Reklama

Coraz bliżej budowy S19 do Barwinka. Via Carpathię poprą kolejne kraje!

A A A
Redakcja

Dodano: 05-02-2018

Fot. biznesistyl.pl

Fot. biznesistyl.pl

W poniedziałek, 5 lutego w Rzeszowie została podpisana umowa na koncepcję programową odcinka drogi ekspresowej  S19 od Babicy do Domaradza. Tego samego dnia wybrano również najkorzystniejsze oferty wykonania koncepcji programowych dla kolejnych dwóch odcinków w stronę Barwinka. Podkarpacki odcinek S19 ma być gotów do 2025 i stanie się częścią jednego z najważniejszych szlaków komunikacyjnych Europy. – W marcu w Łańcucie do porozumienia w sprawie budowy Via Carpathia od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego przystąpią kolejne kraje. To pozwoli wpisać ten szlak do sieci bazowej TEN-T i zagwarantować jego realizację w całości – zapowiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.   

W 26 miesięcy, licząc od dziś, ma powstać koncepcja programowa z pełnym rozpoznaniem geologicznym odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz. Będzie kosztować 17,1 mln zł. Umowę na jej wykonanie podpisali: ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - dyrektor oddziału GDDKiA w Rzeszowie Bogdan Tarnawski oraz jego zastępcy, Wiesław Sowa i Aneta Gierlak-Czarnik, a ze strony wykonawcy – Zbigniew Kwaśny, dyrektor ds. projektowych w Promost Consulting Sp. z o.o., firmie będącej liderem konsorcjum, które wygrało przetarg. Partnerami w tym konsorcjum są: IRP Biuro Projektów Sp. z o.o. oraz Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska GEOTECH Sp. z o.o.

Rangę wydarzenia podkreślił udział w nim ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, wielu parlamentarzystów i wojewody Ewy Leniart.

- Budowa Via Carpatia to jeden z priorytetów obecnego rządu w zakresie inwestycji drogowych – zapewnił minister Andrzej Adamczyk. – Podpisana dzisiaj umowa na przygotowanie tego odcinka drogi ekspresowej oraz wybór najkorzystniejszych ofert na dwa kolejne odcinki S19 na Podkarpaciu to kolejne ważne kroki do powstania szlaku Via Carpatia w Polsce. Mam nadzieję, że w maju zostanie podpisana umowa na wykonanie koncepcji programowej dla ostatniego odcinka drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu od węzła Dukla do granicy ze Słowacją w Barwinku.

Kolejni sojusznicy Via Carpathii

Minister przypomniał, że GDDKiA przygotowuje się do podpisanie umowy na sześć odcinków Via Carpathii, licząc od Niska, w kierunku granicy z województwem lubelskim oraz od Niska w kierunku Sokołowa Małopolskiego. – Umowa zostanie podpisana niebawem. A to oznacza, że w trybie „projektuj i buduj” Via Carpathia będzie realizowana od Rzeszowa do Lublina. Na terenie Lubelszczyzny przygotowane mamy do podpisania umowy na kolejne odcinki. Do 2021 roku chcemy, aby między Rzeszowem a Lublinem można było pojechać bezpieczną droga ekspresową. Trwa też budowa S17 z Lublina do Warszawy i S7 z Warszawy do Trójmiasta – zauważył minister, dodając: - Ten szlak nazywamy „drogą życia”. Nie tylko dla Polski, ale dla wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego grupa państw, podpisała na pamiętnej konferencji w Łańcucie porozumienie w sprawie Via Carpathii, którego celem jest umieszczenie tego szlaku w sieci bazowej TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa). Ta grupa się rozrasta. Dziś należą do niej – Litwa, Polska, Ukraina, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Turcja i Republika Czeska jako obserwator. W marcu odbędzie się już po raz trzeci międzynarodowa konferencja w Łańcucie z udziałem głów państw, i mamy nadzieję, że podczas niej porozumienie w sprawie Via Carpathi podpisze Białoruś, Bośnia, Hercegowina, Chorwacja i Serbia. A to oznacza, że Via Carpathia na całym swoim przebiegu, łącząc Bałtyk z morzami południowymi Europy znajdzie się w sieci bazowej TEN-T, a tym samym jej realizacja na całym tym odcinku będzie pewna. Będzie to zarazem spełnienie marzeń prezydenta RP, prof. Lecha Kaczyńskiego, który w 2006 roku, otwierając konferencję w Łańcucie, potwierdził, że ta droga Europie Środkowo-Wschodniej jest bardzo potrzebna. Jest niezbędna, aby uruchomić potencjał gospodarczy tej części Europy.

Reklama

- Dla województwa podkarpackiego S19 to magistrala życia – przyznała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. – Jej wybudowanie otworzy nowe możliwości dla tej części województwa, która do tej pory jest niedostatecznie odkryta. Wydobycie tego potencjału jest możliwe tylko poprzez dobre skomunikowanie. Liczymy na to, że uda się drogę wprowadzić do sieci TEN-T, patrząc na to z punktu widzenia naszego regionu, rozumiemy, że Rzeszów otoczony siecią dróg stanie się łącznikiem nie tylko na trasie wschód-zachód, ale również północ-południe. Mamy nadzieję, że odcinek do Barwinka zostanie zrealizowany do 2025 roku.

Skomplikowany odcinek Babica-Domaradz

Umowa podpisana w poniedziałek, dotyczy koncepcji programowej niemal 24-kilometrowego odcinka. Kiedy już powstanie, wyłoniony zostanie wykonawca projektu i budowy. Budowa będzie kosztować ok. 4 mld zł. – Znajdzie się na nim kilka tuneli, estakady. To przedsięwzięcie inżynieryjne o bardzo dużym stopniu trudności. Ale polscy inżynierowie z pewnością sobie z nim poradzą – dodał minister.

 Polskich inżynierów wymienił nie bez powodu. Konsorcjum, które wygrało przetarg na wykonanie koncepcji programowej tworzą polskie firmy. W dodatku, firmy z Podkarpacia.

- To, rzeczywiście, wyjątkowo skomplikowany odcinek drogi – przyznał Zbigniew Kwaśny z Promost Consulting. – Na tym odcinku mamy zlokalizowanych 11 estakad o łącznej długości ponad 6 km. Do tego 7 wiaduktów, 5 przejść dla zwierząt. W końcu trzy tunele o długości 1200-1790 m (łączna długość 4,5 km). Na planowanej trasie S19 od Babicy do Domaradza występuje 8 czynnych osuwisk i 8 terenów predysponowanych osuwiskowo. Z uwagi na taką skalę trudności, musimy wykonać ogromna liczbę badań geologicznych, odwiertów. Nasz partner z konsorcjum ma do wykonania 17 km odwiertów, ponad 7 km sondowań i ponad 90 km profili geofizycznych. Mamy zrobić mapę do celów projektowych, przewidzieć wszystkie zagrożenia, które mogą przyszłego wykonawcę drogi spotkać. Musimy to zrobić w ciągu 26 miesięcy. Wart ponad 17 mln zł kontrakt jest pod względem finansowym największym, jaki Promost Consulting do tej pory realizował, przy czym połowę tej sumy pochłoną badania geologiczne.

Koncepcja programowa doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Pozwoli na podjęcie decyzji ws. docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji. Rozwiązania projektowe KP pozwolą na opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły wykonawca drogi ekspresowej S19.

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz (dł. ok. 23,5 km), stanowiący część szlaku Via Carpatia, przewidziany jest do realizacji w systemie „projektuj i buduj”. Planuje się tam wykonanie obiektów inżynierskich, w tym 3 tuneli o łącznej długości ok. 4,6 km. Droga będzie posiadać przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z wariantem, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w listopadzie w 2015 r. wydał decyzję środowiskową. 

Najkorzystniejsze oferty na kolejne odcinki S19

Jak wyżej wspomniano, 5 lutego 2018 r. wybrano także najkorzystniejsze oferty na wykonanie koncepcji programowej dwóch kolejnych odcinków drogi ekspresowej S19 od węzła Domaradz do węzła Miejsce Piastowe i od węzła Miejsce Piastowe do węzła Dukla. Jeśli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania, to po wniesieniu finansowego zabezpieczenia możliwe będzie podpisanie z wyłonionymi wykonawcami umów.

Najkorzystniejsze oferty na oba odcinki złożyła firma IVIA S.A. z Katowic. Wartość oferty na odcinek węzeł Domaradz (bez węzła) – węzeł Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 22,7 km to 9,3 mln zł, z terminem realizacji 22 miesiące, natomiast wartość oferty na odcinek węzeł Miejsce Piastowe (bez węzła) – węzeł Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,4 km to 4,5 mln zł, z terminem realizacji 19 miesięcy.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty GDDKiA brała pod uwagę także kryteria pozacenowe, którymi były: termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego i doświadczenie głównego projektanta mostowego.

Obecnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty dla ostatniego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Dukla do Barwinka (granica państwa) o dł. ok. 18,3 km.


Ważne liczby

S19 na Podkarpaciu w realizacji:

30,1 km - w użytkowaniu,

33,7 km – koncepcja programowa w opracowaniu,

54,2 km - w przetargu w trybie „projektuj i buduj” (6 odcinków, trwa analiza ofert),

51,4 km – w przetargu na opracowanie koncepcji programowej (3 odcinki, trwa analiza ofert).

KOMENTARZE

Eurovia w ciągu 10 miesięcy wybuduje odcinek S19

Za 10 miesięcy ma być gotowy jeden z odcinków drogi...

Czy podkarpaccy europosłowie pogodzą się w sprawie Via Carpathia?

Polscy eurodeputowani powinni zająć jedno stanowisko w sprawie drogi Via Carpathia ? taki pogląd wyraził poseł PSL Mieczysław Kasprzak na antenie Polskiego Radia...

Od piątku pojedziemy odcinkiem S19

Prawdopodobnie w piątek 13 grudnia zostanie oddany do użytku nowy odcinek S19. Ostateczną decyzję na podjąć Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Kierowcy będą mogli korzystać z czterech kilometrów drogi, który łączy...

zobacz więcej
Reklama

Jest nowy pomysł na południową obwodnicę Rzeszowa

Pojawił się nowy pomysł na południową obwodnicę...

15 inwestycji drogowych za miliardy zmieni Podkarpacie

Za dwa lata na Podkarpaciu będzie jednocześnie w realizacji 15 dużych inwestycji drogowych, o łącznej wartości ponad 10 mld zł. To cała S19, obwodnice kilku miast i droga krajowa Pilzno-Jasło...

Marta Półtorak i prof. Jerzy Posłuszny Honorowymi Obywatelami Rzeszowa

Dokładnie 171 lat musiała czekać pierwsza kobieta, by dołączyć do grona Honorowych Obywateli Rzeszowa. W 1847 roku pierwsze takie wyróżnienie otrzymał...

Coraz bliżej budowy S19 do Barwinka. Via Carpathię poprą kolejne kraje!

W poniedziałek, 5 lutego w Rzeszowie została podpisana umowa na koncepcję programową odcinka drogi ekspresowej S19 od Babicy do Domaradza. Tego...

Reklama

IKEA otwiera w Rzeszowie punkt odbioru zamówień

Szwedzki koncern IKEA otwiera w Rzeszowie punkt odbioru zamówień. Będzie się on mieścił w Millenium Hall. Wejście do punktu znajduje się na poziomie 0, od strony al. Rejtana, vis-à-vis Super-Pharm...

Nawet 20 mln zł dofinansowania dla firm ze średnich miast

Nawet 20 mln zł dofinansowania mogą otrzymać mikro, małe i średnie firmy działające w miastach średniej wielkości. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację wdrożeń projektów...

,,Być kobietą" - nowy projekt RARR-u dla bezrobotnych kobiet

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt adresowany do bezrobotnych kobiet z wybranych powiatów Podkarpacia. Kobiety w wieku powyżej 29 lat będą mogły...

Miliardy zainwestowane w "Aeropolis" i kolejne firmy wchodzące do Jasionki

"Aeropolis" to już marka, z której wychodzą wielkie pomysły i o którą wspólnie chcemy dbać - mówił Mariusz Bednarz, prezes Rzeszowskiej Agencji...

Jerzy Kwieciński z Podkarpacia ministrem w rządzie Morawieckiego

Jerzy Kwieciński, dotychczasowy sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, został we wtorek, 9 stycznia br. powołany na ministra inwestycji i rozwoju. Kwieciński pochodzi...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Listopad-Grudzień

VIP Listopad-Grudzień
w numerze m.in.:

• VIP tylko pyta - z Markiem Dareckim o przemyśle 4.0 • Ks. prof. Michał Heller i prof. Krzysztof Jakowicz • Rusza zimowa wyprawa na K2
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2018-02-20 14:39
WIG 62519.92 -0,45%
WIG20 2397.77 -0,45%
mWIG40 4788.94 -0,55%
sWIG80 14749.29 -0,30%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2018-02-20
USD 3,3597 +0,56%
EUR 4,1472 +0,01%
CHF 3,5967 -0,13%
GBP 4,7042 +0,45%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1342,00 -0,51% [14:35]
 Ropa brent baryłka 65,09 -0,81% [14:35]
 Pallad uncja 1024,50 -0,14% [14:35]
 Platyna uncja 1006,70 -0,24% [14:35]
 Srebro uncja 16,51 -0,66% [14:35]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY