Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Urząd Miasta Rzeszowa od poniedziałku zamknięty

A A A
Opracowanie Aneta Gieroń

Dodano: 15-03-2020

Fot. Tadeusz Poźniak

Fot. Tadeusz Poźniak

Od poniedziałku Urząd Miasta Rzeszowa oraz podległe mu jednostki zaprzestają bezpośredniej obsługi mieszkańców. - Uruchamiamy dodatkowe linie telefoniczne i  zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego oraz poprzez platformę ePUAP – mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa. Winny koronawirus. 
 
Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt w urzędzie. Prosimy o kontakt bezpośrednio z wydziałem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą – dodaje Chłodnicki. Terminy załatwiania spraw urzędowych zostaną przedłużone bez nakładania jakichkolwiek sankcji prawnych. Wszelkie informacje dotyczące załatwiania konkretnych spraw w poszczególnych Jednostkach Organizacyjnych Miasta przekazywane będą na bieżąco w odrębnych komunikatach.
 
Poniżej numery telefonów do Wydziałów Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Miasta Rzeszowa
Reklama
 
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 
Sekretariat: 17 875 4563
e-mail: km@erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
W sprawach prowadzonych przez Wydział Komunikacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, za pośrednictwem platformy ePUAP lub listownie.
 
Wnioski o wydanie prawa jazdy, wtórnik prawa jazdy, wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane wraz z kompletem dokumentów można wysyłać pocztą lub elektronicznie.
Po odbiór profili kandydatów na kierowców zapraszamy osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 
Prosimy o wysyłanie pocztą oryginałów orzeczeń lekarskich psychologicznych oraz innych dokumentów związanych z prawami jazdy drogą pocztową.
Zwroty prawa jazdy – osobiście, po telefonicznym umówieniu terminu spotkania. 
Bezpośrednie numery telefonów:
Rejestracja pojazdów/informacja ogólna - 17 875 4581; 875 4582; 875 4583; 875 4570
Wydawanie dowodów rejestracyjnych - 17 875 4578
Ewidencja pojazdów – 17 875 4567
Zgłaszanie nabycia, kary - 17 875 4584, 875 4488
Zgłaszanie zbycia - 17 875 4577
Licencje transportowe - 17 875 4088
Szkoły nauki jazdy, stacje kontroli pojazdów - 17 875 4478;  17 875 4489
Prawa jazdy  - 17 875 4574; 17 875 4575
Zatrzymane prawa jazdy, cofnięte uprawnienia - 17 875 4573
Zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane - 17 875 4476
Prawa jazdy zatrzymane za przekroczenie prędkości - 17 875 4476
Punkty karne - 17 875 4571; 17 875 4572
Kierownik Referatu rejestracji pojazdów- 17 875 4488
Kierownik Referatu praw jazdy – 17 875 4573
Kierownik Referatu transportu drogowego – 17 875 4088 
 
BIURO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ 
Sekretariat: 17 875-46-38 
Reklama
e-mail: edg@erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń informuje, że w przypadku spraw związanych z działalnością gospodarczą (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie) zaleca się przedsiębiorcom składanie wniosku CEIDG-1 w formie elektronicznej poprzez stronę www.ceidg.gov.pl.
Bezpośrednie numery telefonów:
CEIDG –17 875 4721, 17 875 4632, 17 875 4642
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 17 875 4640
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 17 875 4644
 
URZĄD STANU CYWILNEGO 
Sekretariat- 17 875-46-38
e-mail: usc@erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Osoby ubiegające się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego proszone są o składanie podań za pośrednictwem platformy ePUAP lub drogą korespondencyjną.
Bezpośrednie numery telefonów:
Urodzenia – 17 875 4650; 17 875 4647; 17 875 4612; 17 875 4606
Małżeństwa  – 17 875 4621; 17 875 4607
Zgony  –  17 875 4610; 17 875 4479
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego–17 875 4617; 875 4619
 
WYDZIAŁ FINANSOWY 
Sekretariat - 17 875 4274
e-mail: fn@erzeszow.pl
ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bezpośrednio na indywidualne rachunki bankowe ustalone przez organ podatkowy (kasy w budynkach urzędu są nieczynne).
Informacje podatkowe i deklaracje należy składać za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem poczty. Pozostałe sprawy należy załatwiać e-mailowo lub telefonicznie:
Kierownik Oddziału Wymiaru Podatków- 17 875 4278
Kierownik Oddziału Rachunkowości Podatkowej- 17 875 4270
 
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Reklama
Sekretariat -17 875 4388
e-mail: so@erzeszow.pl
ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Sprawy związane z zameldowaniem, wymeldowaniem, zgłoszeniem wyjazdu za granicę, zgłoszeniem powrotu z zagranicy lub sprawy związane z wyrobieniem nowego dowodu osobistego prosimy załatwiać – w miarę możliwości – poprzez złożenie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu usług administracji publicznej ePUAP.
Bezpośrednie numery telefonów:
Zastępca dyrektora - 17 875 4380
Ewidencja ludności - 17 875 4389; 17 875 4391; 17 875 4381
Dowody osobiste - 17 875 4390; 17 875 4394
Udostępnianie danych - 17 875 4392
 
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Sekretariat: 17 875 4528
e-mail: gk@erzeszow.pl
ul. Hanasiewicza 10, 35-103Rzeszów
 
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP oraz w wersji papierowej pocztą na adres Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Obsługa spraw dot. gospodarowania odpadami:
Deklaracje - 17 875 4436; 17 875 4510; 17 875 4435; 17 875 4513; 17 875 4258; 17 875 4259; 
17 875 4514.
 
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI
Sekretariat: 17 875 4425
e-mail: zkr@erzeszow.pl
Ul. Hanasiewicza 10, 35-064 Rzeszów 
 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Sekretariat- 17 875 4334
e-mail: ar@erzeszow.pl
ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
 
WYDZIAŁ GEODEZJI
Sekretariat: 17 875 4800
e-mail: ge@erzeszow.pl
ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów

WYDZIAŁ ZDROWIA
Sekretariat: 17 875 4653
e-mail: zdrowie@erzeszow.pl
ul. Kopernika 16, 35-064 Rzeszów
 
WYDZIAŁ KULTURY SPORTU I TURYSTYKI
Sekretariat: 17 875 4770
e-mail: kst@erzeszow.pl
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Reklama
 
WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Sekretariat: 17 875 4742
e-mail: promocja@erzeszow.pl
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
 
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Sekretariat: 17 875 4190
e-mail: sr@erzeszow.pl
ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów
 
WYDZIAŁ CENTRALNEGO ZAMAWIAJĄCEGO
Sekretariat: 17 875 4636
e-mail: zampub@erzeszow.pl
ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów
 
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Sekretariat: 17 875 4132
e-mail: ora@erzeszow.pl
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

BIURO RADY MIASTA
Sekretariat: 17 875 4736
e-mail: brm@erzeszow.pl
Al. Pod Kasztanami 8, 35-064 Rzeszów
 
WYDZIAŁ INWESTYCJI
Sekretariat: 17 875 4548
e-mail: wi@erzeszow.pl
ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów
 
WYDZIAŁ EDUKACJI
Sekretariat: 17 875 4588
e-mail: edukacja@erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
 
WYDZIAŁ POZYSKIWANIA FUNDUSZY
Sekretariat: 17 875 4175
e-mail: sekretariatfp@erzeszow.pl
ul. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
 
BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ 
Sekretariat: 17 875 4494
Z-ca Dyrektora: 17 875 4504
e-mail: oi@erzeszow.pl
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
 
BIURO OBSŁUGI INWESTORA
Sekretariat: 17 875 4743
e-mail: boi@erzeszow.pl
ul. 3 Maja 7, 35-064 Rzeszów 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA RZESZOWA
 
STRAŻ MIEJSKA
dyżurny: 17 875 4670, 
Numer alarmowy: 986
e-mail: komenda@sm.erzeszow.pl
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA
Sekretariat: 17 875 4900
e-mail:sekretariat@brmr.erzeszow.pl
ul. Ks. Józefa jałowego 23a, 35010 Rzeszów

BIURO GOSPODARKI MIENIEM
Sekretariat: 17 875 4695
Reklama
e-mail: bgm@bgm.erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów
 
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
Sekretariat: 17 748 3700
e-mail: sekretariat@mzd.erzeszow.pl
Ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
 
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Sekretariat: 17 748 3744
e-mail: sekretariat@zzm.erzeszow.pl
pl. Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów
 
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Sekretariat: 17 866 0383
e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl
ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów
 
 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat:  17 853 3927; 17 853 5753; 17 853 5133
e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl
ul. Jagiellońska 26 
– zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, posiłki, składki na ubezpieczenie społeczne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd
 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat:  17 862 9331; 17 852 6315; 17 852 9894
ul. Jagiellońska 4
- świadczenia rodzinne, 
m.in. Program Rodzina 500+, Dobry Start, Fundusz alimentacyjny, „Za życiem”, Dodatki mieszkaniowe, Zryczałtowany dodatek energetyczny 
 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat:  17 862 9331; 17 852 9545; 17 852 6315; 17 852 9894
ul. Jagiellońska 6
Dział świadczeńrodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, Dział dodatków mieszkaniowych, Dział realizacji świadczeń i należności

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 863 0253; 17 863 6933
ul. Skubisza 4
Dział pomocy instytucjonalnej, pomocy dziecku i rodzinie, Ośrodek poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej.
- kierowanie do Domów Pomocy Społecznej, Ośrodki Wsparcia, PFRON, Organizacja pieczy zastępczej
 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat:  17 863 0155; 17 861 2437
Reklama
ul. Poniatowskiego 14
- Dział usług opiekuńczych
 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat:  17 853 3927; 17 853 5753; 17 853 51 33
ul. Poniatowskiego 10
- Zespół pracowników socjalnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 
 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat:  17 853 2112
ul. Czackiego 2
- Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności dla miasta Rzeszowa

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat:  17 865 7979
ul. Seniora 2 
- Ośrodek Wsparcia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat:  17 858 1612
ul. Kochanowskiego 15
- Zespół pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnym

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat:  17 853 2913
ul. Staszica 10
- Zespół ds. asysty rodzinnej
 
MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW
Sekretariat: 17 748 2585
e-mail: sekretariat@matip.erzeszow.pl
ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów

MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
Sekretariat: 17 748 1111
e-mail: sekretariat@mzz.resman.pl
ul. Dąbrowskiego 73, 35-040 Rzeszów

RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Sekretariat: 17 748 1515
e-mail: rosir@rosir.pl
ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów
 
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Centrala: 17 853 3811
Sekretariat: 17 853 3667
e-mail: sekretariat@bwa.rzeszow.pl
ul. Jana II Sobieskiego 18, 35-002 Rzeszów

ESTRADA RZESZOWSKA
Sekretariat: 17 853 8004
e-mail: sekretariat@estrada.rzeszow.pl
ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów 
 
MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JANY W RZESZOWIE
Dyrekcja: 17 748 3650
e-mail: dyrekcja@muzeumdobranocek.pl
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
Reklama
 
RZESZOWSKI DOM KULTURY
Sekretariat: 17 748 3950
e-mail: biuro@rdk.rzeszow.pl
ul. Staromiejska 43a, 35-232 Rzeszów
 
TEATR MASKA
Centrala: 17 862 6808
Sekretariat: 17 862 5717
e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
 
GALERIA FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA
Sekretariat: 17 853 24 45
e-mail: fotogaleria@gf.erzeszow.pl
ul. 3 maja 9, 35-030 Rzeszów

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE
Centrala: 17 866 9400
Sekretariat: 17 866 9402
e-mail: wimbp@wipbp.rzeszow.pl
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA RZESZOWA
Sekretariat: 17 748 4350
e-mail: pinb@pinb.erzeszow.pl
ul. Bardowskiego 2, 35-064 Rzeszów
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2023-03-31 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.