Reklama

Jak prawidłowo zaprojektować i wykonać taras

A A A

Dodano: 25-08-2015

Jak prawidłowo zaprojektować i wykonać taras
Tarasy to miejsca reprezentacyjne dla budynków wielorodzinnych, ale przede wszystkim miejsca wypoczynku przy budynkach jednorodzinnych. Nader często nie zdajemy sobie sprawy, że te otoczone zielenią części budynków są bardzo skomplikowanymi konstrukcjami. Wystarczy jednak przeanalizować warunki, w jakich pracuje taras, aby zrozumieć, jak ważne jest jego prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie:
 
1. Temperatura. Ze względu na klimat panujący u nas w kraju, możliwy przedział temperatur, w jakim pracują tarasy, to – 300C do + 700C. Do takich temperatur może się ochłodzić lub rozgrzać powierzchnia tarasu. Jest to więc przedział 1000C i naprężenia z niego wynikające muszą być kompensowane przez wbudowane w poszczególne warstwy materiały.
 
2. Opady atmosferyczne. Zimą zalegający i topniejący śnieg, latem deszcz, obciążają taras wieloma litrami wody. Taras musi być konstrukcją szczelną, blokującą możliwość migracji wody do pomieszczeń znajdujących się pod nim.
 
Ze względu na lokalizacje tarasy można podzielić na:
 
1. Tarasy na gruncie. Łączą powierzchnię mieszkalną bezpośrednio z ogrodem, tworząc bardzo ciekawe rozwiązanie architektoniczne. Są to jednocześnie najmniej wymagające konstrukcje, bo muszące jedynie zapewnić izolacyjność od wód opadowych oraz chronić warstwy przed kapilarnym podciąganiem wilgoci z podłoża.
 
2. Tarasy nad pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi. W tym przypadku przegroda ta musi zapewnić szczelność przed opadami atmosferycznymi, ale również odpowiednią izolacyjność termiczną oraz akustyczną.
 
Dla ostatecznego użytkownika ważne jest, aby taras wyglądał estetycznie i mógł być użytkowany wiele lat. Wrażenie estetyczne zapewnia oczywiście warstwa wykończeniowa, a więc: wszelkiego rodzaju płytki ceramiczne, gresowe, kamienne układane na zaprawach klejowych, płytki układane na regulowanych wspornikach, kostka brukowa oraz drewniane deski. Aby zapewnić prawidłowe działanie i eksploatację tarasu na etapie projektowania i wykonawstwa, należy przestrzegać następujących zasad:
 
1. Warstwa spadkowa. Stanowi ją najczęściej płyta konstrukcyjna. Wykształtowany spadek zapewnia właściwe odprowadzenie wody wszystkim następnym warstwom izolacyjnym. Powinien on wynosić 2%. Warstwa konstrukcyjna w niektórych przypadkach posiada dylatacje konstrukcyjne, które muszą być przeniesione na wszystkie następne warstwy.
 
2. Izolacja główna. Wykonywana na warstwie spadkowej stanowiąca główne zabezpieczenie przeciwwodne pomieszczeń znajdujących się bezpośrednio pod tarasem. Musi być ona wywinięta na ściany oraz próg drzwi tarasowych, zapewniając szczelność połączeń poziomych i pionowych, oraz musi spełniać wymagania izolacji przeciwwodnych typu średniego (obciążenie wodą niewywierającą ciśnienia hydrostatycznego). Bardzo istotna jest wysokość progu, która powinna zapewnić swobodne wbudowanie wszystkich warstw, ale jednocześnie która pozwala na wyprowadzenie izolacji dostatecznie wysoko do zapewnienia izolacyjności przed np. zalegającym śniegiem (najlepiej, żeby izolacja była wywinięta 15 cm ponad warstwy finalne tarasu). W przypadku tarasu nad pomieszczeniami stanowi ona jednocześnie warstwę paroizolacji, czyli barierę przeciw przedostawaniu się pary wodnej z pomieszczeń w miejsce występowania punktu rosy. Jest to niejednokrotnie przyczyna powstawania zawilgoceń w pomieszczeniach znajdujących się bezpośrednio pod tarasem. Izolacje te są wykonywane z membran samoprzylepnych, pap termozgrzewalnych, powłokowych grubowarstwowych izolacji bitumicznych.
 
3. Warstwa drenażowa. Zapewnia odprowadzenie wody z ewentualnych nieszczelności izolacji górnej poza obrys tarasu bezpośrednio na obróbkę blacharską.
 
4. Izolacja termiczna.
 
5. Jastrych cementowy. Wykonywany jako wylewka samonośna o minimalnej grubości 4,5 cm i parametrach wytrzymałościowych zgodnych z normą PN-EN 13813:2003. Jastrych musi być dylatowany:
 
a) w miejscach występowania dylatacji konstrukcyjnych budynków,
 
b) obwodowo oddzielając warstwy tarasu od ścian, słupów, innych sztywno wbudowanych elementów,
 
c) konstrukcyjnie w warstwie jastrychu z zachowaniem proporcji boków pól dylatacyjnych w stosunku 1:1, 1:1,5 (maks. 1:2).
 
Obliczenie odkształcenia termiczne pola dylatacyjnego pozwala na ustalenie szerokości dylatacji. Wielkość ta wynosi:
 
ΔL = α x LB x ΔT,
α – liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej dla betonu α=0,00001 (1/0C ),
LB – długość boku pola dylatacyjnego (cm),
ΔT – gradient temperatury (0C),
ΔL – wydłużenie krawędzi pola dylatacyjnego.
 
Reklama
6. Izolacja podpłytkowa. Zabezpiecza wszystkie znajdujące się poniżej warstwy tarasu przed penetracją wody. Wykonana jest najczęściej z powłok mineralnych jedno- lub dwuskładnikowych. W miejscach szczególnych takich jak przejścia, posadzka, ściana, na dylatacjach, przy przejściu na obróbkę blacharską w celu uciąglenia izolacji stosuje się taśmę izolacyjną wtapianą pomiędzy dwie warstwy izolacji. W miejscu połączenia z obróbką blacharską obróbka musi być oddzielna warstwą żywicy epoksydowej z posypką piaskową. Zabezpieczy to blachę przed działaniem agresywnego środowiska alkalicznego.
 
7. Warstwa wykończeniowa. Jak opisano powyżej, może być wykonana z różnych materiałów. W przypadku stosowania okładzin ceramicznych lub kamiennych montaż odbywa się z użyciem zapraw klejowych zgodnych z normą PN-EN 12004:2012. Zaprawy klejowe powinny charakteryzować się podwyższonymi parametrami określonymi w powyższej normie. Podczas aplikacji zaleca się stosować tzw. metodę kombinowaną lub zaprawy klejące o konsystencji rozpływanej. Metoda kombinowana polega na naniesieniu na podłoże za pomocą pacy zębatej zaprawy klejowej i jednoczesnym przeszpachlowaniu spodniej części płytki warstwą zaprawy klejowej grubości 1,0 mm. Czynność taka pozwala na wypełnienie przestrzeni między okładziną ceramiczną, a podłożem zaprawa klejąca wartością zbliżona do 100%. W przypadku dostania się w warstwy kleju wody, nie ma wolnej przestrzeni, w której woda, zwiększając swoją objętość pod wpływem ujemnych temperatur, mogłaby powodować pęknięcia lub odspojenia okładziny ceramicznej. 
 
Płytki powinny być spoinowane:
 
a) zaprawą cementową do spoinowania zgodną z normą PN-EN 13888 o podwyższonych parametrach z właściwościami dodatkowymi takimi jak zmniejszona absorpcja wody oraz podwyższona odporność na ścieranie,
 
b) szczeliwami poliuretanowymi na podbudowie ze sznura dylatacyjnego w miejscach dylatacji opisanych w punkcie 5,
 
8. Obróbki blacharskie. To bardzo istotny element tarasu, dzięki któremu woda jest odprowadzana do rynien a następnie rur spustowych, lub bezpośrednio poza obrys budynku. Wykonywane są one z blach stalowych ocynkowanych powlekanych, tytan – cynk, w niektórych przypadkach z blachy kwasowej oraz systemowych obróbek aluminiowych. Blacha narażona jest na oddziaływanie alkaliów występujących w wyrobach na bazie cementu, dlatego tak bardzo istotne jest dokładne jej zabezpieczenie
 
9. Balustrady. To przede wszystkim element zabezpieczający przed wypadnięciem z tarasu. Ze względu na sposób montażu (słupki kotwione są w płycie nośnej przechodząc przez wszystkie warstwy) jest to bardzo newralgiczne miejsce. Bardzo istotne jest tutaj więc prawidłowe doszczelnienie połączenia słupków z warstwami izolacji oraz dokładne obrobienie połączenia z płytkami ceramicznymi za pomocą szczeliwa poliuretanowego. Ze względu na problematyczność uszczelnienia tego miejsca, zaleca się mocowanie balustrad do czoła tarasu.
 
Opisane powyżej zasady konstruowania i wykonania tarasu gwarantują jego prawidłową eksploatację. Bezawaryjne użytkowanie tarasów to przede wszystkim dbałość o detale, które nastręczają bardzo wiele problemów.
 
 
 
Brak zabezpieczenia blachy przed działaniem alkaliów spowodowało jej degradację w okresie dwóch lat od wykonania tarasu.
 
 
 
Niewłaściwy montaż słupków balustrady wraz z nieuszczelnieniem połączeń spowodował powstanie przecieków do pomieszczenia znajdującego się poniżej oraz korozję stalowego słupka.
 
 
 
 
Brak spadku, a nawet przeciwspadek, powoduje zastoiny wody (odwodnienie tarasu za pomocą korytek odwodnienia liniowego).
 
 
 
Klejenie płytek metodą „na placki” oraz „metodą na placki” na podłoże bitumiczne bezpośrednim powodem odspojenia się płytek ceramicznych z powierzchni tarasu.
 
 
 
Brak hydroizolacji głównej spowodował występowanie przecieków do pomieszczeń znajdujących się poniżej.
 
 
Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów firma BASF Polska Sp. z o.o. opracowała systemy tarasowe będące rozwiązaniami opartymi na bazie wieloletnich doświadczeń. W skład systemów wchodzą produkty wzajemnie kompatybilne, których skuteczność działania została potwierdzona w praktyce. Zapewniają one wieloletnie bezawaryjne funkcjonowanie w trudnych warunkach, w jakich musi pracować taras. 
 
1. Płyta konstrukcyjna 
2. Warstwa sczepna pod warstwę spadkową – PCI Repahaft
3. Warstwa spadkowa – PCI Novoment M1 Plus/Z3
4. Warstwa paro- i hydroizolacji – grunt PCI Pecimor F, membrana samoprzylepna PCI Pecithene
5. Warstwa drenażowa
6. Warstwa izolacji termicznej
7. Warstwa poślizgowa
8. Dylatacja obwodowa
9. Warstwa dociskowa – PCI Novoment M1 Plus/ Z3
10. Taśma uszczelniająca dylatacji obwodowej – PCI Pecitape Object
11. Uszczelnienie podpłytkowe  – PCI Seccoral 1K/2K
12. Zaprawa klejąca – PCI Pericol Flex
13. Okładzina ceramiczna
14. Spoina – PCI Nanofug Premium 
15. Uszczelniacz poliuretanowy – PCI Elritan 140
 
 
Systemy tarasowe firmy BASF dostępne są w salonie firmy BOKARO 
mieszczącym się w Galerii Wnętrz DEXA, Rzeszów, Al. Armii Krajowej 4a.
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00-18:00, sobota 8:00-14:00, tel. 17 801 40 12
 
 

KOMENTARZE

Reklama

Cenny krzew o wielu właściwościach - czarny bez

Czarny bez, inaczej dziki bez, to prawdziwa bomba witaminowa...

Potężne długi firm budowlanych

Czy polska branża budowlana to kolos na glinianych nogach? Statystyki pokazują, że...

Profesjonalny sprzęt budowlany - rusztowania aluminiowe

Rusztowania są niezbędnym elementem w...

Układamy panele laminowane - krok po kroku

Panele laminowane to idealne rozwiązanie dla kogoś, kto zamierza samodzielnie wymienić podłogę. Wystarczy kilka narzędzi i wiedza, jak tego nie popsuć. Czy trudno ułożyć panele samodzielnie? Nie, jeśli się...

Obowiązek podatkowy VAT przy wykonywaniu usługi najmu

Obowiązek podatkowy VAT przy wykonywaniu usługi najmu powstaje w momencie wystawienia faktury, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 sierpnia 2018 roku, sygn. I FSK 1842/16

Kompletne rozwiązanie dla ochrony instalacji - systemy preizolowane.

Odpowiednie zabezpieczenie otuliny otaczającej rury, przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem warunków atmosferycznych to ważny element sztuki instalatorskiej...

Reklama

Aranżacja strefy basenowej- na jakie materiały warto postawić?

Materiały nawierzchniowe używane do wykończenia basenu powinny łączyć ekstremalną wytrzymałość z podstawowymi wyznacznikami funkcjonalności.Od lat chętnie stawiamy...

Nieśmiertelniki - czyli suszymy kwiaty

W hinduizmie kwiaty kocanki ogrodowej składane są w ofierze bogu Śiwie. Kocanki ogrodowe czyli nieśmiertelniki lub po prostu suszki, przywędrowały do nas z Australii. Uprawiamy je przede wszystkim na rabatach, choć...

Młodsza siostra stołu- wyspa kuchenna

Wyspy kuchenne przywędrowały do Polski zza Oceanu Atlantyckiego i szybko zostały okrzyknięte hitem na rynku wnętrzarskim. Z powodzeniem pełnią rolę strefy roboczej, przy której można przygotowywać posiłki, ale również...

Piękne georginie w kolorze tęczy

Dalie pochodzą z górzystych obszarów Meksyku i Gwatemali, do Europy sprowadzono je w XIX wieku. To bardzo wdzięczne rośliny, które nie sprawiają trudności w uprawie, a cieszą oko pięknymi kwiatami. Hodowcy stworzyli dalie o...

Jak odstraszyć sarny od swojego ogrodu?

Jednym z największych wrogów sadowników i ogrodników są sarny. Te z pozoru urocze stworzenia potrafią dokonać ogromnych spustoszeń wśród roślin. Żadnych dzikich zwierząt nie można odstrzelić na terenie miasta...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Biznes&Styl Nr 59

VIP Biznes&Styl Nr 59
w numerze m.in.:

• Sprężyny gazowe z FA Krosno • Ratowanie cerkwi w Baligrodzie • Lasowiak, co leczy serca i rozwija nowe technologie • Japońskie roboty i ręczna robota w Hucie Szkła w Jaśle • 100 lat niepodległej Polski
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Cegielniana 18c/3, 35-310 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.