Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Jak założyć spółkę w Hiszpanii?

A A A
Materiał Partnera

Dodano: 25-07-2022

Jak założyć spółkę w Hiszpanii?

W poniższym artykule przedstawiono wskazówki dotyczące formalności, których należy dopełnić w celu założenia spółki w Hiszpanii, a także etapy jej tworzenia.

·        Uzyskanie N.I.E. (mero de Identidad de Extranjero)

Obywatele Państw Unii Europejskiej chcący zostać wspólnikami hiszpańskiej spółki muszą posiadać N.I.E., czyli Numer Identyfikacji Obcokrajowca (mero de identidad de extranjero). N.I.E. można uzyskać na komisariacie policji w Hiszpanii (Dirección General de Policía y de la Guardia Civil u Oficinas de Extranjería o Comisarías de
Policía) lub w konsulacie Hiszpanii w kraju pochodzenia zainteresowanego, zarówno osobiście, jak i korzystając z pomocy pełnomocnika. Należy jednak pamiętać, że posiadanie N.I.E. nie jest równoznaczne z posiadaniem rezydencji podatkowej w Hiszpanii.

Reklama

Obywatele Państw spoza Unii Europejskiej chcący zostać wspólnikami hiszpańskiej spółki muszą spełnić dodatkowe wymagania.

·        Uzyskanie N.I.F. (mero de Identificación Fiscal)

Posiadając numer N.I.E. można następnie zarejestrować się w administracji podatkowej uzyskując numer N.I.F, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej. Dopiero po uzyskaniu N.I.E. oraz N.I.F. można przejść do właściwej procedury otwarcia spółki. Należy jednak pamiętać, że procedura ta może się nieco różnić w zależności od rodzaju spółki oraz wspólnoty autonomicznej, na terenie której siedzibę będzie mieć spółka.

Jeśli myślimy o otwarciu oddziału spółki w Hiszpanii, to należy uzyskać N.I.F., dla spółki – matki. W tym celu należy przedłożyć przed hiszpańskim organem podatkowym następujące dokumenty, przetłumaczone na język hiszpański i opatrzone apostille:

·        Pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek o uzyskanie N.I.F. Można go udzielić w Hiszpanii lub zagranicą (forma aktu notarialnego).

·        Wyciąg z KRS spółki zawierający następujące dane spółki: organ zarządzający, firmę, datę utworzenia oraz siedzibę spółki. Wyciąg powinien zawierać statut spółki.

7 niezbędnych kroków do założenia spółki w Hiszpanii

1.     Uzyskanie certyfikatu z Rejestru Handlowego potwierdzającego, że nazwa proponowana dla nowej spółki nie jest zarezerwowana ani używana przez inny podmiot. Zaleca się złożenie wniosku z propozycją 5 nazw w kolejności według priorytetu.  Rejestr przyzna jedną z wnioskowanych nazw spółek i wydaje „zaświadczenie negatywne o firmie spółki” (certificación negativa de denominación social) – oznaczające, że dana nazwa spółki nie widnieje jeszcze w rejestrze.

Reklama

2.     Kapitał zakładowy i forma prawna spółki. Wysokość minimalnego kapitału zakładowego zależy od rodzaju spółki. W przypadku utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością minimalny kapitał wynosi 3.000 , natomiast w przypadku spółki akcyjnej - 60.000 Kapitał zakładowy może być wniesiony w drodze wkładów pieniężnych lub niepieniężnych (aportów). Wkładem nie może być praca wspólnika na rzecz przyszłej spółki.

3.     Otwarcie rachunku bankowego. Po zastrzeżeniu nazwy przyszłej spółki konieczne jest otwarcie rachunku bankowego i wpłacenie kwoty odpowiadającej minimalnej wysokości kapitału zakładowego w celu uzyskania zaświadczenia bankowego o wpłaceniu tych środków. Istnieje możliwość odstąpienia od wymogu załączenia takiego zaświadczenia do aktu założycielskiego spółki pod warunkiem złożenia oświadczenia, że wspólnicy-założyciele ponoszą solidarną odpowiedzialność za wkłady wobec samej spółki i wobec jej wierzycieli.

4.     Statut spółki. Należy pamiętać, aby statut spółki uwzględniał konkretne potrzeby spółki oraz jej wspólników. W zakresie kształtowania treści statutu, obowiązuje zasada swobody umów i autonomii woli stron. Oznacza to, że wspólnicy mogą dowolnie ukształtować treść jego postanowień, o ile są one zgodne z prawem, moralnością i porządkiem publicznym. Każdy jednak statut powinien zawierać co najmniej informacje o nazwie spółki, jej celach i działalności, siedzibie, kapitale zakładowym i udziałach na jakie się dzieli, sposobie organizacji i zarządzania spółką, a także w jakim trybie zapadają uchwały zgromadzenia wspólników.

Reklama

5.     Wyznaczenie członków zarządu. Ich liczba zależy od formy prawnej (rodzaju) spółki. Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być jedno lub wieloosobowy. Członkowie zarządu nie muszą być wspólnikami spółki. Ponadto należy mieć na uwadze, że w przypadku zagranicznych inwestorów konieczne jest powołanie reprezentanta posiadającego status rezydenta w Hiszpanii.

6.     Podpisanie aktu notarialnego. Dokumenty założycielskie muszą być podpisane notarialnie przez wszystkich hiszpańskich i zagranicznych wspólników (lub w stosownych przypadkach przez ich odpowiednio umocowanych przedstawicieli).

7.     Rejestracja w Rejestrze Handlowym i uzyskanie ostatecznego N.I.F. Spółka nabywa osobowość prawną w momencie wpisania jej do Rejestru Handlowego. Po otrzymaniu tymczasowego N.I.F. i wpisaniu spółki do Rejestru, należy uzyskać ostateczny N.I.F.

Dlaczego warto założyć spółkę w Hiszpanii?

Otwarcie spółki kapitałowej w Hiszpanii wiąże się z wieloma korzyściami, między innymi:

·        Wejście na 5 największy rynek w Unii Europejskiej, 14 na świecie

·        Swoją ofertę spółka może skierować do 46 milionów mieszkańców i do ok. 80 milionów turystów odwiedzających ten kraj każdego roku

·        Procedura otwarcia spółki nie jest nazbyt skomplikowana i czasochłonna

Reklama

·        Hiszpania jest rynkiem otwierającym możliwości wejścia na rynki latynoamerykańskie

·        Infrastruktura i logistyka w Hiszpanii jest jedną z najbardziej rozwiniętych w Europie

·        Zwolnienia z dywidend i zysków kapitałowych dla cudzoziemców

·        Podatek od spółek (Impuesto sobre Sociedades) wynosi 25%, z możliwością zastosowania stawki 15% przez dwa pierwsze lata podatkowe z ulgami dla nowoutworzonych spółek

·        Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte z wieloma państwami

·        Członkostwo w Unii Europejskiej (co skutkuje nie tylko ujednoliceniem przepisów prawa, ale także zapobiega podwójnemu opodatkowaniu). 

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2023-02-02 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.