Reklama

Kary wynikające z noty obciążeniowej nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

A A A
Komentarz AXELO (prawnik Małgorzata Liszcz)

Dodano: 01-12-2017

Kary wynikające z noty obciążeniowej nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Kary będące następstwem niewykonania umów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów ze względu na brak określonej w art. 15 ust. 1 CIT przesłanki działania „w celu osiągnięcia przychodu”. Zapłata kary nie wpłynie na podtrzymanie źródła przychodów, jego utrzymania w sprawności, czy też przyczynienia się do skutecznej realizacji przedsięwzięcia lub uczynienia źródła przychodów mocnym, trwałym i odpornym na działanie czynników obniżających jego sprawność.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,0111-KDIB2-1.4010.248.2017.1.JP

Komentarz AXELO (prawnik Małgorzata Liszcz)

W przedmiotowej sprawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ustosunkował się do sytuacji, w której Wnioskodawca otrzymał notę obciążeniową od Spółki z tytułu kary za zwłokę w odbiorze gazu. Wnioskodawca, w związku ze zmianą sposobu ogrzewania budynku z kotłowni opalanej koksem na kotłownię gazową, podpisał ze Spółką stosowną umowę, której nie mógł zrealizować z powodu wycofania zgody mieszkańców budynku na finalne wykonanie kotłowni gazowej. Uniemożliwiło to jej przebudowę, a tym samym realizację obowiązków wynikających z zawartej uprzednio umowy.  Zdaniem Wnioskodawcy z uwagi na to, że poniósł on koszty na które nie miał wpływu, miał on prawo do uznania kosztów wynikających z noty obciążeniowej za koszty uzyskania przychodu.

Organ interpretacyjny podważył jednak prawidłowość dokonanego przez Wnioskodawcę rozliczenia, uznając jego stanowisko za nieprawidłowe.

Analizowana interpretacja indywidualna dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty kary umownej naliczonej przez kontrahenta w związku z niedotrzymaniem warunków umowy.

Dopuszczalność zaliczenia danego wydatku do kosztu uzyskania przychodu w ujęciu podatkowym uzależniona jest od kumulatywnego spełnienia  przesłanek wskazanych w art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako CIT) z jednoczesnym niezaistnieniem żadnej przesłanek zawartych w art. 16  ust. 1 CIT.Zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, przy czymnie uważa się za koszty uzyskania przychodum.in. kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów, albo wykonanych robót i usług.

Reklama

Należy zwrócić uwagę, że literalna wykładnia art. 16  ust. 1 CIT nie pozwala na przyjęcie, iż przepis ten dotyczy także przypadków niewykonania umowy, zwłaszcza gdy nie są one zgodne z zawartym w umowie zobowiązaniem. Przedmiotowy stan faktyczny dotyczy bowiem przypadku niedotrzymania przez Wnioskodawcę warunków umowy i rezygnacji z dostawy gazu, a nie jak wskazano w opisie noty obciążeniowej „zwłoki w odbiorze gazu”.Tym samym opisany we wniosku poniesiony wydatek nie znajduje się w katalogu kosztów polegających wyłączeniu jako koszt uzyskania przychodu.

Zbadać jednak należy czy poniesiony wydatek spełnia ogólne przesłanki pozwalające go uznać za koszt uzyskania przychodu.

Kwota kary zapłacona w okolicznościach niniejszego stanu faktycznego nie została uznana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej za koszt uzyskania przychodu. Organnie uznał celu działania wnioskodawcy w tym przypadku za poniesiony dla osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, a to z uwagi na brak przesłanek wskazujących, że zapłata kary wpłynie na podtrzymanie źródła przychodów, jego utrzymania w sprawności, czy też przyczynienia się do skutecznej realizacji przedsięwzięcia lub uczynienia źródła przychodów mocnym, trwałym i odpornym na działanie czynników obniżających jego sprawność.

W kontekście analizowanej interpretacji indywidualnej wskazać należy, iż udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o  dopuszczalność zaliczenia wydatku w postaci kary wynikającej z noty obciążeniowej do kosztów uzyskania przychodów w przypadku niedotrzymania warunków umowy nie jest możliwe. Warunkiem decydującym o zaliczeniu wydatku do kosztu podatkowego jest  każdorazowo wykazanie przez podatnika, że poniesiony wydatek jest związany z uzyskaniem przychodu, bądź z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu, a to uzależnione jest każdorazowo od okoliczności danego przypadku i wymaga przeprowadzenia indywidualnej analizy. Z powyższych rozważań wynika, że w praktyce najtrudniej jest wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkiem a osiąganym przychodem.

Reasumując, nie ulega wątpliwości, że kary umowne będące następstwem uzasadnionej ekonomicznie decyzji podatnika o odstąpieniu od umowy, płacone w związku z możliwością uzyskania przychodu, bądź w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, i niewymienione w art. 16 ust. 1 pkt 22 CIT, są kosztem uzyskania przychodów. Nie można jednak tego jednoznacznie stwierdzić w odniesieniu do kar umownych, jeżeli nie ma możliwości wskazania jakiegokolwiek powiązania z uzyskiwanym przychodami.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Ryczałty za noclegi kierowców

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją przepis art. 21a ustawy z dnia...

Przy podziale przez wydzielenie spółka przejmująca przejmie także rolę procesową spółki dzielonej

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art...

Wynagrodzenie pracownika kosztem uzyskania przychodu nawet wbrew układowi zbiorowemu

Podwyższone wynagrodzenia wypłacane kierowcom na podstawie indywidualnych porozumień zawartych z poszczególnymi pracownikami...

zobacz więcej
Reklama

Jest nowy pomysł na południową obwodnicę Rzeszowa

Pojawił się nowy pomysł na południową obwodnicę...

15 inwestycji drogowych za miliardy zmieni Podkarpacie

Za dwa lata na Podkarpaciu będzie jednocześnie w realizacji 15 dużych inwestycji drogowych, o łącznej wartości ponad 10 mld zł. To cała S19, obwodnice kilku miast i droga krajowa Pilzno-Jasło...

Marta Półtorak i prof. Jerzy Posłuszny Honorowymi Obywatelami Rzeszowa

Dokładnie 171 lat musiała czekać pierwsza kobieta, by dołączyć do grona Honorowych Obywateli Rzeszowa. W 1847 roku pierwsze takie wyróżnienie otrzymał...

Coraz bliżej budowy S19 do Barwinka. Via Carpathię poprą kolejne kraje!

W poniedziałek, 5 lutego w Rzeszowie została podpisana umowa na koncepcję programową odcinka drogi ekspresowej S19 od Babicy do Domaradza. Tego...

Reklama

IKEA otwiera w Rzeszowie punkt odbioru zamówień

Szwedzki koncern IKEA otwiera w Rzeszowie punkt odbioru zamówień. Będzie się on mieścił w Millenium Hall. Wejście do punktu znajduje się na poziomie 0, od strony al. Rejtana, vis-à-vis Super-Pharm...

Nawet 20 mln zł dofinansowania dla firm ze średnich miast

Nawet 20 mln zł dofinansowania mogą otrzymać mikro, małe i średnie firmy działające w miastach średniej wielkości. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację wdrożeń projektów...

,,Być kobietą" - nowy projekt RARR-u dla bezrobotnych kobiet

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt adresowany do bezrobotnych kobiet z wybranych powiatów Podkarpacia. Kobiety w wieku powyżej 29 lat będą mogły...

Miliardy zainwestowane w "Aeropolis" i kolejne firmy wchodzące do Jasionki

"Aeropolis" to już marka, z której wychodzą wielkie pomysły i o którą wspólnie chcemy dbać - mówił Mariusz Bednarz, prezes Rzeszowskiej Agencji...

Jerzy Kwieciński z Podkarpacia ministrem w rządzie Morawieckiego

Jerzy Kwieciński, dotychczasowy sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, został we wtorek, 9 stycznia br. powołany na ministra inwestycji i rozwoju. Kwieciński pochodzi...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Listopad-Grudzień

VIP Listopad-Grudzień
w numerze m.in.:

• VIP tylko pyta - z Markiem Dareckim o przemyśle 4.0 • Ks. prof. Michał Heller i prof. Krzysztof Jakowicz • Rusza zimowa wyprawa na K2
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2018-02-21 17:59
WIG 62603.25 -0,32%
WIG20 2405.47 -0,13%
mWIG40 4777.82 -0,78%
sWIG80 14701.87 -0,62%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2018-02-21
USD 3,3697 +0,30%
EUR 4,1562 +0,22%
CHF 3,5978 +0,03%
GBP 4,7072 +0,06%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1330,40 -0,06% [17:54]
 Ropa brent baryłka 65,08 +0,03% [17:54]
 Pallad uncja 1025,25 -0,27% [17:54]
 Platyna uncja 998,70 -0,40% [17:54]
 Srebro uncja 16,59 +1,16% [17:54]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY