Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Rekordowa liczba wniosków o grant Podkarpackiego Centrum Innowacji

A A A
Materiał Partnera

Dodano: 04-10-2021

Rekordowa liczba wniosków o grant Podkarpackiego Centrum Innowacji
23 sierpnia zakończył się etap, w którym naukowcy mogli składać wnioski o przyznanie grantów na realizację prac badawczo-rozwojowych w ramach III naboru do Programu grantowego PCI. - Ta edycja konkursu cieszyła się rekordowym zainteresowaniem – podkreśla Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii w PCI.
 
Trzecia edycja konkursu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji jest szczególna pod kilkoma względami. Z jednej strony stanowi kontynuację i rozwinięcie dwóch poprzednich konkursów w ramach Programu grantowego PCI, z drugiej – zawiera zupełnie nowe elementy i założenia, stanowiące autorski pomysł na wzmocnienie oddziaływania Programu na wspieranie rozwoju regionu w obszarze innowacji. 

Nowe założenia i cele konkursu 

- Program grantowy PCI to przedsięwzięcie, które ewaluuje. Przed jego uruchomieniem w 2019 roku na terenie Podkarpacia nie funkcjonował podobny instrument grantowy, który miałby za zadanie skuteczną dystrybucję środków na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez uczelniane Zespoły naukowe. Dodając do tego fakt, iż równocześnie z tworzeniem zasad wsparcia grantowego rozwijało się samo PCI, konieczne było odpowiednie, kilkuetapowe podejście do wprowadzania nowych rozwiązań do Programu – wyjaśnia Krzysztof Borowicz.

Reklama
Pierwszy konkurs grantowy miał charakter pilotażu, który pozwolił na wypracowanie struktury organizacyjnej niezbędnej do obsługi Programu, zasad składania i oceny wniosków oraz procedur regulujących przyznawanie środków, ocenę sprawozdań, przekazywanie środków grantobiorcom czy kontrolę projektów. Drugi nabór ogłoszony w 2020 roku bazował w większości na poprzednim konkursie. Oba te przedsięwzięcia zakładały, że projekty będą się wpisywać w różne dziedziny tematyczne, ale kryteria oceny nie będą tych dziedzin różnicować. Konkursy koncentrowały się na zgromadzeniu dużej liczby pomysłów na ciekawe rozwiązania technologiczne oraz na wyborze najlepszych z nich (ocenianych przez ekspertów zewnętrznych m.in. pod kątem poziomu innowacyjności, obszarów wykorzystania czy możliwości urynkowienia opracowanych rozwiązań).

Trzeci konkurs priorytetowo traktuje badania prowadzone w określonych, najważniejszych dla Podkarpacia kierunkach technologicznych. Dodatkowo, aby skierować prace badawcze na nowe, nietypowe obszary, nabór premiuje łączenie różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Efektem ma być realizacja projektów międzyuczelnianych, integrujących środowisko naukowe i sprzyjających tworzeniu nowych powiązań, relacji i kontaktów między uczelniami, poszczególnymi laboratoriami czy samymi naukowcami – w tym również spoza regionu. 

Do zasad III naboru wprowadzone zostały trzy kryteria umożliwiające przyznanie dodatkowych punktów tzw.: projektom kierunkowym (wpisującym się w światowe trendy, a zarazem kierunki technologiczne najistotniejsze dla rozwoju Podkarpacia); projektom multidyscyplinarnym (łączącym badania z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych) oraz „projektom międzyuczelnianym” (angażującym naukowców z różnych uczelni). Zwiększono również kwotę pojedynczego grantu z dotychczasowych 200 do 500 tys. zł. Dostosowany został również zakres informacji przedstawianych we wniosku (m.in. wprowadzone zostało pole prezentujące merytoryczny i techniczny potencjał do realizacji projektu). Rozbudowano także zasady oceny projektów: dotychczas w razie dużych rozbieżności ocen eksperckich powoływany był trzeci ekspert – obecny konkurs zakłada w takiej sytuacji organizację kilkuosobowego posiedzenia Panelu ekspertów.

Reklama
- Zasady naboru zostały skonsultowane z władzami i przedstawicielami uczelni partnerskich PCI oraz Komitetu Alokacji Zasobów. Bardzo istotne są dla nas głosy płynące ze środowiska naukowego, dlatego też w maju br. przeprowadziliśmy badanie ankietowe pn. „Innowacyjne Podkarpacie 2030. Kierunki rozwoju dla nauki i gospodarki”, w którym wzięło udział 177 naukowców z 9 podkarpackich uczelni. Zebrane w ten sposób posłużyły do ustalenia katalogu kierunków premiowanych w konkursie – dodaje Krzysztof Borowicz.

Nowe uczelnie w Programie

Włączenie kolejnych uczelni z Podkarpacia (oprócz już korzystających z Programu, trzech uczelni partnerskich) do możliwości aplikowania o granty PCI, to jeden z kierunków rozwoju Podkarpackiego Centrum Innowacji. Prace nad modyfikacją zasad Programu w tym kierunku rozpoczęły się w 2020 roku i obejmowały szereg spotkań i debat, na które zaproszono wszystkie uczelnie z regionu. 25 maja w panelu dyskusyjnym „Współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczym: działania, potencjał, wyzwania” podczas wydarzenia on-line „Projekty dla Potencjału” wzięli udział rektorzy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Finalnie, do udziału w III konkursie grantowym zostały dopuszczone wszystkie uczelnie mające siedzibę na Podkarpaciu, a zarazem prowadzące działalność naukową. Tym samym PCI poszerzyło wsparcie na kolejne jednostki naukowe z województwa. Efekty III naboru zdecydują o kontynuowaniu działań w przyjętej formule lub ich modyfikacji.
Reklama

Statystyki III konkursu 

W ramach III naboru do Programu grantowego PCI złożono 178 wniosków. To rekord i wzrost o ponad 70 proc. w stosunku do I naboru, w którym tych wniosków było 101 (w II naborze złożono ich 143). Znacznie większa jest również łączna kwota wnioskowana: 42,17 mln zł (I nabór: 14,7 mln zł, II nabór: 22 mln zł), o które aplikuje obecnie 6 uczelni. Projekty zgłoszone do konkursu przewidują zaangażowane 923 członków Zespołów naukowych. Najwięcej projektów przygotowały: Politechnika Rzeszowska (106 na kwotę 23,33 mln zł) i Uniwersytet Rzeszowski (60 wniosków na 16,31 mln zł). Wnioski złożyły również: WSIiZ w Rzeszowie (5 wniosków na 0,95 mln zł), PWSTE w Jarosławiu (3 wnioski na 0,69 mln zł), WSPIA w Rzeszowie (2 wnioski na 0,51 mln zł) oraz KPU w Krośnie (2 wnioski na 0,38 mln zł).

Kwoty wnioskowanego, pojedynczego grantu wynoszą od 68,1 tys. do 499,97 tys. zł, a średnia wartość projektu to ok. 237 tys. zł (w I i II naborze wyniosła ona ok. 160 tys. zł). Dziedziny tematyczne, w które wpisują się projekty to: Ochrona zdrowia oraz technologie medyczne - 49 wniosków, Zaawansowane materiały oraz narzędzia - 46, Biogospodarka oraz żywność - 37, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) – 24, Transport oraz motoryzacja – 14, Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii – 8.

Wnioski pokazują, które z tych dziedzin są wiodące dla poszczególnych uczelni. Politechnika Rzeszowska najwięcej, bo aż 37 wniosków, przygotowała w obszarze Zaawansowanych materiałów oraz narzędzi. Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania przodują natomiast w dziedzinie Ochrony zdrowia oraz technologii medycznych (odpowiednio 30 i 3 wnioski). PWSTE w Jarosławiu oraz WSPIA w Rzeszowie przygotowały po 2 wnioski dotyczące Technologii informacyjno-komunikacyjnych, a  KPU w Krośnie – po 1 wniosku z dziedzin: Zaawansowane materiały oraz narzędzia i Biogospodarka oraz żywność.

Reklama
Patrząc przez pryzmat Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) Województwa Podkarpackiego, III nabór zdominowały projekty dotyczące Jakości życia, które stanowiły niemal 67 proc. Następne są: Informacja i telekomunikacja (ICT) – ponad 15 proc., Lotnictwo i kosmonautyka – niemal 12 proc. i Motoryzacja – ponad 6 proc. 

Większość wnioskodawców zadeklarowała spełnianie kryteriów premiowanych w konkursie grantowym PCI. Ponad 89 proc. projektów to projekty kierunkowe, ponad 85 proc. – multidyscyplinarne, a 64 proc. – międzyuczelniane. Najwięcej projektów kierunkowych dotyczy „Spersonalizowanej medycyny” (47) oraz „FoodTech” i „Zrównoważonej i ulegającej biodegradacji alternatywy dla klasycznych materiałów” (po 27).

Podsumowanie obecnego etapu i dalsze działania

- Najważniejsze efekty naboru, widoczne jeszcze przed rozpoczęciem oceny wniosków, to duża skala konkursu i wyraźna tendencja wzrostowa w porównaniu do poprzednich naborów. Zwraca również uwagę liczba projektów kierunkowych, wpisujących się w nowatorskie trendy technologiczne, a zarazem w kierunki istotne dla rozwoju województwa podkarpackiego oraz liczba projektów międzyuczelnianych, integrujących naukowców z różnych uczelni, w tym przewidujących udział naukowców spoza regionu – podsumowuje dyrektor Krzysztof Borowicz.
 
Kolejny etap konkursu to ocena formalna, która pokaże jakość projektów od strony ich przygotowania zgodnie z zasadami konkursu. Wnioski, które spełnią kryteria formalne trafią do oceny merytorycznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów zewnętrznych – ten etap wskaże m.in. w jakim stopniu projekty wpisały się w kryteria premiujące, a tym samym jaki może być ich wpływ na rozwój technologii podnoszących innowacyjność i rozwijających Podkarpacie.
Reklama
Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. 
Biuro: ul. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów, 
tel. +48 507 836 617, email: biuro@pcinn.org

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2023-02-06 17:48
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.