ZUZMAK i Partnerzy

prawo

Nie takie prawo straszne

Dzialy: BIZNES

O Kancelarii:
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Zuzmak i Partnerzy Sp. p. działa na rynku usług prawniczych od 2004 roku. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, a jej ideą przewodnią jest zapewnienie Klientom biznesowym szybkiej, profesjonalnej i kompleksowej pomocy prawnej. Klientami Kancelarii są także organy administracji, podmioty publicznoprawne, zakłady opieki zdrowotnej, stowarzyszenia i fundacje oraz osoby fizyczne. Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie procesowe i bogatą wiedzę praktyczną.

O blogu:
Większość kojarzy prawo ze skomplikowaną materią oraz zagmatwanym gąszczem przepisów, który jest "nie do przejścia" dla przeciętnego człowieka. A przecież to przepisy są dla ludzi, a nie odwrotnie. Wystarczy przyjrzeć się im bliżej, by przekonać się, że nie takie prawo straszne jak go malują. W tym blogu postaramy się je dla Państwa trochę przybliżyć.

Powrót klauzuli obejścia prawa

A A A

Dodano: 04-02-2014

Po zmianie na stanowisku ministra finansów, która nastąpiła pod koniec 2013 roku, w Ministerstwie Finansów nadal trwają pracę nad zmianą Ordynacji podatkowej, do której ma powrócić instytucja „klauzuli obejścia prawa”.
 
Polskie doświadczenia z funkcjonowaniem klauzuli obejścia prawa są stosunkowo ograniczone. Od 2003 r. taki instrument funkcjonował w polskim prawie, ale został dość szybko uchylony przez Trybunał Konstytucyjny. Wprawdzie zwolennicy klauzuli wskazują, że podstawą jej zakwestionowania przez Trybunał, nie była jej istota, ale brak normy prawnej, która zakazywałaby podatnikom obniżania wysokości zobowiązania podatkowego za pomocą legalnych środków, mimo to wątpliwości pozostają.
 
Klauzula jest, opartym na przepisie prawa, uprawnieniem organów skarbowych do kwestionowania zawieranych przez podatników czynności prawnych, które są zgodne z dosłownym brzmieniem przepisu, ale są skonstruowane w taki sposób, aby osiągnąć efekt inny niż zamierzony przez ustawodawcę. W skrócie można powiedzieć, że klauzula ta ma stanowić narzędzie dla organów skarbowych do walki z optymalizacją podatkową.
 
Pomijając kwestie zgodności proponowanej regulacji z Konstytucją RP, także poszczególne elementy nowych rozwiązań budzą wątpliwości.
Formą zabezpieczenia podatnika, przed ewentualnymi, poważnymi sankcjami, związanymi z transakcją, która może zostać zakwestionowana przez organy skarbowe ma być opinia zabezpieczająca, niewiążący dokument wydawany przez nowo powołaną Radę do Spraw Unikania Opodatkowania. Jednak skorzystanie z takiego instrumentu może być ograniczone zaporową opłatą, co najmniej kilkunastu tysięcy złotych, co dla przedsiębiorcy o małej skali działalności może być nieosiągalne.
 
Wprawdzie w jednej z audycji radiowych przedstawiciel Ministerstwa Finansów stwierdził, że instytucja klauzuli obejścia prawa ma służyć przede wszystkim przeciwko agresywnej optymalizacji podatkowej, takiej która stosowana jest przez wielkie koncerny. Trudno jednak wyobrazić sobie sytuację, w której ogólna i generalna norma Ordynacji podatkowej będzie stosowana jedynie wobec kilkunastu czy kilkudziesięciu podmiotów.
 
Reklama
A przepisy przewidują bardzo poważne sankcje, przede wszystkim w postaci dodatkowej kary w wysokości 30% stwierdzonego zobowiązania podatkowego w przypadku zastosowania klauzuli. Nie można także zapominać o tych sankcjach, które już obowiązują, czyli obowiązku zapłaty podatku wraz z odsetkami i potencjalnej sankcji karnej skarbowej.
W odniesieniu do sankcji Trybunał Konstytucyjny, jeżeli będzie miał taką możliwość, być może ponownie uzna, że jest ona wyrazem nadmiernego fiskalizmu, czego nie można pogodzić z przepisami Konstytucji RP, jak to miało miejsce, kiedy Trybunał badał sankcje z ustawy o podatku od towarów i usług.
 
Najważniejsza oczywiście będzie praktyka organów podatkowych, a także z punktu widzenia ochrony interesów podatników oceny sądów administracyjnych. W założeniu przy ocenie zasadności podjęcia przez podatnika poszczególnych czynności i tego czy odpowiadają aktualnym realiom gospodarczym, organy podatkowe mają 
dokonywać oceny z perspektywy samego podatnika. 
 
Oczywiste jest jednak, że oceny dokonywane przez podatników, organy podatkowe, sądy administracyjne i wreszcie nową Radę do Spraw Unikania Podatkowego będą się znacząco różnić się, co oczywiście będzie prowadzić do daleko idącej niepewności. Przykładów na to jest przecież mnóstwo, choćby opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń dla pracowników.
 
Oczywiste jest, że dopiero praktyka stosowania klauzuli pokarze wszystkie jej mankamenty i z pewnością zwłaszcza w początkowym okresie, przy fiskalnym nastawieniu organów podatkowych, może rodzić u przedsiębiorców obawy podejmowania czynności zmierzających do optymalizacji podatkowej. Jednak na etapie tworzenia odpowiednich regulacji i dalej procedowania w parlamencie istotne jest, aby nowa klauzula nie była źródłem niepewności dla przedsiębiorców. 
 
Paulina Wójcik - Król

KOMENTARZE

OSTATNIE WPISY NA TYM BLOGU

POLECANE

VIP STYCZEŃ-LUTY

VIP STYCZEŃ-LUTY
w numerze m.in.:

• Automet. Rodzina Leśniaków w motoryzacyjnym biznesie • Jola i Robert Jareccy. Kino studyjne w Zatwarnicy • 400 kościołów Ignacego Tokarczuka • Opowieść o przedwojennym Rzeszowie
Reklama

NASI PARTNERZY