Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Co czeka polskich przedsiębiorców w 2021 roku

A A A
Materiał partnera

Dodano: 15-12-2020

Fot. EEN przy WSIiZ

Fot. EEN przy WSIiZ

Co czeka polskich przedsiębiorców działających na europejskich rynkach po roku recesji wywołanej pandemią COVID-19? O opinie dotyczące eksportu, delegowania pracowników, wykonywania usług za granicą i transportu poprosiliśmy ekspertów ośrodka Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.  
 
Fot. Tadeusz Poźniak
 
Dr hab. Robert Pater, prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ekonomista, ekspert rynku pracy, Kierownik Katedry Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie:
 
Przynajmniej od 2017 roku stopa zwrotu z technologii spada, co oznacza, że technologia się starzeje. Ostatnie lata przed recesją COVID-19 to okres dużej aktywności gospodarki – nie było potrzeby wprowadzania istotnych zmian. Teraz jest czas, żeby się zatrzymać i zaoferować coś nowego. Być może online, indywidualnie, przy innej promocji? Sytuacja w 2021 r. może rozwijać się dwojako – trwanie epidemii oznacza recesję i ograniczenia działalności gospodarczej, jej ujarzmienie – duży wzrost popytu, ale i aktywności konkurencji. Przygotowując się na ten drugi wariant, uprzedzimy konkurencję. Konsumenci zapamiętają kogoś, kto teraz się wyróżnia, szczególnie, że wielu firmom trudno przestawić się na działanie w ograniczeniach. Zmienia się też rynek pracy. Poszukujący pracy mają mniejsze oczekiwania płacowe. Pracownicy nie są jednak w negocjacjach na straconej pozycji. Trzeba zdobyć umiejętności, których oczekują pracodawcy. Niektóre z nich są dostępne dzięki szkoleniom online. Znam historyka, który otrzymał propozycję pracy w Dolinie Krzemowej jako lider IT w dużej firmie. Ale to dzięki ogromnemu samozaparciu. Każdy może zdobyć dodatkowe kwalifikacje, które obecnie wydają mu się bardzo odległe i trudne. Wszystko w domowych pieleszach! Trzeba tylko wyjść z utartych schematów. I po to właśnie są recesje.
Reklama
 
Fot. EEN WSIiZ
 
Justyna Szawan-Sieradzka, prawnik i tłumacz przysięgły języka francuskiego; Tłumaczenia & Consulting: 
 
Do niedawna siłą rozpędu realizowano zagraniczne kontrakty zawarte jeszcze przed pandemią. Uniknięto znacznych przestojów, ale też nie było długofalowego planowania. Przedsiębiorcy funkcjonowali „krótkoterminowo”. Gdy na wiosnę szefowie państw nawoływali do korzystania z usług firm krajowych, zastanawiałam się, czy to wpłynie na przyszłe zagraniczne kontrakty moich klientów. Teraz docierają do mnie pozytywne sygnały o planowanych nowych wyjazdach firm z branży mechanicznej i budowlanej m.in. do Francji i Szwajcarii. To bardzo dobry znak. Są też firmy francuskie, które korzystają z usług agencji pracy tymczasowej, bo ich stali polscy pracownicy wrócili do kraju z obawy przed pandemią. Mają braki w personelu, a polskie agencje pracy dysponują dużą bazą pracowników, także z Ukrainy. Moi klienci co prawda należą do branż, które bezpośrednio nie zostały dotknięte lockdownem i zaczynają odważniej planować przyszłość, jednak żadna branża nie funkcjonuje w całkowitym oderwaniu od innych. Po raz pierwszy w historii świat przeciwdziała pandemii, wprowadzając tak poważne ograniczenia. Trudno więc przewidzieć, co przyniesie kolejny rok. 
 
Fot. EEN WSIiZ
 
Łukasz Żak, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników; Żak Legal Support Office:

Rok 2021 to rok niepewności. Komisja Europejska w ostatnich prognozach obniżyła perspektywę rozwoju gospodarczego na rok 2021 dla obszaru UE, wskazując, że gospodarka europejska ma szanse osiągnąć poziom sprzed pandemii dopiero w roku 2023. Prognozy mogą się zmienić zależnie od tego, jak poszczególne kraje będą sobie radzić z wirusem, jak szybko uruchomione zostaną programy pomocowe dla firm i dla sektorów najbardziej dotkniętych recesją. Pandemia w istotny sposób wpłynęła na działalność polskich firm współpracujących z zagranicznymi partnerami handlowymi. Ograniczenia związane z przemieszczaniem się osób wewnątrz UE, konieczność przeprowadzania testów, kwarantanna, bardzo często wprowadzane w krótkich odstępach czasu utrudniały działanie polskich firm na rynkach zagranicznych, zwłaszcza w obszarze delegowania pracowników. Straty poniósł przemysł stoczniowy (najbardziej w obszarze transportu pasażerskiego), wiele projektów „spadło” lub zmieniło terminy realizacji. Ucierpiał sektor targowy, gdzie wiele polskich firm świadczyło usługi na całym świecie. Ciężkie chwile przechodzi branża motoryzacyjna. Skutków pandemii nie odczuła natomiast tak mocno m.in. branża budowlana i transportu drogowego, gdzie polskie firmy stale zaznaczają swoją obecność w Europie. Co przyniesie przedsiębiorcom działającym w UE rok 2021? Dziś, obok ryzyka, jakie standardowo towarzyszyło prowadzeniu działalności gospodarczej, muszą stawić też czoła niepewności.
Reklama
 
Fot. EEN WSIiZ
 
Jacek Wójcikiewicz, specjalista ds. transferu technologii; Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 
Jaki będzie rok 2021 dla eksporterów? Z pewnością trudny. Pandemia spowodowała spadek eksportu i importu, choć bilans handlowy jest korzystniejszy dla Polski niż przed rokiem. Koronawirus spowolnił gospodarkę światową, nie oszczędzając unijnej ani polskiej, choć nasza gospodarka – jak wynika z danych Eurostatu – przechodzi ten proces lepiej niż większość krajów UE. Recesja przyczyniła się do mniejszego zapotrzebowania na wiele produktów z Polski. Wg GUS, eksport w okresie I-IX 2020 spadł o 4 proc. do analogicznego okresu 2019 r., zaś import zmniejszył się o 8 proc. Jednak 2021 rok może być też szansą dla przedsiębiorców. Czas odrabiania strat po pandemii przełoży się na większe zapotrzebowanie na cieszące się dobrą marką i jakością towary znad Wisły. Jeśli do tego kurs euro utrzyma się na wysokim poziomie, przedsiębiorcom będzie łatwiej odrabiać straty. Drugim czynnikiem, który będzie miał ogromny wpływ na eksport nie tylko polski, ale i unijny, jest wprowadzenie granicy celnej między UE a Wielką Brytanią. To jeden z najważniejszych eksportowych rynków dla naszych towarów i usług (6 proc. udziału w eksporcie). Procedury celne i kontrole na granicy wydłużą czas odpraw towarów, mimo że mają się odbywać elektronicznie. Będą stosowane dwa systemy informatyczne. Nieścisłości lub brak dokumentów sprawią, że towar nie zostanie wpuszczony na teren Wielkiej Brytanii.
 
Fot. EEN WSIiZ
 
Paweł Miąsik, prawnik specjalizujący się w prawie transportowym, Agencja Bezpieczeństwa Transportu:
 
Reklama
Najważniejsze zmiany, jakie czekają firmy międzynarodowego transportu drogowego w 2021 roku i w kolejnych latach, dotyczą tzw. pakietu mobilności. Obejmuje on zmiany różnych dyrektyw i rozporządzeń UE, zmniejszające konkurencyjność polskich firm i dlatego długo był przez Polskę blokowany. Pierwszą z takich zmian są obowiązujące od tego roku przepisy dotyczące czasu pracy kierowców, ale akurat one okazały się pomocne. Np. w przypadku odpoczynków tygodniowych: kierowca może w trasie wykorzystać dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku; może też przekroczyć normę czasu pracy o 2 godziny, by dotrzeć do bazy i odpocząć. Bardziej ograniczające przewoźników przepisy wejdą w latach 2022-2026. Obejmą one regulacjami przewóz samochodami poniżej 3,5 t. Od 2022 roku będzie obowiązywała licencja, a od 2026 roku – również nadzór tachografów. To spowoduje przejęcie znacznej części mniejszych załadunków przez duże auta. W transporcie brakuje kierowców i w przyszłym roku będzie na nich zapotrzebowanie. Faktem staje się brexit. W styczniu Wielka Brytania wychodzi z UE. Przewoźników czekają duże wyzwania dotyczące spraw administracyjno-celnych. W Polsce czeka nas również zmiana systemu opłat drogowych dla ciężarówek. Obecnie w autach są zamontowane urządzenia komunikujące się z system viaTOLL podczas przejazdu przez bramownicę. W nowym, na wzór Słowacji i Niemiec, będzie połączenie satelitarne. Przez okres przejściowy oba systemy mają funkcjonować, ale warto już na początku zająć się wymianą urządzeń, by uniknąć ewentualnych problemów ze zwrotną kaucją. 
 
Fot. EEN WSIiZ

Dr Mirosława Braja, kierownik ośrodka Enterprise Europe Network, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie:
Reklama
 
Rok 2021 będzie dla przedsiębiorców pełen wyzwań, ale spodziewam się również umiarkowanego ożywienia i interesujących zmian w gospodarce światowej. Kiedy większość gospodarek świata boryka się ze skutkami pandemii, Chiny – według prognoz MFW – zakończą 2020 r. z 1,9-procentowym wzrostem gospodarczym, a w 2021 r. odnotują wzrost o kolejne 8,2 proc. Możemy również spodziewać się stopniowego pobudzania eksportu i importu. Wg MFW, w nowym roku globalne obroty handlowe wzrosną o ok. 8,3 proc., jednak sytuacja polskich eksporterów będzie powiązana z sytuacją zagranicznych partnerów. Niestety, raport McKinsey z października dotyczący kondycji MŚP w czołowych europejskich gospodarkach, nie jest optymistyczny. Ponad połowa ankietowanych firm obawia się, że jeśli pandemia się utrzyma, grozi im zamknięcie działalności w pierwszych trzech kwartałach 2021 r., a 28 proc. spodziewa się zamknięcia lub zawieszenia projektów rozwojowych. Podobnie dzieje się w Polsce. Wg danych GUS, w II kwartale 2020 r. nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw były o 15 proc. niższe niż w II kwartale 2019 r. Jednocześnie rosło zadłużenie. Na koniec czerwca 2020 r. zobowiązania przedsiębiorstw z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek były o ponad 12 proc. wyższe niż w czerwcu 2019 r., zaś zobowiązania długoterminowe aż o 23 proc. To pozwala przypuszczać, że nadrabianie strat rozwojowych nie nastąpi szybko, choć prognozy gospodarcze z III kwartału 2020 r. są bardziej optymistyczne niż kilka miesięcy wcześniej. W 2021 roku można więc oczekiwać lekkiego pobudzenia aktywności gospodarczej. „Światełko w tunelu” dostrzegają także podkarpackie MŚP, które coraz częściej zgłaszają się do Ośrodka EEN WSIiZ i chętniej korzystają z usług wsparcia poszukiwania partnerów zagranicznych, jakie świadczymy.
Reklama
 
 
Enterprise Europe Network
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów,
Tel./Fax: 17 860 57 52/45/61, e-mail: een@wsiz.rzeszow.pl
 
 

 
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2023-02-06 17:38
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.