Reklama

Udzielenie rabatu wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT

A A A
Komentarz AXELO (aplikant adwokacji Natalia Roś)

Dodano: 20-07-2017

Udzielenie rabatu wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT

Przepisy podatkowe nie przewidują ograniczenia w zakresie swobody ustalania ceny. Możliwa jest więc sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość towarów i usług. Podstawę opodatkowania stanowi kwota należna z tytułu sprzedaży, przy czym fakt sprzedaży towaru bądź usługi za cenę znacznie niższą, nie ma znaczenia. W związku z powyższym należy stwierdzić, że to zapłacona faktycznie przez klienta cena, z uwzględnieniem rabatów, stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT i powinna zostać wykazana na fakturze.

Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 3 lipca 2017 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.64.2017.2.KO

Komentarz AXELO (aplikant adwokacji Natalia Roś)

Wnioskodawcą przedmiotowej interpretacji była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka”), prowadząca działalność polegającą m.in. na sprzedaży hurtowej i detalicznej wyrobów tytoniowych. Mając na uwadze dużą konkurencyjność na rynku, Spółka przyjęła jedną z popularnych w Polsce strategii marketingowych skierowanych do osób prywatnych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Działania marketingowe miały polegać na tym, że klienci, którzy kupią np. większą ilość wyrobów tytoniowych będą uprawnieni do nabycia innego towaru w promocyjnej cenie. Poprzez powyższą akcję Spółka mogłaby zwiększyć sprzedaż, a tym samym doprowadzić do wyższych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Wątpliwości spółki budził jednak fakt, iż cena tego innego promocyjnego towaru byłaby niższa od ceny jego zakupu. Spółka zamierzała sprzedawać towar promocyjny ze stawką 23% VAT.W tym miejscu należy podkreślić, iż ww. strategii w żadnym wypadku nie uczestniczyłyby podmioty powiązane.

Wobec przedstawionego wyżej stanu faktycznego powstało pytanie, czy podstawą opodatkowania VAT od towarów sprzedawanych w ramach strategii marketingowej jest ich cena promocyjna, gdy jednocześnie cena ta jest niższa od ceny zakupu tego towaru przez Spółkę?

Zdaniem Wnioskodawcy – Spółki, podstawą opodatkowania VAT od  towarów sprzedawanych w ramach strategii sprzedaży poniżej wartości rynkowej i jednocześnie poniżej ceny zakupu tego towaru przez Spółkę jest ich cena promocyjna. Z powyższym stanowiskiem słusznie, w mojej ocenie, zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Reklama

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania VAT jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Natomiast w myślart. 29a ust. 7 pkt. 2ustawy o VAT „podstawa opodatkowania nie obejmuje udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży”.

Mając na uwadze ww. przepisy należy przyjąć, iż podstawą opodatkowania w przedmiotowym stanie faktycznym tj. w przypadku sprzedaży towarów w ramach strategii marketingowej,  jest wszystko co stanowi zapłatę, którą sprzedawca (Spółka) otrzymuje od nabywcy z tytułu sprzedaży produktu, pomniejszone o kwotę podatku VAT. Brak uwzględnienia opustów czy obniżek kwot w podstawie opodatkowania jest natomiast normalną konsekwencją tego, że podatnik fizycznie tej części zapłaty nie uzyskał. W związku z powyższym, różnica pomiędzy obniżoną kwotą nie powinna wchodzić do podstawy opodatkowania, nawet wówczas, gdy wysokość jaką zapłacił konsument jest w zasadzie niższa od ceny zakupu tego towaru przez podatnika.

Takie stanowisko organu znalazło oparcie w szczególności w zasadzie swobody ustalania ceny świadczeń przez podatników VAT. Ustawa o VAT w art. 32 przewiduje bowiem jedynie szczególne przypadki, w których organy podatkowe są uprawnione do określenia ceny transakcji na poziomie wartości rynkowej. Może to mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy między podmiotami (kontrahentami) istnieją powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy, jeśli jednocześnie powiązanie takie ma wpływ na ustalenie ceny sprzedaży.

Mając na uwadze, że w przedstawionym stanie faktycznym strategia marketingowa miała być skierowana wyłącznie do klientów Spółki, nie zaś podmiotów z nią powiązanych, Spółka ma prawo sprzedawać swój asortyment nawet po cenie niższej od jej nabycia.

Tym samym, podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży wyrobów w ramach strategii marketingowej, będzie cena faktycznie zapłacona przez klientów tj. cena uwzględniająca przyznane im rabaty, pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

 

KOMENTARZE

Reklama

Podkarpacki automotive jednoczy siły. Motoryzacja inteligentną specjalizacją regionu

Podkarpacie to prawdziwe zagłębie firm z branży automotive. Pod tym względem ustępujemy jedynie Śląskowi i Wielkopolsce...

Patio przy I LO będzie gotowe jeszcze w tym roku

Do końca tego roku przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie ma być gotowe patio - miejsce relaksu i spotkań młodzieży szkolnej oraz lokalnej społeczności. Patio zostanie wykonane w technologii...

To już pewne. Kongres 590 po raz drugi w Rzeszowie

16 i 17 listopada w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym G2Arena w Jasionce już po raz drugi spotka się polski i międzynarodowy biznes, a prezydent RP, Andrzej Duda już po raz drugi przyzna nagrody...

Reklama

Osiem nowych firm w Inkubatorze Technologicznym od początku roku

Osiem przedsiębiorstw rozpoczęło działalność w Inkubatorze Technologicznym w Jasionce w pierwszym półroczu 2017 roku. Są to m.in.: 3D team specjalizująca się w...

Rekord w specjalnych strefach ekonomicznych: Euro-Park Mielec i Euro-Park Wisłosan

Ponad 980 mln zł inwestycji i niemal 1200 nowych miejsc pracy mają zapewnić firmy, które w pierwszym półroczu tego roku otrzymały...

Szansa na zatrudnienie dla osób młodych, biernych zawodowo. Nowy projekt w RARR S.A

Osoby młode, do 29. roku życia, z niepełnosprawnościami, bierne zawodowo, wywodzące się ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców...

WiseGlass. Start-up z Rzeszowa, który nie chce naprawiać świata

- Nie zamierzamy naprawiać świata, ani nie wymyśliliśmy innowacji, która ma zmienić rzeczywistość. Postanowiliśmy skorzystać z tego, co już funkcjonuje, udoskonalić...

Czas na elektromobilność! Rzeszów ma trzy nowe Melexy

W czwartek pod rzeszowskim ratuszem odbyło się przekazanie miastu przez firmę Melex, trzech nowych pojazdów. Trafią one do spółek miejskich MPWiK, MPGK i MZBM. Dwa z nich to pojazdy...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Czerwiec-Lipiec

VIP Czerwiec-Lipiec
w numerze m.in.:

• Krzysztof Tokarz - Być najlepszym • Prowincja nigdy nie była jałowa • W świecie komiksu Wojciecha Birka • Kongres TSLA Expo 2017 • Podkarpackie start-upy • Rzeźby Józefa Wilkonia • Podkarpacka kwatera Hitlera
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2017-08-22 11:09
WIG 62536.12 +0,18%
WIG20 - -
mWIG40 4883.99 -0,08%
sWIG80 15410.39 +0,09%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2017-08-21
USD 3,6408 -0,14%
EUR 4,2747 -0,18%
CHF 3,7641 -0,76%
GBP 4,6882 -0,35%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1290,63 -0,52% [10:56]
 Ropa brent baryłka 52,26 +1,01% [10:56]
 Pallad uncja 937,65 -0,30% [10:56]
 Platyna uncja 979,55 -0,59% [10:55]
 Srebro uncja 16,94 -0,35% [10:55]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY