Reklama

Dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia na gruncie CIT

A A A
Komentarz AXELO (radca prawny Rafał Rajchel)

Dodano: 27-09-2017

Dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia na gruncie CIT

Dobrowolne umorzenie udziałów nabytych przez Spółkę od wspólnika bez wynagrodzenia - ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności, które wcześniej nie były planowane - nie spowoduje po stronie Spółki przychodu w rozumieniu ustawy o CIT. Umorzenie udziałów nie zostało wprost wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy o CIT jako zdarzenie, z którym wiąże się powstanie przychodu po stronie podmiotu umarzającego udziały. Mając na uwadze powyższe, czynność ta pozostanie neutralna podatkowo.

Komentarz AXELO (radca prawny Rafał Rajchel)

Dość częstą praktyką gospodarczą w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest umorzenie udziałów. Cele umorzenia udziałów mogą być różne, np.  wyrównanie straty bilansowej, kształtowanie struktury udziałowej spółki czy dopasowanie wysokości kapitału zakładowego do zamortyzowanego majątku. Umorzenie udziałów może też być swoistą sankcją za naruszenie ustalonych zasad pomiędzy wspólnikami,  a także formą zapobiegania niechcianym zmianom osobowym w spółce.

Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1577)  - dalej jako KSH.  Zgodnie z art. 199 § 1 KSH, udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy jej umowa tak stanowi. Umorzenie udziału może nastąpić za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe), przy czym przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział (art. 199 § 2 KSH). Stosownie zaś do art. 199 § 3 KSH, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może jednak nastąpić bez wynagrodzenia.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że dla dokonania dobrowolnego umorzenia udziałów przez spółkę konieczne jest ich nabycie od wspólnika. Z kolei kwestia wynagrodzenia dla wspólnika za zbywane w celu umorzenia udziału, pozostawiona została całkowicie swobodzie stron. W tym zakresie możliwa jest więc konstrukcja, że za zbywane udziały w celu umorzenia wspólnik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia (co wymaga jednak jego zgody).

Reklama

W związku z powyższym pojawia się pytanie, czy dobrowolne umorzenie udziałów nabytych przez Spółkę od wspólnika bez wynagrodzenia nie spowoduje po stronie Spółki przychodu w rozumieniu ustawy o CIT ?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

- otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,

- wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze (...),

- wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych zobowiązań (...).

Jak słusznie wskazuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w powyższej interpretacji podatkowej „Niezależnie od faktu, że określony w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, katalog przypadków powodujących powstanie przychodu nie jest wyczerpujący, umorzenie przez spółkę kapitałową własnych udziałów bez wynagrodzenia nie powoduje powstania przychodu w tej spółce. Spółka bowiem, w sensie ekonomicznym, nic nie uzyska i nie nastąpi po jej stronie żadne przysporzenie majątkowe. Nie nastąpi także umorzenie jej zobowiązań wobec wspólników, gdyż nabycie lub objęcie przez wspólnika udziału w spółce kapitałowej nie powoduje powstania po stronie spółki żadnego zobowiązania finansowego wobec tego wspólnika. Tym samym, umorzenia udziałów nie można utożsamiać ze stanowiącym przychód umorzeniem zobowiązań, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto, nie została spełniona żadna z przesłanek zawartych w art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, gdyż w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia nie można stwierdzić, że doszło do otrzymania świadczenia”.

W konsekwencji należy stwierdzić, że dobrowolne umorzenie udziałów nabytych przez Spółkę od wspólnika bez wynagrodzenia nie spowoduje po stronie Spółki przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższa interpretacja wpisuje się w aktualną linię orzecznictwa organów podatkowych w tej materii.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Reklama

Kongres i Targi TSLA EXPO 2017. GALERIA FOTOGRAFII

Osiem paneli dyskusyjnych, ponad 30 prelegentów z...

Automet z Sanoka skonstruował autobus elektryczny!

Bez wielkiego rozgłosu i hucznych zapowiedzi...

Z marzeń wyrosła w Korczynie fabryka i pijalnia czekolady

Od zawsze wiedział, co chce w życiu robić. W szkole wybrał profil cukierniczy, ale jak sam mówi, wypiekanie tortów nie było jego pasją. Marzył o produkcji czekolady. Że marzenia...

Za 17 mln zł będzie lepsza droga z Rzeszowa do Tyczyna

Poszerzanie ul. Sikorskiego – wylotówki z Rzeszowa w kierunku Tyczyna jeszcze trwa, a już szykuje się kolejna inwestycja na tej trasie. W czwartek, 14 września br. podpisana została...

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych w rzeszowskich galeriach

W Millenium Hall już działa, a w CH Plaza w połowie października zostanie uruchomiona stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Ładowanie samochodów będzie...

Reklama

Motocykl Harley-Davidson na TSLA EXPO 2017 wygrał chłopak z Kamienia

Mirosław Andrzej Lachtara, mieszkaniec Kamienia, jest zwycięzcą konkursu, który zorganizowany został podczas Kongresu i Targów TSLA EXPO 2017. O to on odbierze...

Targi TSLA EXPO 2017. W poniedziałek poznamy zwycięzcę harleya!

Drugi dzień Targów TSLA EXPO 2017 w G2A Arena przyciągnął prawdziwy tłum miłośników motoryzacji. Pragnieniem wszystkich było wygrać motocykl Harley-Davidson...

Harley do wygrania i Moto Show na targach TSLA EXPO 2017

Widowiskowe Moto Show, okazja do wygrania wspaniałego motocykla Harley-Davidson i lotów na symulatorze w Ośrodku Kształcenia Lotniczego, premiery Mercedesa, Mazdy i Renault, a także...

Marek Darecki: Robot wyprze pracownika. Szkoła branżowa zdąży na czas?

Czwarta rewolucja przemysłowa już się rozpoczęła. Za polskim płotem powstają fabryki, w których roboty i sztuczna inteligencja produkują towary...

Premier Beata Szydło na rozpoczęciu roku szkolnego w Dobrzechowie

Z udziałem premier Beaty Szydło, minister edukacji, Anny Zalewskiej, marszałka województwa, Władysława Ortyla, ks. bp. Jana Wątroby oraz wojewody podkarpackiej...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Wrzesień-Październik

VIP Wrzesień-Październik
w numerze m.in.:

• Ryszard Jania - w motoryzacji ważny jest sojusz! • Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc • Cerkamed jeszcze pokaże • Dzisiejsza Rosja • Ocaleni Żydzi z Podkarpacia
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2017-10-23 18:59
WIG 63714.74 -0,01%
WIG20 2473.42 +0,32%
mWIG40 4794.11 -0,78%
sWIG80 14288.06 -0,45%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2017-10-23
USD 3,6061 +0,26%
EUR 4,2359 -0,22%
CHF 3,6564 -0,10%
GBP 4,7520 +0,63%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1284,80 +0,12% [02:17]
 Ropa brent baryłka 57,44 +0,10% [02:17]
 Pallad uncja 956,60 +0,34% [02:17]
 Platyna uncja 930,45 +0,27% [02:16]
 Srebro uncja 17,13 +0,18% [02:17]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY