Reklama

Przyjęcie pożyczki oznacza obowiązek zwrotu środków wraz z odsetkami

A A A
Komentarz AXELO (radca prawny Łukasz Krawczyk)

Dodano: 14-03-2018

Przyjęcie pożyczki oznacza obowiązek zwrotu środków wraz z odsetkami

Przyjęcie od biznesowego partnera kilkadziesiąt przelewów tytułem pożyczki, oznacza obowiązek zwrotu środków wraz z odsetkami. Nawet jeśli strony nie zawarły umowy pożyczki w formie pisemnej, jeśli dokonywane przelewy zatytułowane są jako „pożyczka", przy braku sprzeciwu przyjmującego co do ich tytułu, uprawdopodobnia to fakt zawarcia umowy pożyczki przez strony.

Tak: Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 1377/16, wyrok z dnia 15 listopada 2017 r.

Komentarz AXELO (radca prawny Łukasz Krawczyk)

W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy w maja 2011 r. powódka i pozwany zawarli ustną umowę pożyczki na kwotę 130.000 zł. Powódka miała przekazywać pozwanemu kwotę pożyczki w transzach, pozwany natomiast miał spłacać pożyczkę od przełomu kwietnia i maja 2012 r. Powodem braku zawarcia umowy w formie pisemnej było zaufanie powódki do pozwanego, w związku z czym nie widziała ona potrzeby spisywania ustaleń na piśmie.

Powódka, zgodnie z ustaleniami, w okresie od maja 2011 r. do lutego 2012 r. przesyłała pozwanemu przelewami na rachunek bankowy poszczególne raty pożyczki, wykonując łącznie 35 przelewów, z których 26 było opatrzonych tytułem „pożyczka”, natomiast pozostałe 9 przelewów stanowiło rozliczenie innych zobowiązań, wynikających między innymi z faktu założenia przez strony postępowania w listopadzie 2011 r. spółki z o.o., w której oboje byli udziałowcami i zasiadali w zarządzie.

Co najmniej od października 2012 r. powódka w rozmaity sposób – osobiście, mailowo oraz poprzez pisemne wezwania do zapłaty – domagała się od pozwanego zwrotu pożyczki. Pozwany nie odbierał korespondencji listownej od powódki (wszystkie listy zostały zwrócone z adnotacją o niepodjęciu w terminie) oraz nie odpisywał na jej maile.

Powódka wystąpiła z powództwem o zapłatę przeciwko pozwanemu. W pierwszej instancji sąd zasądził na rzecz powódki kwotę 114.000 zł z odsetkami, co stanowiło większość z łącznej kwoty 134.000 przekazanej przez powódkę pozwanemu przy okazji różnych rozliczeń, oddalając jednocześnie powództwo w pozostałym zakresie.

Od wyroku sądu I instancji apelację wniósł pozwany, podnosząc w jej treści wiele rozmaitych okoliczności. Pozwany między innymi argumentował, iż w związku z brakiem zawarcia umowy pożyczki w formie pisemnej, powódka rzekomo nie mogła wykazywać istnienia takiej umowy przy użyciu świadków (rygor dowodowy formy ad probationem).

Reklama

Sąd przyjął, iż przelew środków na łączną kwotę, zatytułowanych jako „pożyczka” uprawdopodobnia istnienie stosunku pożyczki pomiędzy stronami postępowania, podkreślając jednocześnie, iż pozwany nie zakwestionował przelewów o takim tytule na żadnym etapie ich wykonywania przez powódkę.

Sąd I instancji nie dał natomiast wiary pozwanemu, zgodnie z wyjaśnieniami którego rzekomo pieniądze przekazywane przez powódkę stanowiły wynagrodzenie dla pozwanego za wniesiony przez niego do spółki know-how. Pozwany nie przedstawił jakichkolwiek przekonujących dowodów na taką okoliczność.

Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne sądu I instancji oraz oddalając apelację w całości utrzymał wyrok zasądzający zwrot środków na rzecz powódki w mocy.

W mojej ocenie należy zgodzić się z interpretacją przedstawionej sprawy przez orzekające w tej sprawie sądy. Sąd pierwszej instancji trafnie uznał, iż pomiędzy stronami doszło do skutecznego zawarcia umowy pożyczki. Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu cywilnego, pożyczka może być zawarta w dowolnej formie, przy czym umowa pożyczki w kwocie przekraczającej tysiąc złotych wymaga zachowania formy dokumentowej (por. art. 720 k.c., przy czym w ramach nowelizacji, która weszła w życie w 2016 r. forma dokumentowa zastąpiła w tym przepisie poprzednio stosowaną formę pisemną, wówczas w przepisie była też mowa o „stwierdzeniu pismem” umowy pożyczki, nie zaś o zachowaniu formy pisemnej).

Jakie skutki potencjalnie niósł za sobą w tej sprawie brak zawarcia umowy pożyczki przez strony w formie ustnej? Wówczas, co do zasady, strona, która chce wykazać istnienie takiej umowy nie może w sytuacji sporu skorzystać z dowodu ze świadków lub z przesłuchania stron na okoliczność jej zawarcia (por. art. 74 k.c.). Należy jednak wskazać, iż stwierdzenie pożyczki pismem jest pojęciem bardzo szerokim i, zgodnie z poglądami orzecznictwa, na które powołały się zresztą oba rozpoznające sprawę sądy (por. m.in. wyrok SN z 29 września 2004 r., sygn. II CK 527/00), może je stanowić choćby: „dokument prywatny albo urzędowy, wystarczy list, dowód wpłaty, wycinek prasowy, wydruk komputerowy, telefaksowy, telegram itp.”. Na tej podstawie sąd I instancji oraz sąd apelacyjny słusznie uznały, iż przedstawione przez powódkę potwierdzenia przelewów stanowiły „stwierdzenie pismem” istnienia pożyczki. W tej sytuacji wskazane powyżej ograniczenia dowodowe nie obowiązywały powódki i mogła ona swobodnie wykazywać istnienie stosunku pożyczki.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.


KOMENTARZE

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, mającym wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., zobowiązania spółki rozliczone w formie kompensaty, bez...

Ryczałty za noclegi kierowców

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją przepis art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z § 16 ust. 1...

zobacz więcej
Reklama

15 inwestycji drogowych za miliardy zmieni Podkarpacie

Za dwa lata na Podkarpaciu będzie jednocześnie...

Lufthansa Technik zainwestuje w Tajęcinie pod Rzeszowem?!

To już w zasadzie pewne. Centrum obsługi...

Pierwsza w Polsce produkcja "inteligentnych szyb" na Podkarpaciu

Produkcję innowacyjnych "elektronicznych żaluzji" uruchomiła w Jasionce Digi Glass Factory Sp. z o.o., założona przez ojca z synem oraz przyjaciela rodziny. Trzej krakusi...

Coraz bliżej budowy S19 do Barwinka. Via Carpathię poprą kolejne kraje!

W poniedziałek, 5 lutego w Rzeszowie została podpisana umowa na koncepcję programową odcinka drogi ekspresowej S19 od Babicy do Domaradza. Tego...

IKEA otwiera w Rzeszowie punkt odbioru zamówień

Szwedzki koncern IKEA otwiera w Rzeszowie punkt odbioru zamówień. Będzie się on mieścił w Millenium Hall. Wejście do punktu znajduje się na poziomie 0, od strony al. Rejtana, vis-à-vis Super-Pharm...

Reklama

Rusza budowa łącznika autostrady z Przeworskiem. Wreszcie znikną korki?

Rusza budowa łącznika autostradowego od zjazdu z autostrady do nowo projektowanego ronda na granicy Gwizdaja i Przeworska. Łącznik połączy drogę krajową...

,,Być kobietą" - nowy projekt RARR-u dla bezrobotnych kobiet

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt adresowany do bezrobotnych kobiet z wybranych powiatów Podkarpacia. Kobiety w wieku powyżej 29 lat będą mogły...

Nawet 20 mln zł dofinansowania dla firm ze średnich miast

Nawet 20 mln zł dofinansowania mogą otrzymać mikro, małe i średnie firmy działające w miastach średniej wielkości. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację wdrożeń projektów...

Spółka firm Lufthansa i MTU kupiła w Jasionce działkę pod fabrykę

Niemal 22 mln zł netto zaoferowała Gminie Trzebownisko spółka EME Aero i wygrała przetarg na położoną w Jasionce działkę o powierzchni 16,6 ha. Spółkę...

Miliardy zainwestowane w "Aeropolis" i kolejne firmy wchodzące do Jasionki

"Aeropolis" to już marka, z której wychodzą wielkie pomysły i o którą wspólnie chcemy dbać - mówił Mariusz Bednarz, prezes Rzeszowskiej Agencji...

zobacz więcej

POLECANE

VIP STYCZEŃ-LUTY

VIP STYCZEŃ-LUTY
w numerze m.in.:

• Automet. Rodzina Leśniaków w motoryzacyjnym biznesie • Jola i Robert Jareccy. Kino studyjne w Zatwarnicy • 400 kościołów Ignacego Tokarczuka • Opowieść o przedwojennym Rzeszowie
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2018-03-22 18:59
WIG 59862.55 -1,76%
WIG20 2274.1 -2,01%
mWIG40 4652 -1,76%
sWIG80 14362.55 -0,49%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2018-03-22
USD 3,4264 -0,81%
EUR 4,2261 -0,37%
CHF 3,6133 -0,20%
GBP 4,8445 -0,25%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1336,90 +0,46% [02:14]
 Ropa brent baryłka 69,80 +1,37% [02:14]
 Pallad uncja 980,60 +0,06% [02:14]
 Platyna uncja 954,10 +0,41% [02:14]
 Srebro uncja 16,49 +0,43% [02:14]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY