Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Pracujemy, by odkrycia podkarpackich naukowców były wprowadzane na rynek

A A A

Dodano: 20-04-2021

Foto: Timea Sulenta-Pluta, Dyrektor ds. Komercjalizacji Badań w Podkarpackim Centrum Innowacji

Foto: Timea Sulenta-Pluta, Dyrektor ds. Komercjalizacji Badań w Podkarpackim Centrum Innowacji

– Jesteśmy przede wszystkim po to, by wspierać podkarpackie uczelnie i naukowców w komercjalizacji ich wynalazków, patentów i odkryć. Pomagamy finansowo – poprzez program grantowy, a także merytorycznie – oferując pomoc m.in. brokerów innowacji. Staramy się dotrzeć z pomysłami naukowców do przedsiębiorców, ale również z problemami przedsiębiorców do naukowców, by inspirować ich do poszukiwań rozwiązań, których potrzebuje rynek – mówi Timea Sulenta-Pluta, Dyrektor ds. Komercjalizacji Badań w Podkarpackim Centrum Innowacji. 

Głównym celem Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI) jest szeroko pojęte powiązanie nauki z przemysłem. – Dążymy do komercjalizacji pomysłów naukowców, a z drugiej strony poszukujemy przedsiębiorców, którzy są zainteresowani współpracą z naukowcami – w zakresie wytwarzania nowych technologii, czy wdrażania rozwiązań, które miałyby podnieść innowacyjność tego przedsiębiorstwa – wyjaśnia dyrektor Timea Sulenta-Pluta
Reklama

Mocną stroną podkarpackich uczelni jest rozwinięta sfera sprzedaży usług i badań laboratoryjnych. PCI, poprzez Podkarpacką Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, stara się nie tylko sieciować laboratoria uczelnianie, ale również wspierać je – promując usługi, które mogą one oferować, i organizując szkolenia pomagające w podniesieniu ich jakości. Wpływa to pozytywnie na wskaźnik komercjalizacji osiągany przez uczelnie.

– O ile funkcjonujące na uczelniach i odpowiedzialne za komercjalizację Centra Transferu Technologii mają dobrze rozwiniętą sprzedaż usług badawczych, o tyle sprzedaż już gotowych rozwiązań – patentów, wyników badań naukowych – wymaga jeszcze wsparcia. Staramy się rozwijać także tę sferę, a elementem tej strategii jest program grantowy – podkreśla Dyrektor ds. Komercjalizacji Badań PCI

W programie grantowym zorganizowano do tej pory dwa konkursy. W efekcie pierwszego naboru dofinansowanie uzyskało 25 projektów. Każdy z nich jest obecnie oceniany pod względem potencjału rynkowego. W dużej mierze zależy on od tego, na jakim poziomie gotowości technologicznej zakończył się projekt. TRL (skrót z ang. technology readiness levels), czyli poziomy gotowości technologicznej, służą do określenia stanu zaawansowania prac nad technologiami, w skali od 1 do 9. – Większość projektów w pierwszym konkursie grantowym zakończyła się na poziomie 3-6, przy czym TRL 6 uzyskaliśmy tylko w jednym projekcie. Tymczasem gotowość do komercjalizacji oznacza poziom 9. To oznacza, że projekty potrzebują dalszego wsparcia i rozwijania – tłumaczy dyrektor Timea Sulenta-Pluta. – Wiąże się to z dodatkowymi nakładami finansowymi. Poszukujemy zatem źródeł finansowania dla rozwoju tych technologii. 
Reklama

Źródła są różne, zależą od tego, na jakim poziomie gotowości do komercjalizacji projekt został zakończony, a więc jakich nakładów jeszcze potrzebuje. Ze środków publicznych można pozyskać granty na rozwój projektu, nie tylko jako kontynuację badania naukowego. Projekty badawczo-rozwojowe mogą powstać z udziałem już konkretnego przedsiębiorstwa. To w dalszej mierze zapewnia, że taki projekt zostanie skomercjalizowany. Inwestowaniem w nowe rozwiązania i innowacje są zainteresowane również prywatne fundusze, jak venture capital, private equity.

Idąc do inwestora, musimy mieć kompletny zbiór informacji na temat nowego rozwiązania – określić jego potencjał rynkowy, konkurencyjność rynkową i analizę finansową. Inwestor chce znać korzyści finansowe z zaangażowania się w projekt – czas zwrotu zainwestowanego kapitału, możliwość zarobku – wylicza Timea Sulenta-Pluta, przyznając, że przygotowanie analiz dla każdego projektu wymaga wiele pracy i nakładu czasu, więc wsparcie PCI dla zespołów naukowych ma tu ogromne znaczenie. Tym bardziej, że przy analizie projektów brakuje wielu informacji, którymi dysponują np. przedsiębiorstwa realizujące prace badawczo-naukowe. W takim wypadku znane są koszty, wymagany nakład pracy, opłacalność i ryzyko. – W przypadku uczelni i pracy zespołów naukowych – na bardzo wczesnym etapie rozwoju projektu, produktu, technologii, często do końca nawet nie wiemy, co na poziomie TRL 9 będzie finalnym produktem. Zadaniem ekspertów PCI jest określenie grupy docelowej dla opracowywanego pomysłu. Podczas gdy wynalazca mówi, że to znakomite rozwiązanie dla rolnictwa, my możemy dostrzec, że również dla przemysłu spożywczego, przetwórstwa itp.

Zainteresowanie PCI nie ogranicza się wyłącznie do pomysłów zgłaszanych w konkursach grantowych, ale obejmuje również już wcześniej opracowane przez naukowców technologie, ich wiedzę, patenty, które trafiły na półkę i nie zostały zaimplementowane do przemysłu. Trafiając do PCI, zespół naukowy najpierw kierowany jest do działu rozwoju technologii. Tam następuje wstępna analiza potencjału danego projektu – czy przedstawiony pomysł ma potem szansę bycia skomercjalizowanym. Dział ten przygotowuje wstępną analizę, określa wartość rozwiązania, wynalazku czy patentu. Wskazuje, jakie dofinansowanie musi uzyskać projekt, aby przejść na kolejne poziomy TRL, i opracowuje model komercjalizacji po osiągnięciu poziomu 9. Analizuje, czy lepsza będzie sprzedaż patentu, licencji, czy założenie spółki typu spin-off
Reklama

– Kiedy wszystkie analizy są gotowe, do pracy przystępuje broker innowacji. To osoba, która ma kontakt ze środowiskiem naukowym, ale również posiada szeroką wiedzę o rynku, trendach, otoczeniu biznesowym. Broker sprawdza, czy pomysł znajduje pozytywny oddźwięk na rynku, czy przedsiębiorcy są zainteresowani zaimplementowaniem takiego rozwiązania w swoich firmach. Dokonuje dalszych analiz finansowych. Określa perspektywy finansowania spółki, prognozowane straty i zyski – tłumaczy dyrektor Timea Sulenta-Pluta i dodaje, że PCI stale udoskonala metody pracy z zespołami naukowymi. – Niedawno zakończył się nasz drugi konkurs grantowy, w którym dofinansowanie uzyskały 63 projekty. Ich realizacja rozpoczęła się w lutym, więc na efekty trzeba jeszcze poczekać. Uważnie je monitorujemy. Zespoły projektowe składają okresowe raporty cząstkowe, które są konsultowane z naszym działem rozwoju technologii. Będziemy starać się wskazać zespołom naukowym brakujące elementy, kierunki rozwoju projektu, które dają szersze perspektywy dla komercjalizacji ich osiągnięć.

Biorąc pod uwagę zakres wsparcia dla zespołów naukowych, Podkarpackie Centrum Innowacji jest wyjątkowe w skali Europy. Na Starym Kontynencie istnieją wprawdzie finansowane publicznie ośrodki, które pomagają naukowcom finansowo i szkoleniowo, ale nie ma takich, które zajmowałyby się od początku do końca procesem komercjalizacyjnym. 

Ta działalność jest ważna także ze względu na polskie uczelnie, które są obecnie oceniane nie tylko pod kątem działalności naukowej i liczby publikacji, ale również pod kątem działań komercyjnych i wpływu osiąganych efektów naukowych na otoczenie społeczno-gospodarcze. To nowe kryteria mające wpływ na ewaluację uczelni – podkreśla Dyrektor ds. Komercjalizacji Badań. – Głównymi partnerami PCI pozostają Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Nie wykluczamy współpracy z innymi uczelniami, które mają swoją siedzibę w województwie podkarpackim. Prowadzimy rozmowy z uczelniami w Sanoku, Krośnie, Jarosławiu. Planujemy też trzeci konkurs grantowy. Po dwóch dotychczasowych jesteśmy mile zaskoczeni poziomem wynalazczości i innowacjami, które przedstawili podkarpaccy naukowcy – niektóre są już opracowane, ale jeszcze nieskomercjalizowane. Spektrum projektów, także tych trafiających do nas poza programem grantowym, jest bardzo szerokie i obejmuje wiele dziedzin życia, np.: rolnictwo, bioinformatykę, medycynę, kosmetologię, chemię przemysłową, automotive. W tym roku planujemy także szkolenia pokazujące światowe trendy, aby naukowcy, wiedząc, jakich rozwiązań na rynku brakuje, w ich kierunku prowadzili nowe badania. Wiemy, że część środowiska woli koncentrować się na badaniach podstawowych, ale jest też wielu wynalazców, którzy chcieliby cieszyć się tym, że ich rozwiązanie znalazło zastosowanie na rynku i służy ludziom – podsumowuje dyrektor  Timea Sulenta-Pluta. 
Reklama

 
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. 
Biuro: ul. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów, 
tel. +48 507 836 617, email: biuro@pcinn.org
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2023-02-01 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.