Reklama

Przekształcanie spółek - skutki oraz korzyści

A A A
Komentarz AXELO (radca prawny Rafał Rajchel)

Dodano: 27-01-2017

Przekształcanie spółek - skutki oraz korzyści

Wierzyciel będący spółką komandytową, która powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma obowiązku wykazywać faktu przejścia uprawnień z tytułu egzekucyjnego w trybie art. 788 kpc. Wskutek przekształcenia zmianie ulega jedynie forma prawna takiego podmiotu. Nie ulega zmianie treść stosunków prawnych pomiędzy spółką przekształcaną a osobami trzecimi. Nie dochodzi również do zmiany strony w umowach wzajemnych, wobec czego spółka przekształcana nie ma obowiązku aktualizacji zawartych umów np. poprzez zawieranie odpowiednich aneksów. Taka tożsamość podmiotu rozciąga się także na sferę prawa procesowego „nie zachodzi zatem zmiana strony procesu, orzeczenia zaś wydane na rzecz albo przeciwko spółce przekształcanej są skuteczne wobec spółki przekształconej; nie stosuje się tu zatem art. 788 § 1 k.p.c., dotyczącego nadania klauzuli wykonalności na rzecz lub przeciwko następcy prawnemu”.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie z 12 stycznia 2017 r., VI Cz 4/17

Komentarz AXELO (radca prawny Rafał Rajchel) 

W obrocie gospodarczym dość częstą praktyką jest przekształcanie spółek czyli formy prawnej w jakiej są prowadzone np. przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Powstaje wówczas pytanie jakie skutki niesie za sobą takie przekształcenie w szeroko rozumianej sferze prawnej.

Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w art. 553 § 1 kodeksu spółek handlowych zgodnie z którym spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Reklama

Powyższy przepis expressis verbis wyraża więc zasadę kontynuacji, z której wynika, że spółka przekształcona jest de facto tożsama ze spółką przekształcaną. Na gruncie poszczególnych stosunków prawnych mamy więc do czynienia z tym samym podmiotem, choć działającym w innej formie prawnej. Spółka przekształcona dalej więc kontynuuje działalność spółki przekształcanej i przysługują jej co do zasady wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Powyższa kontynuacja dotyczy szeroko rozumianej sfery prawnej, a więc chociażby w zakresie stosunków cywilnoprawnych, administracyjnych czy też procesowych.

Skoro w wyniku przekształcenia mamy do czynienia z tym samym podmiotem działającym tylko w innej formie prawnej tytuł egzekucyjny (np. prawomocny wyrok sądu cywilnego) wydany na spółkę przekształcaną może być egzekwowany na drodze egzekucyjnej przez spółkę przekształconą. Aby spółka przekształcona mogła w takim przypadku prowadzić egzekucję nie ma chociażby konieczności uzyskania klauzuli wykonalności przez spółkę przekształconą poprzez konieczność wykazywania przejścia uprawnienia z tytułu egzekucyjnego na spółkę przekształconą w oparciu o art. 788  § 1 kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z którym „jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym”.

Przekształcenie spółki dokonuje się przede wszystkim celem poprawy prowadzenia biznesu w związku z czym jakiekolwiek komplikacje prawne z tym związane są oczywiście niewskazane.

W związku z dokonanym przekształceniem spółki nie występują więc również jakieś dodatkowe komplikacje w zakresie egzekwowania prawomocnych wyroków sądowych zapadłych z udziałem spółki przekształcanej, takie jak chociażby konieczność  wykazywania faktu przejścia uprawnień z tytułu egzekucyjnego w trybie art. 788 kodeksu postępowania cywilnego.

Przedmiotowe postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie z 12 stycznia 2017 r., VI Cz 4/17 powyższe tezy w pełni potwierdza. 

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

Radca prawny Rafał Rajchel

KOMENTARZE

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Ryczałty za noclegi kierowców

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją przepis art. 21a ustawy z dnia...

Przy podziale przez wydzielenie spółka przejmująca przejmie także rolę procesową spółki dzielonej

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art...

Wynagrodzenie pracownika kosztem uzyskania przychodu nawet wbrew układowi zbiorowemu

Podwyższone wynagrodzenia wypłacane kierowcom na podstawie indywidualnych porozumień zawartych z poszczególnymi pracownikami...

zobacz więcej
Reklama

15 inwestycji drogowych za miliardy zmieni Podkarpacie

Za dwa lata na Podkarpaciu będzie jednocześnie...

Lufthansa Technik zainwestuje w Tajęcinie pod Rzeszowem?!

To już w zasadzie pewne. Centrum obsługi napędów lotniczy za 150 mln zł Lufthansa Technik i MTU Aero Engines wybudują pod Rzeszowem. Nowa spółka zatrudni 800 osób.

Coraz bliżej budowy S19 do Barwinka. Via Carpathię poprą kolejne kraje!

W poniedziałek, 5 lutego w Rzeszowie została podpisana umowa na koncepcję programową odcinka drogi ekspresowej S19 od Babicy do Domaradza. Tego...

IKEA otwiera w Rzeszowie punkt odbioru zamówień

Szwedzki koncern IKEA otwiera w Rzeszowie punkt odbioru zamówień. Będzie się on mieścił w Millenium Hall. Wejście do punktu znajduje się na poziomie 0, od strony al. Rejtana, vis-à-vis Super-Pharm...

Reklama

Rusza budowa łącznika autostrady z Przeworskiem. Wreszcie znikną korki?

Rusza budowa łącznika autostradowego od zjazdu z autostrady do nowo projektowanego ronda na granicy Gwizdaja i Przeworska. Łącznik połączy drogę krajową...

,,Być kobietą" - nowy projekt RARR-u dla bezrobotnych kobiet

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt adresowany do bezrobotnych kobiet z wybranych powiatów Podkarpacia. Kobiety w wieku powyżej 29 lat będą mogły...

Nawet 20 mln zł dofinansowania dla firm ze średnich miast

Nawet 20 mln zł dofinansowania mogą otrzymać mikro, małe i średnie firmy działające w miastach średniej wielkości. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację wdrożeń projektów...

Miliardy zainwestowane w "Aeropolis" i kolejne firmy wchodzące do Jasionki

"Aeropolis" to już marka, z której wychodzą wielkie pomysły i o którą wspólnie chcemy dbać - mówił Mariusz Bednarz, prezes Rzeszowskiej Agencji...

Spółka firm Lufthansa i MTU kupiła w Jasionce działkę pod fabrykę

Niemal 22 mln zł netto zaoferowała Gminie Trzebownisko spółka EME Aero i wygrała przetarg na położoną w Jasionce działkę o powierzchni 16,6 ha. Spółkę...

zobacz więcej

POLECANE

VIP STYCZEŃ-LUTY

VIP STYCZEŃ-LUTY
w numerze m.in.:

• Automet. Rodzina Leśniaków w motoryzacyjnym biznesie • Jola i Robert Jareccy. Kino studyjne w Zatwarnicy • 400 kościołów Ignacego Tokarczuka • Opowieść o przedwojennym Rzeszowie
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2018-03-20 18:59
WIG 59959.9 +0,61%
WIG20 2272.09 +1,05%
mWIG40 4698.32 -0,35%
sWIG80 14371.97 +0,22%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2018-03-20
USD 3,4296 -0,13%
EUR 4,2242 +0,16%
CHF 3,6035 +0,07%
GBP 4,8114 +0,28%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1313,40 +0,18% [06:12]
 Ropa brent baryłka 67,58 -0,01% [06:12]
 Pallad uncja 978,15 +0,04% [06:12]
 Platyna uncja 946,00 +0,10% [06:10]
 Srebro uncja 16,24 +0,31% [06:11]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY