Reklama

Kara umowna może być kosztem

A A A
Komentarz AXELO (radca prawny Edyta Rajchel)

Dodano: 12-02-2017

Kara umowna może być kosztem

Kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji umów zawartych z kontrahentami mogą stanowić koszt podatkowy. Nie mogą one jednak wynikać z jakichkolwiek przyczyn. Do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć kar umownych, związanych z wadami towarów, usług lub zwłoką w usuwaniu tych wad, ponieważ wiążą się one z nienależytym wykonaniem zobowiązań. Kara umowna może stanowić koszt uzyskania przychodu, jeśli wykaże się, że wypełniając warunki umowy, dochowano należytej staranności, a w szczególności swoim działaniem lub też zaniechaniem nie przyczyniono się do powstania opóźnień.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 stycznia 2017 r., znak: 2461-IBPB-1-1.4510.373.2016.1.BK.

Komentarz AXELO (radca prawny Edyta Rajchel)

W analizowanej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odniósł się do  sytuacji, w której  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca dostarcza do kontrahentów wyprodukowane  towary. Umowy z kontrahentami zawierają zaś klauzule kary umownej z tytułu zwłoki w dostawie towaru. Jak wskazuje Wnioskodawca, wystąpienie obowiązku zapłaty opisanych kar umownych nie musi być przez spółkę zawinione, może także nastąpić z przyczyn od niej niezależnych.  

Komentowana interpretacja indywidualna dotyka istotnego zagadnienia praktycznego, a mianowicie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty kary umownej naliczonej przez kontrahenta w związku ze zwłoką (opóźnieniem) w realizacji niepieniężnych zobowiązań kontraktowych, np. w dostawie towarów.

Dopuszczalność zaliczenia danego wydatku do kosztu uzyskania przychodu w ujęciu podatkowym uzależniona jest od  kumulatywnego spełnienia  tzw. przesłanek pozytywnych, wskazanych w art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako updop) z jednoczesnym niezaistnieniem żadnej z tzw. przesłanek negatywnych wyrażonych w art. 16  ust. 1 updop.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Reklama

W kontekście kar umownych istotnego znaczenia nabiera regulacja art. 16 ust. 1 pkt 22 updop, która stanowi, że  nie uważa się za koszty  uzyskania przychodu  kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów, albo wykonanych robót i usług.

Wykładnia literalna w/w przepisu prowadzi do wniosku, że nie jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kar umownych, związanych ogólnie rzecz ujmując z wadami dostarczanych towarów lub świadczonych usług, bądź zwłoką w usuwaniu tych wad (dostarczeniu towaru wolnego od wad). Rzeczony przepis nie odnosi się, a więc nie obejmuje swą dyspozycją przypadku naliczenia kar umownych za zwłokę (opóźnienie) w dostawie towaru względem uzgodnionych  przez strony terminów dostaw.

Niemniej jednak, bezkrytyczne udzielenie generalnej odpowiedzi twierdzącej na pytanie o  dopuszczalność i prawidłowość zaliczenia wydatku w postaci kary umownej za zwłokę (opóźnienie) w dostawie towaru nie jest możliwe. Zależy bowiem od okoliczności danego przypadku. Jak to zostało już zasygnalizowane powyżej, warunkiem zaliczenia wydatku do kosztu podatkowego jest  każdorazowo wykazanie przez podatnika, że poniesiony wydatek jest związany z uzyskaniem przychodu, bądź z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu.

Dokonując analizy i weryfikacji stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę Organ interpretacyjny dokonał rozróżnienia. Otóż, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał,  że  kluczowe dla podatkowej kwalifikacji wydatku jest ustalenie przyczyn opóźnienia w dostawie i  wpływu (udziału) podatnika na to opóźnieniem. Istotne jest zatem ustalenie  zawinienia, zbadanie możliwości przypisania podatnikowi zaniedbań, czy braku należytej staranności w wykonaniu zobowiązania umownego.

Organ interpretacyjny uznał na gruncie przedmiotowej sprawy, że możliwe jest co do zasady  zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków z tytułu kar umownych za opóźnienie w dostawach towarów, o ile to opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od podatnika, co podatnik jest w stanie wykazać. Istotna jest zatem przyczyna opóźnienia w dostawie towarów i wpływ zachowania podatnika na powstanie tego opóźnienia.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Kara umowna może stanowić przychód

Kary umowne potrącone z płatności dla wykonawcy stanowią przychód podatkowy...

Reklama

Do czwartku Rzeszów stolicą europejskiego przemysłu lotniczego

I choć to stwierdzenie odrobinę na wyrost, to jednak przez najbliższe trzech dni w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym G2A Arena w Jasionce trwać będą międzynarodowe...

Wśród 200 największych polskich firm jest 6 biznesów z Podkarpacia

Sześć firm z Podkarpacia znalazło się w rankingu 200 największych polskich firm w 2017 roku. Dwa przedsiębiorstwa zajmują miejsca w pierwszej dwudziestce...

G2A wśród najbardziej innowacyjnych firm w Polsce

– G2A.COM to firma, która patrzy na świat oczami innowatorów. Jej szybki rozwój wziął się z wdrażania nowych pomysłów, a nie tylko kopiowania gotowych wzorców. Tylko w ten sposób polskie...

Reklama

Metropolitalny Rzeszów - fakt, czy mit?! Debata BIZNESiSTYL.pl "Na Żywo"

Mija dokładnie 18 lat, od kiedy Rzeszów został stolicą Podkarpacia i... rozpoczął się czas jego dynamicznego rozwoju infrastrukturalnego, mieszkaniowego...

Tartanowa ścieżka dla biegaczy pojawi się nad Wisłokiem po wakacjach

Miała być jeszcze na wakacjach, ale wszystko wskazuje na to, że będzie nie wcześniej jak we wrześniu. Procedury przetargowe na wykonanie profesjonalnej...

Kongres i Targi TSLA Expo Rzeszów 2017. Największa impreza branży TSL i moto

We wrześniu w G2A Arena zagości najważniejsze wydarzenie branży transportowej, spedycyjnej, logistycznej i motoryzacyjnej na Podkarpaciu –...

Tadeusz Ferenc doktorem honoris causa. Wśród gości Miller i Schetyna

- Trema jest maksymalna – powiedział prezydent Rzeszowa odbierając godność doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej. Tadeusz Ferenc jest 11 osobą...

Demo Day: Mieli 5 minut, by przekonać do swojego biznesu

- Mamy start-up! Wyróżnienie komisji, w której zasiadali przedsiębiorcy, jest dla nas bardzo ważne i dodaje nam pewności, że nasz projekt da w przyszłości nowe miejsca pracy ? cieszył...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Marzec-Kwiecień

VIP Marzec-Kwiecień
w numerze m.in.:

• Justyna Garstecka - Motherhood • Wielokulturowa Europa • Oni oraz ,,Mistrz i Małgorzata" • Targi Aerospace w Rzeszowie • Kongres TSLA Expo 2017 • Muzyczny Festiwal w Łańcucie • Zagadki Paniagi
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2017-06-28 18:59
WIG 61411.73 -0,81%
WIG20 2327.68 -0,74%
mWIG40 4891.80 -1,32%
sWIG80 16018.15 -0,41%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2017-06-28
USD 3,7249 -0,52%
EUR 4,2317 +0,47%
CHF 3,8782 +0,16%
GBP 4,7783 +0,12%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1252,83 +0,18% [07:37]
 Ropa brent baryłka 47,74 +0,08% [07:32]
 Pallad uncja 859,75 +0,55% [07:35]
 Platyna uncja 926,75 +0,40% [07:33]
 Srebro uncja 16,84 +0,42% [07:37]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY