Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Podkarpackie w 2030 roku - drogi, innowacje, ekorozwiązania za 55 mld zł

A A A
Alina Bosak

Dodano: 28-09-2020

Więcej innowacji, więcej ekologicznych rozwiązań i nowe drogi znalazły się w strategii dla regionu. Motoryzacja, lotnictwo to nadal inteligentne specjalizacje. Na zdjęciu linia produkcyjna w Pilkington Automotive Poland. Fot. Tadeusz Poźniak

Więcej innowacji, więcej ekologicznych rozwiązań i nowe drogi znalazły się w strategii dla regionu. Motoryzacja, lotnictwo to nadal inteligentne specjalizacje. Na zdjęciu linia produkcyjna w Pilkington Automotive Poland. Fot. Tadeusz Poźniak

Ponad 160 stron liczy opracowanie „Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030”. Najważniejszy dokument, który wskazuje, jakie inwestycje i projekty będą wspierane funduszami unijnymi i krajowymi, radni województwa przegłosowali podczas sesji sejmiku w poniedziałek, 29 września. Szacowana kwota, jaką na realizację strategii będzie dysponował region w latach 2021-2030 to 54,9 mld zł, co daje średnio na rok około 5,49 mld zł.
 
Strategia to dokument bazowy dla RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027, regionalnej strategii innowacji oraz programów rozwoju. Na jej podstawie przygotowywane będą stanowiska do negocjacji województwa ze stroną rządową. Będzie ona także płaszczyzną współpracy z samorządami, przedsiębiorstwami, przedstawicielami nauki i organizacji pozarządowych. Określa także relacje z innymi samorządami województw oraz partnerami zagranicznymi, w tym ze Słowacji, Ukrainy i z obszaru Karpat.
Reklama
 
- Czasem mówimy, że Strategia rozwoju regionalnego to jest dokument matka, czyli dokument, który jest podstawą wszelkich dokumentów, które istnieją w województwie i które dotyczą różnych inicjatyw rządowych, ale też programów europejskich. Ten dokument dotyczy czasu 2012-2027 jeżeli chodzi o programowanie, a jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, do grudnia 2029 roku. Staramy się jak najlepiej zaprojektować wiązkę inicjatyw, które będą wdrażane w tym okresie – podkreśla prof. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej, ekspert nadzorujący prace przy tworzeniu strategii.
 
Autorzy strategii przyjrzeli się aktualnej sytuacji województwa, temu jak rozwinęło się w ostatnich latach, pokreślili mocne i słabe strony oraz możliwości dalszego rozwoju, łącząc je z wizją budowy nowoczesnego i bogacącego się regionu. Jak dostrzegają analitycy, Podkarpackie dobrze realizuje spójność i zróżnicowania pomiędzy regionami w obrębie województwa systematycznie zmniejszają się, poprawia się również sytuacja całego województwa względem średniej europejskiej. – Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, wielkość PKB na mieszkańca wynosił 36-38 procent średniej unijnej, teraz jest to niemal 50 procent – zauważa profesor Szlachta.    
 
Ten poziom PKB wciąż jednak plasuje województwo wśród najbiedniejszych regionów Europy, który może liczyć na wyższy poziom unijnego wsparcia. Jak czytamy w Strategii: „W najbliższym dziesięcioleciu województwo podkarpackie dysponować będzie nadal znacznymi środkami rozwojowymi, większymi niż w poprzedzającym dziesięcioleciu. Będzie to niższe wsparcie rozwoju ze strony funduszy polityki spójności w wymiarze zarówno bezwzględnym, jak i w szczególności w relacji do wielkości PKB województwa, to jednak łącznie z funduszami instrumentu NGEU będą to środki znacząco większe.” Wspomniany instrument NGEU (pakiet Next Generation EU) ma wspierać odbudowę Unii Europejskiej po pandemii Covid-19 i strategię województwa również zmodyfikowano pod tym względem. 
Reklama
 
To, co niepokoi gospodarzy województwa, to propozycja Unii Europejskiej, by poziom minimalnego współfinansowania został zwiększony do 30 proc. Stąd oczekiwania samorządowców, by na etapie negocjacji z Komisją Europejską poziom współfinansowania własnego uległ zmniejszeniu. 
 
Unia zamierza wspierać projekty, które zmierzają do uczynienia jej: bardziej inteligentną, bardziej zieloną i wolną od zanieczyszczeń węglowych, lepiej powiązaną, bardziej społeczną, a także znajdującą się bliżej obywateli. Zdecydowanym priorytetem finansowania nawet w regionach najsłabszych, takich jak województwo podkarpackie są dwa pierwsze cele, na które powinno zostać przeznaczone nie mniej niż 55 proc. całej alokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Takie też cele zamierza realizować Podkarpacie. To wciąż region z niezłymi wskaźnikami demograficznymi, pozytywnie wypadający na tle Polski pod względem przyrostu naturalnego. W 2018 roku województwo zajęło czwarte miejsce w kraju pod względem przyrostu naturalnego na 1000 ludności z wynikiem 0,89. W Polsce w tym czasie zanotowano ujemny przyrost naturalny (-0,68). Najwyższy dodatni przyrost naturalny na 1000 ludności wśród powiatów w 2018 r. zanotowano w Rzeszowie (4,16). Wciąż na Podkarpaciu najdłużej się żyje w porównaniu do innych województw - mężczyźni – 75,6 lat, a kobiety – 83,2 lat. Według prognoz zmiany liczby ludności w latach 2017-2030 najwięcej osób przybędzie w gminach Rzeszów, Głogów Małopolski i Trzebownisko (w każdej po więcej niż 2 tys. osób). Najwięcej osób ubędzie zaś w gminach Stalowa Wola i Przemyśl (odpowiednio o 8,9 i 6,6 tys. osób). Największy przyrost ludności prognozuje się w gminie Tyczyn (o 16,1 proc.), a najmniejszy w gminie Stalowa Wola (spadek aż o 14,1 proc.). To, co województwo najbardziej wyróżnia na tle Polski, to udział gospodarstw domowych posiadających komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu. W kraju takich gospodarstw jest 53,8 proc., podczas gdy w województwie podkarpackim – 74,9 proc.
Reklama
 
Rośnie udział przemysłu w wartości wszystkich produktów i usług wytwarzanych w województwie. Maleje udział rolnictwa, za to województwo pozostaje liderem kraju, jeśli chodzi o liczbę produktów tradycyjnych zarejestrowanych na liście prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (236 produktów). Województwo należy także do liderów w kraju pod względem udziału przedsiębiorstw przemysłowych, które podejmują współpracę w ramach inicjatywy klastrowej, w liczbie przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie. W klastrach następuje transfer wiedzy między większymi a mniejszymi firmami, co podnosi poziom innowacyjności. Wiodące inteligentne specjalizacje to: lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, jakość życia. Specjalizacja wspomagająca: informatyka i telekomunikacja.
 
Biorąc to wszystko pod uwagę przyjęto strategię rozwoju na kolejne lata. Kierunki obejmują obszary:
 
Gospodarka i nauka – ujęcie zagadnień kultury innowacyjności, rozwoju Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, wzmocnienia powiązań nauki i gospodarki, gospodarki bezodpadowej, Przemysłu 4.0, sektorów gospodarki – rolnictwo i turystyka.
 
Kapitał ludzki i społeczny – zawiera zagadnienia w ujęciu horyzontalnym, z ujęciem sektora organizacji pozarządowych i Regionalnej Polityki Imigracyjnej.
 
Infrastruktura dla zrównoważonego rozwoju i środowiska – dostrzega  obecny stan infrastruktury komunikacyjnej oraz konieczność wzmocnienia dostępności w ujęciu zewnętrznym i wewnętrznym, obejmuje zagadnienia elektromobilności, gospodarki wodnej w tym zapewnienie dostępu do wody, retencji i zapobiegania powodziom, gospodarki wodno -ściekowej, przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
Reklama
 
Dostępność usług – zagadnienia dostępności do e–usług, bezpieczeństwa, współpracy regionalnej, ponadregionalnej i transgranicznej, jak również kompleksowe wsparcie obszarów w planowaniu przestrzennym.
 
Terytorialny Wymiar Strategii – obejmuje działania w zakresie równoważenia procesów rozwoju poprzez przedstawienie Regionalnej Polityki Miejskiej w oparciu o bieguny wzrostu i hierarchiczny układ miast, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, oraz wskazanie obszarów wymagających szczególnego wsparcia dla pobudzania procesów rozwojowych.   
 
Do strategii wprowadzono modyfikacje pod kątem prognozowanej recesji oraz problemów gospodarczych i społecznych będących konsekwencją pandemii COVID-19. Wiele podkarpackich firm przechodzi trudności ekonomiczne z powodu kryzysu związanego z koronawirusem. Do końca lipca 2020 roku z powodu pandemii niemal 19 tys. firm zawiesiło działalność, w szczególności  oferujących usługi związane z zakwaterowaniem i gastronomią, mniej w branży kultury, rozrywki i rekreacji.
 
- Strategia jest najważniejszym dokumentem, jaki uchwala samorząd województwa, określa kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i terytorialnego regionu. Jest też dokumentem, na podstawie którego ubiegamy się o środki z UE i z budżetu państwa. Angażujemy też do tego środki budżetu województwa, więc jest to bardzo ważny planistyczny dokument samorządu województwa podkarpackiego – mówiła o strategii  wicemarszałek województwa Ewa Draus. - W strategii znalazły się między innymi zgłoszone przez nas projekty transportowe, które są ważne z punktu widzenia poprawy dostępności województwa. Wszystkie one znalazły się w dokumencie, jako zidentyfikowane w ramach Krajowego Programu Operacyjnego.  
Reklama
 
Lista samych zadań drogowych jest bardzo obszerna. Wśród nich mowa oczywiście o drodze ekspresowej S19,  a także o budowie S74 oraz budowę i rozbudowie dróg krajowych, w tym DK9, DK28, DK73 i DK84. Województwo chce polepszyć komunikacyjne powiązania ekspresowe, łączące Rzeszów najkrótszym przebiegiem ze stolicą i proponuje drogę ekspresową S9. Mają powstać nowe mosty i nowe linie kolejowe (np. relacji Jasło – Dębica, Przemyśl – Zagórz), a także nastąpić modernizacja linii kolejowych umożliwiających połączenia transgraniczne z Ukrainą i Słowacją w tym w ramach Karpackiej Kolei Euroregionalnej.
 
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2023-02-06 16:48
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.