Reklama

Arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki zasłużony dla Podkarpacia

A A A
Redakcja

Dodano: 04-01-2018

Fot. Michał Mielniczuk

Fot. Michał Mielniczuk

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski i przewodniczący Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy, dawniej osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II, a po jego śmierci papieża Benedykta XVI otrzymał dziś Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Stało się to podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.
 
 
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki ma 56 lat i pochodzi z Podkarpacia i, jak podkreślił wygłaszając laudację marszałek podkarpacki Władysław Ortyl, zawsze się do swojej małej ojczyzny przyznawał. Urodził się w Majdanie Lipowieckim koło Lubaczowa. Z naszym województwem i powiatem lubaczowskim związane jest całe jego dzieciństwo. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Łukawcu i Cieszanowie uczył się w Państwowym Technikum Rolniczym w Oleszycach. 
 
Ukończył teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a święcenia kapłańskie otrzymał 17 września 1987 z rąk biskupa Mariana Jaworskiego, ówczesnego arcybiskupa diecezjalnego lwowskiego z siedzibą w Lubaczowie. Pracował jako wikariusz w Bełżcu, a następnie przez rok jako sekretarz osobisty biskupa Jaworskiego. Z jego poparciem kontynuował studia i w 1996 r. uzyskał stopień naukowy doktora na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie. W tym samym roku, z polecenia ks. bp. Mariana Jaworskiego został osobistym sekretarzem papieża Jana Pawła II, a po jego śmierci w 2005 - sekretarzem papieża Benedykta XVI. Na temat swojej pracy dla Ojca Świętego Jana Pawła II biskup Mieczysław Mokrzycki udzielił wielu wywiadów. Ukazały się one także w formie książek - „Najbardziej lubił wtorki. Opowieść o życiu codziennym Jana Pawła II” autorstwa Brygidy Grysiak (2009) oraz  „Sekretarz dwóch papieży” (2017) zapis wywiadu przeprowadzonego przez Krzysztofa Tadeja.
 
Nowy rozdział duszpasterskiej posługi rozpoczął się dla niego 16 lipca 2007, kiedy to duchowny został mianowany arcybiskupem koadiutorem archidiecezji lwowskiej. Święcenia biskupie przyjął 29 września 2007 w Watykanie z rąk papieża Benedykta XVI. Współkonsekratorami byli kardynałowie Tarcisio Bertone i Marian Jaworski. W 2008 roku ks. biskup Marina Jaworski zrezygnował ze sprawowania urzędu arcybiskupa archidiecezji lwowskiej, a jego następcą został biskup Mokrzycki. Ingres do katedry we Lwowie odbył 22 listopada 2008.

- Swoją pracą na Ukrainie, gdzie religia rzymskokatolicka jest mniejszością, arcybiskup Mokrzycki stara się jednoczyć Polaków i Ukraińców w obszarze religijnym, kulturowym, mentalnym. Jako duszpasterz archidiecezji lwowskiej nieustannie szuka porozumienia na płaszczyźnie stosunków polsko-ukraińskich. Stara się budować dialog, pojednanie, znosząc przy tym wszelkie podziały. Nie boni się przy tym mówić o sprawach trudnych dla naszej wspólnej polsko-ukraińskiej przeszłości. Tą postawą zasłużył sobie na miano jednego z „książąt niezłomnych” współczesnego kościoła – podkreślił Władysław Ortyl, przypominając także wysiłki, jakie arcybiskup czyni, by odbudować zabytki sakralne na Ukrainie. – Integruje Polaków we Lwowie, pomagając im finansowo i wspierając duchowo, dba o organizowanie spotkań, zajęć. To dzięki jego staraniom w wielu kościołach na Podkarpaciu wierni mogą się modlić się przed relikwiami św. Jana Pawła II oraz krzyża, który Ojciec Święty dzierżył podczas swojej ostatniej drogi krzyżowej w rzymskim Koloseum. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki znany jest jako człowiek wielkiej pobożności, a jednocześnie wielkiej skromności. Swoją postawą każdego dnia stara się dawać przykład pokory wobec Boga i miłości wobec bliźnich.
 
Reklama
Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, składając gratulacje arcybiskupowi, zauważyła: - Przez lata swej posługi Jego Ekscelencja prowadzi szeroko zakrojoną działalność społeczną. Nieustannie szuka porozumienia na płaszczyźnie polsko-ukraińskiej przez dialog i pojednanie, dąży do niwelacji podziałów religijnych, etnicznych i klasowych. Nie boi się przy tym mówić o sprawach trudnych dla naszej wspólnej polsko-ukraińskiej przeszłości. 
 
Posłanka Krystyna Wróblewska złożyła arcybiskupowi wyrazy uznania w imieniu podkarpackich parlamentarzystów: - Dziękujemy za walkę o polskość, o polskie kościoły, za trud, skromność i uczciwość w działaniu. 
 
Gratulacje od prezydenta Rzeszowa przekazał Henryk Wolicki. Uroczystość uświetnili swoją obecnością arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski oraz biskup Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej. Specjalną sesję, na której arcybiskupowi Mokrzyckiemu wręczono Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, poprowadził Jerzy Cypryś, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Arcybiskup Mokrzycki został uhonorowany już wielokrotnie, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, podczas uroczystości mówił jednak, że odznaka od podkarpackich samorządowców ma dla niego dużą wartość: - Ziemia podkarpacka jest mi bardzo bliska. Tutaj kształtowało się moje życie, moja osobowość, życie duchowe i intelektualne. Nasze środowisko podkarpackie jest chlubą Polski. Jesteśmy ludźmi wielkiej kultury, inteligencji i przede wszystkim pracy. To wszystko złożyło się także na moją formacje. Z pewnością nie osiągnąłbym też tego wszystkiego, gdyby nie Kościół, moi poprzednicy na stolicy biskupiej i Ojciec Święty Jan Paweł II, nasz rodak, który także odwiedzał ziemię podkarpacka kilka razy, a do archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie po raz pierwszy w 1991 roku. Ojciec Święty z Lwowem także był bardzo związany. Najpierw poprzez swojego poprzednika kardynała Adama Sapiehę, kapłana archidiecezji lwowskiej urodzonego w podkarpackim Krasiczynie, a potem za sprawą arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, metropolity lwowskiego, który musiał Lwów opuścić w 1946 roku. Ks. arcybiskup Baziak wyjechał do Krakowa jako administrator apostolski i on konsekrował Karola Wojtyłę na biskupa pomocniczego. Gdy Ojciec Święty przyjechał do Lwowa w 2001 roku, powiedział takie wzmacniające słowa: „Wypłyń na głębię Kościele łaciński i lwowski, nie lękaj się trudności, które spotkasz na swojej drodze. Z Chrystusem odniesiesz zwycięstwo”.
 
Arcybiskup podkreślał jak ważne dla jego posługi jest wsparcie archidiecezji przemyskiej i diecezji rzeszowskiej. Kiedy kardynał Jaworski obejmował archidiecezję lwowska było w niej zaledwie 6 kapłanów i 8 czynnych kościołów. Dziś archidiecezja lwowska ma już 150 swoich kapłanów, 50 z Polski, 112 parafii i 308 kościołów filialnych. Kościół prowadzi domy dla seniorów, kuchnie i przytułek dla bezdomnych, świetlice dla dzieci. W ubiegłym roku udało się odrestaurować dawną siedzibę biskupów lwowskich we Lwowie. – To dla nas bardzo ważne wydarzenie, dlatego że władze lokalne na początku nie oddawały wspólnotom łacińskim ich własności. W samym Lwowie nie udało się nam do dzisiaj otrzymać nic z naszych przedwojennych budowli. Ten budynek jest dla nas jest zatem symboliczny i ważny.  O własnych siłach tego wszystkiego byśmy tego nie zrobili. To wszystko jest możliwe dzięki pomocy Kościoła katolickiego w Polsce i ludzi dobrej woli – podkreślił arcybiskup Mokrzycki. - Wiara wśród Polaków, którzy pozostali na Wschodzie, odrodziła się. To ziarno, które obumarło, ale wydaje każdego roku nowy plon.
 
Uroczystą sesję uświetnił występ artystyczny Alicji Regi, reprezentantki Polski w Eurowizji Junior - Tbilisi 2017, podopiecznej Anny Czenczek i Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie.  

 

KOMENTARZE

Abp Michalik - Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego

Abp Józef Michalik, metropolita przemyski...

Lwów - wyjątkowy, europejski, nieco zaniedbany

Pierwszy raz byłem we Lwowie w 1994 r. Miasto zrobiło...

Lwów patrzy na kijowski Majdan

Wtorek, 18 lutego. Na pieszym przejściu granicznym Medyka-Szeginie, które przechodzę wraz...

"Światełko Pamięci dla Łyczakowa" - włącz się do akcji TVP Rzeszów

Dzięki akcji Telewizji Rzeszów polskie cmentarze we Lwowie 1 listopad rozświetla płomień tysięcy zniczy, podarowanych przez mieszkańców Podkarpacia...

Polskie groby niszczeją. Walka o pamięć na Cmentarzu Łyczakowskim

Dwa dni spędzili dziennikarze z Podkarpacia na porządkowaniu grobów na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Od siedmiu lat, z inicjatywy Jolanty Danak-Gajdy z Radia...

zobacz więcej
Reklama

Szalona Zośka Komedowa pamiętana w Bieszczadach

Crazy Girl - Zośka Komedowa - Trzcińska, żona i muza...

Franciszek Starowieyski. Sztuka po końcu świata

We wspomnieniach Franciszka Starowieyskiego dwór w Siedliskach...

Marek Darecki: Kto dziś ma dane i potrafi je przetwarzać, będzie bogaty!

Z Markiem Dareckim, prezesem Pratt & Whitney Rzeszów oraz prezesem i założycielem Stowarzyszenia Dolina Lotnicza, rozmawia Aneta Gieroń

Rodzeństwo lekarzy z Rudnikiem nad Sanem w krwiobiegu

Z wikliniarstwem, dyskretnym, żeby nie powiedzieć dyskusyjnym urokiem prowincji oraz prawie 500 – letnią historią kojarzy się Rudnik nad Sanem. Ale dla Barbary i Piotra Tutków, rudniczan...

Martha Stewart. Królowa amerykańskiego stylu życia o podkarpackich korzeniach

Martha Stewart ma 77 lat, jest królową amerykańskiego stylu życia, najbardziej znaną Polką i jedną z najbardziej wpływowych kobiet na...

Reklama

Zamiast noworocznych postanowień - spełnianie marzeń!

Rozmowa z Małgorzatą Niemiec-Bocheńską, menedżerem kariery, coachem i założycielem Instytutu Kariery

Filozofia fotografii według Tomasza Tomaszewskiego

Kilkanaście czarno-białych fotografii niewielkiego rozmiaru, a potrafią zrobić ogromne wrażenie. Mężczyzna w sile wielu masujący oliwką stopę swojej żonie, dojrzała kobieta tańcząca pod...

Wanda Czubernatowa. Tiśnerowo muza na zimowe wieczory!

Raba Wyżna ? miejscowość ani ładna, ani brzydka. Cmentarz, kościół, szkoła, stacja kolejowa i Zakopane ledwie 40 kilometrów dalej na południe. Ale w Rabie Wyżnej mieszka Wanda Czubernatowa...

Niech żyje bal... Felieton Magdaleny Zimny - Louis

Zamiast felietonu zapraszam Państwa do przeczytania mojego zestawu porad, które ułożyłam w trosce o Was i wasze samopoczucie na najbliższe ciemno-zimne miesiące. Uzbierało się 21, zatem puszczam...

Feminizm jest dla mnie opowieścią także o mężczyznach!

Z Anną Dziewit - Meller, pisarką i dziennikarką, rozmawia Aneta Gieroń

zobacz więcej

POLECANE

VIP Listopad-Grudzień

VIP Listopad-Grudzień
w numerze m.in.:

• VIP tylko pyta - z Markiem Dareckim o przemyśle 4.0 • Ks. prof. Michał Heller i prof. Krzysztof Jakowicz • Rusza zimowa wyprawa na K2
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY