Reklama

Zasady zaliczania wydatków w koszty przypadku przekształcenia przedsiębiorcy

A A A
Komentarz AXELO (aplikant adwokacji Natalia Roś)

Dodano: 02-06-2017

Zasady zaliczania wydatków w koszty przypadku przekształcenia przedsiębiorcy

Przedsiębiorca przekształcany jest podmiotem uprawnionym do zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wydatków „zafakturowanych” przed datą przekształcenia, a dotyczących okresu zarówno przed przekształceniem jak i po przekształceniu. Zgodnie z art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej, „jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych”. Jeżeli więc wydatki zostaną zaliczone do kosztów przed przekształceniem i wynikają z dokumentów wystawionych na prowadzoną uprzednio indywidualnie działalność gospodarczą, to nie będą one mogły stanowić kosztów uzyskania przychodu spółki przekształconej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB1-1.4011.4.2017.1.BK

Komentarz AXELO (aplikant adwokacji Natalia Roś)

Na wstępie zaznaczyć należy, że ustawa z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 Nr 106, poz. 622) (czyli tzw. ustawa deregulacyjna) wprowadziła od lipca 2011 r. możliwość przekształcenia formy prowadzonej przez osobą fizyczną we własnym imieniu działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną).

W oparciu o ww. ustawę, na skutek przekształcenia indywidualnej działalności gospodarczej przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru KRS (jednocześnie jest on z urzędu wykreślany z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a osoba fizyczna, która prowadziła przekształcane przedsiębiorstwo, staje się odpowiednio: wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej. Powstałej w ten sposób spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy jednoosobowego.

Wobec powyższego, w komentowanej interpretacji podatnik wystąpił z  pytaniem dotyczącym skutków przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które dotyczą usług/towarów częściowo zrealizowanych przed przekształceniem i po przekształceniu.

Reklama

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest pośrednio w zasadzie następstwa prawnego wyrażonej w cytowanym na wstępie art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym, jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.Powyższa zasada ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu na inny podmiot.

W przedmiotowej interpretacji podatnik ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Stosując podatkową księgę za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu, co wynika z art. 22 ust. 6b ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak trafnie zauważył Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, „przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawierają szczegółowych unormowań wskazujących, który podmiot (przedsiębiorca przekształcany, czy spółka przekształcona) może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków, które dotyczą usług/towarów częściowo zrealizowanych przed przekształceniem i po przekształceniu”.

Jeżeli więc w komentowanymstanie faktycznym, podatnik przed przekształceniem zaliczy do kosztów uzyskania przychodów dany wydatek, to wydatek ten nie będzie mógł stanowić kosztów uzyskania przychodu spółki przekształconej, nawet jeśli częściowo dotyczy usług, które będą realizowane na rzecz spółki przekształconej. Sukcesja podatkowa nie obejmuje bowiem prawa spółki przekształconej do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które zostały wcześniej uwzględnione w kosztach przez podatnika.

Konkludując, wprowadzona przez ustawę deregulacyjną możliwość przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną w spółkę kapitałową jest z pewnością interesującym sposobem m.in. na zabezpieczenie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, na ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania tego przedsiębiorstwa czy na element planowania sukcesyjno-spadkowego. Niemniej jednak, zalety tego rozwiązania są w pewnym stopniu ograniczone przez nie do końca spójne uregulowanie przekształcenia w spółkę kapitałową na gruncie prawa podatkowego, na co rekomendujemy zwrócić szczególną uwagę, podejmując decyzję o przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Ryczałty za noclegi kierowców

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją przepis art. 21a ustawy z dnia...

Przy podziale przez wydzielenie spółka przejmująca przejmie także rolę procesową spółki dzielonej

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art...

Wynagrodzenie pracownika kosztem uzyskania przychodu nawet wbrew układowi zbiorowemu

Podwyższone wynagrodzenia wypłacane kierowcom na podstawie indywidualnych porozumień zawartych z poszczególnymi pracownikami...

zobacz więcej
Reklama

Kongres i Targi TSLA EXPO 2017. GALERIA FOTOGRAFII

Osiem paneli dyskusyjnych, ponad 30 prelegentów z...

Automet z Sanoka skonstruował autobus elektryczny!

Bez wielkiego rozgłosu i hucznych zapowiedzi...

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych w rzeszowskich galeriach

W Millenium Hall już działa, a w CH Plaza w połowie października zostanie uruchomiona stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Ładowanie samochodów będzie...

Motocykl Harley-Davidson na TSLA EXPO 2017 wygrał chłopak z Kamienia

Mirosław Andrzej Lachtara, mieszkaniec Kamienia, jest zwycięzcą konkursu, który zorganizowany został podczas Kongresu i Targów TSLA EXPO 2017. O to on odbierze...

Targi TSLA EXPO 2017. W poniedziałek poznamy zwycięzcę harleya!

Drugi dzień Targów TSLA EXPO 2017 w G2A Arena przyciągnął prawdziwy tłum miłośników motoryzacji. Pragnieniem wszystkich było wygrać motocykl Harley-Davidson...

Reklama

Marek Darecki: Robot wyprze pracownika. Szkoła branżowa zdąży na czas?

Czwarta rewolucja przemysłowa już się rozpoczęła. Za polskim płotem powstają fabryki, w których roboty i sztuczna inteligencja produkują towary...

Samolot dla studentów pilotażu. Zapłacił marszałek

Używany, szkolny samolot produkcji francuskiej "Tampico" TB -9 od piątku parkuje w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Najnowszy nabytek OKL-u kosztował 300 tys. zł...

Nowi członkowie klastra oraz moto premiery na wieczorze TSLA EXPO

Pierwszy dzień Kongresu i Targów TSLA EXPO 2017 miał swój wieczorny finał, podczas którego do klastra Wschodni Sojusz Motoryzacyjny przyjęci zostali dwaj nowi członkowie...

Prezes RARR-u: Sukces Aeropolis warto powtórzyć w innym miejscu regionu

W 2018 roku Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie świętować 25-lecie. - Mamy się czym chwalić, ale przed spółką jeszcze wiele wyzwań...

Unimet inwestuje w strefie "Rzeszów-Dworzysko". Dwie fabryki już ruszają

15 mln zł planuje zainwestować firma Unimet w budowę innowacyjnego centrum dystrybucyjnego w Parku Naukowo-Technologicznym "Rzeszów-Dworzysko". Akt...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Wrzesień-Październik

VIP Wrzesień-Październik
w numerze m.in.:

• Ryszard Jania - w motoryzacji ważny jest sojusz! • Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc • Cerkamed jeszcze pokaże • Dzisiejsza Rosja • Ocaleni Żydzi z Podkarpacia
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2017-11-17 18:59
WIG 63047.02 +1,20%
WIG20 2443.83 +1,36%
mWIG40 4782.21 +0,96%
sWIG80 13976.74 +1,16%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2017-11-17
USD 3,5965 +0,02%
EUR 4,2419 +0,17%
CHF 3,6266 +0,00%
GBP 4,7662 +0,55%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1294,41 +0,00% [22:58]
 Ropa brent baryłka 62,73 +0,00% [22:59]
 Pallad uncja 993,10 +0,00% [22:57]
 Platyna uncja 953,95 +0,00% [22:58]
 Srebro uncja 17,30 +0,00% [22:58]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY