Reklama

Kompensata formą poniesienia kosztu podatkowego

A A A
Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Karolina Belcyr)

Dodano: 13-02-2017

Kompensata formą poniesienia kosztu podatkowego

Kompensata jest akceptowalna jako jedna z form poniesienia kosztu, ponieważ jest jednym ze sposobów wykonania zobowiązania, skutkującym zaspokojeniem wierzyciela. Dokonanie potrącenia wzajemnych wierzytelności skutkuje rzeczywistym poniesieniem wydatków, gdyż jego skutkiem jest uregulowanie stosunku zobowiązaniowego - długu. W związku z powyższym, rozliczone w formie kompensaty zobowiązania stanowią w całości koszt uzyskania przychodu bez zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, indywidualna interpretacja z dnia 3 lutego 2017 r., znak: IBPB-1-1.4510.3.2017.1.PB.

Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Karolina Belcyr)

Przywołana powyżej interpretacja dotyczy kwestii regulowania płatności poprzez dokonanie kompensaty wzajemnych wierzytelności oraz możliwości zaliczenia zobowiązania uregulowanego przez przedsiębiorców w formie kompensaty do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Od 1 stycznia 2017 r. uległa istotnej zmianie, z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej, treść art. 22 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.  Próg wielkości transakcji skutkujący koniecznością dokonania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego uległ czterokrotnemu zmniejszeniu, z kwoty 15 000 euro do kwoty 15 000 zł.

Jednocześnie, w ślad za tą zmianą, w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych) została wprowadzona sankcja ekonomiczna w postaci zwiększenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za dokonanie płatności bez pośrednictwa rachunku bankowego. Zgodnie z art. 15d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnik, który dokona płatności w transakcji, której stroną jest inny przedsiębiorca, bez pośrednictwa rachunku bankowego, a płatność przekracza kwotę 15 000 zł, nie ma prawa do zaliczenia takiej płatności do kosztów uzyskania przychodów.

Jeśli taki podatnik zaliczy jednak dokonaną płatność do kosztów uzyskania przychodów, to zobowiązany jest w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększenia przychodów.

Reklama

Co istotne, omawiany przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówi wyraźnie o dokonaniu „płatności”, a nie o „uregulowaniu zobowiązania”. W związku z powyższym powstało pytanie, czy z punku widzenia brzmienia tego przepisu dopuszczalne jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów rozliczenia dokonanego w formie kompensaty wzajemnych zobowiązań.

Zdaniem wnioskodawcy, który zapytał o to organ podatkowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (dalej jako KC), potrącenie wierzytelności jest jedną z form wygaśnięcia zobowiązania w wyniku wykonania świadczenia poprzez umorzenie wzajemnych wierzytelności między stronami. Skutkiem potrącenia jest zaś zgodnie z art. 498 KC, wzajemne umorzenie wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej. Kompensata stanowi jedną z form uregulowania należności (wygaśnięcia zobowiązania). Pojęcie „uregulowania należności” jest natomiast pojęciem szerszym od pojęcia „płatności” zawartym w art. 15d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 22 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Istnieją bowiem różne sposoby uregulowania należności, w tym np.: płatność gotówkowa, przelew na rachunek bankowy, akredytywa, weksel, czy też będące przedmiotem zapytania potrącenie (kompensata). W konsekwencji, kompensaty nie należy utożsamiać z płatnością – są to bowiem dwie różne formy uregulowania wierzytelności, których skutkiem jest wygaśnięcie zobowiązania.

Zaprezentowane stanowisko zostało uznane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach za prawidłowe. Zdaniem organu, zobowiązania o wartości przekraczającej 15 000 zł uregulowane przez Spółkę w formie kompensaty, będą stanowić koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy pod warunkiem, że zostaną spełnione ogólne przesłanki pozwalające na zaliczenie danego wydatku do kosztów podatkowych, wskazane w art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę: wykładnię literalną pojęcia „płatność”, zgodnie z którą płatność jest tylko jedną z form regulowania zobowiązania i występuje obok potrącenia, oraz istotę i skutek potrącenia (strony transakcji fizycznie nie dokonują płatności z uwagi na wzajemność ich świadczeń, w efekcie, pomimo braku transferów środków, dochodzi do zaspokojenia i wygaśnięcia zobowiązania), powyższe stanowisko należy uznać za trafne.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

 

KOMENTARZE

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Ryczałty za noclegi kierowców

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją przepis art. 21a ustawy z dnia...

Przy podziale przez wydzielenie spółka przejmująca przejmie także rolę procesową spółki dzielonej

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art...

Wynagrodzenie pracownika kosztem uzyskania przychodu nawet wbrew układowi zbiorowemu

Podwyższone wynagrodzenia wypłacane kierowcom na podstawie indywidualnych porozumień zawartych z poszczególnymi pracownikami...

zobacz więcej
Reklama

Na Podkarpaciu projektują elementy nadwozi dla światowych marek

Kiedy Cadway Automotive w październiku 2016 r. zaczynał działalność, był startupem z dwoma inżynierami na pokładzie. W niespełna półtora roku Jakub Kocój, który...

Lufthansa Technik zainwestuje w Tajęcinie pod Rzeszowem?!

To już w zasadzie pewne. Centrum obsługi napędów lotniczy za 150 mln zł Lufthansa Technik i MTU Aero Engines wybudują pod Rzeszowem. Nowa spółka zatrudni 800 osób.

Spółka firm Lufthansa i MTU kupiła w Jasionce działkę pod fabrykę

Niemal 22 mln zł netto zaoferowała Gminie Trzebownisko spółka EME Aero i wygrała przetarg na położoną w Jasionce działkę o powierzchni 16,6 ha. Spółkę...

Reklama

Patent na pierwsze w Polsce mosty kompozytowe w Błażowej i Nowej Wsi!

Konstrukcja mostu w Błażowej k. Rzeszowa, złożona z wykorzystywanych m.in. w motoryzacji i lotnictwie materiałów kompozytowych, została opatentowana!...

Rusza budowa łącznika autostrady z Przeworskiem. Wreszcie znikną korki?

Rusza budowa łącznika autostradowego od zjazdu z autostrady do nowo projektowanego ronda na granicy Gwizdaja i Przeworska. Łącznik połączy drogę krajową...

Jennifer Lopez twarzą Inglota. Gwiazda stworzyła kolekcję kosmetyków

Jedna z najpopularniejszych piosenkarek i aktorek na świecie, Jennifer Lopez stworzyła nową kolekcję kosmetyków dla podkarpackiej firmy kosmetycznej Inglot...

Krzesła Nowego Stylu na piłkarskich Mistrzostwach Świata w Katarze!

Organizator Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze podjął decyzję, że krzesła marki Forum Seating, należącej do Grupy Nowy Styl z Podkarpacia...

Smart Congress: gwiazdy architektury o nowym projektowaniu

Gwiazdy architektury, naukowcy i praktycy wezmą udział w Smart Congress: Project, Building&City, który odbędzie się podczas Targów Budownictwa Expo Dom w piątek, 6 kwietnia w Rzeszowie...

zobacz więcej

POLECANE

VIP STYCZEŃ-LUTY

VIP STYCZEŃ-LUTY
w numerze m.in.:

• Automet. Rodzina Leśniaków w motoryzacyjnym biznesie • Jola i Robert Jareccy. Kino studyjne w Zatwarnicy • 400 kościołów Ignacego Tokarczuka • Opowieść o przedwojennym Rzeszowie
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2018-04-26 09:09
WIG - -
WIG20 2257.53 +0,02%
mWIG40 - -
sWIG80 - -
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2018-04-25
USD 3,4548 +0,43%
EUR 4,2159 +0,43%
CHF 3,5193 +0,10%
GBP 4,8218 +0,45%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1326,40 +0,15% [08:54]
 Ropa brent baryłka 74,36 +0,41% [08:54]
 Pallad uncja 969,55 -0,15% [08:54]
 Platyna uncja 913,20 +0,05% [08:54]
 Srebro uncja 16,56 +0,18% [08:54]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY