Reklama

Zasady zaliczania w koszty wydatków na nabycie promocyjnych towarów

A A A
Komentarz AXELO (Maciej Letkiewicz)

Dodano: 02-06-2017

Zasady zaliczania w koszty wydatków na nabycie promocyjnych towarów

Do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych można zaliczyć całość wydatków poniesionych na nabycie towarów, które następnie są sprzedawane po cenie promocyjnej. Kosztami uzyskania przychodów są m.in. koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Zabezpieczenie należy rozumieć jako zapewnienie ochrony lub zapewnienie utrzymania się czegoś w dotychczasowym stanie. Z kolei pojęcie „zachować” oznacza m.in. pozostać w posiadaniu czegoś. W związku z powyższym, jeśli promocyjna sprzedaż towarów służy zabezpieczaniu i zachowaniu źródła przychodu, wydatki poniesione w ramach prowadzonej strategii marketingowej stanowią koszty uzyskania przychodów. Podkreślono również, że to podatnik, jako odnoszący ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest obowiązany do wykazania, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów) zgodnie z art. 15 ust. 1 updop.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB1-2.4010.79.2017.1.ANK

Komentarz AXELO (Maciej Letkiewicz)

Przywołana powyżej interpretacja podatkowa dotyczy problemu, przed którym często staje wiele przedsiębiorców – zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie towarów, które są sprzedawane po cenie promocyjnej. Wiele przedsiębiorstw w ramach działań promocyjnych, zachęcających klientów do zakupów, oferuje pod pewnymi warunkami jak np. nabycie określonej ilości rzeczy możliwość nabycia innych przedmiotów w cenie promocyjnej będącej ceną poniżej kosztów nabycia tego przedmiotu przez przedsiębiorcę.  W związku z powyższym powstała wątpliwość czy wydatki poniesione na nabycie promocyjnych produktów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Materia możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest uregulowana w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888., dalej: „updop”), który mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. tejże ustawy.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Każdy wydatek poniesiony przez podatnika należy rozpatrywać indywidualnie w celu zbadania, czy spełnia on kryteria zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. Praktyka pokazuje, że to na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia spełnienia odpowiednich kryteriów.

Reklama

Zgodnie z analizą art. 15 ust. 1 updop oraz utrwaloną linią interpretacyjną organów podatkowych, warunkami, których spełnienie jest konieczne, aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu jest to, aby wydatek był:

  • poniesiony przez podatnika, który chce zaliczyć wydatek do kosztów,
  • rzeczywisty,
  • pozostający w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów,
  • właściwie udokumentowany,
  • nie może być objęty wyłączeniem z art. 16 ust. 1 updop, który zawiera listę wydatków, które nie mogą być kosztami uzyskania przychodu.

Kosztem uzyskania przychodów będą przy tym zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki poniesione na nabycie produktów sprzedawanych następnie po cenie promocyjnej podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu. Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup sprzedawanych promocyjnie towarów będą kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów, tj. w celu dokonania sprzedaży zgodnie z przyjętą przez Spółkę strategią sprzedaży promocyjnej ukierunkowaną na zwiększenie zainteresowania ofertą Spółki, która przekłada się na zwiększoną sprzedaż, a co za tym idzie wyższe przychody osiągane przez Spółkę,  podlegające opodatkowaniu.

Zaprezentowane stanowisko zostało uznane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej za prawidłowe. Zdaniem organu, wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na nabycie towaru oferowanego następnie klientom w ramach prowadzonej strategii marketingowej stanowią koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że zostaną spełnione ogólne przesłanki pozwalające na zaliczenie danego wydatku do kosztów podatkowych, wskazane w art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe stanowisko organu podatkowego należy uznać za trafne i korzystne dla przedsiębiorców. Stosowanie się do tej praktyki pozwoli osobom prowadzącym działalność gospodarczą i sprzedającym produkty po cenach promocyjnych na realne odliczenie ponoszonych kosztów.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Mały bizness nie ma lekko - bariery w rozwoju

Wysokie koszty pracy, zatory płatnicze, utrudniony dostęp...

Firmy rodzinne. Blaski i cienie

Najtrudniejsze są początki. Praca od świtu do nocy, by zbudować firmę. Gdy wszystko...

Białe szaleństwo trwa!

Warunki na podkarpackich stokach nadal sprzyjają przyjemnemu szusowaniu. Lekki mróz i pokrywa śnieżna...

Husaria pod murami Zamku

1 maja br., w samo południe, do Rzeszowa wraca Lubomirski. Wojsko husarskie, na czele którego stanie hetman Hieronim Augustyn Lubomirski, przemaszeruje przez centrum miasta, a swoją defiladę zakończy w fosach zamkowych. Tak rozpocznie się pikniku...

Wymagania współczesnego e-klienta

Obecnie konsumenci nie kierują się wyłącznie jakością i ceną produktów, ale również możliwością ich zakupu za pośrednictwem Internetu. To z kolei stawia wyzwania przed biznesem, który z tradycyjnej formy sprzedaży coraz...

zobacz więcej
Reklama

Na Podkarpaciu projektują elementy nadwozi dla światowych marek

Kiedy Cadway Automotive w październiku 2016 r. zaczynał działalność, był startupem z dwoma inżynierami na pokładzie. W niespełna półtora roku Jakub Kocój, który...

Lufthansa Technik zainwestuje w Tajęcinie pod Rzeszowem?!

To już w zasadzie pewne. Centrum obsługi napędów lotniczy za 150 mln zł Lufthansa Technik i MTU Aero Engines wybudują pod Rzeszowem. Nowa spółka zatrudni 800 osób.

Spółka firm Lufthansa i MTU kupiła w Jasionce działkę pod fabrykę

Niemal 22 mln zł netto zaoferowała Gminie Trzebownisko spółka EME Aero i wygrała przetarg na położoną w Jasionce działkę o powierzchni 16,6 ha. Spółkę...

Reklama

Patent na pierwsze w Polsce mosty kompozytowe w Błażowej i Nowej Wsi!

Konstrukcja mostu w Błażowej k. Rzeszowa, złożona z wykorzystywanych m.in. w motoryzacji i lotnictwie materiałów kompozytowych, została opatentowana!...

Rusza budowa łącznika autostrady z Przeworskiem. Wreszcie znikną korki?

Rusza budowa łącznika autostradowego od zjazdu z autostrady do nowo projektowanego ronda na granicy Gwizdaja i Przeworska. Łącznik połączy drogę krajową...

Ponad 8 mln zł na Koncepcję Programową dla ostatniego odcinka S19

To pewne - będzie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla ostatniego już odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Dukla do Barwinka (granica...

Jennifer Lopez twarzą Inglota. Gwiazda stworzyła kolekcję kosmetyków

Jedna z najpopularniejszych piosenkarek i aktorek na świecie, Jennifer Lopez stworzyła nową kolekcję kosmetyków dla podkarpackiej firmy kosmetycznej Inglot...

Krzesła Nowego Stylu na piłkarskich Mistrzostwach Świata w Katarze!

Organizator Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze podjął decyzję, że krzesła marki Forum Seating, należącej do Grupy Nowy Styl z Podkarpacia...

zobacz więcej

POLECANE

VIP STYCZEŃ-LUTY

VIP STYCZEŃ-LUTY
w numerze m.in.:

• Automet. Rodzina Leśniaków w motoryzacyjnym biznesie • Jola i Robert Jareccy. Kino studyjne w Zatwarnicy • 400 kościołów Ignacego Tokarczuka • Opowieść o przedwojennym Rzeszowie
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2018-04-27 10:19
WIG 59570.81 -0,10%
WIG20 2280.38 -0,12%
mWIG40 4567.67 +0,21%
sWIG80 13965.68 +0,09%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2018-04-26
USD 3,4827 +0,81%
EUR 4,2392 +0,55%
CHF 3,5397 +0,58%
GBP 4,8454 +0,49%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1318,70 +0,07% [10:15]
 Ropa brent baryłka 74,69 -0,11% [10:16]
 Pallad uncja 977,55 -0,02% [10:15]
 Platyna uncja 910,00 +0,09% [10:16]
 Srebro uncja 16,50 +0,12% [10:15]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY