Reklama

Kara umowna może być kosztem

A A A
Komentarz AXELO (radca prawny Edyta Rajchel)

Dodano: 12-02-2017

Kara umowna może być kosztem

Kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji umów zawartych z kontrahentami mogą stanowić koszt podatkowy. Nie mogą one jednak wynikać z jakichkolwiek przyczyn. Do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć kar umownych, związanych z wadami towarów, usług lub zwłoką w usuwaniu tych wad, ponieważ wiążą się one z nienależytym wykonaniem zobowiązań. Kara umowna może stanowić koszt uzyskania przychodu, jeśli wykaże się, że wypełniając warunki umowy, dochowano należytej staranności, a w szczególności swoim działaniem lub też zaniechaniem nie przyczyniono się do powstania opóźnień.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 stycznia 2017 r., znak: 2461-IBPB-1-1.4510.373.2016.1.BK.

Komentarz AXELO (radca prawny Edyta Rajchel)

W analizowanej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odniósł się do  sytuacji, w której  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca dostarcza do kontrahentów wyprodukowane  towary. Umowy z kontrahentami zawierają zaś klauzule kary umownej z tytułu zwłoki w dostawie towaru. Jak wskazuje Wnioskodawca, wystąpienie obowiązku zapłaty opisanych kar umownych nie musi być przez spółkę zawinione, może także nastąpić z przyczyn od niej niezależnych.  

Komentowana interpretacja indywidualna dotyka istotnego zagadnienia praktycznego, a mianowicie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty kary umownej naliczonej przez kontrahenta w związku ze zwłoką (opóźnieniem) w realizacji niepieniężnych zobowiązań kontraktowych, np. w dostawie towarów.

Dopuszczalność zaliczenia danego wydatku do kosztu uzyskania przychodu w ujęciu podatkowym uzależniona jest od  kumulatywnego spełnienia  tzw. przesłanek pozytywnych, wskazanych w art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako updop) z jednoczesnym niezaistnieniem żadnej z tzw. przesłanek negatywnych wyrażonych w art. 16  ust. 1 updop.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Reklama

W kontekście kar umownych istotnego znaczenia nabiera regulacja art. 16 ust. 1 pkt 22 updop, która stanowi, że  nie uważa się za koszty  uzyskania przychodu  kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów, albo wykonanych robót i usług.

Wykładnia literalna w/w przepisu prowadzi do wniosku, że nie jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kar umownych, związanych ogólnie rzecz ujmując z wadami dostarczanych towarów lub świadczonych usług, bądź zwłoką w usuwaniu tych wad (dostarczeniu towaru wolnego od wad). Rzeczony przepis nie odnosi się, a więc nie obejmuje swą dyspozycją przypadku naliczenia kar umownych za zwłokę (opóźnienie) w dostawie towaru względem uzgodnionych  przez strony terminów dostaw.

Niemniej jednak, bezkrytyczne udzielenie generalnej odpowiedzi twierdzącej na pytanie o  dopuszczalność i prawidłowość zaliczenia wydatku w postaci kary umownej za zwłokę (opóźnienie) w dostawie towaru nie jest możliwe. Zależy bowiem od okoliczności danego przypadku. Jak to zostało już zasygnalizowane powyżej, warunkiem zaliczenia wydatku do kosztu podatkowego jest  każdorazowo wykazanie przez podatnika, że poniesiony wydatek jest związany z uzyskaniem przychodu, bądź z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu.

Dokonując analizy i weryfikacji stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę Organ interpretacyjny dokonał rozróżnienia. Otóż, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał,  że  kluczowe dla podatkowej kwalifikacji wydatku jest ustalenie przyczyn opóźnienia w dostawie i  wpływu (udziału) podatnika na to opóźnieniem. Istotne jest zatem ustalenie  zawinienia, zbadanie możliwości przypisania podatnikowi zaniedbań, czy braku należytej staranności w wykonaniu zobowiązania umownego.

Organ interpretacyjny uznał na gruncie przedmiotowej sprawy, że możliwe jest co do zasady  zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków z tytułu kar umownych za opóźnienie w dostawach towarów, o ile to opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od podatnika, co podatnik jest w stanie wykazać. Istotna jest zatem przyczyna opóźnienia w dostawie towarów i wpływ zachowania podatnika na powstanie tego opóźnienia.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Ryczałty za noclegi kierowców

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją przepis art. 21a ustawy z dnia...

Przy podziale przez wydzielenie spółka przejmująca przejmie także rolę procesową spółki dzielonej

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art...

Wynagrodzenie pracownika kosztem uzyskania przychodu nawet wbrew układowi zbiorowemu

Podwyższone wynagrodzenia wypłacane kierowcom na podstawie indywidualnych porozumień zawartych z poszczególnymi pracownikami...

zobacz więcej
Reklama

Kongres i Targi TSLA EXPO 2017. GALERIA FOTOGRAFII

Osiem paneli dyskusyjnych, ponad 30 prelegentów z...

Automet z Sanoka skonstruował autobus elektryczny!

Bez wielkiego rozgłosu i hucznych zapowiedzi...

VIII Gala VIP. Najbardziej Wpływowi Podkarpacia 2017

Podczas sobotniej, wielkiej gali w Filharmonii Podkarpackiej, którą magazyn VIP Biznes&Styl zorganizował już po raz ósmy, wyróżnieni zostali Najbardziej Wpływowi Podkarpacia 2017. Prestiżowy...

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych w rzeszowskich galeriach

W Millenium Hall już działa, a w CH Plaza w połowie października zostanie uruchomiona stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Ładowanie samochodów będzie...

Motocykl Harley-Davidson na TSLA EXPO 2017 wygrał chłopak z Kamienia

Mirosław Andrzej Lachtara, mieszkaniec Kamienia, jest zwycięzcą konkursu, który zorganizowany został podczas Kongresu i Targów TSLA EXPO 2017. O to on odbierze...

Reklama

Targi TSLA EXPO 2017. W poniedziałek poznamy zwycięzcę harleya!

Drugi dzień Targów TSLA EXPO 2017 w G2A Arena przyciągnął prawdziwy tłum miłośników motoryzacji. Pragnieniem wszystkich było wygrać motocykl Harley-Davidson...

VIP Biznes. Marta Półtorak: Zależy mi na rozwoju miejsca, gdzie mieszkam!

Z Martą Półtorak, prezesem i współwłaścicielką Marma Polskie Folie, zwyciężczynią rankingu VIP-a w kategorii "BIZNES", rozmawia Aneta Gieroń...

Samolot dla studentów pilotażu. Zapłacił marszałek

Używany, szkolny samolot produkcji francuskiej "Tampico" TB -9 od piątku parkuje w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Najnowszy nabytek OKL-u kosztował 300 tys. zł...

Nowi członkowie klastra oraz moto premiery na wieczorze TSLA EXPO

Pierwszy dzień Kongresu i Targów TSLA EXPO 2017 miał swój wieczorny finał, podczas którego do klastra Wschodni Sojusz Motoryzacyjny przyjęci zostali dwaj nowi członkowie...

Prezes RARR-u: Sukces Aeropolis warto powtórzyć w innym miejscu regionu

W 2018 roku Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie świętować 25-lecie. - Mamy się czym chwalić, ale przed spółką jeszcze wiele wyzwań...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Wrzesień-Październik

VIP Wrzesień-Październik
w numerze m.in.:

• Ryszard Jania - w motoryzacji ważny jest sojusz! • Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc • Cerkamed jeszcze pokaże • Dzisiejsza Rosja • Ocaleni Żydzi z Podkarpacia
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2017-11-22 11:59
WIG 63694.03 -0,49%
WIG20 2479.59 -0,38%
mWIG40 4805.17 -0,70%
sWIG80 14083.99 +0,22%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2017-11-22
USD 3,5881 -0,50%
EUR 4,2183 -0,27%
CHF 3,6260 -0,15%
GBP 4,7546 -0,40%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1284,40 +0,29% [11:55]
 Ropa brent baryłka 63,28 +0,80% [11:55]
 Pallad uncja 998,95 +0,23% [11:55]
 Platyna uncja 937,50 +0,15% [11:55]
 Srebro uncja 17,01 +0,29% [11:55]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY