Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Kiedy nabory dla Podkarpacia? Fundusze Unijne 2021-2027

A A A
Alina Bosak

Dodano: 15-01-2022

Fot. Podkarpackie.pl

Fot. Podkarpackie.pl

Rozbudowa dróg wojewódzkich, które poprawiają dostęp Bieszczad i Roztocza do dróg A4, S19 i S74, budowa Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka i Szpitala Uniwersyteckiego, inwestowanie w Podkarpackie Centrum Nauki i Podkarpackie Centrum Innowacji oraz Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna – to strategiczne cele, na jakie zamierza przeznaczyć województwo podkarpackie 2 mld euro z funduszy unijnych, jakie przyznane zostały regionowi w ramach budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Cele szczegółowe określa projekt programu regionalnego pod nazwą Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. W piątek, 14 stycznia, odbyły się konsultacje społeczne dotyczące tego dokumentu. W marcu program powinien trafić do Komisji Europejskiej. Pierwsze konkursy możliwe jeszcze w tym roku.
 
Podkarpacie ma możliwość sięgnięcia po 2,18 mld euro, a więc ok. 10 mld zł z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. To piąte miejsce w kraju pod względem wysokości skierowanych do regionu funduszy. Jakie są szanse województwa podkarpackiego w tym kontekście perspektywy finansowej 2021-2027? 
Reklama
 
- Aby tak duże środki wydać trafnie i precyzyjnie, potrzebna  jest budowa i przygotowanie programu regionalnego. Chcielibyśmy, aby powstawał w formule społecznej, nie tylko decyzjami ekspertów. Do tego potrzebna jest szeroka konsultacja – powiedział Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, witając uczestników piątkowego spotkania w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce, w którym wzięło udział wielu samorządowców i przedsiębiorców. Wszyscy z nich niecierpliwie wyczekują już pierwszych konkursów i dofinansowania z nowego budżetu unijnego. – Żegnamy się z nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego – oświadczył marszałek przedstawiając Strategię rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, na której opiera się nowy program regionalny. – W strategii przyjętej przez Sejmik Województwa Podkarpackie wyznaczone zostały cztery obszary tematyczne: Gospodarka oparta na wiedzy, Kapitał Ludzki i społeczny, Infrastruktura dla zrównoważonego rozwoju i środowiska oraz Dostępność usług. 
 
Strategia wskazuje korzystne perspektywy dla rozwoju regionu i uwzględnia nowe wzywania związane z transformacją w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatycznych, procesami demograficznymi i zmianami rynku pracy oraz zwiększeniem wykorzystania technologii cyfrowych i rozwojem Gospodarki 4.0. – Koniecznym jest oparcie funduszy także o nasze inteligentne specjalizacje: lotnictwo, motoryzację, informatykę i jakość życia. 
 
Na wdrożenie strategii Podkarpacie potrzebuje średnio 19 mld zł  rocznie. 29 proc. nakładów (ok. 5,5 mld zł) planuje sfinansować ze środków publicznych, a więc: funduszy przeznaczonych na politykę spójności (Program Regionalny, Program Operacyjny Polska Wschodnia, krajowe programy operacyjne), Krajowego Planu Odbudowy, środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej i środków krajowych, jak np. Polski Ład i fundusze z BP. 
Reklama
 
Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 przyjęty został 30 grudnia 2021 roku. Wśród kluczowych inwestycji jest poprawa dróg wojewódzkich, które prowadzą do tras należących do sieci TEN-T jak A4, S19, S74, a więc lepsze połączenie z Bieszczadami i podkarpackim Roztoczem. Kolejne cele dotyczą zdrowia i budowy Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka oraz Szpitala Uniwersyteckiego. Rozwojowi nauki mają służyć inwestycje w Podkarpackie Centrum Nauki i Podkarpackie Centrum Innowacji. Dla społeczności ważny będzie także rozwój Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. – Nie będzie można z tych funduszy rozbudowywać linii kolejowej, ale zakup nowoczesnego taboru już jak najbardziej da się dofinansować – wyjaśnił marszałek Ortyl. 

Województwu zależy również na zabezpieczeniu środków na strategiczne programy rozwoju: Bieszczady, Błękitny San, Roztocze, a także na partnerstwo terytorialne, kontynuację pilotażu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach cennych przyrodniczo, modernizację źródeł ciepła w nieefektywnych sieciach ciepłowniczych, poprawę stanu jakości powietrza oraz rozwój OZE oraz realizację strategicznych kluczowych inwestycji regionalnych – drogowe i edukacyjne. 
 
W styczniu zaplanowano jeszcze trzy konferencje konsultacyjne Programu Regionalnego FEdP, a 2 lutego 2022 roku odbędzie się wysłuchanie publiczne. Konsultacje podsumowane zostaną raportem, a niektóre uwagi mają szansę trafić do programu. 15 marca to jest termin, kiedy wszystkie programy powinny wpłynąć do KE celem rozpoczęcia formalnych negocjacji, aby jeszcze w 2022 można było ogłosić pierwsze nabory.
Reklama

W konferencji wzięli udział (zdalnie) przedstawiciel Komisji Europejskiej: Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, oraz Cinzia Masina, zastępca dyrektora ds. Polski, Czech i Słowacji Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.
 
W spotkaniu uczestniczyła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, która omówiła uwarunkowania dotyczące nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w tym kwestie dotyczące nowego programu regionalnego dla Podkarpacia. Minister Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że Podkarpacie otrzyma w nowej perspektywie więcej środków niż w poprzedniej, czyli 2 mld 181 mln euro, chociaż łącznie polskie regiony otrzymają mniej unijnych pieniędzy.
 
- Możemy tu mówić o sukcesie negocjacyjnym marszałka województwa i całego zespołu pracującego nad nowym programem regionalnym – powiedziała minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Omawiając nową perspektywę w kontekście programu regionalnego, minister Jarosińska-Jedynak mówiła o tym, że Unia Europejska stawia nowe cele, które trzeba będzie zrealizować. Wśród nowych wyzwań i priorytetów UE są przede wszystkim są kwestie dotyczące ochrony środowiska i te zapobiegające zmianom klimatycznym. Dlatego co najmniej 30 proc. środków z EFRR ma być przeznaczone właśnie na cel klimatyczny. W podkarpackim programie regionalnym na te właśnie cele - na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu, ochronę środowiska, efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii - zaplanowana jest jedna z najwyższych kwot to jest ponad 500 mln euro.
Reklama
 
Szczegółowo nowy program regionalny omówił dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym - Wojciech Magnowski. Nowy program regionalny, tak jak poprzedni, jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy fundusz to tzw. projekty „twarde”, infrastrukturalne, drugi to obszar projektów  tzw. „miękkich”, społecznych.
 
W ramach EFRR najwięcej pieniędzy – bo aż 513,4 mln euro trafi na priorytet II - Energia i Środowisko. Jest to priorytet, który ma przyczynić się do ochrony środowiska i pozwoli on na realizację m.in. zadań z obszaru zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej, OZE, gospodarki o obiegu zamkniętym, termomodernizacji budynków, ochrona przyrody i różnorodności biologicznej.
Na drugim miejscu pod względem puli kierowanych dotacji będzie Priorytet 6 - Rozwój Zrównoważony Terytorialnie – 318,8 mln euro, który pozwoli na przykład na rozwój cennych turystycznie obszarów takich jak Bieszczady czy Roztocze, a także na szereg innych inwestycji w podkarpackich miejscowościach.
 
Jeżeli chodzi o EFS to wszystkie działania w tym obszarze zostały skumulowane w jednym Priorytecie 7 (prawie 494 mln euro) – Kapitał ludzki gotowy do zmian. To obszar środków dedykowany na aktywizację osób pozostających bez pracy, aktywizację zawodową młodzieży w trudnej sytuacji, a także osób młodych pozostających bez pracy. Z tego obszaru będą też wspierane osoby odchodzące z rolnictwa, a także możliwe będzie finansowanie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe i kompetencje pracowników. 
Reklama
 
Poszczególne obszary wsparcia FEP w podziale na część infrastrukturalną i społeczną przedstawiają się następująco:
 
Priorytet 1. Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka - EFRR 236,4 mln euro
Priorytet 2. Energia i Środowisko - EFRR 513,4 mln euro
Priorytet 3. Mobilność miejska - EFRR 70,3 mln euro
Priorytet 4. Mobilność i Łączność - EFRR 234,9 mln euro
Priorytet 5. Infrastruktura Bliżej Ludzi - EFRR 194,9 mln euro
Priorytet 6. Rozwój Zrównoważony Terytorialnie - EFRR 318,8 mln euro
Priorytet 7. Kapitał ludzki gotowy do zmian - EFS+ 493,7 mln euro
Priorytet 8. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność - EFS+ 30 mln euro
Priorytet 9. Pomoc techniczna - EFRR
Priorytet 10. Pomoc techniczna - EFS+
 
- Nowy program jest tak skonstruowany, że samorządy będą mogły skorzystać z funduszy w ramach wszystkich priorytetów, podobnie organizacje pozarządowe. Również z bardzo wielu obszarów będą mogli korzystać także przedsiębiorcy – zapewnił dyr. Wojciech Magnowski.


Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2023-01-31 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.