Reklama

Zasady zaliczania w koszty wydatków na nabycie promocyjnych towarów

A A A
Komentarz AXELO (Maciej Letkiewicz)

Dodano: 02-06-2017

Zasady zaliczania w koszty wydatków na nabycie promocyjnych towarów

Do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych można zaliczyć całość wydatków poniesionych na nabycie towarów, które następnie są sprzedawane po cenie promocyjnej. Kosztami uzyskania przychodów są m.in. koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Zabezpieczenie należy rozumieć jako zapewnienie ochrony lub zapewnienie utrzymania się czegoś w dotychczasowym stanie. Z kolei pojęcie „zachować” oznacza m.in. pozostać w posiadaniu czegoś. W związku z powyższym, jeśli promocyjna sprzedaż towarów służy zabezpieczaniu i zachowaniu źródła przychodu, wydatki poniesione w ramach prowadzonej strategii marketingowej stanowią koszty uzyskania przychodów. Podkreślono również, że to podatnik, jako odnoszący ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest obowiązany do wykazania, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów) zgodnie z art. 15 ust. 1 updop.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB1-2.4010.79.2017.1.ANK

Komentarz AXELO (Maciej Letkiewicz)

Przywołana powyżej interpretacja podatkowa dotyczy problemu, przed którym często staje wiele przedsiębiorców – zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie towarów, które są sprzedawane po cenie promocyjnej. Wiele przedsiębiorstw w ramach działań promocyjnych, zachęcających klientów do zakupów, oferuje pod pewnymi warunkami jak np. nabycie określonej ilości rzeczy możliwość nabycia innych przedmiotów w cenie promocyjnej będącej ceną poniżej kosztów nabycia tego przedmiotu przez przedsiębiorcę.  W związku z powyższym powstała wątpliwość czy wydatki poniesione na nabycie promocyjnych produktów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Materia możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest uregulowana w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888., dalej: „updop”), który mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. tejże ustawy.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Każdy wydatek poniesiony przez podatnika należy rozpatrywać indywidualnie w celu zbadania, czy spełnia on kryteria zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. Praktyka pokazuje, że to na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia spełnienia odpowiednich kryteriów.

Reklama

Zgodnie z analizą art. 15 ust. 1 updop oraz utrwaloną linią interpretacyjną organów podatkowych, warunkami, których spełnienie jest konieczne, aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu jest to, aby wydatek był:

  • poniesiony przez podatnika, który chce zaliczyć wydatek do kosztów,
  • rzeczywisty,
  • pozostający w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów,
  • właściwie udokumentowany,
  • nie może być objęty wyłączeniem z art. 16 ust. 1 updop, który zawiera listę wydatków, które nie mogą być kosztami uzyskania przychodu.

Kosztem uzyskania przychodów będą przy tym zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki poniesione na nabycie produktów sprzedawanych następnie po cenie promocyjnej podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu. Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup sprzedawanych promocyjnie towarów będą kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów, tj. w celu dokonania sprzedaży zgodnie z przyjętą przez Spółkę strategią sprzedaży promocyjnej ukierunkowaną na zwiększenie zainteresowania ofertą Spółki, która przekłada się na zwiększoną sprzedaż, a co za tym idzie wyższe przychody osiągane przez Spółkę,  podlegające opodatkowaniu.

Zaprezentowane stanowisko zostało uznane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej za prawidłowe. Zdaniem organu, wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na nabycie towaru oferowanego następnie klientom w ramach prowadzonej strategii marketingowej stanowią koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że zostaną spełnione ogólne przesłanki pozwalające na zaliczenie danego wydatku do kosztów podatkowych, wskazane w art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe stanowisko organu podatkowego należy uznać za trafne i korzystne dla przedsiębiorców. Stosowanie się do tej praktyki pozwoli osobom prowadzącym działalność gospodarczą i sprzedającym produkty po cenach promocyjnych na realne odliczenie ponoszonych kosztów.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Zasady układania płytek

Z Dariuszem Rojem, wielokrotnym mistrzem glazurnictwa, członkiem stowarzyszenia glazurników i specjalistów...

Nowe technologie IT zmieniają zasady gry w biznesie?

Dlaczego jedne firmy zaskakują rozwiązaniami...

Jakie będą nowe zasady w rejestracji samochodów od stycznia 2017 r.

Stało się to już przykrą w konsekwencji dla polskiego podatnika zasadą, że zmiany w prawie mimo że miały ułatwić i pomóc, to w konsekwencji utrudniają...

Reklama

Do czwartku Rzeszów stolicą europejskiego przemysłu lotniczego

I choć to stwierdzenie odrobinę na wyrost, to jednak przez najbliższe trzech dni w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym G2A Arena w Jasionce trwać będą międzynarodowe...

Wśród 200 największych polskich firm jest 6 biznesów z Podkarpacia

Sześć firm z Podkarpacia znalazło się w rankingu 200 największych polskich firm w 2017 roku. Dwa przedsiębiorstwa zajmują miejsca w pierwszej dwudziestce...

G2A wśród najbardziej innowacyjnych firm w Polsce

– G2A.COM to firma, która patrzy na świat oczami innowatorów. Jej szybki rozwój wziął się z wdrażania nowych pomysłów, a nie tylko kopiowania gotowych wzorców. Tylko w ten sposób polskie...

Reklama

Metropolitalny Rzeszów - fakt, czy mit?! Debata BIZNESiSTYL.pl "Na Żywo"

Mija dokładnie 18 lat, od kiedy Rzeszów został stolicą Podkarpacia i... rozpoczął się czas jego dynamicznego rozwoju infrastrukturalnego, mieszkaniowego...

Tartanowa ścieżka dla biegaczy pojawi się nad Wisłokiem po wakacjach

Miała być jeszcze na wakacjach, ale wszystko wskazuje na to, że będzie nie wcześniej jak we wrześniu. Procedury przetargowe na wykonanie profesjonalnej...

Kongres i Targi TSLA Expo Rzeszów 2017. Największa impreza branży TSL i moto

We wrześniu w G2A Arena zagości najważniejsze wydarzenie branży transportowej, spedycyjnej, logistycznej i motoryzacyjnej na Podkarpaciu –...

Tadeusz Ferenc doktorem honoris causa. Wśród gości Miller i Schetyna

- Trema jest maksymalna – powiedział prezydent Rzeszowa odbierając godność doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej. Tadeusz Ferenc jest 11 osobą...

Demo Day: Mieli 5 minut, by przekonać do swojego biznesu

- Mamy start-up! Wyróżnienie komisji, w której zasiadali przedsiębiorcy, jest dla nas bardzo ważne i dodaje nam pewności, że nasz projekt da w przyszłości nowe miejsca pracy ? cieszył...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Marzec-Kwiecień

VIP Marzec-Kwiecień
w numerze m.in.:

• Justyna Garstecka - Motherhood • Wielokulturowa Europa • Oni oraz ,,Mistrz i Małgorzata" • Targi Aerospace w Rzeszowie • Kongres TSLA Expo 2017 • Muzyczny Festiwal w Łańcucie • Zagadki Paniagi
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2017-06-27 18:59
WIG 61915.09 +0,35%
WIG20 2345.05 +0,31%
mWIG40 4957.25 +0,55%
sWIG80 16084.37 +0,25%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2017-06-27
USD 3,7442 -0,56%
EUR 4,2120 +0,01%
CHF 3,8719 -0,14%
GBP 4,7728 -0,50%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1251,16 +0,45% [20:54]
 Ropa brent baryłka 46,98 +1,84% [20:54]
 Pallad uncja 858,10 -0,81% [20:54]
 Platyna uncja 923,30 +0,48% [20:54]
 Srebro uncja 16,70 +0,78% [20:54]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY