Reklama

Kara umowna może być kosztem

A A A
Komentarz AXELO (radca prawny Edyta Rajchel)

Dodano: 12-02-2017

Kara umowna może być kosztem

Kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji umów zawartych z kontrahentami mogą stanowić koszt podatkowy. Nie mogą one jednak wynikać z jakichkolwiek przyczyn. Do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć kar umownych, związanych z wadami towarów, usług lub zwłoką w usuwaniu tych wad, ponieważ wiążą się one z nienależytym wykonaniem zobowiązań. Kara umowna może stanowić koszt uzyskania przychodu, jeśli wykaże się, że wypełniając warunki umowy, dochowano należytej staranności, a w szczególności swoim działaniem lub też zaniechaniem nie przyczyniono się do powstania opóźnień.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 stycznia 2017 r., znak: 2461-IBPB-1-1.4510.373.2016.1.BK.

Komentarz AXELO (radca prawny Edyta Rajchel)

W analizowanej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odniósł się do  sytuacji, w której  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca dostarcza do kontrahentów wyprodukowane  towary. Umowy z kontrahentami zawierają zaś klauzule kary umownej z tytułu zwłoki w dostawie towaru. Jak wskazuje Wnioskodawca, wystąpienie obowiązku zapłaty opisanych kar umownych nie musi być przez spółkę zawinione, może także nastąpić z przyczyn od niej niezależnych.  

Komentowana interpretacja indywidualna dotyka istotnego zagadnienia praktycznego, a mianowicie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty kary umownej naliczonej przez kontrahenta w związku ze zwłoką (opóźnieniem) w realizacji niepieniężnych zobowiązań kontraktowych, np. w dostawie towarów.

Dopuszczalność zaliczenia danego wydatku do kosztu uzyskania przychodu w ujęciu podatkowym uzależniona jest od  kumulatywnego spełnienia  tzw. przesłanek pozytywnych, wskazanych w art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako updop) z jednoczesnym niezaistnieniem żadnej z tzw. przesłanek negatywnych wyrażonych w art. 16  ust. 1 updop.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Reklama

W kontekście kar umownych istotnego znaczenia nabiera regulacja art. 16 ust. 1 pkt 22 updop, która stanowi, że  nie uważa się za koszty  uzyskania przychodu  kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów, albo wykonanych robót i usług.

Wykładnia literalna w/w przepisu prowadzi do wniosku, że nie jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kar umownych, związanych ogólnie rzecz ujmując z wadami dostarczanych towarów lub świadczonych usług, bądź zwłoką w usuwaniu tych wad (dostarczeniu towaru wolnego od wad). Rzeczony przepis nie odnosi się, a więc nie obejmuje swą dyspozycją przypadku naliczenia kar umownych za zwłokę (opóźnienie) w dostawie towaru względem uzgodnionych  przez strony terminów dostaw.

Niemniej jednak, bezkrytyczne udzielenie generalnej odpowiedzi twierdzącej na pytanie o  dopuszczalność i prawidłowość zaliczenia wydatku w postaci kary umownej za zwłokę (opóźnienie) w dostawie towaru nie jest możliwe. Zależy bowiem od okoliczności danego przypadku. Jak to zostało już zasygnalizowane powyżej, warunkiem zaliczenia wydatku do kosztu podatkowego jest  każdorazowo wykazanie przez podatnika, że poniesiony wydatek jest związany z uzyskaniem przychodu, bądź z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu.

Dokonując analizy i weryfikacji stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę Organ interpretacyjny dokonał rozróżnienia. Otóż, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał,  że  kluczowe dla podatkowej kwalifikacji wydatku jest ustalenie przyczyn opóźnienia w dostawie i  wpływu (udziału) podatnika na to opóźnieniem. Istotne jest zatem ustalenie  zawinienia, zbadanie możliwości przypisania podatnikowi zaniedbań, czy braku należytej staranności w wykonaniu zobowiązania umownego.

Organ interpretacyjny uznał na gruncie przedmiotowej sprawy, że możliwe jest co do zasady  zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków z tytułu kar umownych za opóźnienie w dostawach towarów, o ile to opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od podatnika, co podatnik jest w stanie wykazać. Istotna jest zatem przyczyna opóźnienia w dostawie towarów i wpływ zachowania podatnika na powstanie tego opóźnienia.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Ryczałty za noclegi kierowców

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją przepis art. 21a ustawy z dnia...

Przy podziale przez wydzielenie spółka przejmująca przejmie także rolę procesową spółki dzielonej

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art...

Wynagrodzenie pracownika kosztem uzyskania przychodu nawet wbrew układowi zbiorowemu

Podwyższone wynagrodzenia wypłacane kierowcom na podstawie indywidualnych porozumień zawartych z poszczególnymi pracownikami...

zobacz więcej
Reklama

Na Podkarpaciu projektują elementy nadwozi dla światowych marek

Kiedy Cadway Automotive w październiku 2016 r. zaczynał działalność, był startupem z dwoma inżynierami na pokładzie. W niespełna półtora roku Jakub Kocój, który...

Lufthansa Technik zainwestuje w Tajęcinie pod Rzeszowem?!

To już w zasadzie pewne. Centrum obsługi napędów lotniczy za 150 mln zł Lufthansa Technik i MTU Aero Engines wybudują pod Rzeszowem. Nowa spółka zatrudni 800 osób.

Spółka firm Lufthansa i MTU kupiła w Jasionce działkę pod fabrykę

Niemal 22 mln zł netto zaoferowała Gminie Trzebownisko spółka EME Aero i wygrała przetarg na położoną w Jasionce działkę o powierzchni 16,6 ha. Spółkę...

Reklama

Patent na pierwsze w Polsce mosty kompozytowe w Błażowej i Nowej Wsi!

Konstrukcja mostu w Błażowej k. Rzeszowa, złożona z wykorzystywanych m.in. w motoryzacji i lotnictwie materiałów kompozytowych, została opatentowana!...

Rusza budowa łącznika autostrady z Przeworskiem. Wreszcie znikną korki?

Rusza budowa łącznika autostradowego od zjazdu z autostrady do nowo projektowanego ronda na granicy Gwizdaja i Przeworska. Łącznik połączy drogę krajową...

Jennifer Lopez twarzą Inglota. Gwiazda stworzyła kolekcję kosmetyków

Jedna z najpopularniejszych piosenkarek i aktorek na świecie, Jennifer Lopez stworzyła nową kolekcję kosmetyków dla podkarpackiej firmy kosmetycznej Inglot...

Krzesła Nowego Stylu na piłkarskich Mistrzostwach Świata w Katarze!

Organizator Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze podjął decyzję, że krzesła marki Forum Seating, należącej do Grupy Nowy Styl z Podkarpacia...

Podkarpaccy biznesmeni na liście najbogatszych. Papierz najwyżej

Krośnianin Jan Papierz, jeden z najbardziej tajemniczych polskich biznesmenów, który majątku dorobił się w handlu jako właściciel sieci marketów Merkury Market...

zobacz więcej

POLECANE

VIP STYCZEŃ-LUTY

VIP STYCZEŃ-LUTY
w numerze m.in.:

• Automet. Rodzina Leśniaków w motoryzacyjnym biznesie • Jola i Robert Jareccy. Kino studyjne w Zatwarnicy • 400 kościołów Ignacego Tokarczuka • Opowieść o przedwojennym Rzeszowie
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2018-04-24 08:30
WIG 59952.53 -0,32%
WIG20 2291.59 -0,29%
mWIG40 4607.15 -0,57%
sWIG80 14115.31 +0,11%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2018-04-23
USD 3,4156 +0,81%
EUR 4,1802 +0,19%
CHF 3,4950 +0,35%
GBP 4,7790 +0,27%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1329,00 +0,18% [08:17]
 Ropa brent baryłka 75,18 +0,20% [08:17]
 Pallad uncja 977,50 +0,26% [08:16]
 Platyna uncja 924,00 +0,01% [08:17]
 Srebro uncja 16,68 +0,42% [08:16]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY