Reklama

NSA za szerokim rozumieniem pojęcia sprzedaży o charakterze ciągłym na gruncie ustawy o VAT

A A A
Komentarz AXELO (prawnik Afrodyta Kardasz)

Dodano: 27-02-2018

NSA za szerokim rozumieniem pojęcia sprzedaży o charakterze ciągłym na gruncie ustawy o VAT

Istnieje możliwość wystawiania faktur w ustalonych z kontrahentem okresach rozliczeniowych zamiast wystawiania faktury każdego dnia. Art. 19a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług(ustawy o VAT) dotyczy nie tylko dostaw ciągłych, ale także sytuacji gdy moment dokonania dostawy każdego towaru jest możliwy do zidentyfikowania. Celem regulacji jest objęcie wyżej wymienionym przepisem dostaw o charakterze powtarzalnym, a nie tylko dostaw i usług ciągłych, czyli takich, w których nie ma przerw. Ustalone okresy rozliczeniowe, nie mogą oczywiście przekraczać terminów wskazanych w ustawie o VAT.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2018 r., sygn. akt I FSK 1906/15

Komentarz AXELO (prawnik Afrodyta Kardasz)

We wniosku o wydanie interpretacji dotyczącym zdarzenia przyszłego Spółka wskazała, że dokonuje dostaw towarów (telefonów komórkowych oraz akcesoriów) do nabywców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski. W związku z dużą skalą i powtarzalnością dostaw, Spółka i nabywcy zamierzają uzgodnić rozliczanie dostaw w następujących po sobie okresach rozliczeniowych. W celu usprawnienia rozliczeń Spółka planuje wystawiać jedną, zbiorczą fakturę dokumentującą wydania towarów na rzecz danego nabywcy dokonane w umówionym okresie rozliczeniowym. Zatem rozliczenie dostaw i płatność następować będzie, co do zasady, nie za pojedyncze dostawy, lecz za ich sumę zrealizowaną w danym przedziale. Przykładowo faktura zbiorcza będzie wystawiana raz w tygodniu i obejmować będzie wszystkie towary wysłane do nabywcy w ciągu poprzedniego tygodnia.

W związku z wyżej opisanym stanem faktycznym Spółka zadała pytanie, czy obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów, realizowanych na zasadach opisanych w zdarzeniu przyszłym, będzie powstawał z upływem okresów rozliczeniowych ustalonych z nabywcami? (zgodnie z art. 19a ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy o VAT).

Reklama

Zdaniem Ministra Finansów zastosowanie powyższego przepisu możliwe jest jedynie w przypadku dostaw o charakterze ciągłym, zaś w przypadku dostaw, o których mowa we wniosku, mamy do czynienia z jednorazowymi dostawami dokonywanymi na zasadach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy stroną a kontrahentami. Przedmiotowe dostawy pomimo, że są powtarzalne i stałe, to jednak można każdą dostawę wyodrębnić jako samodzielną dostawę, która jest określona jednoznacznie co do przedmiotu oraz czasu jej realizacji. Fakt zawarcia umowy, z której wynika zobowiązanie do dokonywania stałych dostaw w określonym czasie nie przesądza o uznaniu danej sprzedaży za sprzedaż o charakterze ciągłym. Dostaw będących przedmiotem wniosku, nie można uznać za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia i w konsekwencji, obowiązek podatkowy będzie powstawał zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, czyli z chwilą dokonania poszczególnych dostaw towarów.

Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 11 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I FSK 1104/15) wskazał, że wprowadzone w art. 19a ustawy zmiany dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w sposób pełniejszy miały odzwierciedlać postanowienia dyrektywy 2006/112/WE (w szczególności w zakresie usług ciągłych), zgodnie z którą wprowadzono szersze rozumienie tego pojęcia niż wywiedzione z prawa cywilnego i odwołujące się do zobowiązań o charakterze ciągłym, bowiem wskazuje na to, że obejmuje ono także świadczenia dokonywane w ramach stałych umów o współpracę, w przypadku których - w związku z ich świadczeniem - ustalono następujące po sobie terminy płatności.

W konsekwencji Sąd uznał, że w przypadku opisanego we wniosku zdarzenia nie było podstaw do stwierdzenia, że nie będzie miał zastosowania art. 19a ust. 3 ustawy o VAT.

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko WSA wskazując, że „za dostawy o charakterze ciągłym, o których mowa w art. 19a ust. 4 w związku z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT należy uznać ciąg kolejnych, odrębnych dostaw dokonywanych w dłuższym niż miesiąc okresie czasu, będący wynikiem ustaleń poczynionych pomiędzy kontrahentami, czy zawartych pomiędzy nimi umów, w ramach których dostawca zobowiązuje się wobec nabywcy do dostarczania na jego rzecz ściśle określonych towarów, według ustalonego planu.

Zresztą, gdyby przyjąć za organem podatkowym, że za dostawę ciągłą można uznać tylko dostawę "nieustającą", okazałoby się, że przepis art. 19a ust. 3 ustawy o VAT w tym zakresie jest przepisem martwym. W przypadku bowiem wskazanych przez organ podatkowy jako przykłady świadczeń/dostaw ciągłych: usług najmu, usług telekomunikacyjnych czy dostawy energii elektrycznej - chwilę powstania obowiązku podatkowego określono nie w art. 19a ust. 3 i 4, tylko w ust. 5 pkt 4 tego przepisu.”

Stanowisko zaprezentowane przez Sądy w niniejszej sprawie wydaje się być jak najbardziej słuszne i uzasadnione. Pojęcie usługi o charakterze ciągłym, niezdefiniowane przez ustawodawcę krajowego należy interpretować nie przez pryzmat jego słownikowego znaczenia czy prawa cywilnego, lecz dokonując wykładni prounijnej. Taka interpretacja umożliwia lepsze funkcjonowanie gospodarcze firmy oraz nie obarcza przedsiębiorcy dodatkowymi obowiązkami.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Przedsiębiorcy mogą odliczać 50 proc. VAT od paliwa

Od 1 lipca właścicielom samochodów firmowych...

Podpisanie protokołu nie przesądza o momencie powstania obowiązku podatkowego

Protokół zdawczo-odbiorczy nie przesądza o tym, kiedy wykonawca powinien rozliczyć podatek VAT. Liczy się moment faktycznego wykonania usługi. ...

Bezskuteczność wykreślenia podatnika z rejestru VAT bez wydania decyzji administracyjnej

Wykreślenie podatnika bez wydania decyzji administracyjnej jest bezskuteczne. Brak wykazywania przez spółkę za kolejne...

zobacz więcej
Reklama

15 inwestycji drogowych za miliardy zmieni Podkarpacie

Za dwa lata na Podkarpaciu będzie jednocześnie...

Lufthansa Technik zainwestuje w Tajęcinie pod Rzeszowem?!

To już w zasadzie pewne. Centrum obsługi...

Pierwsza w Polsce produkcja "inteligentnych szyb" na Podkarpaciu

Produkcję innowacyjnych "elektronicznych żaluzji" uruchomiła w Jasionce Digi Glass Factory Sp. z o.o., założona przez ojca z synem oraz przyjaciela rodziny. Trzej krakusi...

Coraz bliżej budowy S19 do Barwinka. Via Carpathię poprą kolejne kraje!

W poniedziałek, 5 lutego w Rzeszowie została podpisana umowa na koncepcję programową odcinka drogi ekspresowej S19 od Babicy do Domaradza. Tego...

IKEA otwiera w Rzeszowie punkt odbioru zamówień

Szwedzki koncern IKEA otwiera w Rzeszowie punkt odbioru zamówień. Będzie się on mieścił w Millenium Hall. Wejście do punktu znajduje się na poziomie 0, od strony al. Rejtana, vis-à-vis Super-Pharm...

Reklama

Rusza budowa łącznika autostrady z Przeworskiem. Wreszcie znikną korki?

Rusza budowa łącznika autostradowego od zjazdu z autostrady do nowo projektowanego ronda na granicy Gwizdaja i Przeworska. Łącznik połączy drogę krajową...

,,Być kobietą" - nowy projekt RARR-u dla bezrobotnych kobiet

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt adresowany do bezrobotnych kobiet z wybranych powiatów Podkarpacia. Kobiety w wieku powyżej 29 lat będą mogły...

Nawet 20 mln zł dofinansowania dla firm ze średnich miast

Nawet 20 mln zł dofinansowania mogą otrzymać mikro, małe i średnie firmy działające w miastach średniej wielkości. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację wdrożeń projektów...

Spółka firm Lufthansa i MTU kupiła w Jasionce działkę pod fabrykę

Niemal 22 mln zł netto zaoferowała Gminie Trzebownisko spółka EME Aero i wygrała przetarg na położoną w Jasionce działkę o powierzchni 16,6 ha. Spółkę...

Miliardy zainwestowane w "Aeropolis" i kolejne firmy wchodzące do Jasionki

"Aeropolis" to już marka, z której wychodzą wielkie pomysły i o którą wspólnie chcemy dbać - mówił Mariusz Bednarz, prezes Rzeszowskiej Agencji...

zobacz więcej

POLECANE

VIP STYCZEŃ-LUTY

VIP STYCZEŃ-LUTY
w numerze m.in.:

• Automet. Rodzina Leśniaków w motoryzacyjnym biznesie • Jola i Robert Jareccy. Kino studyjne w Zatwarnicy • 400 kościołów Ignacego Tokarczuka • Opowieść o przedwojennym Rzeszowie
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2018-03-22 18:59
WIG 59862.55 -1,76%
WIG20 2274.1 -2,01%
mWIG40 4652 -1,76%
sWIG80 14362.55 -0,49%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2018-03-22
USD 3,4264 -0,81%
EUR 4,2261 -0,37%
CHF 3,6133 -0,20%
GBP 4,8445 -0,25%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1336,90 +0,46% [02:14]
 Ropa brent baryłka 69,80 +1,37% [02:14]
 Pallad uncja 980,60 +0,06% [02:14]
 Platyna uncja 954,10 +0,41% [02:14]
 Srebro uncja 16,49 +0,43% [02:14]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY