Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

15 lat Województwa Podkarpackiego

A A A
Aneta Gieroń

Dodano: 13-09-2014

Od lewej: Władysław Ortyl, marszałek województwa; prof. Tadeusz Lulek, pierwszy rektor UR; Sławomir Miklicz, przewodniczący sejmiku. Fot. Tadeusz Poźniak

Od lewej: Władysław Ortyl, marszałek województwa; prof. Tadeusz Lulek, pierwszy rektor UR; Sławomir Miklicz, przewodniczący sejmiku. Fot. Tadeusz Poźniak

GALERIA ZDJĘĆ
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
Fot. Tadeusz Poźniak
To, co w Polsce po 1989 roku udało się być może najlepiej, to zbudowanie Polski samorządowej. W piątek w Rzeszowie świętowano 15 lat Województwa Podkarpackiego - „Podkarpackie. Przestrzeń dla samorządu”.  Na uroczystej sesji sejmiku pojawili się prawie wszyscy radni, przewodniczący sejmiku oraz członkowie zarządu wszystkich kadencji. 15 lat Województwa Podkarpackiego podsumowano także w postaci 15 statuetek, które trafiły w ręce 15 osób i instytucji, jakie w największy sposób przyczyniły się do rozwoju regionu w ostatnich latach.
 
Motywem, który najczęściej pojawił się w wypowiedziach gości, bo i ks. biskupa seniora Kazimierza Górnego, wicewojewody Alicji Wosik oraz marszałka województwa, Władysława Ortyla, to przypomnienie, że praca w administracji rządowej, samorządowej, ogólnie mówiąc w administracji publicznej, to służba na rzecz społeczeństwa. Ksiądz biskup Górny przypomniał też, że 12 września, dzień, w którym Województwa Podkarpackie świętuje swoje 15 -lecie, to także 331. rocznica zwycięskiej bitwy pod Wiedniem, w której dowodził król polski, Jan III Sobieski.
Reklama
 
Skąd akurat takie nawiązania? Uroczysta sesja sejmiku ma swoje prawa i nieoczywiste punkty w porządku obrad. Stąd też m.in. okolicznościowych herby, jakie  marszałek województwa, Władysław Ortyl i przewodniczący sejmiki, Sławomir Miklicz wręczyli wszystkim dotychczasowym członkom zarządów i przewodniczącym  sejmiku.
 
W piątek wręczono też rodzinie śp. Antoniego Kopaczewskiego honorową odznakę „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
 
W laudacji na cześć wieloletniego radnego Miasta Rzeszowa, działacza „Solidarności”, Wojciech Buczak, radny sejmiku wojewódzkiego, przewodniczący Zarządu Regionu „Solidarność” stwierdził: „Dla Antoniego najważniejsza była wolność w pełnym wymiarze i każdego człowieka. A dzięki m.in. takiej osobie jak On samorządność w Polsce może się rozwijać”.
 
Odznakę odebrała córka Antoniego Kopaczewskiego, Renata Nowak, która przypomniała, że mimo iż A. Kopaczewski nie pochodził z Rzeszowa, to przez prawie pół wieku związał się z tym miastem i regionem i tak samo jak był radykalny w poglądach, tak radykalny był w pracy i  pomaganiu innym.
 
W trakcie uroczystej sesji sejmiku, którą prowadził przewodniczący, Sławomir Miklicz, głos zabrali też wszyscy dotychczasowi przewodniczący sejmiku: Zdzisław Banat, Jan Kurp, Krzysztof Kłak, Andrzej Matusiewicz, Teresa Kubas – Hul oraz Wojciech Buczak. Co ciekawe, najciekawsze wystąpienia mieli: Zdzisław Banat, Jan Kurp i Krzysztof Kłak, którzy już z dystansem odnosili się do pracy w samorządzie. Kolejni przewodniczący mieli dużo większe problemy, by w swoich wystąpieniach zdystansować się od bieżącej polityki.
 
- Pamiętam, jak lokalni dziennikarze nazwali mnie Jan „Przerwa” Kurp – wspominał ze śmiechem Jan Kurp, a to dlatego, że ciągle miałem wnioski od klubów na wprowadzenie przerw w obradach sejmiku. Dlatego dzisiaj apeluję do radnych, nie róbcie tego. Nie kłóćcie się, działajcie na rzecz regionu.
Reklama
 
- Pierwszy budżet, przyjęcie herbu województwa, pierwsze projekty z programu PHARE . To były ważne decyzje i doświadczenia – mówił Władysław Ortyl, podsumowując ostatnich 15 lat dla samorządu województwa. – Teraz stoimy przed najważniejszym zadaniem, dobrym zagospodarowaniem pieniędzy unijnych, jakie będą do wykorzystania do  2020 roku. 
 
- Samorząd udowodnił, że potrafi działać na rzecz mieszkających tu ludzi. Dzisiaj to już nie jest to samo miejsce, co kiedyś -  dodał Sławomir Miklicz, przewodniczący sejmiku.
 
W nawiązaniu właśnie do przyszłości i wyzwań dla regionu w kolejnych latach, przy okazji 15-lecia Województwa Podkarpackiego zorganizowano konferencję „Karpaty – zaleta, czy bariera w rozwoju regionu?”. To w kontekście starań o Strategię Karpacką, która z punktów widzenia naszego regionu jest ważnym przedsięwzięciem mogącym ożywić nasz region gospodarczo, turystycznie i infrastrukturalne.
 
- Swoją strategię mają Alpy, Bałtyk, Dunaj, Adriatyk, koniecznie powinna powstać też strategia dla Karpat, które są jednym z najbardziej zaludnionych, ale i najbiedniejszych regionów w Europie – mówił Tomasz Poręba, europoseł PiS. – Jakie są dziś argumenty przeciwko tej strategii? Po pierwsze w Unii Europejskiej mówi się o istnieniu Strategii Dunajskiej, po co więc Karpacka, po drugie dotąd żaden rząd z terenów, które wchodziłyby w skład Strategii Karpackiej, nie wystąpił oficjalnie na forum europejskim z takim postulatem.
 
Z pewnością kłopotem jest też położenie geopolityczne, jako że dwa spośród siedmiu krajów, które wchodziłyby w skład strategii, leżą poza Unią Europejską, są to Serbia i Ukraina. Patrząc jednak na to, co obecnie dzieje się na Ukrainie, wręcz pożądane jest jej jak najszybsze angażowanie we wszelkie przedsięwzięcia unijne.
Reklama
 
Poręba przyznał, że można działać na poziomie organizacji pozarządowych, samorządów, ale jeśli nie będzie jasnego i silnego wsparcia od rządu polskiego, tak długo nie będzie konkretnych działań w Unii. Rada Europejska musi dać wyraźny sygnał Komisji Europejskiej w tej sprawie, a tak przychylnej sytuacji, jak obecnie, gdzie od grudnia będziemy mieli polskiego przewodniczącego Rady Europejskiej, Donalda Tuska, już dawno nie było.
 
Na razie mamy Konwencję Karpacką, ratyfikowaną w 2003 roku, w Polsce obowiązującą od 2006 roku, ale bez Strategii Karpackiej niemożliwy będzie szybki i zintegrowany rozwój Karpat. 
Jak prezentowała Maria Andrzejewska, dyrektorka z Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID Warszawa, 150 lat temu Alpy i Karpaty były regionami peryferyjnymi i ubogimi. Jak bardzo zmieniły się Alpy w ostatnich dekadach, chyba nikt nie ma wątpliwości. Warto dodać, że tylko w latach 2002 -2008 na terenach objętych Strategią Alpejską wpompowano prawie pół miliarda euro. 
 
15 lat Województwa Podkarpackiego to też największe inwestycje i przedsięwzięcia w regionie. Na gali z tej okazji, po raz pierwszy zaprezentowano nowy spot promujący województwo „Podkarpackie po naszej myśli”, a w nim najważniejsze dla regionu inwestycje, jakie powstały dzięki unijnemu dofinansowaniu. 
 
Statuetki dla Biznesu, Nauki, Kultury, Sportu, Społeczeństwa Obywatelskiego, Zdrowia
 
Marszałek województwa, Władysław Ortyl oraz przewodniczący sejmiku, Sławomir Miklicz wręczyli też 15 statuetek w 5 kategoriach dla osób i instytucji, których nie sposób było nie zauważyć przez ostatnich 15 lat.
 
I tak w kategorii „Nauka i Innowacyjność” wyróżnieni zostali: prof. Tadeusz Lulek, pierwszy rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego; prof. Andrzej Sobkowiak, były rektor Politechniki Rzeszowskiej; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i jej założyciel prof. Tadeusz Pomianek; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji i jej założyciel prof. Jerzy Posłuszny.
Reklama
 
W kategorii „Przedsiębiorczość” statuetki odebrali: Stowarzyszenie Dolina Lotnicza i jej założyciel Marek Darecki, prezes WSK-PZL Rzeszów, który zażartował, że częściej jest już przedstawiany jako prezes Stowarzyszenie, niż jako prezes firmy, w której pracuje.  Adam Góral i Asseco Poland oraz Adam i Jerzy Krzanowscy z firmy „Nowy Styl” z Krosna, na krześle których siedzi m.in. Angela Merkel, niemiecka kanclerz.
 
W kategorii „Społeczeństwo Obywatelskie” wyróżnieni zostali: Zofia Kordela – Borczyk, prezes Fundacji Karpackiej w Sanoku; Zdzisław Banat, pierwszy przewodniczący sejmiku województwa; oraz Caritas Archidiecezji Przemyskiej i jej dyrektor,  ks. Artur Janiec.
 
W kategorii „Ochrona Zdrowia” statuetki otrzymali: Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie i jej dyrektor Janusz Solarz oraz Centrum Medyczne „Medyk” i jej założyciel Stanisław Mazur.
 
W kategorii „Kultura i Sport” nagrodę otrzymali: Stanisław Anioł, długoletni trener lekkiej atletyki w Stalowej Woli; Jerzy Ginalski, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, który tłumacząc swój sukces na niełatwym obszarze działania, przyznał, że spotkać się muszą trzy elementy: pomysł, pasja i pieniądze a wtedy wszystko jest proste i ma się ponad 100 tys. gości rocznie. Trzecim wyróżnionym w tej kategorii został Karol Wit Wojtowicz, dyrektor Muzeum- Zamku w Łańcucie.
 
Honorowy herb odebrał też Bogdan Rzońca, pierwszy marszałek województwa podkarpackiego, który przy okazji zażartował: „Co to znaczy mieć swoich ludzi w Warszawie”. To w nawiązaniu do Emila Wąsacza, ministra skarbu państwa w rządzie Jerzego Buzka, pochodzącego z Podkarpacia, który właśnie 15 lat temu zgodził się przekazać 700 hektarów ziemi w Jasionce. Dziś jest tam nowoczesne lotnisko i Park Naukowo – Technologiczny „Aeoropolis”, bez których to inwestycji chyba nikt nie jest już w stanie wyobrazić sobie Podkarpacia.  – Może pamiątkowy medal także dla ministra Wąsacza? – zapytał Bogdan Rzońca. – Dziękujemy za podpowiedź– stwierdził marszałek Ortyl. – Na pewno warto o tym pomyśleć.
Reklama
 
W trakcie gali z okazji 15 - lecia Województwa Podkarpackiego wystąpili też filharmonicy rzeszowscy wraz z mezzosopranistką, Moniką Ledzion i tenorem, Pawłem Skałubą oraz kwartet jazzowy, Atom String Quartet.
 
 
 
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2023-03-21 12:38
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.