Reklama

Dokąd zmierza marketing w dobie cyfryzacji?

A A A
materiał promocyjny

Dodano: 11-09-2015

Dokąd zmierza marketing w dobie cyfryzacji?
Naukowcy i praktycy podyskutują w Krasiczynie na temat kierunków rozwoju marketingu w warunkach digitalizacji mediów i procesów rynkowych. W dniach 14-15 września 2015 r. w obiektach Zespołu Zamkowo-Parkowego  w Krasiczynie k. Przemyśla, odbędzie się konferencja z serii KONSUMENT A RYNEK pt. „Marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych”. Wydarzenie organizowane jest przez Katedrę Marketingu i Przedsiębiorczości przy Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej. Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Przemyśl oraz Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
 
Podczas konferencji prowadzona będzie dyskusja naukowa na temat kierunków rozwoju marketingu, zmian w zachowaniach współczesnych konsumentów oraz wyzwań dotyczących komunikacji pomiędzy firmami a ich klientami w warunkach cyfryzacji mediów. Obrady rozpoczną się w poniedziałek, 14. września o godz. 9:00 i we wtorek o godz. 9:30. W konferencji weźmie udział ok. 70 gości, reprezentujących ponad 30 ośrodków naukowych i instytucji.  
 
Ważnym punktem programu konferencji będzie debata z przedstawicielami praktyki gospodarczej nt. „Cyfryzacja i jej wpływ na rozwój biznesu”, która odbędzie się w siedzibie Prezydenta Miasta Przemyśla 14. września o godz. 15:00. Wezmą w niej udział przedstawiciele Ratusza, władz Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka oraz reprezentanci podmiotów gospodarczych należących do Klastra IT. 
 
Szczegółowy zakres tematyczny, program oraz inne informacje dotyczące przedsięwzięcia, dostępne są na stronie www.kar.edu.pl
 
Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
35-601 Rzeszów, Ul. M. Ćwiklińskiej 2
 
Osoba do kontaktu: dr Grzegorz Hajduk – Sekretarz Merytoryczny Konferencji
tel. 791 574 949 konferencja@kar.edu.pl
 

Program konferencji naukowej KONSUMENT A RYNEK - Marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych Krasiczyn k. Przemyśla, 14-15 września 2015 r*
 
14 września 2015 r. (poniedziałek)
 
9:00 – 9:30  –  Powitanie uczestników konferencji – prof.  dr hab. Sylwester Makarski
Wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka – Wojciecha Materny Wystąpienia przedstawicieli patronów i partnerów konferencji. 
 
Uroczyste otwarcie konferencji. 
 
9:30 – 11:00  –  sesja plenarna - Digitalizacja jako zjawisko rynkowe w kontekście wyzwań dla współczesnego marketingu. Prowadzenie: prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 
Prelegenci:
prof. dr hab. Stanisław Sudoł  (Wyższa Szkoła Menedżerska) - Nauki o zarządzaniu i  marketing
prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych przez Internet w badaniach marketingowych
prof. dr hab. Krystyna Gutkowska - (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) - Wydatki na łączność jako symptom informatycznego wykluczenia mieszkańców wsi w Polsce
dr hab. Jacek Kall prof. WSB (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) - Planowanie komunikacji mobilnej marki
dr hab. Grzegorz Mazurek prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego) - Ewolucja wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu
 
11:00 – 11:30  –  przerwa 
 
11:30 – 13:00  –  Sesja I -  Zachowania konsumentów wobec procesu digitalizacji. Prowadzenie: dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 
Prelegenci:
dr hab. Beata Tarczydło (Akademia Górniczo-Hutnicza) - Konsument digitalny i jego zachowania. Przegląd badań 
dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dr Ewa Markiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dr Beata Gierczak (Uniwersytet Rzeszowski) - Dywergencja zachowań konsumenckich na przykładzie rynku turystycznego 
dr hab. Maria Jeznach (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) - Zachowania konsumentów na rynku innowacyjnych makaronów
dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. UTP, dr Maciej Schulz (Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy) - Zachowania polskich konsumentów na rynku produktów prozdrowotnych i przyjaznych dla środowiska w dobie digitalizacji rynku
dr Agnieszka Doczekalska, dr Jolanta Tkaczyk (Akademia Leona Koźmińskiego) -  Postawy konsumentów dóbr kultury w Internecie wobec prawa autorskiego na przykładzie fanów mangi
dr Magdalena Maciaszczyk (Politechnika Lubelska) - Konsument niepełnosprawny w dobie digitalizacji. 
Nasilenie postaw prosumenckich 
dr Mira Malczyńska-Biały (Uniwersytet Rzeszowski) - Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce wobec digitalizacji rynku 
 
11:30 – 13:00 – Sesja II cz. 1. - Wykorzystanie metod i narzędzi marketingowych 
Reklama
w warunkach cyfryzacji. Prowadzenie dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski (Politechnika Gdańska)
 
Prelegenci:
dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski (Politechnika Gdańska) - Sposoby zbierania informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów
prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, dr Magdalena Sobocińska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) - Zastosowanie Internetu w kształtowaniu orientacji na klienta w świetle wyników badania ilościowego
dr Beata Marciniak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - Digitalizacja procesu realizacji jakościowych badań marketingowych – szanse i zagrożenia
dr hab. Andrzej Bajdak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) - Marketing Automation – technologia wspierająca i łącząca pracę działów marketingu i sprzedaży
dr Jolanta Tkaczyk (Akademia Leona Koźmińskiego) - Motywowanie do współtworzenia wartości - rozważania na przykładzie platformy crowdfundingowej “Polakpotrafi.pl” 
dr Olgierd Witczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) - Konsumpcja mediów cyfrowych w urządzeniach mobilnych
dr Wioletta Krawiec (Uniwersytet Łódzki) - Marketing doświadczeń jako przejaw innowacyjności w budowaniu funkcjonalnych stron www
dr Alina Oczachowska (Politechnika Koszalińska) - Tworzenie wizerunku hotelu Aquarius przy zastosowaniu  nowoczesnych mediów
 
13:00 – 14:00  –  obiad
 
15:00 – 16:30 – spotkanie z przedstawicielami praktyki gospodarczej  w siedzibie Prezydenta Miasta Przemyśla. Debata nt. „Cyfryzacja i jej wpływ na rozwój biznesu”  w gronie:
Paweł Kielanowski – dyrektor biura Klastra IT – prowadzenie debaty,
Wojciech Materna – prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka,
dr Janusz Hamryszczak - Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla,
Rafał Cencora -  theappCreate,
Paweł Janda - Mobitouch Sp. z o.o. 
Wit Więch - Order of Code Sp. z o.o. 
 
15 września 2015 r.  (wtorek)
 
8:00 – 9:30  –  śniadanie
9:30 – 11:00  –  Sesja II cz. 2. - Wykorzystanie metod i narzędzi marketingowych 
w warunkach cyfryzacji. Prowadzenie: dr hab. Beata Tarczydło (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 
Prelegenci:
dr inż. Jacek Dziwulski (Politechnika Lubelska) - Strategie marketingowe w dobie społeczeństwa informacyjnego
dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, dr inż. Małgorzata Grzywińska-Rąpca (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Marketing wirusowy a postawy konsumentów wobec marki
dr Paweł Waniowski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) - Strategie cenowe sklepów internetowych
dr Marcin Lewicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) - Informacja na stronie sklepu internetowego jako instrument kreowania wartości dla klienta
dr Beata Sagan (Uniwersytet Rzeszowski) - Obrót konsumencki z wykorzystaniem Internetu - ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległość
dr Iwona Oleniuch (Politechnika Rzeszowska) - Wykorzystanie Internetu w promocji generycznej żywności tradycyjnej
dr Robert Nowacki (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie) - Innowacyjność usług marketingowych a ich użyteczność w procesach zarządzania przedsiębiorstwem
dr Bogdan Wierzbiński (Uniwersytet Rzeszowski) Znaczenie technologii informacyjnych w budowaniu 
przewagi strategicznej  przedsiębiorstw MSP południowo-wschodniej Polski
 
9:30 – 11:00  Sesja III - Wyzwania dla komunikacji marketingowej w dobie digitalizacji procesów rynkowych. Prowadzenie:  Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
 
Prelegenci:
prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej) - Komunikacja marketingowa a zachowania nabywców na rynkach towarów konsumpcyjnych
dr Joanna Petrykowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Komunikacja w social media jako przejaw digitalizacji
mgr Paulina Zielińska (Szkoła Główna Handlowa) - Rola zaangażowania nowoczesnych konsumentów w zarządzaniu marką
dr Honorata Howaniec (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) - Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na lojalność konsumentów wobec marki
dr Dariusz Oczachowski (Politechnika Koszalińska) - Ograniczenia wielokanałowej komunikacji 
w podtrzymywaniu partnerskich relacji z klientami. Doświadczenia amerykańskiego rynku samochodowego
dr Adam Rudzewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) - Internet jako nowoczesne medium reklamy
dr inż. Agnieszka Rybowska (Akademia Morska w Gdyni) - Wpływ reklamy na zachowania młodych i starszych konsumentów
dr inż. Joanna Wyrwisz (Politechnika Lubelska) - Blogi korporacyjne w kreowaniu relacji z klientami
 
11:00 – 11:30  –  przerwa 
11:30 – 12:30  –   sesja plenarna oraz podsumowanie konferencji. Prowadzenie: 
dr hab. Wiesława Kuźniar prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) 
13:00 – 14:00  -  obiad i wyjazd uczestników konferencji
 
*Program może ulec zmianie. 
 

KOMENTARZE

Marketing otwarty na klienta

Sprawny, skuteczny i nowoczesny marketing to podstawa w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie...

"Prawda" Teatru BO TAK, dziś do zobaczenia za darmo

Dziś wieczorem w Klubie Akademickim "IQ" Wyższej Szkoły i Zarządzania w Rzeszowie nowy rzeszowski Teatr "Bo tak" wystawi "Prawdę". Wstęp na spektakl, który rozpocznie się o godz. 19.45, jest...

Czy wiesz czego pragną Twoi klienci?

Marketing nabiera coraz to większego znaczenia. Jest on coraz bardziej inteligentny, ponieważ musi docierać do coraz bardziej zobojętniałych konsumentów, którzy na standardowe formy reklamy i promocje są już niezwykle...

zobacz więcej
Reklama

Eskulap 2017: Najlepsi podkarpaccy lekarze wybrani!

Najlepszych lekarzy – zdobywców tytułu Eskulap...

Rozbiórka pomnika gen. Świerczewskiego w Jabłonkach

Słynny pomnik generała Karola Świerczewskiego...

Pączek! Król tłustego czwartku

Są słodkie, tłuste i bardzo kaloryczne, ale któż mógłby się im oprzeć w tłusty...

20 samolotów z Chasydami wyląduje w Jasionce

2500 pasażerów z Izraela przyjmie 7 i 8 marca Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. Chasydzi przylatują, by odwiedzić grób cadyka Elimelecha Weissbluma w Leżajsku. W tym roku rocznica jego śmierci przypada 8...

Na zimę najlepsza herbata. Cudowny napar znany od tysięcy lat

Pijemy ją nie tylko ze względu na walory smakowe, ale także właściwości prozdrowotne. Herbata to prawdziwa skarbnica zawierająca m.in. flawonoidy, które opóźniają procesy...

Kobiety pokochały skórzane torebki od LadyBuq Art z okolic Łańcuta

Mówili im, że Łucznik nie ma prawa szyć twardej skóry kaletniczej, że z takiej skóry nie można uszyć torebki i na pewno nie przy użyciu takich narzędzi...

Reklama

Twórcy bieszczadzkiej Galerii "Barak" przywieźli ceramikę do Rzeszowa

Rzeczy zwykłe i niezwykłe – ceramikę Róży i Krzysztofa Franczaków, założycieli Galerii "Barak" w Czarnej w Bieszczadach – podziwiać można w Wojewódzkim...

Jak połączyć studia z odkrywaniem świata? Wspomnienie Erasmusa

Słoneczna Italia. Przepyszne jedzenie, wspaniała pogoda, niezwykła gościnność i romantyczny, melodyczny język na każdym kroku. Brzmi jak bajka? Kto by pomyślał...

Muczne. W sercu Bieszczadzkiego Worka

Jedna z najpiękniejszych bieszczadzkich dolin, której osadnicze początki sięgają XIX wieku, ale swoją "sławę" zawdzięcza pułkownikowi Kazimierzowi Doskoczyńskiemu, który w Mucznem niepodzielnie rządził w latach 1975...

Eskulap 2017: Najlepszych lekarzy z Podkarpacia poznamy 8 lutego

Tysiące głosów zebrali lekarze w głosowaniu pacjentów na najlepszych lekarzy Podkarpacia w Plebiscycie Eskulap 2017. Laureatów plebiscytu poznamy podczas gali, która...

5 najpiękniejszych zdjęć pokazujących Podkarpackie zimą

Jezioro Solińskie, wyścig psich zaprzęgów, lodospady – to niektóre temat zdjęć, których autorzy wygrali w konkursie "Podkarpackie ulubione – cztery pory roku – zima"...

zobacz więcej

POLECANE

VIP STYCZEŃ-LUTY

VIP STYCZEŃ-LUTY
w numerze m.in.:

• Automet. Rodzina Leśniaków w motoryzacyjnym biznesie • Jola i Robert Jareccy. Kino studyjne w Zatwarnicy • 400 kościołów Ignacego Tokarczuka • Opowieść o przedwojennym Rzeszowie
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY