Reklama

Kompensata formą poniesienia kosztu podatkowego

A A A
Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Karolina Belcyr)

Dodano: 13-02-2017

Kompensata formą poniesienia kosztu podatkowego

Kompensata jest akceptowalna jako jedna z form poniesienia kosztu, ponieważ jest jednym ze sposobów wykonania zobowiązania, skutkującym zaspokojeniem wierzyciela. Dokonanie potrącenia wzajemnych wierzytelności skutkuje rzeczywistym poniesieniem wydatków, gdyż jego skutkiem jest uregulowanie stosunku zobowiązaniowego - długu. W związku z powyższym, rozliczone w formie kompensaty zobowiązania stanowią w całości koszt uzyskania przychodu bez zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, indywidualna interpretacja z dnia 3 lutego 2017 r., znak: IBPB-1-1.4510.3.2017.1.PB.

Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Karolina Belcyr)

Przywołana powyżej interpretacja dotyczy kwestii regulowania płatności poprzez dokonanie kompensaty wzajemnych wierzytelności oraz możliwości zaliczenia zobowiązania uregulowanego przez przedsiębiorców w formie kompensaty do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Od 1 stycznia 2017 r. uległa istotnej zmianie, z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej, treść art. 22 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.  Próg wielkości transakcji skutkujący koniecznością dokonania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego uległ czterokrotnemu zmniejszeniu, z kwoty 15 000 euro do kwoty 15 000 zł.

Jednocześnie, w ślad za tą zmianą, w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych) została wprowadzona sankcja ekonomiczna w postaci zwiększenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za dokonanie płatności bez pośrednictwa rachunku bankowego. Zgodnie z art. 15d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnik, który dokona płatności w transakcji, której stroną jest inny przedsiębiorca, bez pośrednictwa rachunku bankowego, a płatność przekracza kwotę 15 000 zł, nie ma prawa do zaliczenia takiej płatności do kosztów uzyskania przychodów.

Jeśli taki podatnik zaliczy jednak dokonaną płatność do kosztów uzyskania przychodów, to zobowiązany jest w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększenia przychodów.

Reklama

Co istotne, omawiany przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówi wyraźnie o dokonaniu „płatności”, a nie o „uregulowaniu zobowiązania”. W związku z powyższym powstało pytanie, czy z punku widzenia brzmienia tego przepisu dopuszczalne jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów rozliczenia dokonanego w formie kompensaty wzajemnych zobowiązań.

Zdaniem wnioskodawcy, który zapytał o to organ podatkowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (dalej jako KC), potrącenie wierzytelności jest jedną z form wygaśnięcia zobowiązania w wyniku wykonania świadczenia poprzez umorzenie wzajemnych wierzytelności między stronami. Skutkiem potrącenia jest zaś zgodnie z art. 498 KC, wzajemne umorzenie wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej. Kompensata stanowi jedną z form uregulowania należności (wygaśnięcia zobowiązania). Pojęcie „uregulowania należności” jest natomiast pojęciem szerszym od pojęcia „płatności” zawartym w art. 15d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 22 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Istnieją bowiem różne sposoby uregulowania należności, w tym np.: płatność gotówkowa, przelew na rachunek bankowy, akredytywa, weksel, czy też będące przedmiotem zapytania potrącenie (kompensata). W konsekwencji, kompensaty nie należy utożsamiać z płatnością – są to bowiem dwie różne formy uregulowania wierzytelności, których skutkiem jest wygaśnięcie zobowiązania.

Zaprezentowane stanowisko zostało uznane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach za prawidłowe. Zdaniem organu, zobowiązania o wartości przekraczającej 15 000 zł uregulowane przez Spółkę w formie kompensaty, będą stanowić koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy pod warunkiem, że zostaną spełnione ogólne przesłanki pozwalające na zaliczenie danego wydatku do kosztów podatkowych, wskazane w art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę: wykładnię literalną pojęcia „płatność”, zgodnie z którą płatność jest tylko jedną z form regulowania zobowiązania i występuje obok potrącenia, oraz istotę i skutek potrącenia (strony transakcji fizycznie nie dokonują płatności z uwagi na wzajemność ich świadczeń, w efekcie, pomimo braku transferów środków, dochodzi do zaspokojenia i wygaśnięcia zobowiązania), powyższe stanowisko należy uznać za trafne.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

 

KOMENTARZE

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Reklama

Do czwartku Rzeszów stolicą europejskiego przemysłu lotniczego

I choć to stwierdzenie odrobinę na wyrost, to jednak przez najbliższe trzech dni w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym G2A Arena w Jasionce trwać będą międzynarodowe...

Wśród 200 największych polskich firm jest 6 biznesów z Podkarpacia

Sześć firm z Podkarpacia znalazło się w rankingu 200 największych polskich firm w 2017 roku. Dwa przedsiębiorstwa zajmują miejsca w pierwszej dwudziestce...

G2A wśród najbardziej innowacyjnych firm w Polsce

– G2A.COM to firma, która patrzy na świat oczami innowatorów. Jej szybki rozwój wziął się z wdrażania nowych pomysłów, a nie tylko kopiowania gotowych wzorców. Tylko w ten sposób polskie...

Reklama

Metropolitalny Rzeszów - fakt, czy mit?! Debata BIZNESiSTYL.pl "Na Żywo"

Mija dokładnie 18 lat, od kiedy Rzeszów został stolicą Podkarpacia i... rozpoczął się czas jego dynamicznego rozwoju infrastrukturalnego, mieszkaniowego...

Tartanowa ścieżka dla biegaczy pojawi się nad Wisłokiem po wakacjach

Miała być jeszcze na wakacjach, ale wszystko wskazuje na to, że będzie nie wcześniej jak we wrześniu. Procedury przetargowe na wykonanie profesjonalnej...

Kongres i Targi TSLA Expo Rzeszów 2017. Największa impreza branży TSL i moto

We wrześniu w G2A Arena zagości najważniejsze wydarzenie branży transportowej, spedycyjnej, logistycznej i motoryzacyjnej na Podkarpaciu –...

Tadeusz Ferenc doktorem honoris causa. Wśród gości Miller i Schetyna

- Trema jest maksymalna – powiedział prezydent Rzeszowa odbierając godność doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej. Tadeusz Ferenc jest 11 osobą...

Demo Day: Mieli 5 minut, by przekonać do swojego biznesu

- Mamy start-up! Wyróżnienie komisji, w której zasiadali przedsiębiorcy, jest dla nas bardzo ważne i dodaje nam pewności, że nasz projekt da w przyszłości nowe miejsca pracy ? cieszył...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Marzec-Kwiecień

VIP Marzec-Kwiecień
w numerze m.in.:

• Justyna Garstecka - Motherhood • Wielokulturowa Europa • Oni oraz ,,Mistrz i Małgorzata" • Targi Aerospace w Rzeszowie • Kongres TSLA Expo 2017 • Muzyczny Festiwal w Łańcucie • Zagadki Paniagi
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2017-06-28 18:59
WIG 61411.73 -0,81%
WIG20 2327.68 -0,74%
mWIG40 4891.80 -1,32%
sWIG80 16018.15 -0,41%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2017-06-28
USD 3,7249 -0,52%
EUR 4,2317 +0,47%
CHF 3,8782 +0,16%
GBP 4,7783 +0,12%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1252,70 +0,17% [07:17]
 Ropa brent baryłka 47,73 +0,06% [07:05]
 Pallad uncja 859,83 +0,56% [07:16]
 Platyna uncja 926,40 +0,36% [07:15]
 Srebro uncja 16,84 +0,42% [07:16]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY