Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Afera podkarpacka i akt oskarżenia przeciwko Janowi B.

A A A
Opracowanie Alina Bosak

Dodano: 10-01-2022

Fot. Archiwum BiznesiStyl

Fot. Archiwum BiznesiStyl

Ponad siedem lat minęło od czasu, kiedy do biura poselskiego Jana B. w Rzeszowie weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 10 stycznia br. CBA poinformowało, że do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Janowi B. i 11 innym osobom. Były wiceminister skarbu, były członek Krajowej Rady Sądownictwa i były szef struktur PSL na Podkarpaciu to najgłośniejszy bohater tzw. afery podkarpackiej, mającej charakter mafijnej - zamieszani są w nią politycy, przedsiębiorcy, prokuratorzy, sędziowie, policjanci i funkcjonariusze UOP. 
 
Wielowątkowe śledztwo w sprawie afery podkarpackiej prowadzone jest od kilku lat przez funkcjonariuszy rzeszowskiej Delegatury CBA oraz Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Łącznie, w toku postępowania, zarzutami objęto 52 osoby, z czego wobec 32 skierowano już akty oskarżenia. Ostatni obejmuje także Jana B.
Reklama
 
Były poseł Jan B. oskarżony jest o przestępstwa korupcyjne, ale także polegające na nakłanianiu funkcjonariuszy publicznych do przekroczenia uprawnień i ujawnienia informacji powziętych przez  nich w związku z pełnieniem funkcji publicznych. Chodzi m.in. o przyjęcie korzyści majątkowych w postaci gotówki w kwocie 813 tysięcy złotych, sztabki złota o wartości ponad 128 tysięcy złotych oraz nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 150 tysięcy złotych. Czyny zarzucane byłemu posłowi obejmują przestępstwa, których jak ustalono, dopuścił się w związku z pełnionymi funkcjami publicznymi posła na Sejm RP, członka Krajowej Rady Sądownictwa i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. 
 
Aktem oskarżenia objęto także przedsiębiorcę Mariana D., któremu zarzucono przekazywanie korzyści majątkowych Janowi B.
 
Wśród oskarżonych są ponadto były Zastępca Komendanta Głównego Policji ds. Kryminalnych Mirosław S., były Komisarz Skarbowy w Sekcji Analiz i Planowania Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie Jan M., a także były Starosta Powiatu Przeworskiego Zbigniew K., którym zarzucono m.in. przekroczenie uprawnień i ujawnienie Janowi B. informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności służbowych.
 
Aktem oskarżenia objęto również Roberta B., Józefa F. i Józefa W., pełniących istotne funkcje we władzach podmiotu dysponującego środkami publicznymi, którym zarzucono, że w związku z pełnieniem funkcji publicznych przyjęli wielokrotnie korzyści majątkowe w zamian za utrzymywanie preferencyjnych stosunków handlowych z ustalonymi spółkami.
Reklama
 
Wśród oskarżonych są także Roman B., Maciej K., Urszula R. i Bogusław P., których czyny powiązane są z przestępstwami zarzucanymi Janowi B. oraz Marianowi D.
 
Jak przypomina Prokuratura Krajowa, ten jedenasty akt oskarżenia poprzedziły inne, przeciwko prominentnym osobom z Podkarpacia.
 
Była Prokurator Apelacyjna prawomocnie skazana
 
W kwietniu 2017 roku skierowano akt oskarżenia przeciwko byłej Prokurator Apelacyjnej w Rzeszowie Annie H., która prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnowie z 7 października 2020 roku została skazana na karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 4 tysięcy złotych. Wobec byłej prokurator orzeczono również przepadek równowartości korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa, a nadto zakaz zajmowania stanowisk związanych z tworzeniem i stosowaniem prawa to jest sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika oraz prezesa, wiceprezesa i radcy Prokuratorii Generalnej na okres 8 lat.
 
Funkcjonariusze NIK z zarzutami
 
W wątku dotyczącym przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy NIK w sierpniu 2017 roku skierowano akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi K., Janowi B. i Pawłowi A. do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, gdzie sprawa jest nadal prowadzona.

Prawomocny wyrok skazujący wobec byłego dyrektora UOP
 
Ponadto w listopadzie 2017 roku skierowany został akt oskarżenia przeciwko byłemu dyrektorowi UOP w Rzeszowie Januszowi W. Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnowie z 21 lutego 2018 roku Janusz W. został skazany za zarzucone mu przestępstwa polegające na powoływaniu się na wpływy w prokuraturach, sądach, policji, urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej oraz służbach specjalnych i podejmowanie się pośrednictwa w załatwianiu spraw w zamian za korzyści majątkowe, pranie pieniędzy oraz nakłanianie świadka do składania fałszywych zeznań na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawiania wolności oraz przepadek uzyskanej korzyści majątkowej w kwocie 50 tysięcy złotych.
Reklama
 
Przedsiębiorca i funkcjonariusz urzędu skarbowego skazani
 
Kolejny akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w grudniu 2017 roku, a dotyczył przedsiębiorcy Zygmunta P. i funkcjonariusza Urzędu Skarbowego w Rzeszowie Tadeusza Ch. Wyrokiem z 8 sierpnia 2019 roku, zostali skazani odpowiednio na kary: Zygmunt P. -  4 lat pozbawienia wolności i grzywnę w wymiarze 300 stawek dziennych po 200 złotych oraz obowiązek naprawienia szkody w wysokości 1 miliona 440 tysięcy złotych na rzecz Województwa Podkarpackiego, natomiast Tadeusz Ch. - 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat i karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych po 100 złotych oraz zakaz zajmowania stanowisk w organach administracji zajmujących się podatkami na okres 3 lat.

Nieprawomocny wyrok skazujący wobec byłego prokuratora
 
W grudniu 2017 roku skierowano akt oskarżenia  przeciwko prokuratorowi byłej Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie w stanie spoczynku Zbigniewowi N. i przedsiębiorcy Andrzejowi W. Nieprawomocnym wyrokiem z 28 września 2021 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie skazał Zbigniewa N. za przestępstwa o charakterze korupcyjnym, jak też nakłaniania i udzielenia pomocy do przerwania ciąży i nakłaniania świadka do złożenia nieprawdziwych zeznań oraz zatajenia prawdy, na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, grzywny w wymiarze 140 stawek dziennych po 50 złotych oraz orzekł przepadek równowartości korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa w kwocie blisko 360 tysięcy złotych.  
Reklama
 
Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL z zarzutami
 
W marcu 2018 roku prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko Dyrektorowi Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie Bogusławowi P. i przedsiębiorcom Tadeuszowi F. i Januszowi Ż.
 
Prawomocne skazanie byłego funkcjonariusza ABW

Również w marcu 2018 roku wobec byłego funkcjonariusza ABW Macieja D., prokurator skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Rzeszowie. W październiku 2018 roku został on  prawomocnie skazany za przestępstwo polegające na przyjmowaniu, w związku z pełnieniem funkcji publicznej – funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatury w Rzeszowie, od Mariana D. korzyści majątkowych w kwocie nie mniejszej niż 6 tysięcy złotych.
 
Orzeczenie wobec inspektorów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

W lipcu 2019 roku do Sądu Rejonowego w Nisku prokurator skierował akt oskarżenia wobec inspektorów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku Teresy R. i Jerzego K., którym zarzucił przyjęcie od Mariana D., w toku trwających postępowań administracyjnych, korzyści majątkowych w postaci alkoholu, uznając jednocześnie, że czyn ten stanowił wypadek mniejszej wagi. Postanowieniem z 7 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Nisku uznając oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im czynów warunkowo umorzył postępowanie w tej sprawie na okres próby dwóch lat oraz orzekł przepadek równowartości korzyści majątkowych. Orzeczenie jest prawomocne.
Reklama
 
Wspólnicy Mariana D. prawomocnie skazani

We wrześniu 2019 roku prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Leżajsku akt oskarżenia przeciwko wspólnikom Mariana D. tj. Andrzejowi S. i Markowi Cz. o przestępstwa z art. 229 § 1 i § 4 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. Mężczyźni zostali skazani wyrokiem sądu z 12 listopada 2019 roku, który jest prawomocny.
 
Byli członkowie zarządu PGE EO S.A. z zarzutami

Postanowieniem z 30 stycznia 2020 roku wyłączono do odrębnego rozpoznania materiały przeciwko byłym członkom Zarządu PGE EO S.A. Krzysztofowi K., Wojciechowi A., Marzannie Ch., Jackowi P. i Bogdanowi Z., rzeczoznawcom majątkowym Zbigniewowi Sz., Andrzejowi F., Iwonie F. i Kazimierzowi Ch. oraz przeciwko przedsiębiorcom Piotrowi M., Bernardowi B., Wiesławowi S., Pawłowi M., Slavomirowi K. i Stanisławowi T., a następnie 5 lutego 2020 roku skierowano akt oskarżenia. Aktualnie sprawa ta toczy się przed Sądem Okręgowym w Przemyślu.
 
W jednym z wyłączonych wątków postępowania przedstawiono zarzuty Edwardowi L., sędziemu Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w stanie spoczynku, który jest podejrzany o  przyjmowanie od 2003 roku do 17 sierpnia 2009 roku od Mariana D. korzyści majątkowych w postaci pieniędzy, alkoholu, sponsorowania sędziowskich spotkań integracyjnych oraz wycieczki zagranicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 30 tysięcy złotych tj. o przestępstwo z art. 228 § 1 k.k. i inne.
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2022-08-12 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-08-12
USD 4,5459 +0,56%
EUR 4,6832 +0,19%
CHF 4,8318 +0,38%
GBP 5,5357 +0,03%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.