Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Tworzą rozwiązania dla biznesu. Powstaje na Podkarpaciu ekosystem przyjazny innowacjom

A A A
Materiał partnera

Dodano: 11-12-2019

Od lewej: dr inż. Roman Tabisz i Konrad Frontczak. Fot. Materiał partnera

Od lewej: dr inż. Roman Tabisz i Konrad Frontczak. Fot. Materiał partnera

W grudniu na rzeszowskich uczelniach ruszyły pierwsze projekty badawczo-rozwojowe finansowane z tzw. Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji. Od 66 do 200 tys. zł otrzymało 25 zespołów naukowych, których badania mają największą szansę na komercjalizację. W 2020 r. opracowana zostanie również oferta badań Regionalnej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (RSLBiW). – To pierwsze kroki do systemowego wspierania współpracy nauki z biznesem. Kiedy zbudujemy ten ekosystem, podkarpacka gospodarka zyska bardzo mocne podstawy dalszego rozwoju - mówi Konrad Frontczak, Dyrektor Zarządzający ds. Komercjalizacji Badań w Podkarpackim Centrum Innowacji, spółce powołanej właśnie w tym celu.

W październiku br. w Spółce rozstrzygnięto pierwszy konkurs grantowy na projekty B+R, w którym uczestniczyła Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. – Jego efekty przeszły oczekiwania nasze i naszych partnerów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i trzech biorących udział w konkursie uczelni partnerskich – mówi Konrad Frontczak. – Do programu grantowego zgłosiły się aż 103 zespoły naukowe. Spośród nich wybraliśmy 25 propozycji prac badawczo-rozwojowych, których wyniki w najwyższym stopniu dają szansę komercjalizacji, stawiając na jakość, nie ilość. Cieszy różnorodność proponowanych badań. Obejmują one zarówno inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego, jak i szereg dziedzin naukowych. Są wśród nich projekty biomedyczne, projekty IT, chemiczne i dotyczące badań nad kosmetykami, a także projekty związane z nowymi materiałami dla przemysłu lotniczego. Przekrój tematów jest zatem bardzo szeroki. Pierwszy nabór pozwolił nam zorientować się, jaki jest zakres badań, w których specjalizują się rzeszowskie uczelnie. Celowo nie tworzyliśmy sztywnych zasad konkursu grantowego. Chcieliśmy przez to zachęcić naukowców do zgłaszania swoich projektów. 
Reklama
 
Większość badań zaproponowanych przez podkarpackie uczelnie wiąże się z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami: lotnictwem, motoryzacją, IT i jakością życia. – Odpowiadało im 95 proc złożonych projektów, chociaż konkursu nie ograniczaliśmy do tej tematyki – zaznacza dyrektor Frontczak. – To oznacza, że kilka lat temu inteligentne specjalizacje zostały przez urzędników i ekspertów trafnie wskazane. Właśnie w tych obszarach naukowcy podkarpackich uczelni prowadzą prace badawczo-rozwojowe.
 
Pierwsze projekty wsparte grantami ruszyły w grudniu. Kolejne, po podpisaniu umów z Podkarpackim Centrum Innowacji, rozpoczną się w styczniu 2020 roku. Wszystkie trwają 6 miesięcy. – Po tym okresie nie zostawimy zespołów naukowych samym sobie. Znajdą się pod opieką brokerów, którzy będą pracować wraz z nimi nad rozwojem koncepcji biznesowych, nad komercjalizacją i kontaktem z inwestorami. Eksperci PCI zajmą się promowaniem projektów badawczych w środowisku gospodarczym. 
 
W ramach programu grantowego zostanie zbudowany system wsparcia, uwzględniający specyfikę poszczególnych projektów. Będą się one bowiem kończyły różnymi efektami. – Niektórzy za 200 tys. zł grantu wykonają tylko część badań przemysłowych i nie stworzą jeszcze prototypu – dla nich będziemy szukać dalszego finansowania. Niekoniecznie z PCI, ale np. u partnera gospodarczego czy inwestora – mówi dyrektor Frontczak. – Ale są też projekty, które mogą zakończyć się założeniem spółek spin-off. Część zespołów naukowych chciałaby prowadzić działalność gospodarczą i na własny rachunek sprzedawać produkty czy też usługi, które powstaną w wyniku projektu. Dla nich opracujemy strategię komercjalizacji, pomożemy wypromować produkt, postaramy się pomóc w zdobyciu środków na rozwój spółki. Wszystko we współpracy z naszymi partnerami z centrów transferu technologii poszczególnych uczelni. Takie indywidualne, a jednocześnie rzetelne podejście, powinno przynieść dobre efekty.
Reklama
 
Wszystkie projekty wsparte grantami mają potencjał gospodarczy. Program i dokumenty aplikacyjne przygotowano tak, by naukowcy musieli wskazać, gdzie ich rozwiązanie może być w gospodarce zastosowane, dlaczego jest potrzebne, jaki proces usprawni, pod jakim względem jest innowacyjne. Sprawa jakości badań miała znaczenie, ale nie pierwszorzędne. – Stawialiśmy na praktyczne zastosowanie – podkreśla dyrektor Frontczak. – Ile z nich rzeczywiście trafi na rynek, nie wiemy. Mamy nadzieję, że przynajmniej kilka przyniesie korzyści gospodarcze i będzie generować przychody, czy to dla jednostek naukowych, czy dla spółek spin-offowych.
 
Pierwsze takie spółki mają powstać już w 2020 roku. Ale, przypomina dyrektor, praktyka pokazuje, że dywidend z ich działalności spodziewać się można dopiero po kilku latach funkcjonowania, wcześniejsze zyski są po prostu reinwestowane w dalszy rozwój spółek.
 
Istotne jest także przekonanie przedsiębiorców do wykorzystywania potencjału naukowego podkarpackich uczelni. W Komitecie Alokacji Zasobów przy PCI, który oceniał projekty grantowe, są zatem także przedsiębiorcy. Podkarpackie Centrum Innowacji współpracuje z biznesem skupionym w klastrach gospodarczych, m.in. w Klastrze Firm Informatycznych Polski Wschodniej, czy Klastrze Technologie w Medycynie – TECHNOMED. 
 
– W nowym roku będziemy również organizować spotkania i giełdy kooperacyjne „biznes-nauka”. Pierwsze z takich wydarzeń planujemy w PCI już w I kwartale 2020 r. – dodaje dyrektor Frontczak. – Zespoły naukowe, ale nie tylko te grantowe, będą mogły podzielić się swoimi pracami z przedsiębiorcami. Niektórzy naukowcy są bardzo twórczymi osobami, mają pomysły na wiele ciekawych rozwiązań. Brakuje tylko kogoś, kto by ich w badaniach nad tymi koncepcjami wsparł, wskazał właściwy kierunek. Potencjał naukowy kadry podkarpackich uczelni wyższych trzeba prawidłowo wypromować w biznesie. Będziemy moderować ten proces, aby doprowadzić do rzeczywistej współpracy między obiema stronami. 
Reklama
 
Centrum w 2020 roku planuje jeszcze pięć naborów do programów grantowych różnego typu. Na początku roku ruszy druga edycja konkursu na prace badawczo-rozwojowe, otwarta dla zespołów z jednostek naukowych z całego Podkarpacia. Ale poza programami grantowymi Centrum realizuje także inne projekty, które mają współtworzyć ekosystem wzmacniający współpracę nauki z biznesem. Jednym z nich jest Regionalna Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, której organizację koordynuje dr inż. Roman Tabisz z PCI.
 
Laboratoria dla przedsiębiorców

– RSLBIW, do której już przystąpiły 33 laboratoria, ma się ukonstytuować w styczniu 2020 roku. Przewidujemy, że obejmie ona 35 laboratoriów, w większości uczelnianych, ale także funkcjonujących w środowisku biznesowym. Pozostanie jednocześnie otwarta i będą mogły do niej dołączać nowe podmioty – informuje dr inż. Roman Tabisz. – W połowie stycznia zostanie uchwalony regulamin i powołana rada, która przygotuje program działania sieci laboratoriów oraz zajmie się pracą nad rekomendacjami dla zarządu PCI. Przedstawiciele laboratoriów to osoby o dużych kompetencjach. Ich kooperacja pozwoli podejmować wspólne projekty i prace badawcze. Głównym celem jest zaś urynkowienie badań i rozwinięcie współpracy z biznesem. Zależy nam, aby laboratoria dysponujące bardzo zaawansowanym wyposażeniem mogły świadczyć jak najwięcej usług dla przedsiębiorstw. Takim możliwościami powinny być zainteresowane szczególnie nowo powstałe firmy, których nie stać na zakup kosztownej aparatury i rozpoczynania działalności od zakładania laboratorium. Poprzez nasz projekt dokonamy pewnego remanentu, by zyskać pełną wiedzę o tym, jakim narzędziami dysponujemy na Podkarpaciu – poznamy wyposażenie laboratoriów i zakres usług badawczych, a następnie określimy ich ofertę rynkową, którą będzie można przedstawić przedsiębiorcom. Dzięki temu firma, chcąca zbadać jakiś materiał czy produkt, zyska łatwy dostęp do informacji, gdzie to może zrobić i za ile. Oferta komercyjna podkarpackich laboratoriów będzie promowana na portalu internetowym PCI.
Reklama
 
W ankiecie, którą dr Tabisz przeprowadził przed rozpoczęciem projektu, około 80 proc. firm wskazało, że badania swoich wyrobów zleca do laboratoriów spoza Podkarpacia. – To oznacza, że albo takiego potencjału badawczego w regionie nie ma, albo przedsiębiorcy nie mają o nim dostatecznej wiedzy, albo jest po prostu niedostępny. I rzeczywiście, część aparatury badawczej kupowanej do uczelnianych laboratoriów za fundusze unijne, przez określony czas nie mogła służyć celom komercyjnym – przyznaje dr Tabisz. – Ta blokada w wielu laboratoriach jest już częściowo zdjęta i można wykonywać w nich badania zlecane przez firmy. Oczywiście, na uczelniach naukowcy są rozliczani z badań, których wyniki mają publikować w czasopismach naukowych wysoko punktowanych. Postaramy się jednak wskazać zarówno im, jak i szkołom wyższym, korzyści wynikające z wykonywania badań komercyjnych. 
 
O rozwoju sieci laboratoriów na Podkarpaciu debatowano m.in. w listopadzie br. podczas drugiej Konferencji „Innowacje-Pomiary-Akredytacje”, którą PCI zorganizowało w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Wzięło w niej udział około 100 osób, przedstawicieli firm, uczelni, urzędów, w tym Głównego Urzędu Miar. – Kiedy sieć laboratoriów rozpocznie zorganizowaną współpracę, planujemy przygotowanie trzeciej konferencji – informuje dr Tabisz. – Chcemy, aby to wydarzenie odbywało się co roku, umożliwiając spotkanie ludzi biznesu i przemysłu z przedstawicielami laboratoriów.
 
Jak zauważa dr Tabisz, mając dobre rozeznanie w dostępnej na Podkarpaciu ofercie laboratoriów, łatwo będzie wskazać, w jakich obszarach jest ona niekompletna i inwestować w taką aparaturę, która ją uzupełni, zamiast powielać. Dlatego w dalszych planach PCI jest utworzenie Centrum Badań i Certyfikacji – zespołu laboratoriów akredytowanych w obszarze, w którym usług badawczych do tej pory nie wykonywano. Założono, że będzie to przedsięwzięcie komercyjne. – Świadectwo akredytacji daje klientom gwarancję, że wyniki z danego laboratorium są ważne. Można ich użyć np. do oceny zgodności, umożliwiającej swobodny przepływ towaru przez granice. Takie badania mają większą wartość, a ich wykonywanie jest dla laboratoriów bardziej opłacalne. Dlatego w ramach sieci będziemy przekonywać do uzyskiwania akredytacji, a także tzw. notyfikacji. Przewidujemy wsparcie finansowe tego procesu – mówi dr Tabisz.
Reklama
 
Pierwsze efekty w 2020 roku
 
– Widoczne efekty pracy Centrum z kadrą naukową powinny pojawić się już w 2020 roku. Tym bardziej, że cały czas, poza programami grantowymi i poza siecią laboratoriów, pracujemy nad inicjowaniem i zacieśnianiem współpracy nauki z biznesem. Trafiają do nas propozycje zarówno od przedsiębiorców, jak i od zespołów naukowych, także spoza Podkarpacia. Poszukiwani są np. konsorcjanci do programów unijnych, wykonawcy konkretnych zleceń. Odpowiadamy na te potrzeby, stale działając w tym kierunku, by Podkarpacie mogło jak najwięcej skorzystać i rozwijać się gospodarczo. To, czy nam się powiedzie, zależy od chęci współpracy wszystkich aktorów tej sztuki: przedsiębiorców, władz uczelni oraz urzędników – podsumowuje Konrad Frontczak.
 
 
 
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. 
Biuro: ul. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów, 
tel. +48 507 836 617, email: biuro@pcinn.org
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2023-02-02 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.