Reklama

Podatek od nieruchomości w spółce cywilnej

A A A
Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Agnieszka Rzeszut)

Dodano: 27-03-2017

Podatek od nieruchomości w spółce cywilnej

W świetle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm., dalej jako: u.p.o.l.) podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna.

Uchwała 7-sędziów NSA w Warszawie z dnia 13 marca 2017 r. (sygn. II FPS 5/16)

Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Agnieszka Rzeszut)

W dniu 13 marca 2017 r. Izba Finansowa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt II FPS 5/16) podjęła uchwałę będącą następstwem rozpoznania zagadnienia prawnego przekazanego postanowieniem z dnia 1 grudnia 2016r. przez Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 1962/16) w przedmiocie skargi kasacyjnej wspólników Spółki Cywilnej wniesionej od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 22 marca 2016 r. (sygn. akt I SA/Rz 76/16) wydanego
w następstwie rozpoznania skargi wspólników tej spółki na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta która ustaliła wymiar zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości Spółki Cywilnej za 2014 r.

Powyższa sprawa dotyczyła t zawarcia z Gminą. przez wspólników Spółki Cywilnej umowy najmu lokalu użytkowego. Zdaniem Kolegium spółka cywilna będąc najemcą lokalu użytkowego może być uznana za posiadacza będącego własnością jednostki samorządu terytorialnego tj. Gminy części obiektu budowlanego. W oparciu o to stwierdzenie Kolegium uznało, że taka spółka cywilna jest w oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a u.p.o.l. podatnikiem podatku od nieruchomości. Stanowisko to zostało zaakceptowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 22 marca 2016 r. (sygn. akt I SA/Rz 76/16). Sąd ten stwierdził, że obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości nakłada ustawa tj. akt prawa powszechnie obowiązującego. Umowne uregulowania dotyczące tego obowiązku nie odnoszą skutków w sferze obowiązków publiczno-prawnych, a w szczególności nie wyłączają obowiązku zapłaty tego podatku. Prawo podatkowe stanowi gałąź prawa odrębną (autonomiczną) od innych dziedzin prawa, w tym od prawa cywilnego. Na gruncie prawa podatkowego nie ma zastosowania zarówno zasada swobody umów, jak i ograniczenie odpowiedzialności stron w oparciu o zasady współżycia społecznego.

Zagadnienie prawne rozstrzygnięte w dniu 13 marca 2017 r. przez Izbę Finansową Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. II FPS 5/16) miało na celu wyjaśnienie kwestii, czy w świetle art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka cywilna, czy jej wspólnicy.

Reklama

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 1 grudnia 2016r. (sygn. akt II FSK 1962/16), w dotychczas prezentowanym przez Naczelny Sąd Administracyjny orzecznictwie istnieją dwa nurty dotyczące określenia podmiotów, wobec których ma zastosowanie art. 3 ust. 1 u.p.o.l. Pierwszy z nich przedstawia stanowisko, w świetle którego podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka cywilna, nie zaś jej wspólnicy(m.in. II FSK 226/07, II FSK 227/07, II FSK 228/07 i II FSK 229/07). W świetle drugiego z nich podatnikiem tego podatku są wspólnicy spółki cywilnej, a nie sama spółka cywilna (m.in. II FSK 2985/12, II FSK 3264/13,II FSK 2368/14, II FSK 1434/14, II FSK 1577/16).

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchwałą podjętą dnia 13 marca 2017 r. w składzie
7-sędziów (sygn. akt II FPS 5/16)rozstrzygnął powyższe rozbieżności stwierdzając, że za podatnika podatku od nieruchomości należy uznać wspólników spółki cywilnej, a nie samą spółkę cywilną. Sąd ten poparł istniejące w tym zakresie orzecznictwo, w świetle którego okoliczność, że spółka cywilna jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej nie jest wystarczająca celem uznania jej za podatnika podatku od nieruchomości. Uznanie takich jednostek za podatników tego podatku wymaga, by przysługiwał im jeden z będących podstawą takiej kwalifikacji tytułów prawnych do władania nieruchomością. Spółka cywilna nie może z kolei być właścicielem nieruchomości.

W przedmiotowej uchwale Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Nie stanowi ona ponadto podmiotu odrębnego od wspólników tej spółki. Stroną umów bądź postępowań są wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna. Tacy wspólnicy są ponadto podmiotami praw i obowiązków oraz ponoszą odpowiedzialność. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie zauważył ponadto, że w świetle przepisów kodeksu cywilnego spółka cywilna nie może być zarówno właścicielem nieruchomości, jak i jej użytkownikiem wieczystym. Nie występuje ona ponadto jako najemca nieruchomości. Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, nie może być ona uznana za podatnika podatku od nieruchomości.

W odniesieniu do przywołanej wyżej argumentacji, stanowisko wyrażone w uchwale 7-sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2017 r. (Sygn. II FPS 5/16) należy uznać za zasadne.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Ryczałty za noclegi kierowców

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją przepis art. 21a ustawy z dnia...

Przy podziale przez wydzielenie spółka przejmująca przejmie także rolę procesową spółki dzielonej

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art...

Wynagrodzenie pracownika kosztem uzyskania przychodu nawet wbrew układowi zbiorowemu

Podwyższone wynagrodzenia wypłacane kierowcom na podstawie indywidualnych porozumień zawartych z poszczególnymi pracownikami...

zobacz więcej
Reklama

Cztery przepisy na sukces. Biznesy rosną w projekcie Start In Podkarpackie

Specjalistyczne platformy internetowe dla wymagającego rynku medycznego zamierzają uruchomić dwa z czterech podkarpackich startupów, które w sierpniu...

Fibrain zainwestuje w WiseGlass. Inteligentne lustra podbiją świat?

Wyglądają jak zwykłe lustra, ale obok odbicia wyświetlają reklamy. Jakie? Zależy od tego, kto się przegląda. Trzy lata temu pomysł, wykorzystujący zaawansowane...

Podkarpacka Giełda Domów i Mieszkań. Setki ofert w G2A Arena

Małe mieszkania, domy z ogródkiem to dziś najlepiej sprzedaje się w Rzeszowie i jego okolicach. Po 2-3 miesiącach epidemii wyczekiwana obniżka cen nie nastąpiła, a idealne...

Reklama

W Aeropolis powstała maszyna kontroli jakości. Szybsza od tych na świecie

Pięć sekund zajmie skontrolowanie wymiarów i innych parametrów samochodowej tarczy sprzęgła schodzącej z linii produkcyjnej w Jasionce koło Rzeszowa...

Co z budową 8 obwodnic na Podkarpaciu?!

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 na Podkarpaciu planowana jest realizacja ośmiu z nich. Będą to obwodnice Brzostka i Kołaczyc, Kolbuszowej, Jasła, Miejsca Piastowego, Nowej Dęby, Pilzna...

Więcej pasażerów na lotnisku w Jasionce. Od sierpnia loty do Turcji

Prawie 23 tysiące pasażerów obsłużył w lipcu Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. Był to pierwszy miesiąc od wybuchu pandemii COVID-19, w którym odbywały się...

Rozpoczęto budowę Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz

Łopaty wbite. W środę, 5 sierpnia, w Tajęcinie k. Rzeszowa uroczyście rozpoczęto budowę Podkarpackiego Centrum Nauki. Jego patronem ma być pochodzący z Podkarpacia wynalazca...

PCI ProtoLab - rozwiązania dla przedsiębiorców i przyszłości Podkarpacia

Maratony projektowania ukierunkowane na realne wyzwania i problemy pochodzące z przedsiębiorstw, wspólne rozwijanie projektów, prototypów i startupów...

zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2020-09-18 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2020-09-18
USD 3,7585 -0,34%
EUR 4,4574 +0,13%
CHF 4,1378 -0,08%
GBP 4,8811 -0,13%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1957,75 +0,00% [22:59]
 Ropa brent baryłka 43,09 +0,00% [22:59]
 Pallad uncja 2382,60 +0,00% [22:59]
 Platyna uncja 932,40 +0,00% [22:59]
 Srebro uncja 26,97 +0,00% [22:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.