Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Propozycje Konrada Fijołka dla każdej z 33 dzielnic Rzeszowa

A A A
Opracowanie Aneta Gieroń

Dodano: 08-06-2021

Fot. Grzegorz Bukała/KW Konrada Fijołka

Fot. Grzegorz Bukała/KW Konrada Fijołka

Z 33 budowlanymi tablicami informacyjnymi pojawił się w poniedziałek na rzeszowskim Rynku Konrad Fijołek. To podsumowanie jego kampanii na tydzień przed wyborami, w którym składa konkretne propozycje ulepszeń i spraw do załatwienia w każdej z 33 dzielnic Rzeszowa. Po konferencji tablice zawisły na wszystkich osiedlach - można na nich sprawdzać, czego można oczekiwać od Konrada Fijołka w ciągu najbliższych 2 lat, pod warunkiem, że wygra w wyborach i zostanie prezydentem.
 
- W ciągu ostatnich tygodniach odwiedziliśmy wszystkie osiedla, niektóre dwukrotnie rozmawiając przy sklepach, na spotkaniach z Radami Osiedli, na spotkaniach z mieszkańcami. Tak powstała lista wszystkich tych rzeczy, które rzeszowianie zgłaszali, a które należy w naszym mieście w najbliższym czasie wykonać – mówił Konrad Fijołek 
Reklama
 
Inwestycje i problemy zgłoszone do realizacji. 
 
Osiedle Baranówka IV
Budowa parku kieszonkowego
Wybieg dla psów, teren obok Przyrwy do ul. Brydaka
Nowe miejsca parkingowe wzdłuż ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 
Modernizacja łącznika między ulicami Tarnowską i ul. Prymasa 1000-lecia
Rozpoczęcie przygotowań projektowych obwodnicy północnej wzdłuż torów

Osiedle Miłocin - św. Huberta
Modernizacja przejazdu kolejowego łączącego ul. Borową z ul. Warszawską
Modernizacja ulicy Myśliwskiej
Plac zabaw dla dzieci oraz Dom Kultury
Budowa chodnika wzdłuż ul. Bażantowej i ul. Łowieckiej
 
Osiedle Słocina
Budowa łącznika św. Rocha - Wieniawskiego
Budowa drogi ul. Na Jaworzu 
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Słociny
Budowa ronda przy zbiegu ulic Paderewskiego i ul. Witolda
Modernizacja Parku im. W. Szafera wraz z rozbudową alejek i oświetlenia
 
Osiedle Krakowska - Południe
Remont wjazdu i wyjazdu z ul. Solarza w Al. Witosa
Remont nawierzchni ul. Pleśniarowicza (od 37 lat nie było remontu)
Nasadzenia drzew w parku - brak zacienionych miejsc i zacienionych ławek
Utworzenie osiedlowego Klubu Seniora
Parking przy ul. Lewakowskiego, chodnik przy ul. Rataja

Osiedle Króla Augusta
Wyznaczenie ostatecznego przebiegu wiaduktu łączącego ul. Wyspiańskiego z ul. Hoffmanową
Utworzenie żłobka i Domu Kultury
Reklama
Powrót lodowiska na ul. Wyspiańskiego
Zachowanie garaży na osiedlu

Osiedle Miłocin
Budowa ul. Parkowej i modernizacja ul. Migdałowej
Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZSA
Utworzenie Parku Leśnego Miłocin
 
Osiedle Kotuli
Urządzenie wybiegu dla psów.
Kontynuacja Urządzania parku przy ul. Błogosławionej Karoliny za Szkołą.
Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Dynowską.
Budowa chodnika przy ulicy Iwonickiej na odcinku od ul. Nowosądeckiej do ul. Pańskiej. 
Ścieżki biegowe na osiedlu.

Osiedle Przybyszówka
Sygnalizacja świetlna na ul. Debickiej przy Szkole Podstawowej 
Poszerzenie ul. Pańskiej
Dokończenie przebudowy ul. Ustrzyckiej na odcinku od ul. Dębickiej
Wykonanie przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Dworskiej 
MPK bus łączący z ul. Słoneczny Stok
Inwestycje w boiska sportowe

Osiedle Matysówka
Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
Remont ul. Matysowskiej wraz z chodnikami
Remont ul. Św. Walentego na łączniku os. Matysówka i os. Słocina
Remont ul. Wierchowej 
Oświetlenie ulic
Komunikacja miejska busem od os. Zalesie przez os. Matysówka
Wypracowanie ostatecznej koncepcji stoku narciarskiego

Osiedle Staromieście
Dokończenie remontu ul. Skrajnej
Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3, która jest konieczna ze względu na rozrastające się osiedle
Reklama
Brak dróg rowerowych w kierunku centrum
Budowa łąki kwietnej

Osiedle Drabinianka
Budowa kładki nad rzeką Strug
Budowa progów zwalniających na ul. Uroczej
Budowa kompleksu sportowego na osiedlu
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż zalewu rzeszowskiego
 
Osiedle Zwięczyca
Zagospodarowanie pod cele sportowo-rekreacyjne Kaczernego
Rozwiązanie problemu wylewania potoku Paryja wzdłuż ul. Karkonowskiej
Rozbudowa, modernizacja osiedlowych ulic (chodnik, oświetlenie, odwodnienie)
Budowa chodnika wzdłuż ul. Jarowej
 
Osiedle Nowe Miasto
Uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nad Wisłokiem
Stworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców
Zielona przestrzeń do spędzenia wolnego czasu 
Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej miasta

Osiedle Paderewskiego
Wykonanie oświetlenia na placu zabaw przy ul. Ossolińskich
Remont generalny ul. Modrzejewskiej i ul. Struga
Utwardzenie wjazdu z ul. Ossolińskich na plac zabaw
Remont nawierzchni drogi przed blokiem Paderewskiego
Montaż monitoringu przy wjeździe z ul. Paderewskiego na ul. Ossolińskich i ul. Puszkina
 
Osiedle Zawiszy
Budowa chodnika i wykonanie oświetlenia przy ul Zawiszy Czarnego
Utworzenie miejsca sportowo - rekreacyjnego w zachodniej części osiedla
Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rymanowskiej
Remont chodnika przy ul. Matuszczaka
Chodnik przy ul. Podgórskiej
 
Osiedle Pobitno
Zagospodarowanie Kopca Konfederatów Barskich
Reklama
Wykonanie najazdowych miejsc parkingowych przy ul. Kurpiowskiej
Modernizacja fragmentu ul. Traugutta (tzw. schodki) 
Wykonanie oświetlenia na ul. Modra, ul. Na Stoku, ul. Na Wzgórzu
Teren zielonej rekreacji w okolicach szkoły

Osiedle Kmity
Lokal dla Klubu Seniora
Parkingi najazdowe przy ul. Bohaterów
Remont nawierzchni dróg osiedlowych
 
Osiedle Bzianka
Dostępność placu zabaw przy szkole w godzinach popołudniowych 
Utworzenie zielonego skweru rekreacyjnego dla Mieszkańców
Budowa domu kultury
Przyspieszenie rozbudowy ulicy Kalinowej

Osiedle Wilkowyja
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego
Budowa remizy dla OSP
Modernizacja boiska przy ul. Mazowieckiej
Stworzenie bezpiecznego systemu dróg dojazdowych na północy osiedla
 
Osiedle 1000-lecia
Wykup Parku Jędrzejowiczów i jego rewitalizacja
Współpraca ze spółdzielnią̨ w sprawie rozszerzenia oferty Domu Kultury
Ścieżki rowerowe do centrum i nad Wisłok
Doposażenie placu zabaw przy ul. Podhorążych w urządzenia zabawowe dla dzieci i ruchowe dla mieszkańców 50+
 
Osiedle Andersa
Wyposażenie Parku Sybiraków w elementy rekreacyjne Street Workout
Rewitalizacja boiska dla dzieci i młodzieży w Parku Sybiraków
Remont parkingu przy ul. Broniewskiego 24
 
Osiedle Pułaskiego
Rewitalizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Unii Lubelskiej. Wymiana ławek, oświetlenie, nasadzenia
Reklama
Utworzenie strefy wypoczynkowej dla mieszkańców bloków przy ulicy Pułaskiego.
Stworzenie miejsca do street workout
Włączenie w system monitoringu miejskiego parków Jedności Polonii z Macierzą i Solidarności
 
Osiedle Gen. Grota Roweckiego
Modernizacja infrastruktury osiedlowej
Dom dzienny seniora
Zabezpieczenie prawne istniejącej infrastruktury osiedlowej
Urozmaicenie oferty kulturalnej

Osiedle Dąbrowskiego
Dom kultury z ofertą dla seniorów
Parkingi i stojaki na rowery
Rewitalizacja ogródka jordanowskiego
 
Osiedle Piastów
Wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym, pomiędzy drzewami przy ul Dominikańskiej
Fontanna w Parku im. Inwalidów Wojennych
Budowa sali gimnastycznej i Domu Kultury

Osiedle Mieszka I
Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulicy Lwowskiej z Mieszka I
Rozbudowa szkoły Podstawowej nr 21
Miejsca parkingowe przy alei Krzyżanowskiego

Osiedle Biała
Budowa kładki na rzece Strug wraz budową ciągu pieszo - rowerowego ulicą Doliny Strugu
Poszerzenie ul. Makuszyńskiego, ul. Miłosza czy ul. Gościnnej
Budowa boiska piłkarskiego
 
Osiedle Zalesie
Modernizacja i budowa ścieżek, oświetlenie Parku w Zalesiu przy ul. Wieniawskiego
Budowa bocznej ulicy od ul. Kiepury
Budowa drogi i oświetlenia od ul. Zelwerowicza do ul. Spacerowej
Budowa ścieżki rowerowej wdłuż ul. Robotniczej
Parking obok Domu Kultury i Szkoły
Reklama
 
Osiedle Budziwój
Chodniki i modernizacja ul. Herbowej, ul. Miejskiej, ul. Senatorskiej
Oświetlenie na ul. Porąbki i ul. Podleśnej
Budowa żłobka i przedszkola
Rozbudowa Szkoły Podstawowej
Modernizacja stadionu Grunwald
 
Osiedle Staroniwa
Budowa placu zabaw przy ulicy Potokowej
Budowa drogi do ul. Przemysłowej
Przebudowa ul. Staroniwskiej
Remont stołówki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4

Osiedle Śródmieście
Interaktywny, wielofunkcyjny plac zabaw
Nowe Centrum Rzeszowa - deptaki z wysoką zielenią, woonerfy, skwery

Osiedle Załęże
Budowa chodników i oświetlenia przy ul. Załęskiej, ul. Floriana i ul. Potockiego
Budowa przystanków przy ul. Potockiego
Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla Mieszkańców.
 
Osiedle Pogwizdów Nowy
Budowa ul. Chmajówka i remont ul. Pogwizdowskiej
Oświetlenie drogowe na ul. Wójcika, ul. Łąkowa, ul. Pogwizdowska
Zielony teren sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców
Montaż progów zwalniających w okolicy szkoły
Kosze na śmieci przy chodnikach 
Oznakowanie poziome ul. Myśliwskiej. 
 
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2022-01-28 13:18
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-01-28
USD 4,1048 +0,53%
EUR 4,5697 -0,04%
CHF 4,4086 +0,13%
GBP 5,4934 +0,21%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.