Reklama

Pożyczki w obrębie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - kwestia podatku

A A A
Komentarz AXELO (radca prawny Michał Sowa)

Dodano: 13-01-2017

Pożyczki w obrębie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - kwestia podatku

Nie można dzielić jednej czynności prawnej na dwie odrębne części tylko z tego powodu, że dotyczy ona majątku małżonków. Z brzmienia przepisu art. 9 pkt 10 lit. i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że od podatku zwolnione są pożyczki udzielane przez wspólnika spółce kapitałowej.  Bez znaczenia pozostaje zaś fakt, iż wspólnik pozostaje w ustawowej wspólności małżeńskiej. Zwolnienie z opodatkowania określonego w powołanym przepisie nie jest uwarunkowane spełnieniem dodatkowej przesłanki w postaci występowania określonego ustroju majątkowego u wspólnika udzielającego pożyczki spółce kapitałowej. Jeżeli pożyczki udziela  wspólnik, to cała pożyczka korzysta ze zwolnienia niezależnie od ustanowionej wspólności majątkowej małżeńskiej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 2461-IBPB-2-1.4514.585.2016.1.BJ

Komentarz AXELO (radca prawny Michał Sowa)

Interpretacja dotyczy sytuacji, w której wspólnik Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udziela tejże Spółce pożyczki, pozostając przy tym w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Od udzielonej Spółce pożyczki Spółka nie zadeklarowała i nie zapłaciła podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie zwolnienia, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym powstało pytanie, czy w przypadku udzielenia przez wspólnika, który pozostaje w majątkowej wspólności ustawowej, pożyczki Spółce z o.o., czynność ta w całości korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czy też od połowy sumy pożyczki (z uwagi na majątkową wspólność ustawową obowiązującą w małżeństwie wspólnika) należy zapłacić 2% podatek od czynności cywilnoprawnych.

Reklama

W ocenie wnioskodawcy, zwolnieniu, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podlega cała czynność prawna, jaką jest w tym przypadku udzielenie pożyczki i nie można dzielić jednej czynności prawnej na dwie odrębne części z uwagi na fakt, że pożyczka udzielana jest z majątku wspólnego. Wnioskodawca argumentował ponadto, iż bez względu na ustrój wspólności ustawowej obowiązujący w małżeństwie wspólnika, może on zarówno samodzielnie udzielić Spółce pożyczki z majątku wspólnego, jak i razem ze współmałżonkiem i taka czynność każdorazowo korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zaprezentowane stanowisko zostało przez Dyrektora Izby Skarbowej uznane za prawidłowe. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 9 pkt. 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalnia się od podatku pożyczki udzielane przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej. Przepis ten nie przewiduje zatem żadnych dodatkowych warunków, które należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia, np. w postaci występowania określonego ustroju majątkowego u wspólnika udzielającego pożyczki spółce kapitałowej. Jedyną zatem przesłanką do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest określony w/w przepisem status pożyczkodawcy (wspólnik lub akcjonariusz) i pożyczkobiorcy (spółka kapitałowa).

Przedstawiona interpretacja korzystnie wpłynie na ujednolicenie poglądów w zakresie przesłanek korzystania z preferencji podatkowych. Trudne do akceptacji byłoby stanowisko przeciwne, uzależniające możliwość skorzystania z omawianego zwolnienia od spełnienia jeszcze innych, nie ujętych w przepisie art. 9 pkt. 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, warunków, jako pozostające w sprzeczności z literalnym brzmieniem powołanego przepisu. Gdyby faktycznym pożyczkodawcą w omawianej sytuacji był małżonek wspólnika, oczywiście taka czynność prawna nie mogłaby podlegać zwolnieniu od podatku. Jednak w zaprezentowanym stanie faktycznym niecelowe i krzywdzące byłoby „dzielenie” pożyczkodawców pod kątem występowania określonego ustroju majątkowego, rzutujące na możliwość (bądź jej brak) skorzystania z preferencji podatkowych.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

Radca prawny Michał Sowa

KOMENTARZE

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Ryczałty za noclegi kierowców

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją przepis art. 21a ustawy z dnia...

Przy podziale przez wydzielenie spółka przejmująca przejmie także rolę procesową spółki dzielonej

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art...

Wynagrodzenie pracownika kosztem uzyskania przychodu nawet wbrew układowi zbiorowemu

Podwyższone wynagrodzenia wypłacane kierowcom na podstawie indywidualnych porozumień zawartych z poszczególnymi pracownikami...

zobacz więcej
Reklama

15 inwestycji drogowych za miliardy zmieni Podkarpacie

Za dwa lata na Podkarpaciu będzie jednocześnie...

Lufthansa Technik zainwestuje w Tajęcinie pod Rzeszowem?!

To już w zasadzie pewne. Centrum obsługi...

Pierwsza w Polsce produkcja "inteligentnych szyb" na Podkarpaciu

Produkcję innowacyjnych "elektronicznych żaluzji" uruchomiła w Jasionce Digi Glass Factory Sp. z o.o., założona przez ojca z synem oraz przyjaciela rodziny. Trzej krakusi...

Coraz bliżej budowy S19 do Barwinka. Via Carpathię poprą kolejne kraje!

W poniedziałek, 5 lutego w Rzeszowie została podpisana umowa na koncepcję programową odcinka drogi ekspresowej S19 od Babicy do Domaradza. Tego...

IKEA otwiera w Rzeszowie punkt odbioru zamówień

Szwedzki koncern IKEA otwiera w Rzeszowie punkt odbioru zamówień. Będzie się on mieścił w Millenium Hall. Wejście do punktu znajduje się na poziomie 0, od strony al. Rejtana, vis-à-vis Super-Pharm...

Reklama

Rusza budowa łącznika autostrady z Przeworskiem. Wreszcie znikną korki?

Rusza budowa łącznika autostradowego od zjazdu z autostrady do nowo projektowanego ronda na granicy Gwizdaja i Przeworska. Łącznik połączy drogę krajową...

,,Być kobietą" - nowy projekt RARR-u dla bezrobotnych kobiet

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt adresowany do bezrobotnych kobiet z wybranych powiatów Podkarpacia. Kobiety w wieku powyżej 29 lat będą mogły...

Nawet 20 mln zł dofinansowania dla firm ze średnich miast

Nawet 20 mln zł dofinansowania mogą otrzymać mikro, małe i średnie firmy działające w miastach średniej wielkości. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację wdrożeń projektów...

Spółka firm Lufthansa i MTU kupiła w Jasionce działkę pod fabrykę

Niemal 22 mln zł netto zaoferowała Gminie Trzebownisko spółka EME Aero i wygrała przetarg na położoną w Jasionce działkę o powierzchni 16,6 ha. Spółkę...

Miliardy zainwestowane w "Aeropolis" i kolejne firmy wchodzące do Jasionki

"Aeropolis" to już marka, z której wychodzą wielkie pomysły i o którą wspólnie chcemy dbać - mówił Mariusz Bednarz, prezes Rzeszowskiej Agencji...

zobacz więcej

POLECANE

VIP STYCZEŃ-LUTY

VIP STYCZEŃ-LUTY
w numerze m.in.:

• Automet. Rodzina Leśniaków w motoryzacyjnym biznesie • Jola i Robert Jareccy. Kino studyjne w Zatwarnicy • 400 kościołów Ignacego Tokarczuka • Opowieść o przedwojennym Rzeszowie
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2018-03-22 18:59
WIG 59862.55 -1,76%
WIG20 2274.1 -2,01%
mWIG40 4652 -1,76%
sWIG80 14362.55 -0,49%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2018-03-22
USD 3,4264 -0,81%
EUR 4,2261 -0,37%
CHF 3,6133 -0,20%
GBP 4,8445 -0,25%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1338,50 +0,58% [03:55]
 Ropa brent baryłka 69,51 +0,94% [03:55]
 Pallad uncja 982,60 +0,26% [03:54]
 Platyna uncja 954,30 +0,43% [03:55]
 Srebro uncja 16,53 +0,67% [03:55]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY