Reklama

Kwota zadość uczynienia za mobbing powinna być odpowiednio wysoka

A A A
Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Ines Borkowska)

Dodano: 29-08-2017

Kwota zadość  uczynienia za mobbing powinna być odpowiednio wysoka

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2017 r., sygn. akt I PK 206/16.

Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Ines Borkowska)

Komentowane orzeczenie Sądu Najwyższego zapadło na skutek rozpoznania sprawy byłego pracownika poczty, który przez pięć lat był mobbowany przez swoją bezpośrednią przełożoną. W myśl art. 94§ 2 kodeksu pracy ,,mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”. W analizowanej przez Sąd Najwyższy sprawie mobbowanie mężczyzny wyrażało się m.in. poprzez pomijanie go przy przyznawaniu premii, przenoszenie na mało satysfakcjonujące i nisko płatne stanowiska pracy oraz notoryczne wyznaczanie go do pracy na nocne zmiany. Zachowanie przełożonej doprowadziło do poddania się przez mężczyznę leczeniu psychologicznemu i psychiatrycznemu, ponieważ rozpoznano u niego zespół depresyjny. Co istotne, pracownik kilkukrotnie zgłaszał przełożonym, że jest mobbowany, jednak powierzchowna reakcja pracodawcy na te zgłoszenia nie poprawiła sytuacji. W konsekwencji, z uwagi na bierność pracodawcy, mężczyzna zrezygnował z pracy.

Wyrokiem z dnia 8 sierpnia 2017 r. Sąd Najwyższy uchylił orzeczenie sądu II instancji w części dotyczącej wysokości przyznanego pracownikowi zadośćuczynienia (10.000,00 zł) i przyznał mężczyźnie kolejne 10.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia.

Reklama

Z uzasadnienia powyższego orzeczenia Sądu Najwyższego wynika, że należne pracownikowi zadośćuczynienie za mobbing powinno nie tylko rekompensować poniesioną przez pracownika krzywdę, ale pełnić również funkcję prewencyjno-wychowawczą w stosunku do pracodawcy, który nie przeciwdziała mobbingowi w miejscu pracy. Pracodawca, który mobbing toleruje musi liczyć się zatem nie tylko z obowiązkiem zapłaty zadośćuczynienia przeciętnego, ale i takiego, którego celem będzie prewencja i zmuszenie go do podjęcia stosownych działań antymobbingowych. Należy bowiem podkreślić, że kodeks pracy wprost nakazuje pracodawcy przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy. Jeśli zaś pracodawca nie wywiązuje się z tego obowiązku, pracownikowi należy się odszkodowanie albo zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jeżeli mobbing wywołał u niego rozstrój zdrowia.

Sąd Najwyższy uznał, że prawo pracy kieruje się innymi celami niż kodeks cywilny, ma bowiem gwarantować zachowanie zdrowia przez pracownika. Można więc przyjąć, że funkcja represyjna i odstraszająca zadośćuczynienia ma większe znaczenie niż na gruncie kodeksu cywilnego. Tym samym  zadośćuczynienie za mobbing ma nie tylko zrekompensować krzywdę, ale też wychowywać i odstraszać. Sama kwota może być zaś ustalana w relacji do wynagrodzenia mobbowanego.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że dotychczas w orzecznictwie Sądu Najwyższego dotyczącym tej tematyki nie pojawiał się pogląd, że zadośćuczynienie za mobbing ma pełnić nie tylko funkcję kompensacyjną, ale też prewencyjną i wychowawczą. W przepisach kodeksu pracy nie określono wysokości, w jakiej pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może domagać się zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Niemniej, przyjmując stanowisko o prewencyjno-wychowawczej funkcji zadośćuczynienia należy podkreślić, że osiągnięcie tego celu będzie możliwe, jeżeli pracodawca odczuje finansowo wypłatę zadośćuczynienia. Tylko w takiej sytuacji obawa przez koniecznością  wypłaty wysokiego zadośćuczynienia będzie stanowić zarówno dla tego pracodawcy, jak i dla innych przedsiębiorców zatrudniających pracowników czynnik mobilizujący do podejmowania realnych i skutecznych działań mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi.

Podsumowując, komentowany wyrok Sądu Najwyższego jest ważny zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Zwrócenie uwagi na funkcję prewencyjno-wychowawczą stanowi bowiem istotne novum w rozumieniu funkcji zadośćuczynienia na gruncie prawa pracy, wobec dominującego dotąd  w orzecznictwie poglądu o jego jedynie kompensacyjnej funkcji.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Reklama

Z marzeń wyrosła w Korczynie fabryka i pijalnia czekolady

Od zawsze wiedział, co chce w życiu...

Patio przy I LO będzie gotowe jeszcze w tym roku

Do końca tego roku przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie ma być gotowe patio - miejsce relaksu i spotkań młodzieży szkolnej oraz lokalnej społeczności. Patio zostanie wykonane w technologii...

Rekord w specjalnych strefach ekonomicznych: Euro-Park Mielec i Euro-Park Wisłosan

Ponad 980 mln zł inwestycji i niemal 1200 nowych miejsc pracy mają zapewnić firmy, które w pierwszym półroczu tego roku otrzymały...

Szansa na zatrudnienie dla osób młodych, biernych zawodowo. Nowy projekt w RARR S.A

Osoby młode, do 29. roku życia, z niepełnosprawnościami, bierne zawodowo, wywodzące się ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców...

Reklama

Ponad 6 mln zł na Generator Kompetencji. Pieniądze w RARR S.A.

Sumę ponad 6 mln zł ma do rozdysponowania Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na dofinansowanie szkoleń dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw...

Przenosiny rozpoczęte! Do końca sierpnia kupcy z Dołowej zapełnią nowe targowisko

Kupcy z popularnego rzeszowskiego bazaru przy ul. Dołowej już rozpoczynają przeprowadzkę na nowy plac targowy, znajdujący...

Premier Beata Szydło na rozpoczęciu roku szkolnego w Dobrzechowie

Z udziałem premier Beaty Szydło, minister edukacji, Anny Zalewskiej, marszałka województwa, Władysława Ortyla, ks. bp. Jana Wątroby oraz wojewody podkarpackiej...

Tańsze pożyczki dla biznesu i wsparcie na starcie działalności gospodarczej

Przez pięć ostatnich lat Fundusz Pożyczkowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wypłacił ponad 25 mln zł pożyczek dla małych...

Jak zmienić polską szkołę na lepsze?! Debata BIZNESiSTYL "Na Żywo"

Koniec z gimnazjami. Do systemu edukacji właśnie wróciły ośmioklasowe szkoły podstawowe. Reforma szkolnictwa budzi kontrowersje, ponieważ przygotowano ją...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Wrzesień-Październik

VIP Wrzesień-Październik
w numerze m.in.:

• Ryszard Jania - w motoryzacji ważny jest sojusz! • Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc • Cerkamed jeszcze pokaże • Dzisiejsza Rosja • Ocaleni Żydzi z Podkarpacia
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2017-09-19 18:59
WIG 64750.09 +0,16%
WIG20 - -
mWIG40 4908.91 +0,32%
sWIG80 15242.28 +0,38%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2017-09-19
USD 3,5821 -0,17%
EUR 4,2930 +0,22%
CHF 3,7264 -0,30%
GBP 4,8277 -0,79%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1316,37 +0,09% [07:19]
 Ropa brent baryłka 55,34 -0,07% [07:16]
 Pallad uncja 911,50 +0,62% [07:13]
 Platyna uncja 957,00 +0,30% [07:18]
 Srebro uncja 17,36 -0,06% [07:18]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY