyższone wynagrodzenia wypłacane kierowcom na podstawie indywidualnych porozumień zawartych z poszczególnymi pracownikami...

zobacz więcej
Reklama

Na Podkarpaciu projektują elementy nadwozi dla światowych marek

Kiedy Cadway Automotive w październiku 2016 r. zaczynał działalność, był startupem z dwoma inżynierami na pokładzie. W niespełna półtora roku Jakub Kocój, który...

Lufthansa Technik zainwestuje w Tajęcinie pod Rzeszowem?!

To już w zasadzie pewne. Centrum obsługi napędów lotniczy za 150 mln zł Lufthansa Technik i MTU Aero Engines wybudują pod Rzeszowem. Nowa spółka zatrudni 800 osób.

Spółka firm Lufthansa i MTU kupiła w Jasionce działkę pod fabrykę

Niemal 22 mln zł netto zaoferowała Gminie Trzebownisko spółka EME Aero i wygrała przetarg na położoną w Jasionce działkę o powierzchni 16,6 ha. Spółkę...

Reklama

Patent na pierwsze w Polsce mosty kompozytowe w Błażowej i Nowej Wsi!

Konstrukcja mostu w Błażowej k. Rzeszowa, złożona z wykorzystywanych m.in. w motoryzacji i lotnictwie materiałów kompozytowych, została opatentowana!...

Rusza budowa łącznika autostrady z Przeworskiem. Wreszcie znikną korki?

Rusza budowa łącznika autostradowego od zjazdu z autostrady do nowo projektowanego ronda na granicy Gwizdaja i Przeworska. Łącznik połączy drogę krajową...

Ponad 8 mln zł na Koncepcję Programową dla ostatniego odcinka S19

To pewne - będzie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla ostatniego już odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Dukla do Barwinka (granica...

Jennifer Lopez twarzą Inglota. Gwiazda stworzyła kolekcję kosmetyków

Jedna z najpopularniejszych piosenkarek i aktorek na świecie, Jennifer Lopez stworzyła nową kolekcję kosmetyków dla podkarpackiej firmy kosmetycznej Inglot...

Krzesła Nowego Stylu na piłkarskich Mistrzostwach Świata w Katarze!

Organizator Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze podjął decyzję, że krzesła marki Forum Seating, należącej do Grupy Nowy Styl z Podkarpacia...

zobacz więcej

POLECANE

VIP STYCZEŃ-LUTY

VIP STYCZEŃ-LUTY
w numerze m.in.:

• Automet. Rodzina Leśniaków w motoryzacyjnym biznesie • Jola i Robert Jareccy. Kino studyjne w Zatwarnicy • 400 kościołów Ignacego Tokarczuka • Opowieść o przedwojennym Rzeszowie
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2018-04-27 10:29
WIG 59609.55 -0,03%
WIG20 2280.54 -0,11%
mWIG40 4571.45 +0,29%
sWIG80 13967 +0,10%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2018-04-26
USD 3,4827 +0,81%
EUR 4,2392 +0,55%
CHF 3,5397 +0,58%
GBP 4,8454 +0,49%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1318,70 +0,07% [10:15]
 Ropa brent baryłka 74,69 -0,11% [10:16]
 Pallad uncja 977,55 -0,02% [10:15]
 Platyna uncja 910,00 +0,09% [10:16]
 Srebro uncja 16,50 +0,12% [10:15]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY