Reklama
Reklama

Jak wysokie może być ogrodzenie i inne przepisy

A A A
Poradnikbudowlany.eu

Dodano: 14-05-2021

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Decydując o materiale, wzorze i kolorze naszego ogrodzenia mamy dość dużą dowolność, ale są sytuacje, w których wybór ten może być nieco ograniczony. Na co więc zwrócić uwagę, żeby inwestycja ta była zgodna z prawem i nie przysporzyła nam żadnych kłopotów. 
 
Czy budowę ogrodzenia trzeba zgłaszać do urzędu?
 
 – W większości wypadków budowa ogrodzenia czy jego wymiana na nowe nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia – wyjaśnia Mateusz Tiuchty, specjalista ds. techniczno-handlowych firmy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Warunek jest jeden – stawiana na granicy działki przegroda nie może być wyższa niż 2,2 m. Jeśli chcemy wykonać wyższe ogrodzenie, bez względu na to, czy znajdzie się ono od strony drogi czy działki sąsiada, musimy zawiadomić o tym starostwo co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem prac.
 
Reklama
W zgłoszeniu budowy ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m powinniśmy określić zakres i sposób wykonywania prac budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy też dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz rysunki i uzgodnienia, jeśli zażąda ich urząd. Gdy po upływie 21 dni właściwy organ nie wniesie sprzeciwu, możemy przystąpić do działania. Prace należy rozpocząć w ciągu trzech lat od daty zgłoszenia.
 
Budowa ogrodzenia a wymogi prawne

Zapisy odnośnie budowy ogrodzenia znajdziemy zarówno w ustawie Prawo Budowlane, jak i w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagań prawnych nie ma w tym przypadku wiele.
 
 – Przede wszystkim ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt – podkreśla ekspert. – Z tego względu na wysokości niższej niż 1,8 m nie można instalować żadnych ostrych elementów, takich jak np. drut kolczasty, tłuczone szkło itp. Szczególnym przypadkiem jest ogrodzenie placu zabaw, które musi być zakończone równo i pozbawione jakichkolwiek wystających elementów. Do tego celu można użyć tzw. paneli bezpiecznych, które mają obcięte końce.
 
Furtki i bramy powinny otwierać się do wewnątrz posesji. Ich minimalne wymiary określają Warunki Techniczne – szerokość furtki to co najmniej 90 cm, a bramy wjazdowej – 2,4 m.
 
Jak uniknąć sporu „o miedzę”?

Choć prawo nie określa ściśle zasad stawiania ogrodzenia pomiędzy sąsiadującymi działkami, warto zachować w tej kwestii pewną dozę ostrożności.

– Najlepiej w kwestii budowy ogrodzenia porozumieć się z sąsiadem. Jeśli jesteśmy zgodni, możemy postawić płot na granicy i podzielić się kosztami. W przypadku, gdy nie dojdziemy do konsensus lub gdy posesja obok nas nie ma jeszcze właściciela, możemy samodzielnie wznieść ogrodzenie. Lepiej jednak wówczas zadbać o to, by znajdowało się ono w  całości w obrębie naszej działki.
Reklama
 
Kto dokonuje pomiarów?
 
Granice działek wytycza geodeta. W przypadku działek budowlanych, które nie były wcześniej ogrodzone, zaznacza on punkty graniczne za pomocą palików geodezyjnych. To bardzo ważne elementy i warto dbać o to, by nie zostały zniszczone w trakcie budowy.  Będą one niezbędne przy wznoszeniu ogrodzenia docelowego, co zwykle robi się na końcu inwestycji.
 
 – Wstępny projekt i wycenę ogrodzenia wykonujemy na podstawie wymiarów podanych przez właściciela. Jeśli inwestor jest zdecydowany na zakup, przed zleceniem produkcji elementów ogrodzeniowych jedziemy na miejsce i dokonujemy pomiarów w terenie. Wykonanie tych czynności przez fachowca jest niezmiernie istotne. Pozwala precyzyjnie określić wymiary przęseł, a także uwzględnić spadki istniejące na działce czy zauważyć inne utrudnienia, na które osoba bez doświadczenia mogła nie zwrócić uwagi.
 
Czy mamy całkowitą dowolność przy wyborze ogrodzenia?

 – Zwykle wybór ogrodzenia zależy w głównej mierze od gustu i oczekiwań inwestora. Przed zakupem, warto jednak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Lokalne przepisy mogą bowiem wprowadzać pewne ograniczenia i określać wymiary, materiały czy kolory dopuszczalne na danym terenie.
 
Szczególne wymagania pojawiają się, gdy działka leży w obszarze ochrony konserwatorskiej lub budynek wpisany jest na listę zabytków. Przed budową ogrodzenia musimy wówczas uzyskać zgodę konserwatora i uwzględnić jego wytyczne, np. konieczność nawiązania do historycznej formy czy materiałów lub zachowanie określonej kolorystyki.
 
 – Wszystkich klientów przymierzających się do budowy ogrodzenia zachęcam do rozejrzenia się po okolicy. Dobrze jest, aby ogrodzenie nawiązywało nie tylko do stylistyki naszego budynku, ale też tego, co znajduje się dookoła niego. Zwróćmy więc uwagę zarówno na charakter danego obszaru, jak też wysokość czy wygląd sąsiednich ogrodzeń. Pozwoli to wkomponować  posesję w otoczenie i stworzyć spójną, harmonijną przestrzeń.       
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.