Reklama

Pożyczki w obrębie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - kwestia podatku

A A A
Komentarz AXELO (radca prawny Michał Sowa)

Dodano: 13-01-2017

Pożyczki w obrębie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - kwestia podatku

Nie można dzielić jednej czynności prawnej na dwie odrębne części tylko z tego powodu, że dotyczy ona majątku małżonków. Z brzmienia przepisu art. 9 pkt 10 lit. i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że od podatku zwolnione są pożyczki udzielane przez wspólnika spółce kapitałowej.  Bez znaczenia pozostaje zaś fakt, iż wspólnik pozostaje w ustawowej wspólności małżeńskiej. Zwolnienie z opodatkowania określonego w powołanym przepisie nie jest uwarunkowane spełnieniem dodatkowej przesłanki w postaci występowania określonego ustroju majątkowego u wspólnika udzielającego pożyczki spółce kapitałowej. Jeżeli pożyczki udziela  wspólnik, to cała pożyczka korzysta ze zwolnienia niezależnie od ustanowionej wspólności majątkowej małżeńskiej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 2461-IBPB-2-1.4514.585.2016.1.BJ

Komentarz AXELO (radca prawny Michał Sowa)

Interpretacja dotyczy sytuacji, w której wspólnik Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udziela tejże Spółce pożyczki, pozostając przy tym w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Od udzielonej Spółce pożyczki Spółka nie zadeklarowała i nie zapłaciła podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie zwolnienia, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym powstało pytanie, czy w przypadku udzielenia przez wspólnika, który pozostaje w majątkowej wspólności ustawowej, pożyczki Spółce z o.o., czynność ta w całości korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czy też od połowy sumy pożyczki (z uwagi na majątkową wspólność ustawową obowiązującą w małżeństwie wspólnika) należy zapłacić 2% podatek od czynności cywilnoprawnych.

Reklama

W ocenie wnioskodawcy, zwolnieniu, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podlega cała czynność prawna, jaką jest w tym przypadku udzielenie pożyczki i nie można dzielić jednej czynności prawnej na dwie odrębne części z uwagi na fakt, że pożyczka udzielana jest z majątku wspólnego. Wnioskodawca argumentował ponadto, iż bez względu na ustrój wspólności ustawowej obowiązujący w małżeństwie wspólnika, może on zarówno samodzielnie udzielić Spółce pożyczki z majątku wspólnego, jak i razem ze współmałżonkiem i taka czynność każdorazowo korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zaprezentowane stanowisko zostało przez Dyrektora Izby Skarbowej uznane za prawidłowe. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 9 pkt. 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalnia się od podatku pożyczki udzielane przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej. Przepis ten nie przewiduje zatem żadnych dodatkowych warunków, które należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia, np. w postaci występowania określonego ustroju majątkowego u wspólnika udzielającego pożyczki spółce kapitałowej. Jedyną zatem przesłanką do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest określony w/w przepisem status pożyczkodawcy (wspólnik lub akcjonariusz) i pożyczkobiorcy (spółka kapitałowa).

Przedstawiona interpretacja korzystnie wpłynie na ujednolicenie poglądów w zakresie przesłanek korzystania z preferencji podatkowych. Trudne do akceptacji byłoby stanowisko przeciwne, uzależniające możliwość skorzystania z omawianego zwolnienia od spełnienia jeszcze innych, nie ujętych w przepisie art. 9 pkt. 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, warunków, jako pozostające w sprzeczności z literalnym brzmieniem powołanego przepisu. Gdyby faktycznym pożyczkodawcą w omawianej sytuacji był małżonek wspólnika, oczywiście taka czynność prawna nie mogłaby podlegać zwolnieniu od podatku. Jednak w zaprezentowanym stanie faktycznym niecelowe i krzywdzące byłoby „dzielenie” pożyczkodawców pod kątem występowania określonego ustroju majątkowego, rzutujące na możliwość (bądź jej brak) skorzystania z preferencji podatkowych.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

Radca prawny Michał Sowa

KOMENTARZE

Reklama

Z marzeń wyrosła w Korczynie fabryka i pijalnia czekolady

Od zawsze wiedział, co chce w życiu...

Patio przy I LO będzie gotowe jeszcze w tym roku

Do końca tego roku przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie ma być gotowe patio - miejsce relaksu i spotkań młodzieży szkolnej oraz lokalnej społeczności. Patio zostanie wykonane w technologii...

Rekord w specjalnych strefach ekonomicznych: Euro-Park Mielec i Euro-Park Wisłosan

Ponad 980 mln zł inwestycji i niemal 1200 nowych miejsc pracy mają zapewnić firmy, które w pierwszym półroczu tego roku otrzymały...

Szansa na zatrudnienie dla osób młodych, biernych zawodowo. Nowy projekt w RARR S.A

Osoby młode, do 29. roku życia, z niepełnosprawnościami, bierne zawodowo, wywodzące się ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców...

Reklama

Za 17 mln zł będzie lepsza droga z Rzeszowa do Tyczyna

Poszerzanie ul. Sikorskiego – wylotówki z Rzeszowa w kierunku Tyczyna jeszcze trwa, a już szykuje się kolejna inwestycja na tej trasie. W czwartek, 14 września br. podpisana została...

Ponad 6 mln zł na Generator Kompetencji. Pieniądze w RARR S.A.

Sumę ponad 6 mln zł ma do rozdysponowania Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na dofinansowanie szkoleń dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw...

Przenosiny rozpoczęte! Do końca sierpnia kupcy z Dołowej zapełnią nowe targowisko

Kupcy z popularnego rzeszowskiego bazaru przy ul. Dołowej już rozpoczynają przeprowadzkę na nowy plac targowy, znajdujący...

Premier Beata Szydło na rozpoczęciu roku szkolnego w Dobrzechowie

Z udziałem premier Beaty Szydło, minister edukacji, Anny Zalewskiej, marszałka województwa, Władysława Ortyla, ks. bp. Jana Wątroby oraz wojewody podkarpackiej...

Tańsze pożyczki dla biznesu i wsparcie na starcie działalności gospodarczej

Przez pięć ostatnich lat Fundusz Pożyczkowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wypłacił ponad 25 mln zł pożyczek dla małych...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Wrzesień-Październik

VIP Wrzesień-Październik
w numerze m.in.:

• Ryszard Jania - w motoryzacji ważny jest sojusz! • Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc • Cerkamed jeszcze pokaże • Dzisiejsza Rosja • Ocaleni Żydzi z Podkarpacia
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2017-09-22 18:59
WIG 64397.32 +0,29%
WIG20 - -
mWIG40 4924.84 -0,13%
sWIG80 15125.13 -0,06%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2017-09-22
USD 3,5651 -0,90%
EUR 4,2746 -0,27%
CHF 3,6807 -0,63%
GBP 4,8369 -0,35%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1301,03 +0,44% [22:15]
 Ropa brent baryłka 56,80 +0,60% [22:16]
 Pallad uncja 917,83 +0,80% [22:15]
 Platyna uncja 933,05 -0,69% [22:14]
 Srebro uncja 17,05 +0,18% [22:10]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY