Reklama

Podatnik nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji działań organów państwa

A A A
Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Karolina Belcyr)

Dodano: 09-04-2018

Podatnik nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji działań organów państwa

Podatnik nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji działań organów państwa. Biorąc pod uwagę, że Skarb Państwa nie może ponosić negatywnych konsekwencji błędnych działań podatnika, tak i podatnik nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji działań organów państwa. Skarb Państwa nie będzie mógł sięgać po zarzut bezpodstawnego wzbogacenia, gdy nie udało mu się odzyskać podatku z powodu przedawnienia. Jak wskazał sąd, przed nowelizacją przepisów ordynacji podatkowej, która miała miejsce w 2016 roku, nienależny zwrot podatku mógł być zaległością podatkową, ale tylko pod warunkiem, że zawinił podatnik. Wskutek powołanej nowelizacji w ordynacji podatkowej zamieszczono przepis, który wymusza na podatniku zwrot nadpłaty podatku, gdy decyzja, na podstawie której ją otrzymał, została uchylona, zmieniona lub stwierdzono jej nieważność albo wygaśnięcie. Sąd uznał, że przepisy prawa podatkowego stanowią szczególną podstawę do rozliczenia nierówności majątkowych powstałych na niekorzyść Skarbu Państwa w ramach postępowania podatkowego, co w konsekwencji oznacza niedopuszczalność wyrównania tej nierówności przy wykorzystaniu instytucji bezpodstawnego wzbogacenia.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 września 2017 r., sygn. akt: I ACa 444/17

Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Karolina Belcyr)

Komentowany wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 września 2017 r., sygn. akt: I ACa 444/17 dotyczył sytuacji, w której Skarb Państwa domagał się od pozwanej będącej spółką akcyjnązapłaty znacznej wysokości kwoty tj. 22.820.519,51 zł wraz odsetkami z uwagi na niezasadne dokonanie przez organ podatkowy zwrotu pozwanejnależności tytułem nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych sprzed ponad 13 lat,  wskazując, jako podstawę dochodzonego roszczenia przepis art. 410 § 2 k.c. dotyczący zwrotu świadczenia z tytułu nienależnego świadczenia.

O wadze problemu rozstrzyganego przez Sąd Apelacyjny w powyższym wyroku świadczy nie tylko rozbieżność dotychczasowych rozstrzygnięć sądów w sprawach o zbliżonym stanie faktycznym (przykładowo w wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 13 października 2016 r., sygn. I ACa 429/16 Sąd przyjął, że przesądzenie istnienia drogi sądowej dla dochodzenia należności bezzasadnie zwróconej z tytułu nadpłaty podatku, rozciąga się na przyjęcie dopuszczalności skorzystania z instrumentu cywilnego w tym zakresie, skutkiem czego jest brak potrzeby analizy przepisów prawa podatkowego), lecz także treść decyzji wydawanych w toku postępowania podatkowego i wyrażanych w tych decyzjach ocenach prawnych.Wskazać bowiem należy, że organy podatkowe wyrażały także poglądy co do przedawnienia należności podatkowej i wynikającej stąd niemożności żądania zapłaty zwróconej podatnikowi nadpłaty oraz wydania w tym przedmiocie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Reklama

Sąd Apelacyjny w komentowanym orzeczeniu w pełni podziela pogląd o dopuszczalności stosowania przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, ale wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma innego środka prawnego, przy wykorzystaniu którego możliwe byłoby przywrócenie równowagi majątkowej, naruszonej bez prawnego uzasadnienia.Zdaniem Sądu - przedmiotowy pogląd nie budzi wątpliwości, jakkolwiek nie przesądza o zasadności skorzystania z ochrony prawnej przewidzianej art. 405 i 410 k.c. w każdym stanie faktycznym.

 Zważyć należy, że instytucja bezpodstawnego wzbogacenia jest jednym z podstawowych instrumentów służących ochronie podmiotów prawa cywilnego przed niekorzystnymi dla nich i niemającymi ostatecznego oparcia w ich woli – ani w woli władzy publicznej – zmianami majątkowymi. Tym samymzdaniem Sądu, instytucja ta realizuje wynikający z zasady sprawiedliwości nakaz oddania każdemu tego, co mu się należy. Jednakże, ze względu na inne wartości chronione przez porządek prawny, nakaz ten jest urzeczywistniany przez ustawodawcę w ściśle określonych ramach.

Zdaniem Sądu brak skorzystania w analizowanym stanie faktycznym z instytucji bezpodstawnego wzbogacenia przesądza fakt istnienia po stronie Skarbu Państwa innych instrumentów prawnych, dających podstawę do oceny prawnej zasadności dochodzonego roszczenia. Konkretnie umożliwiają to środki prawne przewidziane przez przepisach podatkowych tj. w Ordynacji podatkowej.

Podkreślić należy, że samodzielność prawa podatkowego oznacza jego samowystarczalność instytucjonalną. W tym stanie rzeczy, autonomiczność prawa podatkowego i wymóg zawężającej jego wykładni musi prowadzić do wniosku o niedopuszczalności wykorzystania cywilnoprawnej instytucji bezpodstawnego wzbogacenia dla dochodzenia powstałej na niekorzyść Skarbu Państwa nierówności majątkowej, na skutek braku pobrania należnego podatku w pełnej wysokości, o ile ta nierównowaga powstała w toku i w ramach prowadzonego postępowania podatkowego. Zatem, gdy do takiej nierówności dochodzi, tojej wyrównanie może nastąpić tylko i wyłącznie z wykorzystaniem środków prawnych przewidzianych w prawie podatkowym – jak to ma miejsce choćby poprzez zastosowanie art. 51 i 52 Ordynacji podatkowej.

Reasumując, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie należy ocenić pozytywnie przez pryzmat sytuacji podatnika, przeciwko któremu organ podatkowy dochodzi zwrotu podatku. Wskazać należy, że przy zastosowaniu aktualnie obowiązujących przepisów Ordynacji podatkowej, sporna należność stanowiłaby zaległość podatkową, co umożliwiłoby weryfikację zasadności żądania zwrotu tego świadczenia w oparciu o przepisy prawa podatkowego, w tym z możliwością powołania się przez podatnika na jej wygaśnięcie wobec jej przedawnienia.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Ryczałty za noclegi kierowców

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją przepis art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z § 16 ust. 1...

Mandat członka organu spółki kapitałowej nie może się zakończyć przed upływem kadencji

Ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 k.s.h. jest ostatni rok...

zobacz więcej
Reklama

Elektromontaż buduje biurowiec. Developres chce działkę przy Słowackiego

Charakterystyczny budynek Elektromontażu przy ul. Słowackiego w Rzeszowie może już niedługo zniknąć ze Śródmieścia. Spółka inwestuje w duży...

W piątek szósty strajk kobiet w Rzeszowie

W piątek, 30 października, po raz szósty w Rzeszowie demonstranci spotkają się na proteście przeciwko zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego. Manifestacje o godz. 17., planowane także w innych miastach województwa...

Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego: Wyrok TK naruszył prawo wyboru milionom Polek

We wtorek studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego skomentowali czwartkowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, w którym ten uznał, że...

Reklama

Szpital tymczasowy na Podkarpaciu? Powinna wystarczyć istniejąca baza

Na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego na Stadionie Narodowym w Warszawie powstaje pierwszy szpital tymczasowych dla chorych na COVID-19. Do końca tygodnia...

Cała S19 już za sześć lat? Raport z budowy od granicy ze Słowacji do Białorusi

S19 będzie kosztować niemal 27 mld zł i umożliwi szybki przejazd między przejściem granicznym z Białorusią w Kuźnicy z Barwinkiem...

Szklane Lniane z widokiem na Krosno

W Korczynie, na miejscu popularnego zajazdu "U Cześnika", skąd roztacza się piękny widok na Krosno oraz Kotlinę Krośnieńską i Doły Jasielsko-Krośnieńsko-Sanockie powstaje Centrum Konferencyjno-Bankietowe Szklane Lniane...

Miliony złotych dotacji w kredycie na innowacje technologiczne. Jak wziąć?

Miliony złotych dotacji mogą zdobyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach kredytu na innowacje technologiczne. Wnioski o takie wsparcie...

64 km drogi w budowie i 74 km w przygotowaniu. S19 na Podkarpaciu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie opublikowała aktualne zestawienie najważniejszych inwestycji drogowych na Podkarpaciu. W realizacji są...

zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2020-12-02 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2020-12-02
USD 3,7038 -0,88%
EUR 4,4642 -0,28%
CHF 4,1112 -0,28%
GBP 4,9426 -0,96%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1838,05 +0,20% [04:37]
 Ropa brent baryłka 48,29 +0,71% [04:37]
 Pallad uncja 2404,35 +0,47% [04:13]
 Platyna uncja 1019,15 -0,01% [04:37]
 Srebro uncja 24,19 -0,17% [04:37]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.