Reklama

Trwa rejestracja na Kongres TSLA EXPO Rzeszów 2019. Sprawdź program!

A A A
Alina Bosak

Dodano: 29-08-2019

Kongres TSLA EXPO Rzeszów odbędzie się w G2A Arena po raz trzeci. Fot. Tadeusz Poźniak

Kongres TSLA EXPO Rzeszów odbędzie się w G2A Arena po raz trzeci. Fot. Tadeusz Poźniak

Już 10 października w G2A Arena w Jasionce pojawią się przedsiębiorcy związani z przemysłem motoryzacyjnym i usługami transportowymi. To trzecia edycja Kongresu TSLA EXPO Rzeszów, podczas której wraz przedstawicielami rządu, samorządowcami i ekspertami zajmą się rozwiązaniami służącymi rozwojowi branż, będących gospodarczymi lokomotywami Podkarpacia i Polski. Podczas kongresu odbędzie się nieodpłatne certyfikowane szkolenie dla osób zarządzających firmą transportową. Kongres jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Rejestracja już trwa! 
 
TSLA EXPO Rzeszów 2019 to największe na Podkarpaciu wydarzenie dedykowane branżom automotive, transport, logistyka i produkcja przemysłowa. Rozpoczyna się w czwartek, 10 października,  kongresem, a dwa kolejne dni, piątek i sobota, poświęcone są prezentacjom targowym. W ubiegłym roku targi odwiedziło ponad 5 tysięcy osób.     
 
Dla biznesu ważnym dniem jest właśnie ten kongresowy, podczas którego przedsiębiorcy i eksperci spotykają się na debatach. Koncentrują się na tematach ważnych dla transportu i przemysłu motoryzacyjnego. Panele prowadzą doświadczeni biznesmeni. A analizie najistotniejszych problemów towarzyszą studia przypadków i prognozy na najbliższe lata.
 
Wizją rozwoju tych dziedzin na Podkarpaciu podzielą się goście sesji plenarnej, którą o godz. 11 rozpocznie się kongres. Z gospodarzem województwa, marszałkiem podkarpackim Władysławem Ortylem do rozmowy usiądą: Ryszard Jania, prezes Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego; Manfred Kainz, Konsul Honorowy RP w Austrii; Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Michał Bałakier, dyrektor generalny DKV Euro Service Polska.
 
 
Fot. Tadeusz Poźniak
 
Następnie program Kongresu dzieli się na dwa bloki tematyczne: „Automotive” oraz „Transport i logistyka”. Panel na temat modelu współpracy polskich i europejskich klastrów motoryzacyjnych na rzecz modernizacji przemysłowej poprowadzi Luk Palmen, menedżer ds. innowacji i kooperacji Klastra Silesia Automotive&Advanced Manufacturing. Od 19 lat mieszka w Polsce i pomagał zmieniać oblicze województwa śląskiego z regionu typowo górniczego w województwo z gospodarką opartą na nowych technologiach. Był menedżerem, który realizował pierwszą na Śląsku i pierwszą w Polsce strategię innowacji – projekt RIS-Silesia.  
 
Debatę o pojazdach autonomicznych, zeroemisyjnych, połączonych i współdzielonych będzie moderował Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Przemysłu Motoryzacyjnego i Artykułów Przemysłowych, dyrektor ds. kontaktów z rządem w Opel Poland, odpowiedzialny za Polskę, Czechy i Słowację. Natomiast Ryszard Jania, prezes Pilkington Automotive Poland i prezes Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego poprowadzi rozmowę o tym, jak zapewnić przedsiębiorstwu kadry, angażując się w system szkolnictwa średniego. 
 
W drugim bloku tematycznym, poświęconym transportowi i logistyce, przewidziano trzy panele. Dyskusję o tym, jak na przyszłość branży TSL wpłynie budowa drogi ekspresowej S19 - Via Carpatia, poprowadzi Jerzy Jezuit, kierownik sprzedaży DKV Euro Service Polska. Drugim tematem kongresu będzie transport. Spotkania dotyczące m.in. dobrej reputacji osób zarządzających firmą transportową i związanych z tym kwestii prawnych poprowadzi Paweł Miąsik z Agencji Bezpieczeństwa Transportu. Wykłady będą miały formę szkoleń, a ich uczestnicy otrzymają certyfikat. Ciekawym gościem tej części rozmów będzie Iwona Blecharczyk „Trucking Girl”, ambasadorka firmy ORLEN OIL. Specjalista w trudnym transporcie wielkogabarytowym. 
 
Pierwszy dzień TSLA EXPO 2019 zakończy Branżowy Wieczór VIP, na którym nie zabraknie okazji do mniej formalnych rozmów oraz degustacji tradycyjnych produktów z Podkarpacia. Zaś 11 i 12 października w G2A Arena rozpoczną się już targi z motoryzacyjnymi premierami i mnóstwem innych atrakcji dla zwiedzających. 
 
Aby wziąć udział w Kongresie TSLA EXPO 2019 wystarczy zarejestrować się poprzez prosty formularz, znajdujący się na stronie www.tslaexpo.pl. Wystarczy wybrać jedną z trzech opcji: 

1) Nieodpłatny udział w kongresie
2) Całodzienny bufet kawowy + Lunch: 100 zł netto = 123 zł brutto/osobę
3) Całodzienny bufet kawowy + Lunch + Wieczorny Branżowy BANKIET VIP: 300 zł netto = 369 zł brutto/osobę.
 
 
Fot. Tadeusz Poźniak
 
KONGRES TSLA EXPO - Rzeszów 2019 [PROGRAM]
10 PAŹDZIERNIKA 2019 R. 
 
9.30.00 - 10.45 Rejestracja gości i odbiór identyfikatorów
 
11.00 - 12.15 Panel otwierający KONGRES TSLA EXPO RZESZÓW 2019 - SALA PLENARNA
 
Temat panelu: INTELIGENTNE SPECJALIZACJE PODKARPACIA. PERSPEKTYWY ROZWOJU W BRANŻY AUTOMOTIVE I TRANSPORTOWEJ

Oficjalne przywitanie gości przez red. Ilonę Małek
Prowadzenie: red. Grzegorz Boratyn
 
Uczestnicy panelu:
• Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego
• Ryszard Jania, Prezes Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego
• Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
• Michał Bałakier, Dyrektor Generalny DKV EURO SERVICE Polska
• Manfred Kainz, Konsul Honorowy RP w Austrii
 
AUTOMOTIVE 

12.30 - 13.45 Panel I - SALA NR 1 

Reklama
Temat panelu: MODEL WSPÓŁPRACY POLSKICH I EUROPEJSKICH KLASTRÓW MOTORYZACYJNYCH NA RZECZ MODERNIZACJI PRZEMYSŁOWEJ.                                       
 
Wprowadzenie: red. Grzegorz Boratyn
Prowadzenie i prezentacja: Luk Palmen, Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing
 
• Adam Sikorski, Prezes Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna
• Mariusz Słowik, Wiceprezes i Dyrektor ds. Produkcji i Logistyki AUTOPART
• Maciej Ślęzak, Dyrektor Biura Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego
 
Prezentacja studyjna - Bartłomiej Strojek, Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Rozwiązań SAMSUNG
 
 
14.00 - 15.15 Panel II - SALA NR 1 

Temat panelu: POJAZDY AUTONOMICZNE, ZEROEMISYJNE, POŁĄCZONE I WSPÓŁDZIELONE. NOWA ERA MOBILNOŚCI 

Wprowadzenie: red. Grzegorz Boratyn
Prowadzenie i prezentacja: Paweł Wideł, Prezes Związku Pracodawców Przemysłu Motoryzacyjnego i Artykułów Przemysłowych, dyrektor ds. kontaktów z rządem w Opel Poland, odpowiedzialny za Polskę, Czechy i Słowację

• Adam Krępa, Prezes Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o., Wiceprezes Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego
• Krzysztof  Zaręba, Naczelnik Wydziału Polityki Przemysłowej Departament Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
 
Prezentacja studyjna - Jakub Bańcer, Specjalista ds. Nowych Projektów FANUC Polska
 
15.15 - 16.00 Przerwa na lunch

16.00 - 17.15 Panel III – SALA NR 1
Temat panelu:  SYSTEM KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE ŚREDNIM I WYŻSZYM NA POTRZEBY PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
 
Wprowadzenie: red. Grzegorz Boratyn
Prowadzenie i prezentacja: Ryszard Jania, Prezes Pilkington Automotive Poland i Prezes Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego
 
• Prof. Jarosław Sęp, Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
• Jarosław Augustynowicz, Wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach
• Henryk Michalik, Przewodniczący Sektorowej Rady Kompetencji Przemysłu Motoryzacyjnego 
 
TRANSPORT i LOGISTYKA

12.30 - 13.45 PANEL I (Sala nr 2 - parter)

Via Carpatia a przyszłość firm branży TSL i regionu podkarpackiego
 
Prowadzenie: Jerzy Jezuit, Kierownik Sprzedaży DKV EURO SERVICE Polska
 
Paneliści:
• Michał Bałakier, Dyrektor Generalny DKV EURO SERVICE Polska
• Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
• Maciej Wroński, Prezes Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” 
• Jacek Bury – Prezes Bury Sp. z o.o. •
 
14.00 - 15.15 PANEL II (Sala nr 2 - parter)

Firmy Transportowe a nowe realia rynkowe

Paneliści:
• Paweł Miąsik - Agencja Bezpieczeństwa Transportu. Zmiany w przepisach transportowych, cz. 1. Omówienie zmian w zakresie przewóz towarów niebezpiecznych ADR 2019 - obowiązki przewoźnika. 
• Iwona Blecharczyk „Trucking Girl” - ambasadorka firmy ORLEN-Oil. Specjalista w trudnym transporcie wielkogabarytowym.
• Jerzy Jezuit, Kierownik Sprzedaży DKV EURO SERVICE Polska Sp. z o.o. - Zaplecza usług dla firm TSL podbijających rynki wschodnie 
 
Panel stanowi Część 1 Certyfikowanego Szkolenie dla Osób Zarządzających Firmą Transportową.

16.00 - 17.15 Panel III (Sala nr 2 - parter)
 
Zmiany w przepisach transportowych. Odpowiedzialność osoby zarządzającej transportem. Procedury, postępowanie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w zakresie spełnienia wymogów „Dobrej Reputacji”
 
Paneliści:
• Paweł Miąsik - Agencja Bezpieczeństwa Transportu. Zamiany w przepisach transportowych, cz. 2. Zagrożenia dla firmy transportowej oraz osoby zarządzającej firmą transportową,
Tematy poruszone w trakcie panelu:
• Podstawy prawa wspólnotowego w zakresie odpowiedzialności osoby zarządzającej, omówienie taryfikatora kar oraz innych sankcji dla osoby zarządzającej.
• Omówienie działań ITD w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących spełnienia wymogu dobrej reputacji.  
• Jak przygotować firmę do kontroli PIP – ITD, szczegółowe omówienie procedur kontrolnych, czynności prowadzonych przez kontrolujących. 
• Jakie procedury, dokumentację w zakresie przepisów prawa pracy należy wprowadzić w firmie?
• Jak opracować dokumentację kierowcy (umowy o pracę) oraz dokumentację firmy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania) spełniającą wymogi z zakresu przepisów Kodeksu pracy, ustawy o czasie pracy kierowcy?
• Planowane zmiany w zakresie płacy minimalnej na terenie UE, pakiet mobilności – zagrożenia dla przewoźników.
• Planowane wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur UE – zagrożenia dla transportu, nowe wyzwania dla przewoźników.
• Nowy tachograf 4.00 – bardzo duże zmiany dla przewoźników.
• ORLEN-Oil. Korzyści ze stosowania najnowszych produktów firmy ORLEN OIL przez firmy transportowe. 
Panel stanowi Część 2 Certyfikowanego Szkolenia dla Osób Zarządzających Firmą Transportową.
 
19.00 WIECZORNY BANKIET
 
Organizatorami wydarzenia są: firma SAGIER Sp. z o.o., Międzynarodowe Targi Rzeszowskie, Klaster Expo. Partnerzy to: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, ośrodek Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz DKV
 

KOMENTARZE

Ryszard Jania: W motoryzacji ważny jest sojusz!

Gdy w 1993 roku Pilkington jako producent szkła budowlanego...

Największe problemy branży transportowej. TESLA EXPO 2017

Z jakimi problemami boryka się obecnie branża transportowa, rozmawiano dziś w trakcie kongresu TSLA EXPO 2017. Stale rosnąca konkurencja, a jednocześnie niski poziom szkolnictwa...

Nowi członkowie klastra oraz moto premiery na wieczorze TSLA EXPO

Pierwszy dzień Kongresu i Targów TSLA EXPO 2017 miał swój wieczorny finał, podczas którego do klastra Wschodni Sojusz Motoryzacyjny przyjęci zostali dwaj nowi członkowie...

zobacz więcej
Reklama

Wiadukt na Batorego wciąż czeka na remont. Co blokuje inwestycję?

PKP Polskie Linie Kolejowe przekonują, że najpóźniej w drugiej połowie sierpnia rozpoczną przebudowę ponad 150-letniego wiaduktu przy ul. Batorego w Rzeszowie...

Moto świat na TSLA EXPO 2019. Udział w targach z dofinansowaniem!

Premiery aut i motocykli, customy, wielkie ciężarówki, a nawet monster truck –motoryzacyjne show już 11 i 12 października przyciągnie do G2A Arena w Jasionce tysiące...

Inwestor odsłania pomysł na osiedle przy Spacerowej. Sąsiedzi chcą gwarancji

Miały być wieżowce jak na ateńskim wzgórzu, ale mieszkańcy szeregówek i domów jednorodzinnych przy ul. Spacerowej powiedzieli: Nie. Od...

Reklama

PiS ogłosił listy kandydatów do Sejmu i Senatu. Kto ma najlepsze miejsca?

W piątek prezes Jarosław Kaczyński ogłosił pełne listy kandydatów PiS do Sejmu i Senatu. Kto z Podkarpacia ma szanse na mandat? Kandydatem do...

Otwarcie Leroy Merlin w Rzeszowie. Raczej na pewno w październiku

Nowy sklep sieci Leroy Merlin powstaje w pobliżu hipermarketu B1 (dawniej Real), przy al. Wincentego Witosa w Rzeszowie. - Trwają już prace wykończeniowe. Obiekt jest...

Francuska wioska uratowała jeńców z Podkarpacia. Będzie tablica

W 1944 roku mieszkańcy wioski Fréland w pólnocno-wschodniej Francji najpierw uwolnili więźniów pobliskiego obozu pracy przymusowej w Ursprung, a potem przez trzy...

Nie Ferenc ale Paweł Poncyljusz "jedynką" Koalicji Obywatelskiej w Rzeszowie

Tego mało kto się spodziewał. Jeszcze dwa tygodnie "jedynką" Koalicji Obywatelskiej w okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskim był Tadeusz Ferenc, prezydent...

Technologie informatyczne. Bezpłatna konferencja w AEROPOLIS

Programy komputerowe są coraz skuteczniejszym narzędziem przedsiębiorstw do kontrolowania kosztów oraz analizy wyników pracy i opłacalności projektów. Konferencję na temat...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Biznes&Styl Nr 63

VIP Biznes&Styl Nr 63
w numerze m.in.:

Milioner, który dla Puszczy Karpackiej porzucił biznes Tomasz Róg, efekt motyla w Cieszanowie Maria i Marcin Piotrowscy Folkowisko z Goracja Porsche może mieć każdy, ale rzeźbę już nie! Za 2 lata S19 połączy Rzeszów z Lublinem Dzieje firmy kupieckiej I. Schaitter i Spółka Kongres i Targi TSLA EXPO 2019
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2019-09-20 18:59
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2019-09-20
USD 3,9319 +0,13%
EUR 4,3438 +0,03%
CHF 3,9668 +0,14%
GBP 4,9277 +0,44%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1524,05 +0,00% [22:59]
 Ropa brent baryłka 64,63 +0,00% [22:59]
 Pallad uncja 1619,60 +0,00% [22:59]
 Platyna uncja 947,30 +0,00% [22:59]
 Srebro uncja 18,05 +0,00% [22:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Cegielniana 18c/3, 35-310 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.