Reklama
Reklama

Metanizacja, czyli nowa metoda recyklingu bioodpadów

A A A
Opracowanie Katarzyna Grzebyk

Dodano: 18-02-2020

Fot. Materiały prasowe Dalkia Wastenergy

Fot. Materiały prasowe Dalkia Wastenergy

Bioodpady mogą i powinny być podawane recyklingowi, który przekształci je w zieloną energię oraz naturalny nawóz. Niestety, gospodarowanie tymi odpadami nadal nie jest efektywne. Metanizacja, nowy sposób recyklingu bioodpadów, staje się coraz popularniejsza w Europie Zachodniej. Na czym ona polega?

 

Na mocy ostatnienowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach samorządy zobowiązane są do selektywnej zbiórki całego strumienia bioodpadów, w tym odpadów kuchennych, i zielonych. 

Niestety, z uwagi na wciąż niski poziom selektywnej zbiórki, obecnie jedynie część tego rodzaju odpadów poddawana jest recyklingowi organicznemu, a znaczny procent trafia na składowiska. Problem ten można rozwiązać dzięki nowoczesnym systemom gospodarowania bioodpadami. Bioodpady mogą stać się cennym źródłem „zielonej energii” oraz wysokiej jakości kompostu.  Fajt ten wykorzystuje Dalkia Wastenergy i stosowana przez nią innowacyjna i pionierska technologia suchej metanizacji DRANCO, sprawdzona już w ponad 30 funkcjonujących zakładach. 

Reklama

 Metanizacja – na czym to polega

Znalezienie najbardziej ekonomicznej oraz przyjaznej środowisku metody gospodarowania odpadami komunalnymi, a zwłaszcza bioodpadami to jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego świata, ponieważ to od niej w dużej mierze zależy jakość życia lokalnych społeczności. 

Metanizacja to przykład takiego procesu biologicznego odzysku bioodpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe i rolne, który spełnia wszystkie te wymogi. Nic więc dziwnego, że z roku na rok budzi coraz większe zainteresowanie wśród samorządów. 

Metoda ta polega na rozkładzie materii organicznej pod wpływem działania mikroorganizmów w warunkach beztlenowych. W praktyce oznacza to, że dostarczone przez użytkowników odpady umieszczane są w specjalnej, szczelnej komorze, gdzie poddawane są procesowi suchej fermentacji. 

Efektem takiego działania jest rozkład substancji biodegradowalnej, z wytworzeniem biogazu, wykorzystywanego później do produkcji energii (energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji) oraz pofermentatu, z którego można wytworzyć wysokiej jakości naturalny nawóz w postaci kompostu.


Metanizacja – dlaczego warto?


Metanizacja jest procesem niezwykle ekologicznym i efektywnym pod względem ekonomicznym, a do tego mało uciążliwym dla lokalnych społeczności. Stanowi ona doskonałą alternatywę przede wszystkim dla tradycyjnego kompostowania, czyli recyklingu organicznego w warunkach tlenowych, ponieważ daje możliwość uzyskania nie tylko nawozu, ale jednoczesnego odzysku energii. 

Metanizacja ceniona jest również za możliwość współprzetwarzania bioodpadów z innych sektorów, np. przemysłu spożywczego i rolnictwa, oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych gazów cieplarnianych, poprzez zastąpienie paliw kopalnych i sztucznych nawozów pozyskanymi w jej wyniku produktami.

Reklama

Olbrzymim atutem tej metody jest także fakt, że można ją stosować dla szerokiej gamy odpadów organicznych, wytwarzanych na co dzień przez gospodarstwa domowe i zakłady przemysłowe. Do takich odpadów zaliczane są nie tylko resztki jedzenia, odpady zielone i rolne, odpady i tłuszcze z kateringu i przemysłu spożywczego, ale także papier i gazety – nawet mokre i zatłuszczone, czyli nienadające się do recyklingu ani klasycznego kompostowania. 

Dzięki wykorzystaniu metanizacji wspomniane produkty nie muszą być spalane ani magazynowane na składowiskach odpadów, lecz mogą zostać przekształcone energię cieplną lub elektryczną, stanowiące wartość dodaną procesu. Co więcej, proces ten – w przeciwieństwie do samego kompostowania – odbywa się w hermetycznych warunkach i tym samym nie generuje uciążliwych zapachów ani dużej ilości ścieków technologicznych. Jest zatem bardziej przyjazny dla środowiska i okolicznych mieszkańców.


Metanizacja a technologia DRANCO


Niekwestionowane korzyści, płynące z zastosowania metanizacji w procesie przetwarzania odpadów sprawiły, że metoda ta zaliczana jest do grona najbardziej perspektywicznych koncepcji sektora gospodarowania odpadami. 

Systemy oparte na beztlenowym rozkładzie materii organicznej wykorzystuje obecnie coraz więcej przedsiębiorstw z branży, a jednym z najbardziej doświadczonych koncernów jest Dalkia Wastenergy, która korzysta z innowacyjnej, opatentowanej technologii suchej fermentacji DRANCO (Dry Anaerobic Composting) firmy OWS. 

Wyjątkowość tej technologii polega na zastosowaniu pionowej instalacji, która pozwala na bardzo wysoki wskaźnik zawartości suchej masy wsadu odpadów (od 20 do 45%) i ciągłe grawitacyjne przemieszczanie się wsadu, co w konsekwencji przekłada się na efektywność całego procesu odzysku. Mówiąc prościej – wykorzystanie technologii pionowej, hermetycznej i pozbawionej ruchomych elementów wewnątrz komory fermentacyjnej sprawia, że cały system jest niezwykle efektywny, (w eksploatacji, w instalacjach Dalkii Wastenergy osiąga się minimum 180 Nm3 biogazu na tonę wsadu odpadów), mało awaryjny (wszystkie wrażliwe elementy technologii znajdują się na zewnątrz reaktora), a także nie generuje uciążliwych zapachów ani znacznych ilości ścieków technologicznych.

Reklama


Proces dostosowany do lokalnych potrzeb


Wysoka efektywność procesu suchej fermentacji i ekologiczne walory samej metanizacji sprawiają, że w tego typu technologię postanowiło zainwestować wiele samorządów, głównie z zachodniej części Europy. Wybór systemu stosowanego przez firmę Dalkia Wastenergy podyktowany był nie tylko kwestiami ekonomicznymi i chęcią zadbania o środowisko naturalne, ale również możliwością dostosowania koncepcji do lokalnych uwarunkowań i potrzeb konkretnego samorządu. 

Przede wszystkim chodzi tutaj o zoptymalizowanie instalacji pod kątem najczęściej dostarczanego rodzaju odpadów lub też wykorzystania odzyskanego w procesie fermentacji surowca. Przykładem skutecznego wykorzystania systemu suchej fermentacji jest zakład w Chagny, który odpowiada zarówno za sortowanie odpadów, jak i za ich metanizację oraz kompostowanie. 

Roczna moc przerobowa tej inwestycji to aż 73 000 ton zmieszanych odpadów zmieszanych i 8 000 ton odpadów zielonych, a wynik końcowy oscyluje w granicach 5 milionów m3 biogazu, przetwarzanego następnie na biometan. Co istotne, wyprodukowany gaz jest wprowadzany do wysokociśnieniowej sieci dystrybucji, która zaopatruje w ten surowiec sąsiedni zakład produkcji dachówek. 

Wszystko zatem odbywa się w zgodzie z interesem lokalnych przedsiębiorstw i mieszkającej w danym regionie ludności. Kolejną inwestycją, która może posłużyć za doskonały przykład takich działań jest zakład w Bourg-en-Bresse, zdolny przekształcać rocznie 66 000 ton odpadów zmieszanych i 7 500 ton odpadów zielonych w kompost i energię elektryczną

Metanizacja to rozwiązanie, które przez wielu specjalistów zaliczane jest do grona najbardziej perspektywicznych i przyjaznych środowisku koncepcji przetwarzania organicznych odpadów komunalnych i bioodpadów z innych źródeł. 

Reklama

Obecnie technologia ta dostępna jest również w Polsce. Przykładem takiej realizacji jest pionierska instalacja w Lesznie, wybudowana w 2010 roku, która została ostatnio zmodernizowana, zoptymalizowana i bardzo dobrze funkcjonuje. Dalkia Wastenergy proponuje zaprojektowanie instalacji dostosowanej do prognoz kształtowania się konkretnego strumienia odpadów, zbudowanie jej i wsparcie w eksploatacji, w różnych formułach. Lokalne samorządy mogą pójść w ślady innych miast i na swoim terenie zacząć uzyskiwać „zieloną energię” i dobrej jakości nawóz z niewykorzystywanych dotychczas bioodpadów.

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.