Reklama

Podpisanie protokołu nie przesądza o momencie powstania obowiązku podatkowego

A A A
Komentarz AXELO (Aleksandra Rachwał)

Dodano: 25-04-2017

Podpisanie protokołu nie przesądza o momencie powstania obowiązku podatkowego
Reklama
Komentarz AXELO (Aleksandra Rachwał)

Protokół zdawczo-odbiorczy nie przesądza o tym, kiedy wykonawca powinien rozliczyć podatek VAT. Liczy się moment faktycznego wykonania usługi.

Komentarz do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1482/15

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1482/15 oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 2386/14, tym samym aprobując wyrok WSA, zgodnie z którym protokół zdawczo-odbiorczy nie przesądza o tym, kiedy wykonawca powinien rozliczyć podatek VAT. Liczy się 30 dni od momentu faktycznego wykonania usługi. Orzeczenie to jednocześnie potwierdza stanowisko Ministra Finansów sformułowane w interpretacji ogólnej nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 z dnia 1 kwietnia 2016 r., w której uznano, że za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć dzień, w którym doszło do faktycznego zakończenia prac.

Sprawa, na kanwie której wydane zostało komentowane orzeczenie, dotyczyła spółki świadczącej usługi budowlane. Wątpliwości powstały na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Spółka zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej momentu powstania obowiązku  podatkowego w sektorze usług budowlanych. Uważała ona, że chwilą wykonania usługi budowlanej/budowlano-montażowej jest moment protokolarnego odbioru prac budowlanych. Według spółki takie określenie daty wykonania usługi jest prawidłowe, gdyż oznacza jej całkowitą realizację i zaakceptowanie przez podmiot zlecający.

Organ podatkowy nie zaakceptował stanowiska spółki. Stwierdził on, że momentem decydującym jest faktyczne wykonanie usługi. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, co powinno być dokonane najpóźniej 30. dnia od wykonania usługi. W ocenie organu bez wpływu natomiast na moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych i budowlano-montażowych pozostają uregulowania (procedury) łączące strony umowy, określające daty i terminy sporządzania odpowiedniej dokumentacji, na podstawie której następują wzajemne rozliczenia (protokoły odbioru prac). Jednocześnie w interpretacji zwrócono uwagę, że w razie niewystawienia faktury w tym terminie, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie.

Zarówno WSA we Wrocławiu, jak i NSA podzieliły stanowisko sformułowane w zaskarżonej przez spółkę interpretacji.

Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Natomiast art. 106a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, że fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi. Dokonując wykładni tych przepisów WSA uznał, że zdarzeniem inicjującym obowiązek wystawienia faktury i zaistnienie obowiązku podatkowego jest wykonanie usługi budowlanej lub budowlano-montażowej. Sporządzenie protokołu odbiorczego jest jedynie potwierdzeniem wykonania usługi i pozostaje bez wpływu na moment jej wykonania, a w konsekwencji na początek biegu terminu do wystawienia faktury i moment powstania obowiązku podatkowego.

Orzeczenie NSA może powodować dla przedsiębiorców sektora budowlanego pewne problemy natury praktycznej. Może się bowiem okazać, że określenie momentu faktycznego zakończenia usługi będzie bardzo trudne. Na przykład w sytuacji wykonywania prac częściami należy rozważyć, czy za wykonanie usługi trzeba uznać wykonanie części pracy przez wykonawcę, który często nadal pozostaje do dyspozycji zlecającego celem dokonania poprawek itp., czy też wykonaniem usługi jest faktyczne zakończenie całości prac, potwierdzone ostatecznym protokołem zdawczo-odbiorczym.

Ponadto problematyczne dla przedsiębiorców sektora budowlanego może okazać się obciążenie ich obowiązkiem wystawienia faktury najpóźniej 30. dnia od wykonania usługi. Oznacza to bowiem, że wykonawca musi wystawić fakturę nawet wtedy, gdy nie dokonano protokolarnego zatwierdzenia jego usług. Taka sytuacja nie jest korzystna dla przedsiębiorców, ponieważ w praktyce przed podpisaniem protokołu przez ich kontrahentów, nie wiedzą oni, w jakim stopniu prace zostaną zaakceptowane, jaka będzie ostateczna wartość transakcji, a w konsekwencji, na jaką kwotę należy wystawić fakturę i opłacić podatek VAT. Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w takiej sytuacji albo będą zmuszeni płacić VAT na podstawie oszacowanej przez nich wartości transakcji i później dokonywać ewentualnej korekty deklaracji, albo będą zwlekać z jego zapłatą, ale wówczas będą musieli liczyć się z negatywnymi konsekwencjami takiej zwłoki, tj. popadnięciem w zaległość podatkową, oraz koniecznością zapłaty odsetek.

Wskazówek w tym zakresie może dostarczyć uzasadnienie omawianego wyroku NSA, które czeka jeszcze na publikację.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Reklama

Z marzeń wyrosła w Korczynie fabryka i pijalnia czekolady

Od zawsze wiedział, co chce w życiu...

Patio przy I LO będzie gotowe jeszcze w tym roku

Do końca tego roku przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie ma być gotowe patio - miejsce relaksu i spotkań młodzieży szkolnej oraz lokalnej społeczności. Patio zostanie wykonane w technologii...

Rekord w specjalnych strefach ekonomicznych: Euro-Park Mielec i Euro-Park Wisłosan

Ponad 980 mln zł inwestycji i niemal 1200 nowych miejsc pracy mają zapewnić firmy, które w pierwszym półroczu tego roku otrzymały...

Szansa na zatrudnienie dla osób młodych, biernych zawodowo. Nowy projekt w RARR S.A

Osoby młode, do 29. roku życia, z niepełnosprawnościami, bierne zawodowo, wywodzące się ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców...

Reklama

Ponad 6 mln zł na Generator Kompetencji. Pieniądze w RARR S.A.

Sumę ponad 6 mln zł ma do rozdysponowania Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na dofinansowanie szkoleń dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw...

Przenosiny rozpoczęte! Do końca sierpnia kupcy z Dołowej zapełnią nowe targowisko

Kupcy z popularnego rzeszowskiego bazaru przy ul. Dołowej już rozpoczynają przeprowadzkę na nowy plac targowy, znajdujący...

Premier Beata Szydło na rozpoczęciu roku szkolnego w Dobrzechowie

Z udziałem premier Beaty Szydło, minister edukacji, Anny Zalewskiej, marszałka województwa, Władysława Ortyla, ks. bp. Jana Wątroby oraz wojewody podkarpackiej...

Tańsze pożyczki dla biznesu i wsparcie na starcie działalności gospodarczej

Przez pięć ostatnich lat Fundusz Pożyczkowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wypłacił ponad 25 mln zł pożyczek dla małych...

Jak zmienić polską szkołę na lepsze?! Debata BIZNESiSTYL "Na Żywo"

Koniec z gimnazjami. Do systemu edukacji właśnie wróciły ośmioklasowe szkoły podstawowe. Reforma szkolnictwa budzi kontrowersje, ponieważ przygotowano ją...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Wrzesień-Październik

VIP Wrzesień-Październik
w numerze m.in.:

• Ryszard Jania - w motoryzacji ważny jest sojusz! • Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc • Cerkamed jeszcze pokaże • Dzisiejsza Rosja • Ocaleni Żydzi z Podkarpacia
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2017-09-21 17:39
WIG 64209.19 -0,83%
WIG20 - -
mWIG40 4931.14 -0,02%
sWIG80 15134.33 -0,49%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2017-09-21
USD 3,5975 +1,00%
EUR 4,2863 +0,22%
CHF 3,7042 -0,13%
GBP 4,8540 +0,47%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1295,79 -0,70% [17:33]
 Ropa brent baryłka 56,30 +0,12% [17:33]
 Pallad uncja 914,12 +0,14% [17:33]
 Platyna uncja 940,55 -0,53% [17:33]
 Srebro uncja 17,04 -1,10% [17:33]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY