Reklama

Dokąd zmierza marketing w dobie cyfryzacji?

A A A
materiał promocyjny

Dodano: 11-09-2015

Dokąd zmierza marketing w dobie cyfryzacji?
Naukowcy i praktycy podyskutują w Krasiczynie na temat kierunków rozwoju marketingu w warunkach digitalizacji mediów i procesów rynkowych. W dniach 14-15 września 2015 r. w obiektach Zespołu Zamkowo-Parkowego  w Krasiczynie k. Przemyśla, odbędzie się konferencja z serii KONSUMENT A RYNEK pt. „Marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych”. Wydarzenie organizowane jest przez Katedrę Marketingu i Przedsiębiorczości przy Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej. Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Przemyśl oraz Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
 
Podczas konferencji prowadzona będzie dyskusja naukowa na temat kierunków rozwoju marketingu, zmian w zachowaniach współczesnych konsumentów oraz wyzwań dotyczących komunikacji pomiędzy firmami a ich klientami w warunkach cyfryzacji mediów. Obrady rozpoczną się w poniedziałek, 14. września o godz. 9:00 i we wtorek o godz. 9:30. W konferencji weźmie udział ok. 70 gości, reprezentujących ponad 30 ośrodków naukowych i instytucji.  
 
Ważnym punktem programu konferencji będzie debata z przedstawicielami praktyki gospodarczej nt. „Cyfryzacja i jej wpływ na rozwój biznesu”, która odbędzie się w siedzibie Prezydenta Miasta Przemyśla 14. września o godz. 15:00. Wezmą w niej udział przedstawiciele Ratusza, władz Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka oraz reprezentanci podmiotów gospodarczych należących do Klastra IT. 
 
Szczegółowy zakres tematyczny, program oraz inne informacje dotyczące przedsięwzięcia, dostępne są na stronie www.kar.edu.pl
 
Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
35-601 Rzeszów, Ul. M. Ćwiklińskiej 2
 
Osoba do kontaktu: dr Grzegorz Hajduk – Sekretarz Merytoryczny Konferencji
tel. 791 574 949 konferencja@kar.edu.pl
 

Program konferencji naukowej KONSUMENT A RYNEK - Marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych Krasiczyn k. Przemyśla, 14-15 września 2015 r*
 
14 września 2015 r. (poniedziałek)
 
9:00 – 9:30  –  Powitanie uczestników konferencji – prof.  dr hab. Sylwester Makarski
Wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka – Wojciecha Materny Wystąpienia przedstawicieli patronów i partnerów konferencji. 
 
Uroczyste otwarcie konferencji. 
 
9:30 – 11:00  –  sesja plenarna - Digitalizacja jako zjawisko rynkowe w kontekście wyzwań dla współczesnego marketingu. Prowadzenie: prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 
Prelegenci:
prof. dr hab. Stanisław Sudoł  (Wyższa Szkoła Menedżerska) - Nauki o zarządzaniu i  marketing
prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych przez Internet w badaniach marketingowych
prof. dr hab. Krystyna Gutkowska - (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) - Wydatki na łączność jako symptom informatycznego wykluczenia mieszkańców wsi w Polsce
dr hab. Jacek Kall prof. WSB (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) - Planowanie komunikacji mobilnej marki
dr hab. Grzegorz Mazurek prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego) - Ewolucja wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu
 
11:00 – 11:30  –  przerwa 
 
11:30 – 13:00  –  Sesja I -  Zachowania konsumentów wobec procesu digitalizacji. Prowadzenie: dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 
Prelegenci:
dr hab. Beata Tarczydło (Akademia Górniczo-Hutnicza) - Konsument digitalny i jego zachowania. Przegląd badań 
dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dr Ewa Markiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dr Beata Gierczak (Uniwersytet Rzeszowski) - Dywergencja zachowań konsumenckich na przykładzie rynku turystycznego 
dr hab. Maria Jeznach (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) - Zachowania konsumentów na rynku innowacyjnych makaronów
dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. UTP, dr Maciej Schulz (Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy) - Zachowania polskich konsumentów na rynku produktów prozdrowotnych i przyjaznych dla środowiska w dobie digitalizacji rynku
dr Agnieszka Doczekalska, dr Jolanta Tkaczyk (Akademia Leona Koźmińskiego) -  Postawy konsumentów dóbr kultury w Internecie wobec prawa autorskiego na przykładzie fanów mangi
dr Magdalena Maciaszczyk (Politechnika Lubelska) - Konsument niepełnosprawny w dobie digitalizacji. 
Nasilenie postaw prosumenckich 
dr Mira Malczyńska-Biały (Uniwersytet Rzeszowski) - Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce wobec digitalizacji rynku 
 
11:30 – 13:00 – Sesja II cz. 1. - Wykorzystanie metod i narzędzi marketingowych 
Reklama
w warunkach cyfryzacji. Prowadzenie dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski (Politechnika Gdańska)
 
Prelegenci:
dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski (Politechnika Gdańska) - Sposoby zbierania informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów
prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, dr Magdalena Sobocińska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) - Zastosowanie Internetu w kształtowaniu orientacji na klienta w świetle wyników badania ilościowego
dr Beata Marciniak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - Digitalizacja procesu realizacji jakościowych badań marketingowych – szanse i zagrożenia
dr hab. Andrzej Bajdak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) - Marketing Automation – technologia wspierająca i łącząca pracę działów marketingu i sprzedaży
dr Jolanta Tkaczyk (Akademia Leona Koźmińskiego) - Motywowanie do współtworzenia wartości - rozważania na przykładzie platformy crowdfundingowej “Polakpotrafi.pl” 
dr Olgierd Witczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) - Konsumpcja mediów cyfrowych w urządzeniach mobilnych
dr Wioletta Krawiec (Uniwersytet Łódzki) - Marketing doświadczeń jako przejaw innowacyjności w budowaniu funkcjonalnych stron www
dr Alina Oczachowska (Politechnika Koszalińska) - Tworzenie wizerunku hotelu Aquarius przy zastosowaniu  nowoczesnych mediów
 
13:00 – 14:00  –  obiad
 
15:00 – 16:30 – spotkanie z przedstawicielami praktyki gospodarczej  w siedzibie Prezydenta Miasta Przemyśla. Debata nt. „Cyfryzacja i jej wpływ na rozwój biznesu”  w gronie:
Paweł Kielanowski – dyrektor biura Klastra IT – prowadzenie debaty,
Wojciech Materna – prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka,
dr Janusz Hamryszczak - Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla,
Rafał Cencora -  theappCreate,
Paweł Janda - Mobitouch Sp. z o.o. 
Wit Więch - Order of Code Sp. z o.o. 
 
15 września 2015 r.  (wtorek)
 
8:00 – 9:30  –  śniadanie
9:30 – 11:00  –  Sesja II cz. 2. - Wykorzystanie metod i narzędzi marketingowych 
w warunkach cyfryzacji. Prowadzenie: dr hab. Beata Tarczydło (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 
Prelegenci:
dr inż. Jacek Dziwulski (Politechnika Lubelska) - Strategie marketingowe w dobie społeczeństwa informacyjnego
dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, dr inż. Małgorzata Grzywińska-Rąpca (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Marketing wirusowy a postawy konsumentów wobec marki
dr Paweł Waniowski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) - Strategie cenowe sklepów internetowych
dr Marcin Lewicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) - Informacja na stronie sklepu internetowego jako instrument kreowania wartości dla klienta
dr Beata Sagan (Uniwersytet Rzeszowski) - Obrót konsumencki z wykorzystaniem Internetu - ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległość
dr Iwona Oleniuch (Politechnika Rzeszowska) - Wykorzystanie Internetu w promocji generycznej żywności tradycyjnej
dr Robert Nowacki (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie) - Innowacyjność usług marketingowych a ich użyteczność w procesach zarządzania przedsiębiorstwem
dr Bogdan Wierzbiński (Uniwersytet Rzeszowski) Znaczenie technologii informacyjnych w budowaniu 
przewagi strategicznej  przedsiębiorstw MSP południowo-wschodniej Polski
 
9:30 – 11:00  Sesja III - Wyzwania dla komunikacji marketingowej w dobie digitalizacji procesów rynkowych. Prowadzenie:  Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
 
Prelegenci:
prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej) - Komunikacja marketingowa a zachowania nabywców na rynkach towarów konsumpcyjnych
dr Joanna Petrykowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Komunikacja w social media jako przejaw digitalizacji
mgr Paulina Zielińska (Szkoła Główna Handlowa) - Rola zaangażowania nowoczesnych konsumentów w zarządzaniu marką
dr Honorata Howaniec (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) - Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na lojalność konsumentów wobec marki
dr Dariusz Oczachowski (Politechnika Koszalińska) - Ograniczenia wielokanałowej komunikacji 
w podtrzymywaniu partnerskich relacji z klientami. Doświadczenia amerykańskiego rynku samochodowego
dr Adam Rudzewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) - Internet jako nowoczesne medium reklamy
dr inż. Agnieszka Rybowska (Akademia Morska w Gdyni) - Wpływ reklamy na zachowania młodych i starszych konsumentów
dr inż. Joanna Wyrwisz (Politechnika Lubelska) - Blogi korporacyjne w kreowaniu relacji z klientami
 
11:00 – 11:30  –  przerwa 
11:30 – 12:30  –   sesja plenarna oraz podsumowanie konferencji. Prowadzenie: 
dr hab. Wiesława Kuźniar prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) 
13:00 – 14:00  -  obiad i wyjazd uczestników konferencji
 
*Program może ulec zmianie. 
 

KOMENTARZE

Dokąd zmierza Ukraina, a dokąd Ukraińcy?! Analiza

Zaniepokojenie międzynarodowych gremiów sytuacją...

Dokąd zmierza Rzeszów

Miasto Rzeszów złożyło kilkadziesiąt projektów na łączną wartość ok. 1,5 mld zł do dofinansowania...

Reklama

Slavinia - modne ubrania spod Sanoka w stylu urban folk

Z rodzinnych stron wyprowadzili się kilka...

Jak schładzać organizm podczas upałów

Katarzyna Grzebyk: Lato długo trzymało nas w niepewności, a teraz...

Torebki Czajkaczajka z Jasła kupują klienci z Azji, Australii i... Podkarpacia

Elżbieta Czajka ma do dyspozycji niewielką pracownię z jedną maszyną, dwoje własnych rąk do pracy, głowę pełną pomysłów oraz marzenia...

Dobroczynność i moda Basi Olearki na balu w Arłamowie

Już po raz trzeci w Hotelu Arłamów przez jeden wrześniowy weekend od 15 do 17 września królować będzie dobroczynność. Bal charytatywny SERCE BEZ GRANIC – BLIŹNIEMU SWEMU organizowany...

Do końca sierpnia za darmo zbadasz poziom cukru i zmierzysz ciśnienie

W rzeszowskim Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych Medicarpathia do końca sierpnia bezpłatne badania, które są najskuteczniejszą metodą walki z chorobami...

Reklama

Rzeszowska blogerka modowa w rozmiarze plus size

Na pytanie dlaczego zaczęła prowadzić bloga modowego odpowiada, że kocha modę i wszystko co jest z nią związane. Wydawać więc by się mogło, że to kolejny, na którym obejrzeć można aktualną...

Mistrz z wyprawy na Elbrus potrzebuje pomocy. Rusza bieg charytatywny

Tomek Brzeski, uczestnik ubiegłorocznej wyprawy Izabeli Zatorskiej na Elbrus i mistrz Polski w skialpinizmie, uległ w kwietniu poważnemu wypadkowi. Przyjaciele...

Przemyskie muzeum wyprodukowało klip promujący Przemyśl i młodych artystów

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej wyprodukowało videoklip, który promuje Przemyśl oraz młodych artystów. Teledysk powstał w wyniku współpracy...

Harmonijne piękno na pokazie mody Basi Olearki

"Harmony" - premierę szóstej już kolekcji ubrań rzeszowskiej projektantki, Basi Olearki można było zobaczyć w sobotę na trzeciej edycji balu charytatywnego SERCE BEZ GRANIC – BLIŹNIEMU SWEMU zorganizowanego...

III Bieszczadzki Festiwal Sztuk z muzyką, chlebem i rękodziełem

W sobotę, 5 sierpnia warto wybrać się do Czarnej niedaleko Ustrzyk Dolnych, gdzie odbędzie się III Bieszczadzki Festiwal Sztuk. W programie występ bieszczadzkiego...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Wrzesień-Październik

VIP Wrzesień-Październik
w numerze m.in.:

• Ryszard Jania - w motoryzacji ważny jest sojusz! • Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc • Cerkamed jeszcze pokaże • Dzisiejsza Rosja • Ocaleni Żydzi z Podkarpacia
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY