Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Przyjęcie pożyczki oznacza obowiązek zwrotu środków wraz z odsetkami

A A A
Komentarz AXELO (radca prawny Łukasz Krawczyk)

Dodano: 14-03-2018

Przyjęcie pożyczki oznacza obowiązek zwrotu środków wraz z odsetkami

Przyjęcie od biznesowego partnera kilkadziesiąt przelewów tytułem pożyczki, oznacza obowiązek zwrotu środków wraz z odsetkami. Nawet jeśli strony nie zawarły umowy pożyczki w formie pisemnej, jeśli dokonywane przelewy zatytułowane są jako „pożyczka", przy braku sprzeciwu przyjmującego co do ich tytułu, uprawdopodobnia to fakt zawarcia umowy pożyczki przez strony.

Tak: Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 1377/16, wyrok z dnia 15 listopada 2017 r.

Komentarz AXELO (radca prawny Łukasz Krawczyk)

W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy w maja 2011 r. powódka i pozwany zawarli ustną umowę pożyczki na kwotę 130.000 zł. Powódka miała przekazywać pozwanemu kwotę pożyczki w transzach, pozwany natomiast miał spłacać pożyczkę od przełomu kwietnia i maja 2012 r. Powodem braku zawarcia umowy w formie pisemnej było zaufanie powódki do pozwanego, w związku z czym nie widziała ona potrzeby spisywania ustaleń na piśmie.

Reklama

Powódka, zgodnie z ustaleniami, w okresie od maja 2011 r. do lutego 2012 r. przesyłała pozwanemu przelewami na rachunek bankowy poszczególne raty pożyczki, wykonując łącznie 35 przelewów, z których 26 było opatrzonych tytułem „pożyczka”, natomiast pozostałe 9 przelewów stanowiło rozliczenie innych zobowiązań, wynikających między innymi z faktu założenia przez strony postępowania w listopadzie 2011 r. spółki z o.o., w której oboje byli udziałowcami i zasiadali w zarządzie.

Co najmniej od października 2012 r. powódka w rozmaity sposób – osobiście, mailowo oraz poprzez pisemne wezwania do zapłaty – domagała się od pozwanego zwrotu pożyczki. Pozwany nie odbierał korespondencji listownej od powódki (wszystkie listy zostały zwrócone z adnotacją o niepodjęciu w terminie) oraz nie odpisywał na jej maile.

Powódka wystąpiła z powództwem o zapłatę przeciwko pozwanemu. W pierwszej instancji sąd zasądził na rzecz powódki kwotę 114.000 zł z odsetkami, co stanowiło większość z łącznej kwoty 134.000 przekazanej przez powódkę pozwanemu przy okazji różnych rozliczeń, oddalając jednocześnie powództwo w pozostałym zakresie.

Od wyroku sądu I instancji apelację wniósł pozwany, podnosząc w jej treści wiele rozmaitych okoliczności. Pozwany między innymi argumentował, iż w związku z brakiem zawarcia umowy pożyczki w formie pisemnej, powódka rzekomo nie mogła wykazywać istnienia takiej umowy przy użyciu świadków (rygor dowodowy formy ad probationem).

Sąd przyjął, iż przelew środków na łączną kwotę, zatytułowanych jako „pożyczka” uprawdopodobnia istnienie stosunku pożyczki pomiędzy stronami postępowania, podkreślając jednocześnie, iż pozwany nie zakwestionował przelewów o takim tytule na żadnym etapie ich wykonywania przez powódkę.

Reklama

Sąd I instancji nie dał natomiast wiary pozwanemu, zgodnie z wyjaśnieniami którego rzekomo pieniądze przekazywane przez powódkę stanowiły wynagrodzenie dla pozwanego za wniesiony przez niego do spółki know-how. Pozwany nie przedstawił jakichkolwiek przekonujących dowodów na taką okoliczność.

Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne sądu I instancji oraz oddalając apelację w całości utrzymał wyrok zasądzający zwrot środków na rzecz powódki w mocy.

W mojej ocenie należy zgodzić się z interpretacją przedstawionej sprawy przez orzekające w tej sprawie sądy. Sąd pierwszej instancji trafnie uznał, iż pomiędzy stronami doszło do skutecznego zawarcia umowy pożyczki. Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu cywilnego, pożyczka może być zawarta w dowolnej formie, przy czym umowa pożyczki w kwocie przekraczającej tysiąc złotych wymaga zachowania formy dokumentowej (por. art. 720 k.c., przy czym w ramach nowelizacji, która weszła w życie w 2016 r. forma dokumentowa zastąpiła w tym przepisie poprzednio stosowaną formę pisemną, wówczas w przepisie była też mowa o „stwierdzeniu pismem” umowy pożyczki, nie zaś o zachowaniu formy pisemnej).

Jakie skutki potencjalnie niósł za sobą w tej sprawie brak zawarcia umowy pożyczki przez strony w formie ustnej? Wówczas, co do zasady, strona, która chce wykazać istnienie takiej umowy nie może w sytuacji sporu skorzystać z dowodu ze świadków lub z przesłuchania stron na okoliczność jej zawarcia (por. art. 74 k.c.). Należy jednak wskazać, iż stwierdzenie pożyczki pismem jest pojęciem bardzo szerokim i, zgodnie z poglądami orzecznictwa, na które powołały się zresztą oba rozpoznające sprawę sądy (por. m.in. wyrok SN z 29 września 2004 r., sygn. II CK 527/00), może je stanowić choćby: „dokument prywatny albo urzędowy, wystarczy list, dowód wpłaty, wycinek prasowy, wydruk komputerowy, telefaksowy, telegram itp.”. Na tej podstawie sąd I instancji oraz sąd apelacyjny słusznie uznały, iż przedstawione przez powódkę potwierdzenia przelewów stanowiły „stwierdzenie pismem” istnienia pożyczki. W tej sytuacji wskazane powyżej ograniczenia dowodowe nie obowiązywały powódki i mogła ona swobodnie wykazywać istnienie stosunku pożyczki.

Reklama

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.


Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2023-01-26 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.