Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Współpraca nauki i biznesu? To jest możliwe

A A A
Jaromir Kwiatkowski

Dodano: 11-11-2013

Uniwersytet Rzeszowski. Fot. T. Poźniak

Uniwersytet Rzeszowski. Fot. T. Poźniak

Jest truizmem stwierdzenie, że dobre uczelnie powinny stawiać przede wszystkim na badania naukowe i usługi na rzecz gospodarki oraz kształcenie praktyczne studentów, dostosowane do jej potrzeb. Jednak dość powszechny stereotyp głosi, że uczelnie przydatnością tego, co robią się nie przejmują; ważne, by studentów było jak najwięcej. Okazuje się jednak, że jest to stereotyp niesprawiedliwy i że w dziedzinie współpracy uczelni z biznesem na polu naukowym i dydaktycznym sporo się w naszym regionie dzieje.
 
Prześledźmy to na przykładach trzech wiodących podkarpackich uczelni: Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki RzeszowskiejWyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
 

Ostatni, jeszcze świeży przykład współdziałania tej uczelni z biznesem to podpisanie z firmą Tauron Wytwarzanie S.A. listu intencyjnego w sprawie współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie pozyskiwania biomasy.  Współpraca ma objąć założenie i prowadzenie plantacji upraw roślin energetycznych na 50 hektarach gruntów należących do uczelni. Taki areał daje możliwość pozyskania łącznie 28,5 tys. ton biomasy w całym cyklu życia plantacji (zbiory w okresach trzyletnich), który przewidywany jest na 22 lata. Wyprodukowana w ten sposób biomasa będzie spalana w jednostkach Tauron Wytwarzanie i pozwoli w skali roku wytworzyć energię elektryczną potrzebną do oświetlenia ponad 122 tys. gospodarstw domowych. 
Reklama
 
- Wykorzystanie pod uprawę roślin energetycznych niewykorzystywanych gospodarczo terenów należących do uczelni daje nie tylko możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu dzierżawy gruntów, ale ma też znacznie głębszy sens, związany z edukacją i prowadzeniem badań naukowych z wykorzystaniem biomasy – zapewnia prof. Aleksander Bobko, rektor UR.
Współpraca przewiduje także działalność naukowo-badawczą w oparciu o projekty krajowe i międzynarodowe na polu wytwarzania biomasy dla energetyki. Finansowane będą również przewody doktorskie z dziedziny energetyki i odnawialnych źródeł energii. Ponadto przewiduje się rozwój programu praktyk i wymiany studenckiej, zarówno w kraju, jak i za granicą.
To ostatni, ale nie jedyny przykład współpracy UR z przemysłem. Oto niektóre:
 
Kadra naukowa z Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej – Laboratorium nr 1 współpracuje z przedsiębiorstwem Energotest Sp. z o.o. w Krośnie w zakresie oceny jakości złączy spawalnych. Dzięki bazie i wykwalifikowanej kadrze, Uniwersytet Rzeszowski był w stanie rozwiązać problem WSK „PZL-Rzeszów” S.A., dotyczący pękania ceramicznych rdzeni (małe elementy wchodzące w skład silników lotniczych). 
 
W ramach Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej UR pomoże w opracowaniu modelu ekosystemu zrównoważonego osiedla, mającego być ścieżką do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Pracownicy naukowi pokażą, jakie technologie dobrać, aby zużycie energii i odpadów do środowiska był jak najmniejsze. Socjologowie włączą się w projekt, aby pokazać, jak społeczeństwo miałoby z tego korzystać, będą również prowadzić badania poziomu akceptacji zastosowanych technologii i rozwiązań, a kadra z wydziału sztuki opracuje nowoczesny design przyszłych technologii.
Reklama
 
Na potrzeby SPIN S.A. Wrocław kadra pozawydziałowego zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych pracuje nad określeniem cytotoksyczności nowej generacji leków dermatologicznych stosowanych u zwierząt oraz efektów biologicznych ich działania.

Uniwersytet współpracuje z SM Mlekovita w zakresie nowych możliwości wykorzystania serwatki, która może być źródłem nowych preparatów biologicznie aktywnych wykorzystywanych w przemyśle.
W ramach współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie prowadzone są badania nad rozrodem sarny, dzięki czemu ma zostać stworzony bank genów.
 
UR współpracuje z Yale University (USA), Philadelphia University (USA) oraz Instytutem Biologii Rozrodu i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie nad możliwościami nowego rodzaju terapii sezonowej depresji poprzez stworzenie preparatu umożliwiającego wzmacnianie sygnałów światła drogą neurohumoralną, natomiast z Baltimore University (USA) nad nowym preparatem przeciwrakowym.
W ramach Klastra Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” uczelnia pomoże w stworzeniu w Polsce południowo-wschodniej optymalnych warunków dla rozwoju sektora zdrowia i wypoczynku przy wykorzystaniu nowoczesnych proekologicznych rozwiązań i technologii.
 
 
- Uczelnia aktywnie uczestniczy w budowaniu i wykorzystaniu potencjału lotniczego tego regionu - podkreśla Aleksander Taradajko, rzecznik prasowy Politechniki Rzeszowskiej. Prowadzimy wiele projektów badawczych, również wspólnie z przedstawicielami przemysłu. Jako jedyna uczelnia publiczna szkolimy pilotów dla lotnictwa cywilnego.
Przykładem współpracy z przemysłem w sferze badań naukowych jest projekt „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”, wartości ponad 100 mln zł. Celem strategicznym projektu jest ukierunkowanie realizowanych w kraju prac badawczych w branży lotniczej na dziedziny, które mają lub będą miały decydujący wpływ na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki. Bardzo istotnym czynnikiem, który umożliwi realizację zadań badawczych, jest Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego, jedno z bardziej nowoczesnych w Europie.
Reklama
Kształcenie na Politechnice Rzeszowskiej jest w dużej mierze ukierunkowane na potrzeby regionu. - Współpracując z takimi przedsiębiorstwami jak WSK „PZL-Rzeszów”, PZL Mielec (Sikorsky), BorgWarner, VacAero, ICN Polfa, Hamilton Poland Ltd. czy Skanska, dążymy do tego, aby młodzi ludzie, którzy opuszczają mury naszej uczelni, byli osobami atrakcyjnymi zawodowo dla przedsiębiorstw mających siedzibę w naszym regionie – zapewnia rzecznik Politechniki.
 
Aleksander Taradajko podkreśla, że uczelnia skupia się na rozwoju i uatrakcyjnieniu obecnej oferty edukacyjnej, w związku z czym nie planuje uruchomienia od nowego roku akademickiego nowych kierunków. Aby lepiej zaspokajać  zapotrzebowanie przemysłu na konkretnych specjalistów, przy każdym wydziale Politechniki zostały powołane Rady Gospodarcze, w których skład weszli przedstawiciele świata przemysłu i biznesu. Mają one m.in. wskazywać władzom wydziałów zapotrzebowanie rynku pracy na osoby o określonych umiejętnościach.
Politechnika wspiera studentów w odbywaniu przez nich nie tylko praktyk zawodowych, ale również staży. - W tym roku akademickim realizowany będzie projekt, w ramach którego studenci i absolwenci odbędą płatne staże w przedsiębiorstwach różnych branż – informuje rzecznik prasowy uczelni.
 
Jednym z najnowszych przykładów współpracy z przemysłem jest organizowana wraz z jednym z największych banków konferencja, podczas której będzie zaprezentowana nowa aplikacja umożliwiająca dokonywanie płatności za pomocą smartfona. Politechnika Rzeszowska to nie tylko lotnictwo. Jako jedyna uczelnia w Polsce, a jeden z siedmiu ośrodków na świecie, szkoli studentów w porozumieniu z firmą IBM.
Reklama
„Kształcimy praktycznie” – to idea przewodnia WSIiZ. - Zdajemy sobie sprawę, że naszym celem jest wykształcenie takich absolwentów, z których kompetencji będą zadowoleni pracodawcy. Dlatego na bieżąco rozszerzamy i udoskonalamy proces kształcenia, oparty o praktykę i aktywne metody dydaktyczne. Studenci zdobywają umiejętności praktyczne poprzez zajęcia w laboratoriach, gry decyzyjne, projekty itp. Od nowego roku akademickiego wprowadzamy zajęcia z warsztatu biznesowego, gdzie studenci otrzymają konkretną wiedzę od ekspertów i praktyków biznesu, jak założyć i poprowadzić własną firmę. Przy ich pomocy będą przygotowywać biznesplany, z możliwością wykorzystania ich w pracy dyplomowej. Uczelnia ma fundusz inwestycyjny InnoFund, który będzie wspierał lepsze pomysły. Realizujemy też granty, które dadzą kapitał zalążkowy najbardziej innowacyjnym przedsięwzięciom. Jedna firma może otrzymać nawet do 200 tys. euro – mówi Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy uczelni. 
 
WSIiZ podpisała umowę o współpracy z Lufthansą, która uczestniczy aktywnie w procesie dydaktycznym studiów na kierunku Aviation Management (zarządzanie lotnictwem). Prowadzi je jako jedyna uczelnia w kraju i jedna z kilku w Europie. Lufthansa organizuje  dla studentów AM staże i praktyki. 
 
Uczelnia nawiązuje współpracę z największymi przedsiębiorstwami w regionie i w Polsce. Obecnie realizuje projekt „WSIZ: Wiedza – Staże  - Informacja – Zatrudnienie”, który przewiduje 355 staży studenckich i absolwenckich w największych przedsiębiorstwach w regionie, Polsce i za granicą. Staże są przeznaczone dla najlepszych studentów i absolwentów. Program kładzie nacisk na edukację praktyczną i umożliwia absolwentom dużo lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Stworzone przez przedsiębiorców programy staży będą wykorzystane w procesie dydaktycznym. WSIiZ nawiązał współpracę z największymi pracodawcami w regionie, m.in. : Zelmer S.A., Getin Noble Bank S.A., OPTeam S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Ideo Sp. z o.o, WSK „PZL-Rzeszów” S.A., MTU Aero Engines Polska, Wydawnictwo „Dobry Dom", Zeto Rzeszów Sp. z o.o., PGS Software, Asseco Poland S.A.
Reklama
 
- Współpraca z biznesem to korzyść dla obu stron: studenci zdobywają cenne doświadczenie, wiedzę praktyczną i poznają kulturę organizacyjną największych firm – podkreśla Urszula Pasieczna. - Jednocześnie mamy pozytywne sygnały od przedstawicieli firm, którzy są zadowoleni z pracy naszych stażystów. Do ich najmocniejszych stron zaliczają dużą wiedzę, chęć podnoszenia kwalifikacji, doskonale rozwinięte umiejętności komunikacyjne, znajomość obsługi komputera i znajomość języków obcych. 
 
WSIiZ prowadzi także badania i usługi na rzecz biznesu. W strukturach uczelni działają instytuty i centra współpracujące z gospodarką w konkretnych obszarach. - Prowadzimy usługi m.in. z zakresu: nowoczesnych technologii IT, zarządzania finansami, badań i doradztwa, rekrutacji i rozwoju kadr, a także pozyskiwania i zarządzania funduszami, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz multimediów, języków obcych, rekreacji i rehabilitacji – wylicza rzecznik uczelni.
 
Kilka miesięcy temu uczelnia powołała konwent skupiający przedstawicieli biznesu, instytucji i administracji. Jego przewodniczącym został prof. Tadeusz Pomianek, rektor WSIiZ. W konwencie zasiada jedenastu przedstawicieli firm i instytucji, m.in. Jerzy Krzanowski, wiceprezes zarządu Nowy Styl Group; Paweł Miłkowski, członek zarządu i dyrektor Alima-Gerber S.A.; Tadeusz Pietrasz, prezes zarządu ICN Polfa Rzeszów S.A.; Janusz Płocica, prezes zarządu Zelmeru S.A.; Jacek Pryczek, prezes zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. i Aleksander Waśko, dyrektor I oddziału Banku PKO BP w Rzeszowie. Celem konwentu jest doradztwo w zakresie działalności i rozwoju uczelni, wskazywania profilu współpracy z organizacjami gospodarczymi i samorządowymi oraz opiniowania jakości kształcenia i modyfikacji oferty dydaktycznej uczelni zgodnie z potrzebami rynku pracy. 
Reklama
 
Uczelnia cały czas pozyskuje nowych partnerów z obszaru biznesu i administracji. - W ostatnim czasie  podpisaliśmy umowy o współpracy z Grupą Santander S.A., z Inkubatorem Technologicznym w Stalowej Woli, a także z Noble Securities i Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli – wylicza rzecznik prasowy WSIiZ. 
 
Partnerstwo z Grupą Santander umożliwi pracownikom, doktorantom i studentom WSIiZ uczestnictwo w Globalnych Programach Santander Universidades. Pozwoli na  dofinansowanie staży, studiów  i badań oraz wymiany międzynarodowej. Ważnym elementem współpracy są  staże i praktyki dla studentów organizowane  w Banku Zachodnim WBK. W ramach porozumień z Inkubatorem Technologicznym w Stalowej Woli i Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli  partnerzy wspólnie poprowadzą studia podyplomowe  oraz kursy. PCEN i WSIiZ przygotowały już dwa wspólne projekty: aktywizacji nauczycieli zagrożonych bezrobociem i kursów językowych dla pedagogów. Z kolei pierwszym efektem umowy z Noble Securities jest zainstalowana  w Laboratorium Finansowym WSIiZ platforma Noble Markets, która umożliwia inwestowanie w waluty, obligacje, towary, akcje spółek zagranicznych oraz indeksy giełdowe z całego świata.  
 
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2023-03-24 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.