Reklama

Podatek od nieruchomości w spółce cywilnej

A A A
Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Agnieszka Rzeszut)

Dodano: 27-03-2017

Podatek od nieruchomości w spółce cywilnej

W świetle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm., dalej jako: u.p.o.l.) podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna.

Uchwała 7-sędziów NSA w Warszawie z dnia 13 marca 2017 r. (sygn. II FPS 5/16)

Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Agnieszka Rzeszut)

W dniu 13 marca 2017 r. Izba Finansowa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt II FPS 5/16) podjęła uchwałę będącą następstwem rozpoznania zagadnienia prawnego przekazanego postanowieniem z dnia 1 grudnia 2016r. przez Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 1962/16) w przedmiocie skargi kasacyjnej wspólników Spółki Cywilnej wniesionej od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 22 marca 2016 r. (sygn. akt I SA/Rz 76/16) wydanego
w następstwie rozpoznania skargi wspólników tej spółki na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta która ustaliła wymiar zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości Spółki Cywilnej za 2014 r.

Powyższa sprawa dotyczyła t zawarcia z Gminą. przez wspólników Spółki Cywilnej umowy najmu lokalu użytkowego. Zdaniem Kolegium spółka cywilna będąc najemcą lokalu użytkowego może być uznana za posiadacza będącego własnością jednostki samorządu terytorialnego tj. Gminy części obiektu budowlanego. W oparciu o to stwierdzenie Kolegium uznało, że taka spółka cywilna jest w oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a u.p.o.l. podatnikiem podatku od nieruchomości. Stanowisko to zostało zaakceptowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 22 marca 2016 r. (sygn. akt I SA/Rz 76/16). Sąd ten stwierdził, że obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości nakłada ustawa tj. akt prawa powszechnie obowiązującego. Umowne uregulowania dotyczące tego obowiązku nie odnoszą skutków w sferze obowiązków publiczno-prawnych, a w szczególności nie wyłączają obowiązku zapłaty tego podatku. Prawo podatkowe stanowi gałąź prawa odrębną (autonomiczną) od innych dziedzin prawa, w tym od prawa cywilnego. Na gruncie prawa podatkowego nie ma zastosowania zarówno zasada swobody umów, jak i ograniczenie odpowiedzialności stron w oparciu o zasady współżycia społecznego.

Zagadnienie prawne rozstrzygnięte w dniu 13 marca 2017 r. przez Izbę Finansową Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. II FPS 5/16) miało na celu wyjaśnienie kwestii, czy w świetle art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka cywilna, czy jej wspólnicy.

Reklama

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 1 grudnia 2016r. (sygn. akt II FSK 1962/16), w dotychczas prezentowanym przez Naczelny Sąd Administracyjny orzecznictwie istnieją dwa nurty dotyczące określenia podmiotów, wobec których ma zastosowanie art. 3 ust. 1 u.p.o.l. Pierwszy z nich przedstawia stanowisko, w świetle którego podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka cywilna, nie zaś jej wspólnicy(m.in. II FSK 226/07, II FSK 227/07, II FSK 228/07 i II FSK 229/07). W świetle drugiego z nich podatnikiem tego podatku są wspólnicy spółki cywilnej, a nie sama spółka cywilna (m.in. II FSK 2985/12, II FSK 3264/13,II FSK 2368/14, II FSK 1434/14, II FSK 1577/16).

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchwałą podjętą dnia 13 marca 2017 r. w składzie
7-sędziów (sygn. akt II FPS 5/16)rozstrzygnął powyższe rozbieżności stwierdzając, że za podatnika podatku od nieruchomości należy uznać wspólników spółki cywilnej, a nie samą spółkę cywilną. Sąd ten poparł istniejące w tym zakresie orzecznictwo, w świetle którego okoliczność, że spółka cywilna jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej nie jest wystarczająca celem uznania jej za podatnika podatku od nieruchomości. Uznanie takich jednostek za podatników tego podatku wymaga, by przysługiwał im jeden z będących podstawą takiej kwalifikacji tytułów prawnych do władania nieruchomością. Spółka cywilna nie może z kolei być właścicielem nieruchomości.

W przedmiotowej uchwale Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Nie stanowi ona ponadto podmiotu odrębnego od wspólników tej spółki. Stroną umów bądź postępowań są wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna. Tacy wspólnicy są ponadto podmiotami praw i obowiązków oraz ponoszą odpowiedzialność. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie zauważył ponadto, że w świetle przepisów kodeksu cywilnego spółka cywilna nie może być zarówno właścicielem nieruchomości, jak i jej użytkownikiem wieczystym. Nie występuje ona ponadto jako najemca nieruchomości. Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, nie może być ona uznana za podatnika podatku od nieruchomości.

W odniesieniu do przywołanej wyżej argumentacji, stanowisko wyrażone w uchwale 7-sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2017 r. (Sygn. II FPS 5/16) należy uznać za zasadne.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Ryczałty za noclegi kierowców

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją przepis art. 21a ustawy z dnia...

Przy podziale przez wydzielenie spółka przejmująca przejmie także rolę procesową spółki dzielonej

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art...

Wynagrodzenie pracownika kosztem uzyskania przychodu nawet wbrew układowi zbiorowemu

Podwyższone wynagrodzenia wypłacane kierowcom na podstawie indywidualnych porozumień zawartych z poszczególnymi pracownikami...

zobacz więcej
Reklama

Kongres i Targi TSLA EXPO 2017. GALERIA FOTOGRAFII

Osiem paneli dyskusyjnych, ponad 30 prelegentów z...

Automet z Sanoka skonstruował autobus elektryczny!

Bez wielkiego rozgłosu i hucznych zapowiedzi...

VIII Gala VIP. Najbardziej Wpływowi Podkarpacia 2017

Podczas sobotniej, wielkiej gali w Filharmonii Podkarpackiej, którą magazyn VIP Biznes&Styl zorganizował już po raz ósmy, wyróżnieni zostali Najbardziej Wpływowi Podkarpacia 2017. Prestiżowy...

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych w rzeszowskich galeriach

W Millenium Hall już działa, a w CH Plaza w połowie października zostanie uruchomiona stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Ładowanie samochodów będzie...

Motocykl Harley-Davidson na TSLA EXPO 2017 wygrał chłopak z Kamienia

Mirosław Andrzej Lachtara, mieszkaniec Kamienia, jest zwycięzcą konkursu, który zorganizowany został podczas Kongresu i Targów TSLA EXPO 2017. O to on odbierze...

Reklama

Targi TSLA EXPO 2017. W poniedziałek poznamy zwycięzcę harleya!

Drugi dzień Targów TSLA EXPO 2017 w G2A Arena przyciągnął prawdziwy tłum miłośników motoryzacji. Pragnieniem wszystkich było wygrać motocykl Harley-Davidson...

VIP Biznes. Marta Półtorak: Zależy mi na rozwoju miejsca, gdzie mieszkam!

Z Martą Półtorak, prezesem i współwłaścicielką Marma Polskie Folie, zwyciężczynią rankingu VIP-a w kategorii "BIZNES", rozmawia Aneta Gieroń...

Samolot dla studentów pilotażu. Zapłacił marszałek

Używany, szkolny samolot produkcji francuskiej "Tampico" TB -9 od piątku parkuje w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Najnowszy nabytek OKL-u kosztował 300 tys. zł...

Nowi członkowie klastra oraz moto premiery na wieczorze TSLA EXPO

Pierwszy dzień Kongresu i Targów TSLA EXPO 2017 miał swój wieczorny finał, podczas którego do klastra Wschodni Sojusz Motoryzacyjny przyjęci zostali dwaj nowi członkowie...

Prezes RARR-u: Sukces Aeropolis warto powtórzyć w innym miejscu regionu

W 2018 roku Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie świętować 25-lecie. - Mamy się czym chwalić, ale przed spółką jeszcze wiele wyzwań...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Wrzesień-Październik

VIP Wrzesień-Październik
w numerze m.in.:

• Ryszard Jania - w motoryzacji ważny jest sojusz! • Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc • Cerkamed jeszcze pokaże • Dzisiejsza Rosja • Ocaleni Żydzi z Podkarpacia
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2017-11-22 12:09
WIG 63734.05 -0,43%
WIG20 2478.68 -0,42%
mWIG40 4803.36 -0,73%
sWIG80 14075.13 +0,16%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2017-11-22
USD 3,5881 -0,50%
EUR 4,2183 -0,27%
CHF 3,6260 -0,15%
GBP 4,7546 -0,40%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1284,40 +0,29% [11:55]
 Ropa brent baryłka 63,28 +0,80% [11:55]
 Pallad uncja 998,95 +0,23% [11:55]
 Platyna uncja 937,50 +0,15% [11:55]
 Srebro uncja 17,01 +0,29% [11:55]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY