Krystyna Lenkowska

poetka, anglistka

Preteksty literackie

Dzialy: KULTURA

O sobie:
Po wielu latach pracy jako lektorka języka angielskiego oraz DOS (director of studies) własnej szkoły językowej, postanowiłam skupić się na czymś co, na ogół, bywa mało intratne, a konkretnie na literaturze. Czytam, piszę, publikuję w periodykach literackich w Polsce, USA, na Bałkanach ?, wydaję książki poetyckie (do tej pory 7), tłumaczę poezję Emily Dickinson (zuchwale aspirując do kanoniczności przekładu), wyjeżdżam na festiwale literackie oraz do domów pracy twórczej (Szwajcaria, Hiszpania? ); wciąż uczę oraz uczę się języków.

O blogu:
Będą to moje noty i wtręty kuLturalne i kuRturalne, głównie literackie, a nawet poetyckie. Nie mam doświadczenia w pisaniu blogów. Przeczuwam, że w sensie ?gatunku literackiego? najbliżej mu do sylwy ponowoczesnej, czyli postmodernistycznej (sylwa: dzieło nierespektujące jednorodności gatunkowej, głównie poetyka kolażu; negatywne odwoływanie się do zastanych wzorców; heterogeniczność gatunkowa; sygnalizowany przez autora zamysł zburzenia wewnętrznej spójności utworu). O! W miarę doświadczenia, moja informacja o blogu (a może i o sobie) będzie ewoluować; zmieniać się na lepsze lub gorsze, w zależności od tego, kto i jak życzliwy czyta.

Henryk Waniek w Rzeszowie

A A A

Dodano: 21-03-2017

"RE MI FA SOL LA SI DO RE MI FA SOL LA SI DO RE MI FA SOL LA SI",  olej, płótno, 59x313cm

"RE MI FA SOL LA SI DO RE MI FA SOL LA SI DO RE MI FA SOL LA SI", olej, płótno, 59x313cm

Henryk Waniek będzie gościem 4. Edycji Pretekstów Kulturalnych w Muzeum w Rzeszowie, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.
 
Dla przypomnienia: idea EDD narodziła się w Europie 32 lata temu. Polska włączyła się do tego najważniejszego święta zabytków kultury Starego Kontynentu 24 lata temu.
Co roku, każda edycja tej imprezy ma wspólne hasło tematyczne; niezależnie nasze Preteksty Kulturalne uszczegóławiają temat przewodni.
I tak, w r. 2014 zorganizowaliśmy w Rzeszowie spotkania kulturalne wokół tematu „Dziedzictwo Żydowskie”, w kolejnym roku - „Dziedzictwo Ukraińskie”, następnie „Galicyjskie Sacrum”. Tego roku, w ramach hasła „Dziedzictwo krajobrazu – krajobraz dziedzictwa”, będziemy skupiać się na „KRAJOBRAZIE – ŚWIĄTYNI NATURY”.

W przypadku naszego honorowego gościa 2017, Henryka Wańka, często będzie powracał temat Śląska, skąd artysta i pisarz się wywodzi i co inspiruje go najbardziej zarówno w jego sztuce wizualnej jak i pisarstwie.

Henryk Waniek to wybitny malarz, rysownik, a także wielokrotnie nagradzany za swą twórczość pisarz, autor około 20 książek. Tematyka krajobrazu pojawia się w jego twórczości dosłownie i metaforycznie.

Wyrafinowana proza opisująca czy to Państwo Pruskie pod koniec XVIII wieku („Sprawa Hermesa”), czy Polskę późnych lat osiemdziesiątych (najnowsza książka „Obcy w kraju urodzenia”), nie tylko ukazuje pieczołowicie i oryginalnie uchwycone konteksty owych czasów, ale też zawsze, w swoich głębokich strukturach, niesie uniwersalne przesłanie humanizmu o historycznej i społecznej „Prawdzie, prawdzie, nade wszystko” (cytat z nagrobka ks. Dr Dzierzona).

Mamy nadzieję na konstruktywne rozmowy wokół naszego dziedzictwa intelektualnego, do którego historia i kultura niemiecka, pruska, śląska przenikają od wieków, i odwrotnie, co tworzy niepowtarzalny krajobraz mentalny regionu i kraju.

 
Reklama

KOMENTARZE

OSTATNIE WPISY NA TYM BLOGU

NAJCZĘSCIEJ CZYTANE WPISY

ARCHIWUM

POLECANE

VIP STYCZEŃ-LUTY

VIP STYCZEŃ-LUTY
w numerze m.in.:

• Automet. Rodzina Leśniaków w motoryzacyjnym biznesie • Jola i Robert Jareccy. Kino studyjne w Zatwarnicy • 400 kościołów Ignacego Tokarczuka • Opowieść o przedwojennym Rzeszowie
Reklama

NASI PARTNERZY