Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

108 mln euro z Unii Europejskiej na podkarpacką wieś

A A A
Opracowanie Aneta Gieroń

Dodano: 12-01-2022

Fot. Tadeusz Poźniak

Fot. Tadeusz Poźniak

Województwo podkarpackie otrzymało dodatkowe pieniądze w ramach wydłużonej o dwa lata perspektywy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To ponad 108 mln euro, co oznacza zwiększenie dotychczasowej alokacji dla naszego województwa o ponad 55 proc. Jest to najwyższa alokacja w kraju. 
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został wydłużony o dwa lata, co w praktyce oznacza możliwość realizacji projektów do 2025 roku. Przedłużenie programu określane jest jako „okres przejściowy”. Na realizację projektów właśnie w tym tzw. okresie przejściowym województwo podkarpackie otrzymało dodatkowe 108 mln euro.
 
- Jeżeliby nie było tego wydłużonego okresu PROW mielibyśmy okres kilku lat „martwych”, kiedy niewiele by się działo na terenach wiejskich, ponieważ nie byłoby dedykowanych dla nich środków. Dlatego dobrze się stało , że Komisja Europejska podjęła taką decyzję o wydłużeniu tego okresu – mówił Piotr Pilch, wicemarszałek województwa.
Reklama
 
Pierwszy nabór wniosków z puli dodatkowych środków został już ogłoszony. Kolejne ruszą jeszcze w tym kwartale.
 
- Jesteśmy w przededniu ogłoszenia naborów wniosków. Jeden już ogłosiliśmy na scalenia gruntów, mamy pełną dokumentację i możemy ten nabór przeprowadzić. Pozostałe chcemy ogłosić jeszcze w tym kwartale – zapewniała Magdalena Sobina z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego.
 
 Dodatkowe pieniądze zostały podzielone na kilka obszarów wsparcia:
- gospodarka wodno-ściekowa - 27 mln euro
- budowa lub przebudowa dróg lokalnych - dodatkowe 20 mln euro
- scalania gruntów - dodatkowe ok. 43 mln euro
- Program Leader – dodatkowe ponad 14,5 mln euro
- zarządzanie zasobami wodnymi – 3,7 mln euro

Władzom regionu szczególnie zależy na poprawie gospodarki wodno-ściekowej. Tym bardziej, że na wielu obszarach naszego województwa brak jest wodociągów i kanalizacji. W tym obszarze zwiększona zostanie maksymalna wysokość pomocy do 5 mln zł na obszar każdej gminy. Dotychczas były to 2 mln zł na beneficjenta. Zaś wsparcie kosztów kwalifikowalnych może wynieść do 100 proc. Dotychczas było to 63,6 proc. Wprowadzony zostanie również nowy zakres wsparcia dotyczący budowy zbiorników podziemnych wraz z kanalizacją deszczową. Wydłużony został także termin realizacji operacji do 30 czerwca 2025 roku.
 
Na budowę i przebudowę dróg lokalnych też została zwiększona maksymalna wysokość pomocy do 5 mln zł na beneficjenta (dotychczas limit dostępnych środków wynosił 3 mln zł). Termin realizacji operacji został wydłużony do 30.06.2025 r.
Reklama
 
Zarządzanie zasobami wodnymi to nowe poddziałanie, które zostało wprowadzone. Pomoc udzielana w ramach tego poddziałania ma na celu wsparcie inwestycji związanych ze zwiększaniem możliwości retencyjnych oraz na przeciwdziałanie powodziom i suszy w zlewniach rolniczych. Finansowane będą prace związane z budową lub przebudową urządzeń wodnych i hydrotechnicznych na ciekach wodnych. Beneficjentem tego działania będą Wody Polskie.
 
Projekty realizowane w ramach PROW dotyczą wielu obszarów. Są to scalania gruntów, budowa dróg lokalnych, gospodarka wodno-ściekowa, budowa targowisk. Ponadto dofinansowaniem objęte są projekty związane z tzw. Odnową wsi – czyli projekty związane z zachowaniem dziedzictwa lokalnego, zagospodarowania przestrzeni publicznej, jak i różne formy wsparcia ukierunkowane na obiekty kulturalne.
 
Do tej pory, w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 udało się zakontraktować środki w wysokości przekraczającej 839 mln złotych. (96 proc alokacji) poprzez zawarcie 2 147 umów.
 
Za te pieniądze zrealizowano: scalenie obszaru gruntów ok. 30 tys. ha, przebudowę lub budowę ok. 260 km dróg, budowę/przebudowę ponad 750 km sieci kanalizacyjnej, budowę/przebudowę ponad 280 km sieci wodociągowej, budowę/przebudowę 13 oczyszczalni ścieków, budowę/przebudowę 20 stacji uzdatniania wody, budowę 336 przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę lub przebudowę 16 targowisk. Dzięki projektom realizowanym w ramach podejścia LEADER powstało 710 nowych firm, a 301 firm rozwija swoją działalność. Stworzono też 493 nowe obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a 110 takich obiektów zostało zmodernizowanych, 112 obiektów zabytkowych poddano pracom konserwatorskim lub restauratorskim, wsparcie otrzymało 2046 podmiotów działających w sferze kultury, udało się wybudować lub przebudować 74 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych oraz 23 km dróg.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2022-08-16 14:48
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-08-16
USD 4,6282 +1,81%
EUR 4,6928 +0,20%
CHF 4,8784 +0,96%
GBP 5,5711 +0,64%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.