Reklama

Kara umowna może stanowić przychód

A A A
Komentarz AXELO (adwokat Piotr Świstak)

Dodano: 12-03-2017

Kara umowna może stanowić przychód

Kary umowne potrącone z płatności dla wykonawcy stanowią przychód podatkowy w dacie potrącenia, ponieważ potrącenie (kompensata) jest uznawana za jedną z form płatności. Dotyczy to także sytuacji, w których wykonawca nie wyraził zgody na potrącenie kar umownych z płatności za faktury, a przy tym kwestionuje zasadność naliczenia kar.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 lutego 2017 roku, znak: 2461-IBPB-1-2.4510.18.2017.1.ANK

Kary umowne są popularnym sposobem zabezpieczenia niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych o charakterze niepieniężnym. Zgodnie z treścią art. 483 Kodeksu cywilnego można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy – czyli kary umownej. Ponadto, dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się ze zobowiązania przez zapłatę kary umownej.

Na gruncie prawa podatkowego kara umowna stanowi przychód dla przedsiębiorcy, który obciąża nią kontrahenta. Z kolei po stronie obciążonego, przepisy przewidują możliwość zaliczenia kar umownych po stronie kosztów uzyskania przychodu – przy spełnieniu przesłanek określonych w ustawach podatkowych.

Reklama

Jeżeli strony umowy są przedsiębiorcami podlegającymi opodatkowaniu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, to zgodnie z treścią art. 12 ust. 3 ustawy za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przy czym, za moment uzyskania przychodu związanego z działalnością gospodarczą ustawa co do zasady przyjmuje dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Przepisy ustawy nie definiują jednak precyzyjnie wpływu dokonania potrącenia (zwanego popularnie kompensatą) na sposób rozliczania należności z tytułu kar umownych.

Na gruncie prawa cywilnego potrącenie prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania poprzez umorzenie wzajemnych wierzytelności między stronami. Na skutek potrącenia wierzytelności obydwu stron umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca obciąża kontrahenta karą umowną (na podstawie noty obciążeniowej), dokonując jednocześnie kompensaty w księgach rachunkowych, kara umowna, którą został obciążony kontrahent – np. z tytułu opóźnienia w realizacji umowy, stanowi przychód w momencie potrącenia (tj. faktycznego otrzymania należności wynikającej z tytułu naliczenia kary, stosownie do regulacji art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Potrącenie jest zatem formą regulowania zobowiązań, która skutkuje powstaniem przychodu podatkowego w wysokości potrąconego zobowiązania.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Kara umowna może być kosztem

Kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji umów zawartych z kontrahentami mogą stanowić...

Reklama

Do czwartku Rzeszów stolicą europejskiego przemysłu lotniczego

I choć to stwierdzenie odrobinę na wyrost, to jednak przez najbliższe trzech dni w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym G2A Arena w Jasionce trwać będą międzynarodowe...

Wśród 200 największych polskich firm jest 6 biznesów z Podkarpacia

Sześć firm z Podkarpacia znalazło się w rankingu 200 największych polskich firm w 2017 roku. Dwa przedsiębiorstwa zajmują miejsca w pierwszej dwudziestce...

G2A wśród najbardziej innowacyjnych firm w Polsce

– G2A.COM to firma, która patrzy na świat oczami innowatorów. Jej szybki rozwój wziął się z wdrażania nowych pomysłów, a nie tylko kopiowania gotowych wzorców. Tylko w ten sposób polskie...

Reklama

Metropolitalny Rzeszów - fakt, czy mit?! Debata BIZNESiSTYL.pl "Na Żywo"

Mija dokładnie 18 lat, od kiedy Rzeszów został stolicą Podkarpacia i... rozpoczął się czas jego dynamicznego rozwoju infrastrukturalnego, mieszkaniowego...

Tartanowa ścieżka dla biegaczy pojawi się nad Wisłokiem po wakacjach

Miała być jeszcze na wakacjach, ale wszystko wskazuje na to, że będzie nie wcześniej jak we wrześniu. Procedury przetargowe na wykonanie profesjonalnej...

Kongres i Targi TSLA Expo Rzeszów 2017. Największa impreza branży TSL i moto

We wrześniu w G2A Arena zagości najważniejsze wydarzenie branży transportowej, spedycyjnej, logistycznej i motoryzacyjnej na Podkarpaciu –...

Tadeusz Ferenc doktorem honoris causa. Wśród gości Miller i Schetyna

- Trema jest maksymalna – powiedział prezydent Rzeszowa odbierając godność doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej. Tadeusz Ferenc jest 11 osobą...

Demo Day: Mieli 5 minut, by przekonać do swojego biznesu

- Mamy start-up! Wyróżnienie komisji, w której zasiadali przedsiębiorcy, jest dla nas bardzo ważne i dodaje nam pewności, że nasz projekt da w przyszłości nowe miejsca pracy ? cieszył...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Marzec-Kwiecień

VIP Marzec-Kwiecień
w numerze m.in.:

• Justyna Garstecka - Motherhood • Wielokulturowa Europa • Oni oraz ,,Mistrz i Małgorzata" • Targi Aerospace w Rzeszowie • Kongres TSLA Expo 2017 • Muzyczny Festiwal w Łańcucie • Zagadki Paniagi
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2017-06-28 18:59
WIG 61411.73 -0,81%
WIG20 2327.68 -0,74%
mWIG40 4891.80 -1,32%
sWIG80 16018.15 -0,41%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2017-06-28
USD 3,7249 -0,52%
EUR 4,2317 +0,47%
CHF 3,8782 +0,16%
GBP 4,7783 +0,12%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1252,70 +0,17% [07:17]
 Ropa brent baryłka 47,73 +0,06% [07:05]
 Pallad uncja 859,83 +0,56% [07:16]
 Platyna uncja 926,40 +0,36% [07:15]
 Srebro uncja 16,84 +0,42% [07:16]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY