Reklama
Reklama

Hipoteka pomniejsza wartość nieruchomości

A A A
Komentarz AXELO (aplikant adwokacki Ernest Horodecki)

Dodano: 12-06-2018

Hipoteka pomniejsza wartość nieruchomości

Nieodpłatne zniesienie współwłasności lokalu obciążonego hipoteką jest zwolnione z podatku, jeżeli wartość hipoteki przewyższa wartość przejmowanej części nieruchomości. Nie ma znaczenia, czy wnioskodawca przejmuje spłatę rat kredytu, ani kwota, która pozostała do spłacenia. Pomimo wystąpienia obowiązku podatkowego nie dojdzie do powstania zobowiązania podatkowego. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 maja 2018 r., nr 0111-KDIB2-2.4015.23.2018.1.PB.

Komentarz AXELO (aplikant adwokacki Ernest Horodecki) 

W omawianej interpretacji indywidualnej organ podatkowy zwrócił uwagę m.in. na fakt, że ustawa nie definiuje „długów” i „ciężarów”. Zdaniem Organu za ciężar należy uznać inne niż dług obciążenie nabytej rzeczy lub prawa, które w chwili nabycia zmniejsza jego wartość rynkową, np. hipoteka.

Stan faktyczny sprawy przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawiał się następująco:

Reklama

Wnioskodawca wraz ze swoją ówczesną partnerką kupili nieruchomość (lokal mieszkalny) za 250 000 zł. Udziały wnioskodawcy i jego partnerki we własności lokalu wynosiły po 50%. Zakup został sfinansowany z kredytu. Tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu na lokalu ustanowiono hipotekę w wysokości 435 900 zł.

Po kilku latach wspólnego zamieszkiwania, partnerka wyprowadziła się z lokalu. W związku z faktem, że w lokalu od tej pory zamieszkiwać miał sam wnioskodawca, byli konkubenci ustalili, że partnerka nie będzie ponosiła kosztów spłaty kredytu.

Współwłaściciele ustalili również, że zniesiona zostanie współwłasność lokalu w ten sposób, że była partnerka przeniesie nieodpłatnie swój udział (50%) na rzecz wnioskodawcy.

Pytanie wnioskodawcy skierowane do organu podatkowego dotyczyło tego, czy wnioskodawca zobowiązany będzie do odprowadzenia podatku od spadków i darowizn.

Wnioskodawca podkreślił, że wysokość zobowiązania kredytowego i ustanowiona na nieruchomości hipoteka znacznie przewyższają wartość udziału we własności nieruchomości, który wnioskodawca otrzymał od byłej partnerki. Zdaniem wnioskodawcy, wartość udziału (50%), po potrąceniu obciążeń związanych z ustanowioną hipoteką, wynosi „0”, a zatem nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Punktem wyjścia jest w niniejszej sprawie art. 7 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym „przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy”. Natomiast w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, „podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość)”.

Reklama

Zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami, ciężar w postaci hipoteki pomniejsza wartość nabytego udziału we własności lokalu. Połowa hipoteki ustanowionej na nieruchomości (łączna wysokość hipoteki 435 000 zł) znacznie przewyższa połowę wartość lokalu.  Hipoteka zatem pomniejsza wartość przejmowanego udziału, który dla celów podatkowych wynosi „zero”.

Analizując niniejszą sprawę, postawiono pytanie, czy w istocie ma miejsce darowizna i czy partnerka wnioskodawcy, przenosząc swój udział we własności lokalu, nie uzyskała jakiegokolwiek przychodu ani spłaty.

W tym miejscu celowym wydaje się przytoczenie definicji darowizny z art. 888 Kodeksu cywilnego: „przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”.

Wnioskodawca wyraźnie stwierdził, że zgodnie z dokonanymi ustaleniami, partnerka nie będzie ponosiła kosztów spłaty rat kredytowych, które ją wcześniej obciążały. Gdyby uznać, że nie mamy do czynienia z darowizną, w niniejszej sprawie nie doszłoby w ogóle do powstania obowiązku podatkowego na gruncie podatku od spadków i darowizn. Natomiast należałoby brać pod uwagę obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W przedmiotowym stanie faktycznym Dyrektor KIS podzielił stanowisko wnioskodawcy, że wartość ½ części nieruchomości, nabyta w drodze zniesienia współwłasności przez wnioskodawcę, powinna być pomniejszona o ½ część kwoty hipoteki. W niniejszej sprawie, w ocenie Organu, doszło do powstania obowiązku podatkowego, ale na skutek pomniejszenia, nie powstało zobowiązanie podatkowe.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.