Reklama

Udzielenie rabatu wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT

A A A
Komentarz AXELO (aplikant adwokacji Natalia Roś)

Dodano: 20-07-2017

Udzielenie rabatu wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT

Przepisy podatkowe nie przewidują ograniczenia w zakresie swobody ustalania ceny. Możliwa jest więc sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość towarów i usług. Podstawę opodatkowania stanowi kwota należna z tytułu sprzedaży, przy czym fakt sprzedaży towaru bądź usługi za cenę znacznie niższą, nie ma znaczenia. W związku z powyższym należy stwierdzić, że to zapłacona faktycznie przez klienta cena, z uwzględnieniem rabatów, stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT i powinna zostać wykazana na fakturze.

Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 3 lipca 2017 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.64.2017.2.KO

Komentarz AXELO (aplikant adwokacji Natalia Roś)

Wnioskodawcą przedmiotowej interpretacji była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka”), prowadząca działalność polegającą m.in. na sprzedaży hurtowej i detalicznej wyrobów tytoniowych. Mając na uwadze dużą konkurencyjność na rynku, Spółka przyjęła jedną z popularnych w Polsce strategii marketingowych skierowanych do osób prywatnych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Działania marketingowe miały polegać na tym, że klienci, którzy kupią np. większą ilość wyrobów tytoniowych będą uprawnieni do nabycia innego towaru w promocyjnej cenie. Poprzez powyższą akcję Spółka mogłaby zwiększyć sprzedaż, a tym samym doprowadzić do wyższych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Wątpliwości spółki budził jednak fakt, iż cena tego innego promocyjnego towaru byłaby niższa od ceny jego zakupu. Spółka zamierzała sprzedawać towar promocyjny ze stawką 23% VAT.W tym miejscu należy podkreślić, iż ww. strategii w żadnym wypadku nie uczestniczyłyby podmioty powiązane.

Wobec przedstawionego wyżej stanu faktycznego powstało pytanie, czy podstawą opodatkowania VAT od towarów sprzedawanych w ramach strategii marketingowej jest ich cena promocyjna, gdy jednocześnie cena ta jest niższa od ceny zakupu tego towaru przez Spółkę?

Zdaniem Wnioskodawcy – Spółki, podstawą opodatkowania VAT od  towarów sprzedawanych w ramach strategii sprzedaży poniżej wartości rynkowej i jednocześnie poniżej ceny zakupu tego towaru przez Spółkę jest ich cena promocyjna. Z powyższym stanowiskiem słusznie, w mojej ocenie, zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Reklama

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania VAT jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Natomiast w myślart. 29a ust. 7 pkt. 2ustawy o VAT „podstawa opodatkowania nie obejmuje udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży”.

Mając na uwadze ww. przepisy należy przyjąć, iż podstawą opodatkowania w przedmiotowym stanie faktycznym tj. w przypadku sprzedaży towarów w ramach strategii marketingowej,  jest wszystko co stanowi zapłatę, którą sprzedawca (Spółka) otrzymuje od nabywcy z tytułu sprzedaży produktu, pomniejszone o kwotę podatku VAT. Brak uwzględnienia opustów czy obniżek kwot w podstawie opodatkowania jest natomiast normalną konsekwencją tego, że podatnik fizycznie tej części zapłaty nie uzyskał. W związku z powyższym, różnica pomiędzy obniżoną kwotą nie powinna wchodzić do podstawy opodatkowania, nawet wówczas, gdy wysokość jaką zapłacił konsument jest w zasadzie niższa od ceny zakupu tego towaru przez podatnika.

Takie stanowisko organu znalazło oparcie w szczególności w zasadzie swobody ustalania ceny świadczeń przez podatników VAT. Ustawa o VAT w art. 32 przewiduje bowiem jedynie szczególne przypadki, w których organy podatkowe są uprawnione do określenia ceny transakcji na poziomie wartości rynkowej. Może to mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy między podmiotami (kontrahentami) istnieją powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy, jeśli jednocześnie powiązanie takie ma wpływ na ustalenie ceny sprzedaży.

Mając na uwadze, że w przedstawionym stanie faktycznym strategia marketingowa miała być skierowana wyłącznie do klientów Spółki, nie zaś podmiotów z nią powiązanych, Spółka ma prawo sprzedawać swój asortyment nawet po cenie niższej od jej nabycia.

Tym samym, podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży wyrobów w ramach strategii marketingowej, będzie cena faktycznie zapłacona przez klientów tj. cena uwzględniająca przyznane im rabaty, pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

 

KOMENTARZE

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Ryczałty za noclegi kierowców

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją przepis art. 21a ustawy z dnia...

Mandat członka organu spółki kapitałowej nie może się zakończyć przed upływem kadencji

Ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 k.s.h. jest ostatni rok...

Przy podziale przez wydzielenie spółka przejmująca przejmie także rolę procesową spółki dzielonej

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art...

zobacz więcej
Reklama

VIII Gala VIP. GALERIA FOTOGRAFII

Magazyn VIP Biznes&Styl już po raz ósmy rozdał statuetki dla Najbardziej Wpływowych...

VIII Gala VIP. Najbardziej Wpływowi Podkarpacia 2017

Podczas sobotniej, wielkiej gali w Filharmonii...

VIP Biznes. Marta Półtorak: Zależy mi na rozwoju miejsca, gdzie mieszkam!

Z Martą Półtorak, prezesem i współwłaścicielką Marma Polskie Folie, zwyciężczynią rankingu VIP-a w kategorii "BIZNES", rozmawia Aneta Gieroń...

VIP Polityka. Tomasz Poręba: Podkarpacie może stać się polską Bawarią

Z Tomaszem Porębą, posłem PiS do Parlamentu Europejskiego, zwycięzcą rankingu VIP-a w kategorii "POLITYKA", rozmawia Aneta Gieroń

XIII Gala Podkarpackiego Klubu Biznesu

Zrzeszający 300 przedsiębiorców Podkarpacki Klub Biznesu zorganizował w piątek, 24 listopada, wielką galę w Centrum Wystawienniczo-Kongresowy G2A Arena w Jasionce k/Rzeszowa. Uroczystemu spotkaniu towarzyszyło wręczenie...

Reklama

VIP Kultura. Wit Wojtowicz: Zamek w Łańcucie od dziecka budził mój zachwyt

Z Witem Karolem Wojtowiczem, dyrektorem Muzeum-Zamku w Łańcucie, zwycięzcą rankingu VIP-a w kategorii "KULTURA", rozmawia Alina Bosak

Będzie więcej przedsiębiorstw społecznych w regionie

Mieszkańcy wsi Futoma w gminie Błażowa chcą utworzyć wioskę tematyczną o nazwie „Dolina Mięty”, w Rzeszowie powstanie Stowarzyszenie MOST, które działa na rzecz pracowników Warsztatów...

Łącznikiem Rzeszowa z S19 pojedziemy 7 grudnia

Prawdopodobnie 7 grudnia kierowcy po raz pierwszy pojadą łącznikiem Rzeszowa z drogą ekspresową S19. Prawdopodobnie, bo data jeszcze nie jest oficjalnie potwierdzona, ale właśnie tego dnia w Łańcucie...

Rzeszowska PRO-FAMILIA wśród najlepszych szpitali w Polsce

Rzeszowski szpital PRO-FAMILIA zajął drugie miejsce w skali kraju (i pierwsze na Podkarpaciu) w ogólnopolskim, prestiżowym rankingu "Bezpieczny Szpital Przyszłości". W rankingu...

Jedziemy nowym odcinkiem S19 i łącznikiem Rzeszowa z ekspresówką

Po kilku miesiącach stania w korkach na wjeździe do Rzeszowa od południowej strony, kierowcy mogą nieco odetchnąć. W czwartek, 7 grudnia został otwarty łącznik...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Listopad-Grudzień

VIP Listopad-Grudzień
w numerze m.in.:

• VIP tylko pyta - z Markiem Dareckim o przemyśle 4.0 • Ks. prof. Michał Heller i prof. Krzysztof Jakowicz • Rusza zimowa wyprawa na K2
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2018-01-16 18:09
WIG 66437.64 +1,43%
WIG20 2591.1 +1,91%
mWIG40 4931.21 +0,69%
sWIG80 15072.48 -0,15%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2018-01-16
USD 3,4190 +0,53%
EUR 4,1825 +0,31%
CHF 3,5428 +0,27%
GBP 4,7060 +0,34%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1334,80 -0,43% [17:56]
 Ropa brent baryłka 69,09 -1,58% [17:56]
 Pallad uncja 1087,90 -3,25% [17:56]
 Platyna uncja 1001,30 -0,06% [17:56]
 Srebro uncja 17,16 -1,21% [17:56]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY