Reklama

Brak faktur to brak możliwości odliczenia, bez względu na przyczynę

A A A
Komentarz AXELO (aplikant adwokacki Ernest Horodecki)

Dodano: 01-12-2017

Brak faktur to brak możliwości odliczenia, bez względu na przyczynę

W sprawie podatkowej ciężar dowodu, że dokonane odliczenie jest zgodne z prawem, obciąża podatnika. To na nim spoczywa obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej oraz jej odtwarzania w celach dowodowych w przypadku jej utraty. Konsekwencje braku dokumentacji – bez względu na przyczynę takiego stanu rzeczy – obciążają podatnika.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Izba Finansowa z dnia 14 listopada 2017 r. (I FSK 345/16)

W niniejszej sprawie, w toku kontroli skarbowej, podatnik nie przedłożył dokumentów związanych z dokonanymi w 2009 r. dostawami i nabyciami. Całe przedsiębiorstwo, wraz z dokumentacją podatkową i księgową, podatnik sprzedał w 2012 r.

Organ podatkowy prowadził postępowanie mające na celu pozyskanie (we współudziale ze zbywcą przedsiębiorstwa) dokumentacji przekazanej nabywcy przedsiębiorstwa i dokonanie analizy operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla działalności gospodarczej, celem ustalenia kontrahentów podatnika i zweryfikowania prawidłowości i rzetelności dokonywanych z nimi transakcji. Dokumentacji księgowej nie pozyskano. Organ podatkowy uznał, że przy całkowitym braku faktur sprzedaży nie ma możliwości ustalenia związku zakupu z czynnościami opodatkowanymi. Dla organów podatkowych nieuzasadnione jest uznanie wartości podatku należnego tylko do wysokości wpływów na rachunek bankowy. Stan obrotów na rachunku nie jest miarodajny dla dokonania takich ustaleń, z uwagi na występowanie również rozliczeń gotówkowych między przedsiębiorcami.W efekcie stwierdzono odpowiedzialność podatnika za zaległości podatkowe.

Zdaniem podatnika (sprzedawcy przedsiębiorstwa), podatkiem powinien być obciążony nabywca przedsiębiorstwa, a przepisy związane z obowiązkiem przechowywania dokumentacji nie dotyczą zbywcy przedsiębiorstwa, ale osoby, która jest w faktycznym posiadaniu dokumentów. Argumentował też, że ciężar dowodu spoczywa na organie podatkowym. W jego opinii również całkowity brak dokumentacji podatkowej decyduje o obowiązku organu podatkowego określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania.

Reklama

Należy stwierdzić, że sprzedawca przedsiębiorstwa nie powinienbył przekazywać dokumentacji nabywcy, bowiem był obowiązany do jej przechowywania. Ustawa o podatku od towarów i usług nakłada na podatnika m.in. obowiązek prawidłowego prowadzenia ewidencji VAT (art. 109 ust. 3), przechowywania ewidencji dla celów rozliczenia VAT i wszystkich dokumentów związanych z tym rozliczeniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 112), a także obowiązek samoobliczenia podatku i złożenia deklaracji VAT-7 w przewidzianym terminie (art. 99).

Ustawa o VAT uzależnia prawo do odliczenia od posiadania faktury lub jej duplikatu. Ciężar dowodu, że dokonane odliczenie jest zgodne z prawem, obciąża podatnika, a nie organ podatkowy. Konsekwencje braku dokumentacji - bez względu na przyczynę takiego stanu rzeczy - obciążają podatnika.

NSA stanął na stanowisku, że prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego wynika zarówno z faktu posiadania przez podatnika faktury, jak i z faktu nabycia towaru lub usługi wykazanej w tej fakturze. Jednakże rola faktury sprowadza się do odzwierciedlenia przebiegu rzeczywistych czynności. W sytuacji, gdy podatnik nie posiada dokumentu odzwierciedlającego przebieg nabycia towaru lub usługi, nie może skorzystać z prawa wskazanego w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Otrzymanie faktury warunkuje uzyskanie prawa do odliczenia wskazanego w niej podatku.

Warto zauważyć, że w opisanej sytuacji nie ma zastosowania art. 23 ustawy Ordynacja podatkowa. Przepis ten nakazuje organowi podatkowemu określenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, między innymi gdy brak jest ksiąg podatkowych lub innych danych niezbędnych do jej określenia lub gdy dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania. W niniejszej sprawie jednak organy podatkowe nie kwestionowały podstawy opodatkowania wykazanej przez podatnika w deklaracjach VAT-7.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Ryczałty za noclegi kierowców

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją przepis art. 21a ustawy z dnia...

Przy podziale przez wydzielenie spółka przejmująca przejmie także rolę procesową spółki dzielonej

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art...

Wynagrodzenie pracownika kosztem uzyskania przychodu nawet wbrew układowi zbiorowemu

Podwyższone wynagrodzenia wypłacane kierowcom na podstawie indywidualnych porozumień zawartych z poszczególnymi pracownikami...

zobacz więcej
Reklama

Wojciech Buczak, poseł PiS: Będę walczył o fotel prezydenta Rzeszowa

- Z natury nie jestem wojowniczy, ale jeśli chodzi o wybory prezydenckie w Rzeszowie, jestem gotów oddać się do dyspozycji mieszkańców - mówi poseł Wojciech...

Na Podkarpaciu projektują elementy nadwozi dla światowych marek

Kiedy Cadway Automotive w październiku 2016 r. zaczynał działalność, był startupem z dwoma inżynierami na pokładzie. W niespełna półtora roku Jakub Kocój, który...

No to latamy! Dreamlinerem z Rzeszowa do Nowego Jorku

To był pierwszy lot po 10 latach przerwy. W niedzielę, 29 kwietnia o godz. 19.25 Boeing 787 Dreamliner wystartował z lotniska w Newark, by w poniedziałek, 30 kwietnia już o godz. 9.40., czyli...

Reklama

Patent na pierwsze w Polsce mosty kompozytowe w Błażowej i Nowej Wsi!

Konstrukcja mostu w Błażowej k. Rzeszowa, złożona z wykorzystywanych m.in. w motoryzacji i lotnictwie materiałów kompozytowych, została opatentowana!...

Ponad 8 mln zł na Koncepcję Programową dla ostatniego odcinka S19

To pewne - będzie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla ostatniego już odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Dukla do Barwinka (granica...

Przebudowaną ulicą Podkarpacką pojedziemy w wakacje?

Bardzo możliwe, że w wakacje będzie gotowy przebudowany 2-kilometrowy odcinek ulicy Podkarpackiej w Rzeszowie. - Prace idą zgodnie z harmonogramem i mamy nadzieję, że uda się zakończyć...

Jennifer Lopez twarzą Inglota. Gwiazda stworzyła kolekcję kosmetyków

Jedna z najpopularniejszych piosenkarek i aktorek na świecie, Jennifer Lopez stworzyła nową kolekcję kosmetyków dla podkarpackiej firmy kosmetycznej Inglot...

Krzesła Nowego Stylu na piłkarskich Mistrzostwach Świata w Katarze!

Organizator Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze podjął decyzję, że krzesła marki Forum Seating, należącej do Grupy Nowy Styl z Podkarpacia...

zobacz więcej

POLECANE

VIP MARZEC-KWIECIEŃ

VIP MARZEC-KWIECIEŃ
w numerze m.in.:

• W uprawianiu nauki najważniejsze są wątpliwości! • Mamy rynek pracownika • Bogusław Barnaś - najważniejsza jest wyobraźnia • Twarze Podkarpacie 10 lat VIP Biznes&Styl • Kongres TSLA Expo 2018 • Bolidy Caro Cars z Mielca • 57. Muzyczny Festiwal w Łańcucie
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2018-05-22 18:59
WIG 59015.14 -0,54%
WIG20 2248.71 -0,87%
mWIG40 4520.4 +0,11%
sWIG80 13969.08 +0,12%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2018-05-22
USD 3,6252 -0,99%
EUR 4,2812 -0,42%
CHF 3,6385 -0,70%
GBP 4,8814 -0,52%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1292,00 +0,12% [01:15]
 Ropa brent baryłka 79,41 +0,00% [23:56]
 Pallad uncja 986,50 +0,14% [01:06]
 Platyna uncja 908,90 +0,17% [01:15]
 Srebro uncja 16,57 +0,06% [01:15]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY