Reklama

Tomografia komputerowa serca i naczyń ,,ANGIO-KT

A A A
Artykuł sponsorowany

Dodano: 24-06-2016

Fot. Tadeusz Poźniak

Fot. Tadeusz Poźniak

Tekst: dr n. med. Piotr Gołąb, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii, ordynator Oddziału Wewnętrznego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny w Rudnej Małej
 
Nieinwazyjne obrazowanie tętnic wieńcowych jest badaniem mogącym u niektórych pacjentów zastąpić inwazyjną koronarografię. Nie wymaga ono najczęściej nakłuwania tętnicy i pobytu w szpitalu. Wykonanie badania razem z przygotowaniem pacjenta trwa około jednej godziny, a wynik badania z reguły może być przekazany pacjentowi w ciągu kilku godzin. Dodatkowo w czasie badania możliwe jest uzyskanie informacji dotyczących funkcji lewej komory oraz morfologii zastawek wewnątrzsercowych.

Klasyczna tomografia komputerowa umożliwia precyzyjne „zajrzenie” do wnętrza ciała dzięki komputerowej obróbce danych uzyskiwanych w czasie prześwietlania za pomocą promieniowania rentgenowskiego. Obrazy mają formę przekrojów w wybranych płaszczyznach lub rekonstrukcji trójwymiarowej. Obrazy mogą być statyczne lub w postaci filmu.
 
Tomografia komputerowa ma wiele odmian. W kardiologii używa się tomografów spiralnych (spiralny ruch głowic rentgenowskich – lepsza jakość obrazu), wielorzędowych (im więcej rzędów, tym mniej czasu potrzeba aby wykonać badanie). Kluczowa cecha sprzętu to rozdzielczość obrazu – im większa, tym dokładniejsza ocena małych struktur.
 
Wykonanie badania serca wymaga wstrzymania oddechu na 10-35 sekund oraz wolnej, miarowej czynności serca, ponieważ im szybciej bije serce i im więcej ruchów klatki piersiowej tym więcej zakłóceń obrazu. Obecnie testowane są aparaty posiadające kilkaset rzędów detektorów, umożliwiające wykonanie badania w czasie pojedynczego skurczu serca, co eliminuje większość zniekształceń obrazu. W Polsce dostępne są aparaty 128 rzędowe.
 
Dokładna ocena serca i naczyń (tętnice, żyły) wymaga zastosowania dożylnego kontrastu naczyniowego, który przepływa przez żyły, serce i tętnice (KT angio). Kontrast pochłania silnie promieniowanie rentgenowskie, dlatego jest dobrze widoczny. Tomografia komputerowa serca i naczyń składa się więc z badania przed i po podaniu kontrastu.
 
Tomografia komputerowa umożliwia ocenę budowy naczyń i serca, funkcji komór serca i zastawek. Tomografia komputerowa wykorzystywana jest do diagnostyki choroby wieńcowej – przesiewowo ocenia się stopień uwapnienia tętnic wieńcowych (calcium score, CS), który jeśli jest bardzo niski w zasadzie wyklucza obecność istotnych zwężeń. Zastosowanie kontrastowego badania naczyniowego umożliwia dokładniejszą ocenę tętnic, która jednak przy zastosowaniu aparatów 64-rzędowych nadal nie dorównuje inwazyjnej koronarografii. 

Czasami tomografia komputerowa przeszacowuje zwężenia tętnic wieńcowych, a zdarza się również znaczne niedoszacowanie. Tomografia komputerowa ma jednak pewną przewagę nad koronarografią inwazyjną, a mianowicie można w niej także ocenić ścianę tętnicy i struktury otaczające.
 
Tomografia komputerowa służy także do diagnostyki niektórych wad wrodzonych serca i naczyń u dorosłych, nowotworów serca, chorób osierdzia. Tomografia komputerowa jest kluczowym badaniem w zatorowości płucnej, tętniakach aorty. Pozwala na ocenę wskazań do operacji, jak i ocenę warunków technicznych i dokładnego zaplanowania zabiegu. Do wykonania zabiegu ablacji migotania przedsionków bardzo ważna jest znajomość przestrzennej budowy lewego przedsionka serca i uchodzących do niego żył
 
Tomografia komputerowa serca - przygotowanie do planowego badania:

Ponieważ kontrast może wywoływać nudności i wymioty, dlatego na badanie należy zgłosić się na czczo. Ważna jest współpraca ze strony chorego – w czasie badania należy pozostawać w bezruchu, należy także wstrzymać oddech zgodnie z instrukcją technika. Tomografia komputerowa serca wymaga czasami zwolnienia lub wyrównania jego pracy za pomocą leków. Bardzo ważne jest odpowiednie nawodnienie przed i po badaniu. Przed badaniem kontrastowym zwykle odstawia się na 2-3dni metforminę (lek stosowany w cukrzycy).
 
U kogo nieinwazyjna ocena tętnic wieńcowych może zastąpić tradycyjną koronarografię
 
Reklama
Tomografia komputerowa tętnic wieńcowych może być badaniem przydatnym u pacjentów z umiarkowanym i małym prawdopodobieństwem rozpoznania choroby wieńcowej. Badanie to wykonywane jest również w przypadku, gdy inne nieinwazyjne metody (np.test wysiłkowy czy badanie izotopowe) nie pozwoliły na jednoznaczne wykluczenie choroby wieńcowej, lub wyniki tych badań były niejednoznaczne. Badanie to wykonuje się również u pacjentów po operacji wszycia pomostów aortalno-wieńcowych w celu oceny ich funkcjonowania. Może ono również służyć do diagnostyki pacjentów kwalifikowanych do leczenia operacyjnego (np.: wymiany zastawki wewnątrzsercowej), u których wymagana jest ocena tętnic wieńcowych.
 
Do pacjentów, u których nie powinno się wykonywać tego badania, należą chorzy ze świeżym zawałem serca oraz ostrym zespołem wieńcowym. U tych chorych badaniem zalecanym jest tradycyjna koronarografia.
 
Każdorazowo dokumentacja pacjenta jest weryfikowana przez lekarza dobrze znającego możliwości i ograniczenia tomografii. Wszelkie wątpliwości omawiane są z pacjentem.

Przydatność kliniczna oraz interpretacja wyników
 
Badanie tomografii komputerowej (CS) serca - Calcium Score ( "wskaźnik uwapnienia") służy ocenie stopnia występowania uwapnionych zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych serca. Jest to podstawowe badanie tętnic wieńcowych.
 
Metoda pomiaru CS ma podobną czułość i swoistość jak inne metody wykorzystywane w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca (takie jak test wysiłkowy czy stress-ECHO). Jednakże w odróżnieniu od innych metod, na jej wyniki nie mają wpływu takie ograniczenia, jak niezdolność do wykonania przez badanego wysiłku, stosowane przez niego leki, nieprawidłowości w EKG uniemożliwiające interpretację badania czy zaburzenia kurczliwości mięśnia sercowego. W 2006 r. po raz pierwszy Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (American Heart Association, AHA) podało sposoby interpretacji wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych.
 
Wynik ujemny (CS=0) świadczy o:

· wyjątkowo małym prawdopodobieństwie obecności blaszek miażdżycowych, w tym blaszek niestabilnych;
· wyjątkowo małym prawdopodobieństwie zwężenia światła naczynia wieńcowego;
· wyjątkowo małym prawdopodobieństwie zdarzenia wieńcowego (0,1% rocznie) w okresie najbliższych 5 lat;

Wynik dodatni (CS>0)

· potwierdza obecność blaszek miażdżycowych w naczyniach wieńcowych

· im większa wartość CS, tym większe nasilenie miażdżycy;

· wartość CS koreluje z łączną ilością blaszek miażdżycowych, ale nasilenie miażdżycy jest niedoszacowane;

· wysoka wartość CS (>100 w skali Agatstona) odpowiada wysokiemu ryzyku zdarzenia wieńcowego (2% rocznie w przeciągu najbliższych 5 lat);

· decyzje dotyczące dalszej diagnostyki (test wysiłkowy, koronarografia) nie mogą być podejmowane jedynie na podstawie wyniku CS, z uwagi na słabą korelację ze stopniem zwężenia naczynia wieńcowego u danego pacjenta, lecz powinny opierać się na ocenie dotychczasowego przebiegu choroby i innych konwencjonalnych kryteriach klinicznych.
 
Aktualny stan wiedzy pozwala na stwierdzenie, że metoda CS jest przydatna w wykrywaniu osób bez objawów klinicznych choroby wieńcowej, lecz o wysokim ryzyku przyszłych zdarzeń wieńcowych i wdrożeniu u tej grupy chorych odpowiednich działań profilaktycznych. Metoda charakteryzuje się dużą wartością predykcyjną wyniku ujemnego (bliska 100%), pozwalającą uznać CS za metodę umożliwiającą wykluczenie choroby wieńcowej.

Według polskich ekspertów, CS=0, u pacjentów bez objawów choroby niedokrwiennej serca wskazuje na małe ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. U osób z objawami sugerującymi chorobę wieńcową CS=0 pozwala z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć obecność istotnych zwężeń tętnic wieńcowych.
 
Wskazania do wykonania CS

I klasa wskazań

· osoby poniżej 65 roku życia z nietypowymi objawami klinicznymi, u których do tej pory nie rozpoznano choroby wieńcowej;

· osoby poniżej 65 roku życia z niejednoznacznym wynikiem testu wysiłkowego;

· badanie ze wskazań nagłych u mężczyzn poniżej 50 roku życia i kobiet poniżej 60 roku życia z bólami zamostkowymi i prawidłowym lub niediagnostycznym zapisem EKG.

II klasa wskazań


· badania przesiewowe osób z średnim ryzykiem wieńcowym
· badania wspomagające w kwalifikacji do rozpoczęcia lub modyfikacji leczenia zaburzeń lipidowych u osób bez rozpoznania choroby wieńcowej.
 
Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny jako pierwsza placówka na Podkarpaciu rozpoczął wykonywanie tego typu badań i dalszym ciągu je kontynuuje.
 

Więcej informacji uzyskają Państwo w Szpitalu Specjalistyczny im. Św. Rodziny
Rudna Mała 600
36-060 Głogów Młp.
tel. 17 8 666 700, 503 193 800
www.klinika-rzeszow.pl
 
 

KOMENTARZE

Zdrowie na wiosnę

Po długiej, zimnej i szarej zimie przyszedł czas na pełen rozkwit. Zbliżającą się wiosnę czuć w powietrzu...

Pora na pomidora!

To już trzecia edycja ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej "Pora na pomidora, czyli jak tu nie kochać polskich warzyw i owoców". W tym roku organizatorzy kierują działania przede wszystkim do rodziców i opiekunów, którzy odgrywają kluczową rolę...

Biała Sobota w WSPiA - darmowe badania dla studentów

Konsultacje lekarzy: chorób wewnętrznych, dermatologa, dietetyka oraz badanie słuchu, EKG i spirometria to badania, z których bezpłatnie będą mogli skorzystać studenci Wyższej Szkoły...

zobacz więcej
Reklama

Eskulap 2017: Najlepsi podkarpaccy lekarze wybrani!

Najlepszych lekarzy – zdobywców tytułu Eskulap...

Wilk w Bieszczadach

Za najlepsze futro uznawany był od wieków błam z wilczych ogonów. Jan III Sobieski wysłał go królowej Marysieńce...

Pączek! Król tłustego czwartku

Są słodkie, tłuste i bardzo kaloryczne, ale któż mógłby się im oprzeć w tłusty czwartek. Pączki już na stałe wpisały się w polską tradycję tłustoczwartkową. Chociaż przez wieki ten smakołyk przechodził różnorodne...

Na zimę najlepsza herbata. Cudowny napar znany od tysięcy lat

Pijemy ją nie tylko ze względu na walory smakowe, ale także właściwości prozdrowotne. Herbata to prawdziwa skarbnica zawierająca m.in. flawonoidy, które opóźniają procesy...

Polacy chcą zdobyć K2 zimą. Wśród śmiałków Maciej Bedrejczuk z Rzeszowa

29 grudnia rozpoczyna się wyprawa 12 śmiałków, którzy chcą dokonać czegoś, co dotychczas było niemożliwe. Zdobyć K2, majestatyczną...

Reklama

Kobiety pokochały skórzane torebki od LadyBuq Art z okolic Łańcuta

Mówili im, że Łucznik nie ma prawa szyć twardej skóry kaletniczej, że z takiej skóry nie można uszyć torebki i na pewno nie przy użyciu takich narzędzi...

Rodzinny biznes na tyrolskim dachu świata. Reportaż Anny Konieckiej

Tux tux Hintertux! - wszyscy śpiewają, klaszczą, wystukują rytm. Niektórzy tańczą, tzn. drepczą w miejscu. Spontanicznych tancerzy coraz więcej. Muzyka na...

Każdy chirurg plastyczny operuje inaczej. Najtrudniej zrobić ładny nos

Rozmowa z dr. n. med. Łukaszem Drozdem, specjalistą chirurgii plastycznej, lekarzem medycyny estetycznej, biegłym sądowym, chirurgiem celebrytów.

Waglewski i Pospieszalski - nieprzewidywalny duet w Undergroundzie już 2 lutego

Nieprzewidywalny akustyczny duet Wojciecha Waglewskiego i Mateusza Pospieszalskiego zagości w piątek, 2 lutego w rzeszowskim pubie Underground...

Muczne. W sercu Bieszczadzkiego Worka

Jedna z najpiękniejszych bieszczadzkich dolin, której osadnicze początki sięgają XIX wieku, ale swoją "sławę" zawdzięcza pułkownikowi Kazimierzowi Doskoczyńskiemu, który w Mucznem niepodzielnie rządził w latach 1975...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Listopad-Grudzień

VIP Listopad-Grudzień
w numerze m.in.:

• VIP tylko pyta - z Markiem Dareckim o przemyśle 4.0 • Ks. prof. Michał Heller i prof. Krzysztof Jakowicz • Rusza zimowa wyprawa na K2
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY