Reklama

Przerwać bieg zasiedzenia nieruchomości może tylko jej właściciel

A A A
Komentarz AXELO (adwokat Anna Piestrak-Rams)

Dodano: 14-05-2018

Przerwać bieg zasiedzenia nieruchomości może tylko jej właściciel

Dnia 17 kwietnia 2018 roku zapadła bardzo ważna uchwała Sądu Najwyższego dotycząca przerwania biegu zasiedzenia nieruchomości w kontekście tego, kto inicjuje postępowanie sądowe mające na celu niedopuszczenie do zasiedzenia.

Uchwałę wydano w składzie 7 osobowym do sygnatury akt: III CZP 100/17, w wyniku rozpatrzenia zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Chociaż nie jest jeszcze opublikowane jej uzasadnienie, to już powinna być należycie dostrzeżona przez wszystkich zainteresowanych problematyką zasiedzenia nieruchomości. Sąd Najwyższy wydał bowiem uchwałę następującej treści: „Wytoczenie powództwa o wydanie nieruchomości przez osobę niebędącą jej właścicielem przeciwko posiadaczowi samoistnemu nie przerywa biegu zasiedzenia przez niego własności tej nieruchomości (art. 123 § 1 pkt 1 w zw. z art. 175 k.c.).”

Na pierwszy rzut oka treść uchwały wydaje się być dość oczywista. Jednakże oczekiwane uzasadnienie okaże się kluczowe dla jej pełnego odczytania. Szczególny był bowiem stan faktyczny sprawy, w związku z którą Sąd Najwyższy pochylił się nad omawianym zagadnieniem. Ten został opisany w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2017 roku, sygnatura akt: III CZP 41/17 o przekazaniu zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. Zapytanie prawne zostało bowiem skierowane w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, w której właściciel nieruchomości podnosił zarzut przerwania biegu zasiedzenia wskutek złożenia pozwu o wydanie nieruchomości. Powództwo o wydanie nieruchomości zostało wytoczone nie przez właściciela nieruchomości, ale jej ówczesnego użytkownika wieczystego. Powództwo o wydanie nieruchomości zostało oddalone, a następnie, w wyniku jeszcze innego postępowania stwierdzono prawomocnie nieważność umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Potrzeba wydania omawianej uchwały powstała więc odnośniepotrzeby oceny skutków wniesienia przez użytkownika wieczystego powództwa o wydanie nieruchomości przeciwko samoistnemu jej posiadaczowi, w przypadku stwierdzenia nieważnościumowy ustanawiającej użytkowanie wieczyste i rozbieżnego orzecznictwa sądów w tym zakresie.

Reklama

Sąd Najwyższy w powołanym wyżej postanowieniu z dnia 15 września 2017 roku podkreślił, że z funkcji i charakteru użytkowania wieczystego wynika, iż z chwilą oddania gruntu w użytkowanie wieczyste w relacje prawnorzeczowe z osobami trzecimi wchodzi tylko użytkownik wieczysty, a nie właściciel. Ponadto właścicielowi brak instrumentów prawnych, które umożliwiłyby mu ingerencję w uprawnienia użytkownika wieczystego z tej przyczyny, że nieruchomością oddaną w użytkowanie wieczyste włada osoba trzecia.

Sąd Najwyższy przypomniał, że z punktu widzenia instytucji przerwania bieguzasiedzenia nie ma żadnego znaczenia to, że powództwo windykacyjne zostałooddalone. Konieczną jednak do ujednolicenia w orzecznictwie była kwestia, czy dochodzi do przerwy biegu zasiedzenia na skutek pozwu wytoczonego przez użytkownika wieczystego, gdy w toku procesu okaże się, że nie przysługuje mu już tytuł prawny. Nie było również do tej pory oczywistym, czy tak samo należy oceniać wszystkie sytuacje, w których następowała utrata tytułu prawnego po stronie byłego użytkownika wieczystego, tj. niezależnie od powodu utraty tego tytułu i tego, czy utrata legitymacji czynnej następowała ex tunc czy ex nunc.

Co więcej, do tej pory wydawało się, że utrata przez użytkownika wieczystego w toku procesu windykacyjnego legitymacji procesowej czynnej w związku z upływem terminu, na który zostało to prawo ustanowione albo na skutek prawomocnego wyroku rozwiązującego umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (czyli ze skutkiem ex nunc), prowadziła do skutecznego przerwania biegu zasiedzenia, pomimo oddalenia z tej przyczyny powództwa.

Jednakże w świetle brzmienia omawianej uchwały, które ma bardzo generalny kształt, można domniemać, iż Sąd Najwyższy odszedł od dotychczasowej linii orzeczniczej i zaczął jednolicie oceniać wszystkie przypadki, w których nastąpiło ustanie praw użytkownika wieczystego do nieruchomości. Zatem należy z niecierpliwością oczekiwać publikacji uzasadnienia do omawianej uchwały, albowiem może ono mieć przełomowy wpływ ocenę skuteczności przerwania biegu zasiedzenia tych nieruchomości, które były oddane w użytkowanie wieczyste.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Ryczałty za noclegi kierowców

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją przepis art. 21a ustawy z dnia...

Przy podziale przez wydzielenie spółka przejmująca przejmie także rolę procesową spółki dzielonej

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art...

Wynagrodzenie pracownika kosztem uzyskania przychodu nawet wbrew układowi zbiorowemu

Podwyższone wynagrodzenia wypłacane kierowcom na podstawie indywidualnych porozumień zawartych z poszczególnymi pracownikami...

zobacz więcej
Reklama

Judaszowiec - uprawa i pielęgnacja wiosennego drzewa

Kwitnący judaszowiec to naprawdę niezapomniany...

Kolejny rekord padł! Rynek mieszkaniowy w Rzeszowie

Jak wynika z najnowszych danych opublikowanych...

Świąteczny stojak na kwiaty

Szukasz pomysłu na efektowną dekorację wielkanocnego stołu? Sprawdź, jak własnoręcznie...

Podnośniki meblowe- mniej siły większa swoboda

Podnośniki to z pewnością meblarska rewolucja. Za ich zastosowaniem opowiadają się nie tylko esteci. Proste wykończenie i możliwość doboru szafki bez zbędnych uchwytów ucieszy i tych, którzy...

Targi Aranżacji Wnętrz Home Design już za nami!

Blisko 70 wystawców, liczne warsztaty, prelekcje, wystawy artystów sztuki użytkowej i 3000 odwiedzających, konkursy, nowe znajomości, wśród wystawców i wielkie zainteresowanie odwiedzających –...

Samodzielne silikonowanie - co warto wiedzieć?

Uszczelniacze zwane silikonami to produkty, które przydają się przy wielu pracach budowlano-remontowych. Dzięki wszechstronnym właściwościom często wykorzystywane są do wykonywania różnorodnych...

Reklama

Aromatyczna bylina - znakomita nie tylko jako dodatek do pizzy.

Regularnie spożywane listki oregano poprawiają apetyt i pozytywnie działają na cały układ trawienny i wszelkie problemy gastryczne. Warto dodać suszone lub świeże liście...

Układamy kostkę brukową - jak zrobić to prawidłowo?

Układanie kostki brukowej przed domem bardzo często zlecamy fachowcom. Możemy jednak zaoszczędzić sporo pieniędzy, jeżeli zdecydujemy się tę czynność wykonać samemu. Konieczna będzie...

Truskawki pnące- piękne owoce do późnej jesieni

Aby samodzielnie uprawiać truskawki nie trzeba mieć własnego ogrodu. Na balkony i tarasy przebojem wdziera się, doskonała do uprawy doniczkowej, truskawka pnąca, która jest bardzo plenna i owocuje...

Jak pomóc naszej elewacji ?

Renowacja elewacji pozwala kontrolować procesy jej starzenia się. Wymaga dokładności i zachowania odpowiedniej kolejności prac. Ważnym elementem jest również wybór dobrych jakościowo i sprawdzonych materiałów.

Pierwiosnki - łatwe w uprawie dla ogrodników amatorów

Te byliny o skromnych rozmiarach już samą nazwą zapewniają nas o swej pierwszej pozycji w kwiatowym korowodzie nowego sezonu. Dziś, łatwo dostępne, czarują nas niezwykłymi białymi...

zobacz więcej

POLECANE

VIP MARZEC-KWIECIEŃ

VIP MARZEC-KWIECIEŃ
w numerze m.in.:

• W uprawianiu nauki najważniejsze są wątpliwości! • Mamy rynek pracownika • Bogusław Barnaś - najważniejsza jest wyobraźnia • Twarze Podkarpacie 10 lat VIP Biznes&Styl • Kongres TSLA Expo 2018 • Bolidy Caro Cars z Mielca • 57. Muzyczny Festiwal w Łańcucie
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY