Reklama
Reklama

W dachu skośnym jak w szwajcarskim zegarku

A A A
Opracowała: Idalia Stochla

Dodano: 05-09-2018

Fot.Pixabay

Fot.Pixabay

Dach skośny to z konstrukcyjnego i termicznego punktu widzenia miejsce nader wrażliwe, co bezpośrednio rzutuje na standard energetyczny gotowego budynku. Aby zminimalizować negatywne oddziaływanie mostków termicznych, należy zaplanować warstwę izolacyjną w pełni pokrywającą połać dachu, ograniczyć rozmiar, liczbę łączników i elementów przechodzących przez warstwy izolacji termicznej oraz zadbać o prawidłowy obieg powietrza.

Szacuje się, że przez dach skośny może uciekać nawet do 30% energii cieplnej generowanej przez systemy grzewcze. Skąd taka wysoka liczba? Duże belki, biegnące praktycznie przez całą konstrukcję dachu, tworzą mostki cieplne, przez które ciepło przemieszcza się znacznie szybciej, niż przez otaczające elementy. Kondensacja wilgoci, która pojawia się na mostkach cieplnych, sprzyja kumulacji wilgoci wewnątrz dachu, a w konsekwencji prowadzi do dalszego obniżenia izolacyjności termicznej konstrukcji. Jak temu zapobiec?

Reklama

Izolacyjność termiczna

Z uwagi na złożoną naturę problemu, niezbędne staje się zastosowanie izolacji charakteryzującej się niską przewodnością cieplną, pozwalającej zachować współczynnik przenikania ciepła przegrody Umax ≤ 0,18 (W/m2K) i potrafiącej skutecznie zabezpieczyć elementy więźby dachowej. Pod tym względem doskonale sprawdzają się sprężyste płyty z wełny kamiennej o niskiej gęstości oraz zaburzonej strukturze włókienTaka izolacja łatwo wpasowuje się pomiędzy elementy konstrukcji  i wypełnia puste przestrzenie ale i  zwiększa poziom ochrony drewnianej więźby przed działaniem ognia. Oczywiście, wiele zależy także od grubości materiału izolacyjnego.

– Za optymalną, uzasadnioną ekonomicznie grubość izolacji dla poddasza przyjmuje się 25- 30 cm wełny kamiennej układanej w dwóch warstwach. W tym celu polecamy zastosowanie płyt PAROC UNS 34 o niskiej przewodności cieplnej rzędu λD = 0,034 W/mK lub PAROC UNS 37z o λD = 0,037 W/mK, które pozwalają zaoszczędzić na grubości izolacji – zaznacza Adam Buszko, Szef Wsparcia Sprzedaży Izolacji Budowlanych w firmie Paroc Polska.

Aby zminimalizować negatywne oddziaływanie mostków termicznych, należy zaplanować warstwę izolacyjną w pełni pokrywającą połać dachu, ograniczyć rozmiar oraz liczbę łączników i elementów przechodzących przez warstwy izolacji termicznej oraz zadbać o prawidłowy obieg powietrza, który umożliwi odprowadzenie ewentualnej wilgoci poza newralgiczne strefy. Fot.materiał prasowy

Wentylacja

dachach skośnych pod warstwą pokrycia wykonuje się szczelinę wentylacyjną, której zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru wilgoci z konstrukcji za pomocą strumienia powietrza. W szczelinie powietrze ogrzewa się i wchłania wilgoć. Kolejno  płynie ku górze do momentu, aż opuści budynek przez otwory w kalenicy. Aby ocenić niebezpieczeństwo tworzenia się pleśni na powierzchni przegród budowlanych, mierzymy współczynnik temperaturowy fRsi określający różnicę pomiędzy temperaturą powierzchni i temperaturą powietrza na zewnątrz, podzieloną przez różnicę temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. Zgodnie z normą PN-EN ISO 13788, dla przegród zewnętrznych oraz węzłów konstrukcyjnych współczynnik temperaturowy fRsi nie powinien przekraczać wartości współczynnika krytycznego fRsi,max.

Reklama

Minimalna wartość współczynnika fRsi = 0,72

Wartość graniczną sprawdzamy dla najniekorzystniejszego miejsca konstrukcji, w oparciu o katalog mostków cieplnych lub poprzez obliczenia. Warunki Techniczne dopuszczają przyjmowanie minimalnej wartości współczynnika fRsi = 0,72 dla pomieszczeń ze średnią miesięczną temperaturą powietrza 20°C oraz średnią wilgotnością względną powietrza na poziomie 50%.W praktyce takie parametry można osiągnąć jedynie w przypadku pomieszczeń klimatyzowanych. – W budynkach mieszkalnych, z wentylacją grawitacyjną wilgotność względna powietrza może kształtować się bardzo różnie i z reguły znacznie przekracza owe 50% – podkreśla Adam Buszko.

Szczelność powietrzna

W większości przypadków, w górnych partiach budynku zachodzi nadciśnienie powietrza wywoływane dużymi różnicami temperatur pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną stroną dachu, co po części tłumaczy większe straty cieplne, niż na przykład w przypadku ścian zewnętrznych. Aby uniknąć kondensacji pary wodnej, a w konsekwencji uszkodzeń spowodowanych przez wilgoć, po wewnętrznej stronie dachu należy uwzględnić paroizolację, a także odpowiednio doszczelnić wszelkie złącza, przewody i elementy łączące więźbę dachową z konstrukcjami stropów i ścian. Szczelność powłoki budynku mierzymy za pomocą standardowego testu ciśnieniowego EN 13829. W tym celu poddajemy budynek nadciśnieniu wynoszącym 50 Pa, a następnie oceniamy tempo wymiany powietrza budynku. Owo tempo nie powinno przekraczać jednej wymiany na godzinę.

W dachu skośnym jak w szwajcarskim zegarku

Dach skośny to z konstrukcyjnego i termicznego punktu widzenia miejsce nader wrażliwe, co bezpośrednio rzutuje na standard energetyczny gotowego budynku. O prawidłowe działanie przegrody zdecydowanie warto zadbać już na etapie projektu, dobierając właściwy rodzaj izolacji oraz zapewniając odpowiedni przepływ powietrza wewnątrz konstrukcji. Optymalne parametry raz nastawione jak w zegarku, będą cieszyć użytkownika przez długie, długie lata.

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.